Pokouším se připojit k serveru...

Připojení k serveru bylo ztraceno. Vyčkejte na znovuobnovení stránky, nebo ji obnovte ručně.

ZAVŘÍT
EN RU DE

Modernizace obsahu a struktury vzdělávání v odborných ošetřovatelských předmětech

[Ukončený projekt]  Cílem projektu je vytvořit didaktické pomůcky: ošetřovatelské dokumentace metodický manuál pro práci s ošetřovatelskou dokumentací, cvičné kazuistiky a vzorové kazuistiky.

 

upr_3_loga_nadpisy_text

Registrační číslo: CZ.2.17/3.1.00/36048
Program: Operační program Praha - Adaptabilita
Zaměření projektu: Rozvoj a zkvalitnění studijních programů na VŠ a VOŠ
Výše schválené podpory (Kč): 3 290 396,96
Datum zahájení: 1. 6. 2013
Datum ukončení: 28. 2. 2015

Projekt byl zaměřen na modernizaci obsahu a struktury vzdělávání v odborných ošetřovatelských předmětech. Cílem projektu bylo zkvalitnit vzdělávání v těchto předmětech, které připravují na odbornou praxi. V rámci projektu byly vytvořeny didaktické pomůcky: ošetřovatelské dokumentace podle vybraných koncepčních modelů (celkem 11 modelů ošetřovatelské dokumentace), ošetřovatelské dokumentace podle vybraných typů péče (celkem 3 typy ošetřovatelské dokumentace), ošetřovatelské dokumentace podle typů oddělení (celkem 11 typů ošetřovatelské dokumentace), metodický manuál pro práci s ošetřovatelskou dokumentací, cvičné kazuistiky (celkem 180 kazuistik) a vzorové kazuistiky (celkem 40 kazuistik). Dokumentace, manuál a kazuistiky byly umístěny na webovém portálu.

 

Projekt je určen pro studenty bakalářských studijních programů Všeobecná sestra, Porodní asistentka a Zdravotnický záchranář, které realizuje VŠZ, o.p.s. na území hl. m. Prahy.

 

Výstupy projektu jsou:

 

Metodický manuál pro práci s ošetřovatelskou dokumentací
Ošetřovatelské dokumentace podle vybraných koncepčních modelů dokumentace
1  Callisty Roy
2  Dorothea Elisabeth Orem
3  Ernestine Wiedenbach
4  Hildegard E. Peplau
5  Ida Orlando
6  Madeleine Leininger
7  Marjory Gordon 1 - základní verze šablona
8  Marjory Gordon 2 - rozšířená verze
9  Marjory Gordon 3 - verze pro porodní asistentky
10 Virginie Henderson 1 - základní verze šablona
11 Virginie Henderson 2 - verze pro porodní asistentky

 

Ošetřovatelské dokumentace podle vybraných typů péče
1 Komunitní (domácí) péče
2 Obecná ošetřovatelská dokumentace
3 Urgentní péče

 

Ošetřovatelské dokumentace podle typů oddělení
1  Anesteziologické oddělení a intenzivní péče
2  Geriatrické oddělení
3  Gynekologické oddělení
4  Chirurgické oddělení
5  Interní oddělení
6  Neurologické oddělení
7  Pediatrické oddělení
8  Porodnické oddělení
9  Primární péče
10 Psychiatrické oddělení
11 Rizikové těhotenství

 

