Pokouším se připojit k serveru...

Připojení k serveru bylo ztraceno. Vyčkejte na znovuobnovení stránky, nebo ji obnovte ručně.

ZAVŘÍT
EN RU DE

EPOZ - Efektivní podpora zdraví

[Ukončený projekt] Projekt vytvářející chybějící infrastruktury pro dlouhodobé řešení snižování nerovností ve zdraví v České republice, zvyšující zdravotní gramotnost u populací ohrožených chudobou a sociálním vyloučením, zřizováním Regionální ch center podpory zdraví ve všech krajích ČR

 

Název projektu: Efektivní podpora zdraví osob ohrožených chudobou a sociálním vyloučením

Číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0009439

Začátek projektu: 2018

Konec projektu: 2022

Bližší informace: https://epoz.szu.cz/projekt/

Realizátor: Státní zdravotní ústav (VŠZ na projektu participuje)

 

Cíl projektu: 

 • vybudování dosud neexistující infrastruktury regionálních center podpory zdraví, (RCPZ) pro dlouhodobé řešení snižování nerovností ve zdraví v ČR,
 • tvorba preventivních programů podpory zdraví k realizaci u cílové skupiny osob ohrožených chudobou a sociálním vyloučením s cílem zvyšování zdravotní gramotnosti,
 • propojení klíčových partnerů pro řešení nerovností ve zdraví v regionu, usnadnění sociální začlenění a zlepšení způsobu života ohrožených skupin,
 • realizace vzdělávacího kurzu pro novou pozici mediátorů podpory zdraví, jejichž úkolem je zprostředkovat zdravotní služby primární prevence osobám ohroženým chudobou a sociálním vyloučením,
 • zahájení procesu snižování nerovností v přístupu ke zdraví a zdravotním službám a prodloužení života ve zdraví.

 

Aktivity projektu:

 • zřízení nových Regionálních center podpory zdraví (RCPZ)
 • vytvoření souboru intervenčních preventivních programů
 • školení mediátorů podpory zdraví (MPZ)

 

Cílové skupiny projektu:

  1. Spolupracovníci, realizátoři programů, lektoři a další zájemci, kteří mohou získané dovednosti využít při své pracovní činnosti.
  2. Zaměstnanci veřejné správy, kteří se věnují sociální, rodinné, protidrogové nebo zdravotní problematice, pracovníci ochrany a podpory veřejného zdraví:
 • praktičtí lékaři pro děti a dospělé,
 • sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách,
 • poskytovatelé sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších služeb na podporu sociálního začleňování např. domy na půl cesty, zařízení pro krizovou pomoc aj.).
 • Osoby sociálně vyloučené nebo ohrožené sociálním vyloučením a chudobou:
 • osoby ohrožené nerovnostmi ve zdraví – rodiče samoživitelé, migranti, osoby v sociálně vyloučených oblastech, sociálně znevýhodněné děti a mládež, osaměle žijící osoby do 65 let, nezaměstnaní, osoby s nejistým zaměstnáním, osoby se základním vzděláním, propuštění vězni, osoby a rodiny žijící na hranici životního nebo existenčního minima nebo pod ní, lidé s handicapem, osoby s nízkou zdravotní gramotností ad.

 

Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace pro rok 2023

Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace pro rok 2022

 

Certifikát - účast na školení k projektu

Pozvánka - závěrečná konference k projektu

Certifikát - účast na závěřečné konferenci

Sdílet na Facebook
Zpět...
KONTAKTY

Duškova 7, 150 00 Praha 5 (mapa)
IČ: 272 35 530
Vltavská 585/14, Praha 5 (mapa)
AED defibrilátor ve vestibulu školy
Všechna práva vyhrazena ©
2021
Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. | Cookies
Vytvořilo studio: InGenius Webdesign