Pokouším se připojit k serveru...

Připojení k serveru bylo ztraceno. Vyčkejte na znovuobnovení stránky, nebo ji obnovte ručně.

ZAVŘÍT
EN RU DE

Přijímací řízení

Pro akademický rok 2024/25 jsou přijímáni uchazeči do studijních programů:

 

Všeobecné ošetřovatelství (prezenční i kombinovaná forma*)

Porodní asistence (prezenční forma)

Zdravotnické záchranářství (prezenční i kombinovaná forma*)

Fyzioterapie (prezenční forma)

 

 

Termín podání přihlášek:

 

pro I. kolo přijímacího řízení - 30. dubna 2024

pro II. kolo přijímacího řízení - 21. srpna 2024

Termín konání přijímacích zkoušek:

 

pro I. kolo příjímacího řízení - 4. června 2024 (program FY - 6. června 2024)

pro II. kolo příjímacího řízení - 3. září 2024 (program FY - 28. srpna 2024)

 

* Kombinovaná forma studia

Podmínkou pro přijetí do kombinované formy studia je u programu Všeobecné ošetřovatelství dokončené zdravotnické vzdělání a aktuální zdravotnická praxe a u programu Zdravotnické záchranářství dokončené středoškolské vzdělání. U této tzv. dálkové formy studia probíhá během semestru zhruba 5-8 konzultací (dle ročníku a zvoleného oboru), a to většinou v pátek a sobotu.

 

** Absolventi vyšších odborných zdravotnických škol

Po úspěšném absolvování vyšší odborné zdravotnické školy (Diplomovaná všeobecná sestra a Diplomovaný zdravotnický záchranář) umožňujeme po složení rozdílových zkoušek přijetí do vyššího ročníku téhož studijního programu. Bližší informace na studijním oddělení: info@vszdrav.cz, tel. +420 210 082 418.

 

 

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

 

Podmínky přijímacího řízení pro jednotlivé studijní programy a formy studia se liší. Podrobné informace o podmínkách přijímacího řízení naleznete vždy u jednotlivých studijních programů: Všeobecné ošetřovatelství, Porodní asistence, Zdravotnické záchranářství a Fyzioterapie. Podmínky přijímacího řízení jsou pro každý rok individuálně stanoveny směrnicí rektorky Vysoké školy zdravotnické.

 

 

ELEKTRONICKÁ PŘIHLÁŠKA

 

Podmínkou pro účast v přijímacím řízení je vyplnění elektronické přihlášky v Informačním systému Vysoké školy zdravotnické.

Administrativní poplatek za přijímací řízení 1000,- Kč se platí na účet školy 51-1850770217/0100 (variabilní symbol je číslo přihlášky).

Informace naleznete také v elektornické přihlášce.

Součástí přihlášky jsou oveřené elektronické dokumenty, které se připojují k přihlášce.

 

POZOR!!!

Službu konverze dokumentů z listinné do elektronické podoby dokumentu zajišťuje CzechPOINT.

Součástí konverze dokumentů musí být vždy "Doložka z konverze dokumentu do elektronické podoby - na žádost", jejíž součástí je EAN kód.

Uchazeč po konverzi na CzechPOINTu obdrží své povinně dokládatelné dokumenty do elektronické ÚSCHOVNY, z které je pak nutné je vložit

do formuláře ELEKTRONICKÉ PŘIHLÁŠKY. Bez povinných příloh nemůže být přihláška schválena jako řádně podaná.

 

 

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY NANEČISTO

 

Studenti mají možnost ověřit si vstupní znalosti v testu nanečisto, který se zaměřením, náročností, strukturou i způsobem řešení podobá testu u přijímacích zkoušek. Informace o výsledcích jednotlivých zkušebních testů jsou určeny pouze uchazečům. Test je možno spouštět opakovaně, při každém spuštění se generuje nový test. 

 
Cena přístupu k testům je 500 Kč. 

 
Přihlášku na testy nanečisto podává uchazeč elektronicky na e-mail charvatova@vszdrav.cz . Do předmětu zprávy je nutné uvést „Testy na nečisto: studijní program“ (studijní program = Všeobecné ošetřovatelství nebo Porodní asistence nebo Zdravotnické záchranářství nebo Fyzioterapie). Uchazeč po přihlášení obdrží údaje k platbě. Po zaslání dokladu o zaplacení bude zaslán elektronický odkaz pro zkoušky NANEČISTO.

 

Ukázka testu

 

 

SMĚRNICE A OPATŘENÍ K PŘIJÍMACÍM ZKOUŠKÁM

 

Směrnice rektorky č. 3/2023 Stanovení pravidel pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu pro AR 2024/2025

Opatření ředitele č. 1/2023 - Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením pro akad. rok 2024/2025

Opatření ředitele č. 2/2023 - Poplatky za studium pro akademický rok 2024/2025

Opatření ředitele č. 3/2023 - O poplatku za rozdílové zkoušky pro absolventy VOŠ v AR 2024/2025

Opatření ředitele č. 4/2023 - O poplatcích na VŠZ v akademickém roce 2024/2025

Opatření ředitele č. 5/2023 - O poplatcích za certifikovanou zkoušku ČJ

 

Směrnice rektorky č. 3/2022 Stanovení pravidel pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu pro AR 2023/2024

Opatření ředitele č. 9/2022 - O poplatcích za certifikovanou zkoušku ČJ

Opatření ředitele č. 8/2022 - O poplatcích na VŠZ v akademickém roce 2023/2024

Opatření ředitele č. 7/2022 - O poplatku za rozdílové zkoušky pro absolventy VOŠ v AR 2023/2024

Opatření ředitele č. 6/2022 - Poplatky za studium pro akademický rok 2023/2024

Opatření ředitele č. 5/2022 - Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením pro akad. rok 2023/2024

Směrnice rektorky č. 4/2021 Stanovení pravidel pro přijímací řízení a podmínky ke studiu pro AR 2022/2023 

Směrnice rektorky č. 3/2021 Stanovení pravidel pro přijímací řízení a podmínky ke studiu pro AR 2021/2022 (2. kolo)

Dodatek č. 1 ke Směrnici rektorky č. 1/2021 Stanovení pravidel pro přijímací řízení a podmínky ke studiu pro AR 2021/2022 ve studijním programu Fyzioterapie

Směrnice rektorky č. 1/2021 Stanovení pravidel pro přijímací řízení a podmínky ke studiu pro AR 2021/2022

Opatření ředitele č. 2/2021 - Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením pro akad. rok 2021/2022

Opatření ředitele č. 3/2021 - Poplatky za studium pro akademický rok 2021/2022

Opatření ředitele č. 4/2021 - O poplatku za rozdílové zkoušky pro absolventy VOŠ v AR 2021/2022

Opatření ředitele č. 5/2021 - O poplatcích na VŠZ, o. p. s. v akademickém roce 2021/2022

Opatření ředitele č. 6/2021 - O poplatcích za certifikovanou zkoušku ČJ

KONTAKTY

Duškova 7, 150 00 Praha 5 (mapa)
IČ: 272 35 530
Vltavská 585/14, Praha 5 (mapa)
AED defibrilátor ve vestibulu školy
Všechna práva vyhrazena ©
2021
Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. | Cookies
Vytvořilo studio: InGenius Webdesign