Cvičné kazuistiky

1 Pacient s akutní pankreatitidou
2 Pacient s Alzheimerovou nemocí s pozdním začátkem
3 Pacientka po amputaci dolní končetiny
4 Pacient po apendektomii
5 Pacientka s deliriem
6 Geriatrický pacient s depresí
7 Pacient s emočně nestabilní poruchou osobnosti
8 Pacient s Huntingtonovou chorobou
9 Pacientka po cholecystektomii
10 Pacient s chronickou pankreatitidou
11 Pacient po operaci pro ileus
12 Pacient s diagnózou jiné smíšené poruchy chování a emocí
13 Pacientka s karcinomem slinivky břišní (paliativní péče)
14 Pacient s katatonní schizofrenií
15 Pacient s lehkou mentální retardací
16 Pacient s manickou fází
17 Pacientka po radikální mastektomii
18 Pacient s nediferencovanou schizofrenií
19 Pacient s nitrolebním poraněním
20 Pacient po operaci pro karcinom rekta se založením stomie
21 Pacient po operaci tlustého střeva
22 Pacient po operaci (plastice) tříselné kýly
23 Pacient s organickou poruchou s bludy
24 Pacient s paranoidní schizofrenií 1
25 Pacient s Parkinsonovou chorobou 1
26 Pacient s periodickou depresivní poruchou
27 Pacient s popáleninami
28 Pacient s diagnózou porucha přizpůsobení
29 Pacient před plánovanou operací totální endoprotézy kyčle
30 Pacient po prostatektomii
31 Pacient s diagnózou reakce na těžký stres a poruchy přizpůsobení
32 Pacient po resekci žaludku
33 Rodička – fyziologický porod
34 Rodička – hrozící hypoxie plodu, ukončení porodu císařským řezem
35 Těhotná – hrozící předčasný porod
36 Pacient se smíšenou úzkostnou a depresivní poruchou (anxiózní)
37 Pacient s poruchou duševní a poruchou chování způsobenou užíváním alkoholu - syndrom závislosti
38 Pacient po operaci močového měchýře pro nádor se založením ureteroileostomie
39 Pacient s krvácením z duodenálního vředu
40 Pacient se střevním zánětem
41 Pacient se závislostí na alkoholu
42 Pacient se zlomeninou stehenní kosti
43 Pacient s nutkavými a impulzními poruchami - patologické hráčství
44 Polymorbidní pacient s paranoidní schizofrenií
45 Urgentní příjem - trauma
46 Přednemocniční neodkladná péče o pacienta po utonutí
47 Zahřívací kazuistika - nejlehčí
48 Pacient s retinovanými (zadrženými) zuby
49 Pacientka s karcinomem mammy
50 Pacientka s dg. gravidita extrauterina
51 Pacientka s CA děložního hrdla
52 Pacient s periostitis acuta
53 Pacient před plánovanou operací fraktury zygomaticomaxillárního komplexu (revize, repozice, fixace)
54 Péče o pacienta poruchou acidobasické rovnováhy - hypokalémie 1
55 Péče o pacienta poruchou acidobasické rovnováhy - hypokalémie 2
56 Péče o pacienta s úrazem - amputace dolních končetin
57 Poruchy acidobazické rovnováhy - dehydratace hypoosmolární 1
58 Poruchy acidobazické rovnováhy - dehydratace hypoosmolární 2
59 Pacient s polytraumatem (s mnohočetnými frakturami v obličeji)
60 Pacientka s přespočetnými zuby
61 Pacient s dg. prognathia (ortodontická anomálie charakterizovaná výrazným růstem horní čelisti - předkus)
62 Pacient s folikulární cystou na mandibule loco 33 a retinovaným (zadrženým) zubem loco 33
63 Péče o pacientku s akutním gynekologickým krvácením
64 PNP Péče o pacienta s poraněním páteře
65 PNP Péče o pacienta s kolapsem
66 PNP Péče o pacienta popáleninovým traumatem
67 PNP Úraz dopravní nehoda (motocykl a dodávka)
68 UP Arytmie I.
69 UP Arytmie II.
70 PNP  Péče o pacienta s aneurysmatem břišní aorty
71 UP Úraz - intoxikace alkoholem
72 PNP Péče o pacienta s úrazem hlavy
73 PNP Péče o pacienta s úrazem ramene
74 PNP Péče o pacienta s úrazem ramene - luxace
75 PNP  Péče o pacienta s renální kolikou
76 UP Úraz páteře
77 Péče o pacienta se susp. CMP
78 Pacient s ischemickou gangrénou dolní končetiny
79 Pacient se závislostí na alkoholu v primární péči
80 Pacient se závislostí na nikotinu v primární péči
81 Ošetřovatelský proces u pacienta s bolestí břicha
82 Pacient s bolestí hlavy
83 Pacient s CMP
84 Pacient s fractura dolní končetiny - bérec
85 Pacient se zvracením krve (hematemeza)
