Pokouším se připojit k serveru...

Připojení k serveru bylo ztraceno. Vyčkejte na znovuobnovení stránky, nebo ji obnovte ručně.

ZAVŘÍT
EN RU DE

Financování studia

Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. je soukromá škola, studium je zpoplatněno. Poplatky za školné se řídí opatřením ředitele školy vydávaným pro aktuálním akademický rok. Cena školného se po dobu studia nemění!

Platba školné pro akademický rok je vždy rozděleno do semestrů. Platba za zimní semestr je vždy splatná do 15. 7. daného roku, platba za letní semestr pak do 15. 1.  Částka je hrazena na účet školy 51-1850770217/0100.

Studium programů Všeobecné ošetřovatelství a Porodní asistence je částečně dotováno MŠMT ČR.

 

AKTUÁLNÍ ŠKOLNÉ

 

Pro studijní program Všeobecné ošetřovatelství a Porodní asistence
je výše školného od akademického roku 2013/2014* stanovena na 17.000,- Kč za semestr.

 

Pro studijní program Zdravotnické záchranářství
je výše školného od akademického roku 2023/2024* stanovena na 32.000,- Kč za semestr.

 

Pro studijní program Fyzioterapie
je výše školného od akademického roku 2021/2022* stanovena na 34.000,- Kč za semestr. 

 

*Poplatek za studium na Vysoké škole zdravotnické nebyl od daného akademického roku měněn.

 

Nabídka stipendijního programu Ministerstva zdravotnictví ČR pro studenty zdravotnických oborů.

 

Opatření ředitele č. 5/2023 - O poplatcích za certifikovanou zkoušku ČJ

Opatření ředitele č. 4/2023 - O poplatcích na VŠZ v akademickém roce 2024/2025

Opatření ředitele č. 3/2023 - O poplatku za rozdílové zkoušky pro absolventy VOŠ v AR 2024/2025

Opatření ředitele č. 2/2023 - Poplatky za studium pro akademický rok 2024/2025

Opatření ředitele č. 1/2023 - Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením pro akad. rok 2024/2025

 

 

Opatření ředitele č. 9/2022 - O poplatcích za certifikovanou zkoušku ČJ

Opatření ředitele č. 8/2022 - O poplatcích na VŠZ v akademickém roce 2023/2024

Opatření ředitele č. 7/2022 - O poplatku za rozdílové zkoušky pro absolventy VOŠ v AR 2023/2024

Opatření ředitele č. 6/2022 - Poplatky za studium pro akademický rok 2023/2024

Opatření ředitele č. 5/2022 - Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením pro akad. rok 2023/2024

 

 

Opatření ředitele č. 17/2021 - O poplatcích za certifikovanou zkoušku ČJ 

Opatření ředitele č. 16/2021 - O poplatcích na VŠZ v akademickém roce 2022/2023

Opatření ředitele č. 15/2021 - O poplatku za rozdílové zkoušky pro absolventy VOŠ v AR 2022/2023

Opatření ředitele č. 14/2021 - Poplatky za studium pro akademický rok 2022/2023

Opatření ředitele č. 13/2021 - Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením pro akad. rok 2022/2023

 

 

 

KONTAKTY

Duškova 7, 150 00 Praha 5 (mapa)
IČ: 272 35 530
Vltavská 585/14, Praha 5 (mapa)
AED defibrilátor ve vestibulu školy
Všechna práva vyhrazena ©
2021
Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. | Cookies
Vytvořilo studio: InGenius Webdesign