Pokouším se připojit k serveru...

Připojení k serveru bylo ztraceno. Vyčkejte na znovuobnovení stránky, nebo ji obnovte ručně.

ZAVŘÍT
EN RU DE

Státní závěrečné zkoušky

 

Součástí státní závěrečné zkoušky je:

 

1. obhajoba předložené bakalářské práce (15 minut obhajoba)

 

2. státní zkouška vymezená problematikou předmětů určených studijním plánem daného studijního programu (3x15 minut příprava, 3x15 minut zkouška)

 

Výňatek ze statutu - Státní závěrečná zkouška

 

 

ÚSTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY

ústní závěrečná zkouška se skládá z okruhů odborných teoretických znalostí:

 

  • studijní program Všeobecné ošetřovatelství zkouška z předmětů Ošetřovatelství (teorie ošetřovatelství, ošetřovatelský proces a potřeby člověka, multikulturní ošetřovatelství, výzkum v ošetřovatelství), Ošetřovatelství v klinických oborech (ověřuje znalosti z medicínských oborů a aplikovaného ošetřovatelství), Humanitní vědy (ověřuje znalosti z psychologie, sociologie, komunikace, filozofie a etiky);
  • studijní program Porodní asistence zkouška z Teorie porodní asistence (ověřuje znalosti základních pojmů teorie oboru), Porodní asistence (ověřuje znalosti z porodnictví, neonatologie a gynekologie), Humanitnví vědy (ověřuje znalosti z psychologie, sociologie, komunikace, filozofie a etiky);
  • studijní program Zdravotnické záchranářství zkouška z předmětů Ošetřovatelská péče u akutních a krizových stavů (ověřuje znalosti z ošetřovatelské péče a akutních a kritických stavů), Urgentní medicína v integrovaném záchranném systému (ověřuje znalosti z urgentní medicíny v integrovaném záchranném systému), Behaviorální vědy (ověřuje znalosti z psychologie, sociologie a etiky);
  • studijní program Fyzioterapie zkouška z předmětů Kineziologie a patokineziologie (ověřuje znalosti z předmětů Kineziologie a patokineziologie, Biomechanika), Fyzioterapie (ověřuje znalosti z předmětů Aplikovaná biomechanika, Fyziologie, Patologie a patofyziologie a Anatomie) a Fyzikální terapie (ověřuje znalosti z předmětů Základy fyzioterapie, Léčebná tělesná výchova, Vyšetřovací metody, Úvod do metodik na neurovývojovém podkladě, Měkké mobilizační techniky).

 

okruhy k závěrečné zkoušce jsou připraveny tak, aby student prokázal celkový teoretický přehled o určité problematice z uvedených oblastí

úspěšné složení závěrečné bakalářské zkoušky opravňuje studenta používat titul „Bc.“.

 

 

 

Studenti se k termínu státní závěrečné zkoušky přihlašují prostřednictvím IS VSŽ

 

  • přihlášení k SZZ je umožněno pouze studentům, kteří mají odevzdanou BP, a to prostřednictvím IS VŠZ
  • termíny SZZ pro daný akademický rok vypisuje studijní oddělení

 

 

OTÁZKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE

 

studijní program Všeobecné ošetřovatelství

SZZ otázky pro studijní program Všeobecné ošetřovatelství

Doporučená literatura k SZZ pro studijní program Všeobecné ošetřovatesltví

 

studijní program Porodní asistence

SZZ otázky pro studijní program Porodnictví

Doporučená literatura k SZZ pro studijní program Porodní asistence

 

studijní program Zdravotnické záchranářství

SZZ otázky pro studijní program Zdravotnické záchranářství

Doporučená literatura k SZZ pro studijní program Zdravotnické záchranářství

 

studijní program Fyzioterapie

SZZ otázky pro studijní program Fyzioterapie

Doporučená literatura k SZZ pro studijní program Fyzioterapie

 

KONTAKTY

Duškova 7, 150 00 Praha 5 (mapa)
IČ: 272 35 530
Vltavská 585/14, Praha 5 (mapa)
AED defibrilátor ve vestibulu školy
Všechna práva vyhrazena ©
2021
Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. | Cookies
Vytvořilo studio: InGenius Webdesign