86 Pacientka s hyperventilací
87 Pacient s meningeální sepsí
88 Pacient s paralytickým ileem
89 Pacient se spontánním pneumotoraxem
90 Pacient s profuzním zvracením
91 Pacientka s mentální bulimií v primární péči
92 Ošetřovatelský proces u pacientky s obezitou v primární péči
93 Pacient s HIV
94 Pacientka s DM
95 Pacientka s glaukomovým záchvatem dle modelu Virginie Hendersonové
96 Pacient s epilepsií 1
97 Pacient s artritis urica (DNA)
98 Pacientka s mentální anorexií
99 Pacient s chronickou obstrukční plicní nemocí CHOPN
100 Pacient s anginou pectoris
101 Pacientka po operačním zákroku pars plana vitrektomie
102 Pacientka s onemocněním diabetes insipidus
103 Pacient s rozedmou plic a přidruženou bronchopneumonií
104 Pacientka s osteoporózou
105 Pacient s pericarditis acuta
106 Pacientka s akutním infarktem myokardu - IM
107 Pacient s tromboflebitidou
108 Pacientka s ICHS (ischemickou chorobou srdeční) - pravidelné bolesti na hrudi nejasné etiologie
109 Pacientka s otřesem mozku (komoce)
110 Pacientka s primárním hyperaldosteronismem 1
111 Pacient s bolestí na hrudi
112 Pacientka s feochromocytomem
113 Pacient před plánovaným katetrizačním vyšetřením srdce (selektivní koronarografie)
114 Pacientka s korekcí arteriální hypertenze
115 Pacientka s Crohnovou chorobou (kontrolní kolonoskopie)
116 Pacientka s CHOPN – klidová dušnost (Chronická obstrukční plicní nemoc)
117 Pacient s Crohnovou chorobou – po zanoření axilární ileostomie
118 Pacient s hypertenzí v primární péči
119 Pacientka s dyslipidémií v primární péči
120 PNP Péče o pacienta s akutním infarktem myokardu
121 Pacient s malárií
122 Pacient s intoxikací léky
123 Pacient s roztroušenou sklerózou mozkomíšní
124 Pacient s epilepsií 2
125 Pacient s hypertenzí
126 PNP Péče o pacientku po překotném porodu
127 Pacient s retencí moče
128 Pacient s výhřezem meziobratlové ploténky
129 Pacient se zlomeninou pažní kosti
130 Pacientka s dekompenzovaným diabetem mellitem
131 Pacientka s krvácením do GIT
132 Pacient s esenciální hypertenzí
133 Pacientka se srdečním selháním
134 Pacient se syndromem familiárních paragangliomů
135 Pacientka s primárním hyperaldosteronismem 2
136 Pacientka po kardiopulmonální resuscitaci (akutní koronární syndrom AKS - STEMI)
137 Pacientka po laparoskopické adrenalektomii
138 Pacientka s námahovou dušností (NYHA III k vyšetření)
139 Pacientka s primární hypertenzí
140 Pacientka s hypofunkcí štítné žlázy v primární péči
141 Pacientka s progredujícím chronickým srdečním selháním
142 Pacient s perimyokarditídou
143 UP Amputace horní končetiny
144 UP Cévní mozková příhoda
145 UP Intoxikace pervitinem
146 UP Trauma hrudníku
147 UP Meléna
148 Pacient s karcinomem plic 1
149 Pacient s akutní bolestí hlavy
150 Pacient po TEP kyčle
151 Pacient se zánětem kolenního kloubu po implantaci totální endoprotézy
152 Pacient po operaci TEP kolenního kloubu
153 Pacient s bércovým vředem
154 Pacientka s psoriázou
155 Pacient s celiakií
156 Pacient s Pes equinovarus congenitus (PEC)
157 Pacient po artroskopii kolenního kloubu
158 Pacient s rizikem imobilizačního syndromu
159 Pacient s astma bronchiále
160 Pacient s Parkinsonovou chorobou 2
161 Pacient s IM
162 Pacient s TBC plic
163 Pacient s arytmií
164 Pacient s aterosklerózou koronárních tepen
165 Pacientka s ARS
166 UP Kraniocerebrální poranění
167 Pacientka s dg. NPB – ruptura ovariální cysty
168 Pacientka s dg. hrozící potrat v I. trimestru
169 Pacientka s dg. stresová inkontinence
170 Pacientka s dg. plánovaná sectio caesarea pro situs pelvinus
171 Pacient s karcinomem močového měchýře
172 Pacient se zevním fixátorem bérce
173 Pacient s karcinomem plic 2
174 Imobilní pacient s dekubitem
175 Pacient po laryngektomii
176 Pacientka s epilepsií 3
177 Pacientka po operaci kolorektálního karcinomu se založením stomie
178 Pacientka s trombotickou trombocytopenickou purpurou
179 Pacient s paranoidní schizofrenií 2
180 Pacientka po operaci štítné žlázy

