Pokouším se připojit k serveru...

Připojení k serveru bylo ztraceno. Vyčkejte na znovuobnovení stránky, nebo ji obnovte ručně.

ZAVŘÍT
EN RU DE

Inovace předmětů zaměřených na odbornou praxi v bakalářských studijních programech

[Ukončený projekt] Cílem projektu bylo zkvalitnit přípravu studentů na odbornou praxi. V rámci projektu byly vytvořeny nové instruktážní filmy, inovován logbook (záznamník výkonů), které studenti provádějí na praxi a byly vytvořeny studijní opory.

 upr_3_loga_nadpisy_text

 

Registrační číslo: CZ.2.17/3.1.00/34452
Program: Operační program Praha - Adaptabilita
Zaměření projektu: Rozvoj a inovace bakalářských a doktorských studijních programů na vysokých
Výše schválené podpory (Kč): 2 774 185,19
Datum zahájení: 1. 2. 2012
Datum ukončení: 30. 6. 2014

Cílem projektu bylo zkvalitnit přípravu studentů na odbornou praxi. V rámci projektu byly vytvořeny nové instruktážní filmy, které obsahují návody k ošetřovatelským postupům, byl inovován logbook - záznamník výkonů, které studenti provádějí na praxi a byly vytvořeny studijní opory - interaktivní studijní texty s testy.

 

Projekt je určen pro studenty bakalářských studijních programů, které realizuje VŠZ, o.p.s. na území hl. m. Prahy.

 

Výstupy projektu jsou:


I. Instruktážní filmy, které obsahují návody k ošetřovatelským postupům. Celkem byly vytvořeny filmy ke 14 tematickým celkům:
1.  Polohování pacientů, léčebné polohy pacientů, dechová cvičení, manipulace s ležícím pacientem, pohyb pacienta na lůžku
2.  Rehabilitační ošetřovatelství - chůze pacienta o berlích, dvoudobá, třídobá, čtyřdobá) po rovině, do schodů, ze schodů, přesuny pacienta z lůžka na vozík, na židli, vstávání pacienta z lůžka a uléhání do lůžka
3. Hygiena
4.  Výživa dětí a dospělých
5.  Fyziologické funkce - tělesná teplota, pulz, krevní tlak, dech
6.  Vyprazdňování - moč, stolice
7.  Stomie
8.  Odběr biologického materiálu
9.  Podávání léků - intradermální, subkutánní, intravenózní, aplikace intramuskulárních injekcí, per os, per rectum
10. Chirurgické rány
11. Punkce
12. Žilní vstupy
13. Infuze a transfuze
14. Vedení fyziologického porodu

 

II. Inovované logbooky – záznamníky výkonů k odborné praxi pro jednotlivé studijní obory. Celkem byly vytvořeny 4 inovované logbooky:
1. Inovovaný logbook pro obor Porodní asistentka
2. Inovovaný logbook pro obor Všeobecná sestra
3. Inovovaný logbook pro obor Radiologický asistent
4. Inovovaný logbook pro obor Zdravotnický záchranář

 

III. Studijní materiály – studijní texty v interaktivní podobě, které jsou doplněny otázkami pro procvičování získaných znalostí. Celkem bylo zpracováno 23 tematických celků:
1.  Ošetřovací jednotka a její vybavení (typy, specifika)
2.  OP při přijetí, přemísťování a propouštění pacienta
3.  OP při zajišťování pohody (pacient s bolestí, uspokojování potřeby odpočinku a spánku, zajištění léčebných a vyšetřovacích poloh)
4.  OP u pacienta s narušenou sebepéčí a soběstačností - měřící techniky používané v ošetřovatelské praxi (např. testů soběstačnosti, rizika proleženin, měření intenzity bolesti, stavu výživy atd.)
5.  OP při aplikaci tepla a chladu
6.  OP při zajištění hygieny dospělých a dětí
7.  OP při zajištění výživy dospělých a dětí
8.  OP při sledování fyziologických funkcí
9.  OP při zajišťování vyprazdňování
10. OP u stomií
11. Desinfekce a sterilizace, bariérový přístup
12. OP o terminálně nemocné a péče o mrtvé tělo
13. OP při odběru, transportu a uchovávání biologického materiálu k vyšetření
14. OP při lokální aplikaci léků
15. OP při podávání léků pre os
16. OP při aplikaci léků do dýchacích cest
17. OP na chirurgickém oddělení (perioperační, předoperační, intraoperační, pooperační období, převaz operační rány, imobilizační obvaz)
18. OP při punkci
19. OP při endoskopických vyšetřeních
20. OP při aplikaci infuze
21. OP při aplikaci transfuze
22. OP u specializovaných ošetřovatelských činností (centrální žilní vstupy, aplikace výživy sondou, žaludečními nebo duodenálními stomiemi, výplach žaludku)
23. Fyziologický porod

 

Projekt byl podpořen v rámci operačního programu  OPPA (Operační program Praha - Adaptabilita, který je spolufinancován ESF (Evropský sociální fond, http://www.esfcr.cz/).

 

V případě zájmu se obraťte na Ing. Soňa Jexová, PhD. (jexova@vszdrav.cz)

Sdílet na Facebook
Zpět...
KONTAKTY

Duškova 7, 150 00 Praha 5 (mapa)
IČ: 272 35 530
Vltavská 585/14, Praha 5 (mapa)
AED defibrilátor ve vestibulu školy
Všechna práva vyhrazena ©
2021
Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. | Cookies
Vytvořilo studio: InGenius Webdesign