Pokouším se připojit k serveru...

Připojení k serveru bylo ztraceno. Vyčkejte na znovuobnovení stránky, nebo ji obnovte ručně.

ZAVŘÍT
EN RU DE

Kontakty

210 082 453 rektorka doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. nemcova@vszdrav.cz
210 082 413 ředitel Ing. František Kunc, PhD. kunc@vszdrav.cz
210 082 454 prorektorka pro pedagogickou činnost doc. MUDr. Lidmila Hamplová, PhD. hamplova@vszdrav.cz
210 082 455 prorektorka pro rozvoj a vnitřní vztahy Ing. Soňa Jexová, PhD. jexova@vszdrav.cz
210 082 512 prorektor pro výzkum a mezinárodní vztahy doc. JUDr. Petr Hulinský, Ph.D. hulinsky@vszdrav.cz
210 082 412 tajemnice  PhDr. Jana Ondruchová ondruchova@vszdrav.cz
210 082 478 sekretariát Kamila Charvátová charvatova@vszdrav.cz
210 082 479 PR manažer Mgr. Iveta Turečková tureckova@vszdrav.cz
210 082 411 vrátnice Jana Cabejšková  cabejskova@vszdrav.cz
210 082 418 studijní oddělení    info@vszdrav.cz
210 082 516 vedoucí studijního oddělení Mgr. Lucie Škorpíková skorpikova@vszdrav.cz
210 082 515 referentka studijního oddělení Mgr. Iva Řehořová rehorova@vszdrav.cz
210 082 514 hospodářka školy Lenka Novotná novotna@vszdrav.cz
210 082 479 knihovna a studovna Mgr. Iveta Turečková tureckova@vszdrav.cz
210 082 513 ekonomický úsek Vladislava Brennerová brennerova@vszdrav.cz
210 082 510 vedoucí katedry a studijního programu Všeobecné ošetřovatelství Mgr. Eva Marková, Ph.D. markova@vszdrav.cz
210 082 501 katedra Všeobecného ošetřovatelství PhDr. Jana Hlinovská, PhD. hlinovska@vszdrav.cz
 210 082 501 katedra Všeobecného ošetřovatelství Mgr. Marie Froňková fronkova@vszdrav.cz
210 082 506 katedra Všeobecného ošetřovatelství Mgr. Martin Krause, Ph.D. krause@vszdrav.cz
210 082 507 vedoucí katedry a studijního programu Zdravotnické záchranářství Mgr. Jaroslav Pekara, Ph.D. pekara@vszdrav.cz
210 082 507 katedra Zdravotnického záchranářství doc. MUDr. Jiří Knor, Ph.D. knor@vszdrav.cz
210 082 507 katedra Zdravotnického záchranářství Mgr. Radomír Vlk vlk@vszdrav.cz
210 082 506 katedra Zdravotnického záchranářství Mgr. Michaela Přibíková pribikova@vszdrav.cz
210 082 511 vedoucí katedry Porodní asistence doc. MUDr. Alena Měchurová, CSc. mechurova@vszdrav.cz
210 082 504 katedra Porodní asistence Bc. Taťána Kalinová kalinova@vszdrav.cz
210 082 504 katedra Porodní asistence PhDr. Jana Kocurová kocurova@vszdrav.cz
210 082 512 vedoucí katedry Fyzioterapie MUDr. Michal Říha, Ph.D., MBA riha@vszdrav.cz
210 082 511 vedoucí studijního programu Fyzioterapie Mgr. Pavel Málek malek@vszdrav.cz
210 082 511 katedra Fyzioterapie Mgr. Petra Korábová korabova@vszdrav.cz
210 082 511 katedra Fyzioterapie Mgr. Julie Růžičková ruzickova@vszdrav.cz
210 082 511 katedra Fyzioterapie Mgr. Šárka Hanušová, Ph.D. hanusova@vszdrav.cz
210 082 471 koordinátorka odborných praxí Ing. Veronika Kupková kupkova@vszdrav.cz
210 082 470 koordinátorka odborných praxí Pavlína Radová radova@vszdrav.cz
210 082 508 psychologická poradna RNDr. Eva Kočovská, PhD kocovska@vszdrav.cz
210 082 509 koordinátorka Erasmus+ PhDr. Eva Jansa, M.A. jansa@vszdrav.cz
210 082 505 kabinet informatiky Mgr. Radek Polák polak@vszdrav.cz
 210 082 505 pověřenec pro ochranu osobních údajů (GDPR) Ing. Bc. Miroslav Kulhánek gdpr@fourcomputers.cz

 

KONTAKTY

Duškova 7, 150 00 Praha 5 (mapa)
IČ: 272 35 530
Vltavská 585/14, Praha 5 (mapa)
AED defibrilátor ve vestibulu školy
Všechna práva vyhrazena ©
2021
Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. | Cookies
Vytvořilo studio: InGenius Webdesign