 


Vzorové kazuistiky

1    Ošetřovatelský proces u pacientky s akutní pankreatitidou
2    Pacient se závislostí na nikotinu v primární péči
3    Pacient s nadváhou/obezitou v primární péči
4    Ošetřovatelský proces u těhotné s hrozícím předčasným porodem
5    Ošetřovatelský proces u pacienta s poruchou osobnosti
6    Ošetřovatelský proces u pacientky s bipolární afektivní poruchou
7    Ošetřovatelský proces u pacientky s katatonní schizofrenií
8    Ošetřovatelský proces u pacientky s posttraumatickou stresovou poruchou
9    Ošetřovatelský proces u pacientky se závislostí na alkoholu
10  Pacient s hypertenzí v primární péči
11  Pacient s polytraumatem
12  Ošetřovatelský proces u pacientky se zlomeninou krčku stehenní kosti hospitalizované na oddělení následné péče
13  Ošetřovatelský proces u pacientky s Alzheimerovou chorobou
14  Pacientka s chronickou ránou
15  Ošetřovatelský proces u pacienta s Crohnovou chorobou 1
16  Pacient se závislostí na alkoholu v primární péči
17  Ošetřovatelský proces u pacienta na ARO s indikovanou hyperbarickou léčbou
18  Ošetřovatelský proces u pacienta se septickým šokem
19  Ošetřovatelský proces u pacientky s čelistní anomálií
20  Ošetřovatelský proces u dětského pacienta s popáleninou
21  Pacient s diabetem mellitem v primární péči
22  Ošetřovatelský proces u pacienta s intoxikací s intoxikací – tricyklická antidepresiva
23  Ošetřovatelský proces u pacienta po úrazu elektrickým proudem
24  Ošetřovatelský proces u úplně nevidomého pacienta
25  Ošetřovatelský proces u pacienta s poraněním míchy
26  Ošetřovatelský proces u pacienta s vředovou chorobou gastroduodena
27  Ošetřovatelský proces u pacienta s urolithiázou
28  Ošetřovatelský proces u pacienta s DM dle modelu Gordonové
29  Ošetřovatelský proces u pacienta s onemocněním myastenia gravis
30  Ošetřovatelský proces u pacienta s Graves Basedovou chorobou
31  Ošetřovatelský proces u novorozence s artrézií jícnu
32  Pacientka s mentální anorexií v primární péči
33  Ošetřovatelský proces u pacienta s diabetem mellitem 2.typu
34  Ošetřovatelský proces u pacienta s plicní embólií
35  Ošetřovatelský proces u pacienta s akutní myeloidní leukémií
36  Ošetřovatelský proces u pacienta s HIV
37  Ošetřovatelský proces u pacienta s glaukomovým záchvatem dle modelu Virginie Hendersonové
38  Ošetřovatelský proces u pacienta se zlomeninou jamky kyčelního kloubu
39  Ošetřovatelský proces u pacienta s Crohnovou chorobou 2
40 Ošetřovatelský proces u pacienta s akutním respiračním selháním dle modelu V. Hendersonové

Projekt byl podpořen v rámci operačního programu  OPPA (Operační program Praha - Adaptabilita), který je spolufinancován 
ESF (Evropský sociální fond, http://www.esfcr.cz/).

 

V případě zájmu se obraťte na Ing. Soňu Jexovou, PhD. (jexova@vszdrav.cz)

 

 

Sdílet na Facebook
Zpět...
KONTAKTY

Duškova 7, 150 00 Praha 5 (mapa)
IČ: 272 35 530
Vltavská 585/14, Praha 5 (mapa)
AED defibrilátor ve vestibulu školy
Všechna práva vyhrazena ©
2021
Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. | Cookies
Vytvořilo studio: InGenius Webdesign