Pokouším se připojit k serveru...

Připojení k serveru bylo ztraceno. Vyčkejte na znovuobnovení stránky, nebo ji obnovte ručně.

ZAVŘÍT
EN RU DE

POZDRAV - Podpora zdraví v rodinách

[Probíhající projekt] V rámci projektu bude připraveno a realizováno 77 preventivních interaktivních programů podpory zdraví, které budou adaptovány pro 3 věkové kategorie (předškolní děti, mladší školní věk a starší školní věk) a 5 programů pouze pro rodiče s využitím zdravotně výchovných pomůcek, modelů, přístrojů a zdravotnického materiálu. 

 

Název projektu: Podpora zdraví v rodinách

Číslo projektu: CZ.03.02.02/00/22_005/0000723

Začátek projektu: 2023

Konec projektu: 2025

Bližší informace: https://szu.cz/projekty-szu/podpora-zdravi-v-rodinach/

Realizátor: Státní zdravotní ústav (VŠZ na projektu participuje)

 

Cíl projektu: 

V rámci projektu Podpora zdraví v rodinách (POZDRAV) je plánováno využití vybudované infrastruktury terénních pracovišť v rámci EPOZ projektu“ Efektivní podpora zdraví osob ohrožených chudobou a sociálním vyloučením, reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0009439, OPZ ESF, realizovaného v letech 2018-2022“., tj. 14 Regionálních center podpory zdraví a jejich koordinačních pracovníků. Bude připraveno a realizováno 70 preventivních interaktivních programů podpory zdraví a adaptováno pro 3 věkové kategorie, a to předškolní děti (3 – 6), mladší školní věk (7-11) a starší školní věk (12-15) a 5 programů pouze pro rodiče s využitím zdravotně výchovných pomůcek, modelů, přístrojů a zdravotnického materiálu. V rámci této infrastruktury budou realizovány skupinové intervence zaměřené na podporu pohybové aktivity, Dny zdraví, Kurzy zdravého životního stylu a další aktivity (webináře, soutěže, jako doplňková aktivita individuální intervence). V rámci projektu Podpora zdraví v rodinách bude pokračovat spolupráce s klíčovými partnery, která byla započata v rámci projektu EPOZ.

 

Aktivity projektu:

  • nabídka kurzů zdravého životního stylu
  • podpora zdraví v 11 oblastech životního stylu
  • 77 hodinových interaktvních  programů)

 

Cílové skupiny projektu:

  • děti ve věku 3-15 let a jejich rodiče (mohou se zúčastnit i prarodiče, pěsstouni, pečující osoby, zákonní zástupci děti,...)

 

 

Kurzy zdravého živoního stylu (KZŽS)

Nabídka kurzů zdravého životního stylu pro rok 2024

Seznam preventivních programů projektu

V případě zájmu o realizaci KZŽS kontaktujte Mgr. Jiří G. Součka (jiri.soucek@szu.cz)

 

Nabídka lektorství pro studenty VŠZ

Nabídka pro studenty VŠZ - brigáda

V případě zájmu o lektorství KZŽS kontaktujte doc. MUDr. Lidmilu Hamplovou, PhD. (hamplova@vsz.cz)

 

Sdílet na Facebook
Zpět...
KONTAKTY

Duškova 7, 150 00 Praha 5 (mapa)
IČ: 272 35 530
Vltavská 585/14, Praha 5 (mapa)
AED defibrilátor ve vestibulu školy
Všechna práva vyhrazena ©
2021
Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. | Cookies
Vytvořilo studio: InGenius Webdesign