Pokouším se připojit k serveru...

Připojení k serveru bylo ztraceno. Vyčkejte na znovuobnovení stránky, nebo ji obnovte ručně.

ZAVŘÍT
EN RU DE

Projekty

[Probíhající projekt] Studium ošetřovatelství a zdravotnického záchranářství vyžaduje komplexní kombinaci znalostí, výkonů, dovedností a postojů, aby bylo možné poskytovat

péči o pacienty.  Aktivity projektu pomohou rozvíjet sebedůvěru studentů tím, že jim pomohou zvýšit jejich schopnost řešit násilí.

Číst více...

[Probíhající projekt] V rámci projektu bude připraveno a realizováno 77 preventivních interaktivních programů podpory zdraví, které budou adaptovány pro 3 věkové kategorie (předškolní děti, mladší školní věk a starší školní věk) a 5 programů pouze pro rodiče s využitím zdravotně výchovných pomůcek, modelů, přístrojů a zdravotnického materiálu. 

Číst více...

[Probíhající] Projekt zaměřený na zvyšování informovanosti mezi žáky a studenty o zásadách správnho poskytování první pomoci.

Číst více...

[Ukončený projekt] Projekt vytvářející chybějící infrastruktury pro dlouhodobé řešení snižování nerovností ve zdraví v České republice, zvyšující zdravotní gramotnost u populací ohrožených chudobou a sociálním vyloučením, zřizováním Regionální ch center podpory zdraví ve všech krajích ČR

Číst více...

[Probíhající projekt] Projekt navržený k vytvoření udržitelné, multidisciplinární sítě výzkumníků a praktiků zaměřených na snížení míry omezování pacientů v nemocničních a komunitních službách duševního zdraví.

Číst více...

[Probíhající projekt] Cílem projektu je vytvořit osobní vzdělávací prostředí (Personal Learning Environment – PLE) pro studenty zdravotnických oborů Všeobecná sestra a Zdravotnický záchranář.

Číst více...

[Probíhající projekt] Projekt zvyšuje bezpečnost prostředí zdravotnického personálu díky prohloubení jeho dovedností a kompetencí. Cílem je zdokonalení v obtížných situacích.

Číst více...

[Probíhající projekt] Cílem je humanizovat vzdělávání ve zdravotnictví prostřednictvím vyprávění příběhů, a to prostřednictvím učebnice, výukových nástrojů, jako jsou videa a interaktivní přednášky, ke kterým mají přístup všichni zdravotničtí pracovníci.

Číst více...

[Probíhající projekt] Projekt je zaměřen na aplikaci mezinárodně ověřené a WHO doporučené metody intervence pacientů ve prospěch zdravého životního stylu.

Číst více...

[Ukončený projekt] Cílem projektu je propagace významu očkování proti chřipce a podpořit vakcinaci české populace, která je aktuálně velice nízká a to nejen v řadách široké veřejnosti, ale i samotných zdravotníků.

Číst více...

[Ukončený projekt] Projekt je zaměřen na aplikaci mezinárodně ověřené a WHO doporučené metody intervence pacientů ve prospěch zdravého životního stylu.

Číst více...

[Ukončený projekt] Projekt je zaměřen na aplikaci mezinárodně ověřené a WHO doporučené metody intervence pacientů ve prospěch zdravého životního stylu.

Číst více...

[Ukončený projekt] Cílem projektu bylo praktické využití definice, charakteristik a kritérií profesně zaměřeného vysokoškolského vzdělávání a podpora rozvoje škol nabízejících tento typ vzdělávání.

Číst více...

[Ukončený projekt]  Cílem projektu Stop násilí pro zdravotnictví bylo přispět k prevenci a snížení výskytu domácího násilí a zvýšení informovanosti  mezi pomáhajícími zdravotními profesemi. 

Číst více...

[Ukončený projekt]  Cílem projektu je vytvořit didaktické pomůcky: ošetřovatelské dokumentace metodický manuál pro práci s ošetřovatelskou dokumentací, cvičné kazuistiky a vzorové kazuistiky.

 

Číst více...

[Ukončený projekt] Projekt byl zaměřen na modernizaci obsahu a struktury vzdělávání v odborných ošetřovatelských předmětech. Cílem projektu bylo zkvalitnit vzdělávání v těchto předmětech, které připravují na odbornou praxi.

Číst více...

[Ukončený projekt] Cílem projektu bylo zkvalitnit přípravu studentů na odbornou praxi. V rámci projektu byly vytvořeny nové instruktážní filmy, inovován logbook (záznamník výkonů), které studenti provádějí na praxi a byly vytvořeny studijní opory.

Číst více...

[Ukončený projekt] Cílem projektu bylo vytvořit e-learningové studijní opory pro předmět Anatomie, Fyziologie, Patologická fyziologie a patofyziologie. V rámci projektu byl vytvořen webový portál pro potřeby realizace projektu.

Číst více...

[Ukončený projekt] Projekt Mentor v ošetřovatelské péči o seniory byl zaměřen na správné využívání školicích materiálů, které pro personál pečovatelských domů vytvořila prestižní anglická organizace The Royal Surgical Aid Society – Age Care sídlící v Londýně.

Číst více...
KONTAKTY

Duškova 7, 150 00 Praha 5 (mapa)
IČ: 272 35 530
Vltavská 585/14, Praha 5 (mapa)
AED defibrilátor ve vestibulu školy
Všechna práva vyhrazena ©
2021
Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. | Cookies
Vytvořilo studio: InGenius Webdesign