Pokouším se připojit k serveru...

Připojení k serveru bylo ztraceno. Vyčkejte na znovuobnovení stránky, nebo ji obnovte ručně.

ZAVŘÍT
EN RU DE

Aplikace metodiky krátkých intervencí praxi

[Ukončený projekt] Projekt je zaměřen na aplikaci mezinárodně ověřené a WHO doporučené metody intervence pacientů ve prospěch zdravého životního stylu.

 

mzcr_cmyk_p

 

 

 

Program: Národní program zdraví – projekty podpory zdraví
Zadavatel: Ministerstvo zdravotnictví České republiky - sekce pro ochranu a podporu veřejného zdraví MZ ČR
Období: 1. 1. 2016-31. 12.2017

 

Aplikace metodiky krátkých intervencí v praxi na období 2016-2017  je projekt podpořený v rámci výběrového řízení k dotačnímu programu „Národní program zdraví – projekty podpory zdraví“ sekce pro ochranu a podporu veřejného zdraví MZ ČR.

Projekt je zaměřen na aplikaci mezinárodně ověřené a WHO doporučené metody intervence pacientů ve prospěch zdravého životního stylu.

Podstatou projektu je zařadit informace o této metodě do výuky studentů oboru Všeobecná sestra a dále tuto metodu pod vedením mentorek a pod supervizí odborných asistentů VŠZ aplikovat do praxe ve vybraných zdravotnických zařízeních, kde studenti realizují praxi.

Cílem projektu je získání dovedností studentkami v aplikaci metody do praxe a pro hospitalizované i ambulantní pacienty zvýšení zdravotní gramotnosti o rizikových a protektivních faktorech životního stylu a jejich motivace ke změně chování.

Předpokládaným dlouhodobým efektem projektu je snížení incidence chronických neinfekčních onemocnění, které vznikají v důsledku nezdravého životního stylu a snížení ekonomických ztrát, které vznikají v důsledku těchto nemocí.

Výstupy projektu budou analýza dat získaných v rámci intervencí jednotlivých rizikových faktorů za použití nově koncipovaného dotazníku věnovaného základní charakteristice intervenovaných pacientů a nově vytvořená didaktická pomůcka - edukační karta s tématem podpora očkování proti chřipce. Tato karta doplní stávající sadu edukačních karet vytvořených Státním zdravotním ústavem a současně bude rozšířen manuál SZÚ věnovaný práci s edukačními kartami o tuto problematiku.

 

  

Vyjádření Státního zdravotního ústavu k projektu

Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace pro rok 2017 

Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace pro rok 2016

Výsledek závěrečného hodnocení projektu v roce 2016

Výsledek závěrečného hodnocení projektu v roce 2017   

 

Prezentace k projektu
Seznam zdravotnických zařízení
Manuál krátkých intervencí

 

Edukační karty k projektu:
Pohybové aktivity
Výživa
Kouření
Alkohol
Chřipka

 

Dotazníky k projektu: 
Zjištěné rizikové a intervenované faktory
Dotazník - Pohybové aktivity
Dotazník - Výživa
Dotazník - Kouření
Dotazník - Alkohol
Dotazník - Chřipka
odkaz na elektronickou verzi pro vyplnění dotaznik_intervence

 

Prezentace projektu na konferencích:

Konference "Nové trendy a technologie v ošetřovatelské péči" - duben 2018 (VŠZ, Praha)

Vánoce a zdraví - prosinec 2017 (Pedagogická fakulta UP, Olomouc) 

Konference "Obezitologie a bariatrie 2017" - listopad 2017 (Česká obezitologická společnost Mikulov) - sborník

Život ve zdraví - září 2017 (Pedagogická fakulta MU, Brno) - sborník

Konference "Efektivní strategie podpory zdraví V." - červen 2017 (SZU, Praha) 

Konference "Preventivní programy v ošetřovatelské péči" - duben 2017 (VŠZ, Praha)

Den zdraví na Pedagogické fakultě - zdravotní gramotnost cesta ke zdraví - duben 2017 (Pf UP, Olomouc)

Konference "Obezitologie a bariatrie 2016" - říjen 2016 (Česká obezitologická společnost, Tábor)

Sympozium "Aplikace metodiky krátkých intervencí v praxi" - září 2016 (VŠZ, Praha)

Konference "70 ve zdraví" - září 2016 (MU PF, Brno) - sborník

Sympozium "Aplikace metodiky krátkých intervencí v praxi" - červen 2016 (VŠZ, Praha)

Konference "Efektivní strategie podpory zdraví IV." - červen 2016 (SZU, Praha)

Konference "Prevence civilizačních chorob" - květen 2016 (JU ZSF, České Budějovice)

 

Vyžádané přednášky na konferenci:

Konference "Efektivní strategie podpory zdraví V." - červen 2017 (SZU, Praha)

Den zdraví na Pedagogické fakultě - zdravotní gramotnost cesta ke zdraví - duben 2017 (Pf UP, Olomouc) 

 

 

Sdílet na Facebook
Zpět...
KONTAKTY

Duškova 7, 150 00 Praha 5 (mapa)
IČ: 272 35 530
Vltavská 585/14, Praha 5 (mapa)
AED defibrilátor ve vestibulu školy
Všechna práva vyhrazena ©
2021
Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. | Cookies
Vytvořilo studio: InGenius Webdesign