Pokouším se připojit k serveru...

Připojení k serveru bylo ztraceno. Vyčkejte na znovuobnovení stránky, nebo ji obnovte ručně.

ZAVŘÍT
EN RU DE

Porodní asistence

 

Studijní program

Tříleté studium bakalářského programu Porodní asistence je zaměřeno získání znalostí a dovedností k získání profesní kompetence porodních asistentek, vycházející ze zákona č. 96/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 391/2017 Sb.

Studium

Studium ve studijním programu probíhá v prezenční formě studia se specificky odborným charakterem. Zahrnuje nejméně 3 roky studia a nejméně 4600 hodin teoretické výuky a praktického vyučování, z toho je doba praktického vyučování 1800 hodin. Počet kreditů, které student musí v průběhu studia dosáhnout je 180 (ECTS).

Profil absolventa

Studiem programu Porodní asistence získávají absolventi především komplexní znalosti z porodnictví, neonatologie a gynekologie. V oblasti porodnictví se studium zaměřuje na komplexní znalosti z fyziologie těhotenství, fyziologie porodu dítěte, fyziologického šestinedělí, péče o těhotnou ženu, rodičku, matku a dítě. Zároveň se studenti orientují v patologiích těhotenství, během porodu a při v průběhu šestinedělí. V oblasti neonatologie se fixují komplexní znalosti z péče o novorozence, anatomie a fyziologie novorozence a ošetřovatelské péče. V oblasti gynekologie je studium zaměřené především na znalosti z anatomie a fyziologie ženy, z péče o ženu ve všech věkových obdobích, ve zdraví i v nemoci a také z dětské gynekologie.
Název studijního programu: PORODNÍ ASISTENCE
Kód studijního programu: B0913P360019
Forma studia: prezenční
Délka studia: 3 roky
Zakončení studia: Státní závěrečná zkouška
Titul: Bakalář (Bc.)
Studijní referent:
Mgr. Iva Řehořová (rehorova@vszdrav.cz)

PřihláškaStudijní plán

Přijímací řízení

Podmínkou pro účast v přijímacím řízení je středoškolské vzdělání zakončené maturitou a vyplnění elektronické přihlášky.

Pravidla pro přijetí ke studiu jsou stanovena pro každý akademický rok směrnicí rektorky Vysoké školy zdravotnické.

Přijímací zkouška se provádí formou písemného testu, který je zaměřen na znalosti z biologie člověka a psychologie na středoškolské úrovni.
 
KONTAKTY

Duškova 7, 150 00 Praha 5 (mapa)
IČ: 272 35 530
Vltavská 585/14, Praha 5 (mapa)
AED defibrilátor ve vestibulu školy
Všechna práva vyhrazena ©
2021
Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. | Cookies
Vytvořilo studio: InGenius Webdesign