Pokouším se připojit k serveru...

Připojení k serveru bylo ztraceno. Vyčkejte na znovuobnovení stránky, nebo ji obnovte ručně.

ZAVŘÍT
EN RU DE

Informační systém studijních opor a studijní pomůcky pro studenty VŠZ

[Ukončený projekt] Cílem projektu je inovace a zkvalitnění přístupu studentů ke vzdělávacím a studijním materiálům a informacím prostřednictvím nových informačních metod a technologií.

logo_opvv

Číslo programu: 02
Název programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Číslo výzvy: 02_17_044
Název výzvy: Výzva č. 02_17_044 pro Podpora rozvoje studijního prostředí na VŠ v prioritní ose 2 OP
Číslo a název prioritní osy: 02.2 Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj
Číslo a název investiční priority: 02.2.67 Investice do vzdělávání, odborného vzdělávání, včetně odborné přípravy pro získání dovedností a do celoživotního učení rozvíjením infrastruktury pro vzdělávání a odbornou přípravu
Číslo a název tematického cíle: 02.2.67.1 Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury na vysokých školách za účelem zajištění vysoké kvality výuky, zlepšení přístupu znevýhodněných skupin a zvýšení otevřenosti vysokých škol
Datum zahájení: 1. 3. 2018
Datum ukončení: 31. 10. 2019

 

Anotace projektu:

Projekt pořizuje přístupovou licenci včetně kolekce e-knih u ProQuest Ebook Central, nový studentský informační systém školy, integruje studijní materiály, modernizuje vybavení pomůckami pro praktickou výuku studentů nelékařských programů a modernizuje vybavení jazykové učebny digitální jazykovou laboratoří.

 

Projekt navazuje na projekty, které VŠZ, o. p. s. realizovala v minulých letech. Jedná se o projekty:

Vytvoření e-learningových studijních programů pro teoretické předměty ve zdravotnictví (CZ.2.17/3.1.00/33326, OPPA, 1. 3. 2011-31. 8. 2013)

Inovace předmětů zaměřených na odbornou praxi v bakalářských studijních programech (CZ.2.17/3.1.00/34452, OPPA, 1.2.2012-30.6.2014)

Inovace studijního programu Ošetřovatelství a Specializace ve zdravotnictví (CZ.1.07/2.2.00/28.0004, OP VK, 1.1.2012-31.12.2014)

Modernizace obsahu a struktury vzdělávání v odborných ošetřovatelských předmětech (CZ.2.17/3.1.00/36048, OPPA, 1.6.2013-28.2.2015)

Navrhovaný projekt má zdokonalit přístup ke studijním materiálům a zlepšit možnosti procvičování a testování znalostí studentů (informační systém). Zlepšit praktické zdravotnické ošetřovatelské dovednosti na nově pořízených inovovaných pomůckách v praktické části výuky (pomůcky pro ošetřovatelskou odbornou výuku) a zefektivnit výuku jazyků (digitální jazyková laboratoř).

 

Cíle projektu:

Cílem projektu je zvýšit kvalitu vzdělávání prostřednictvím pořízení přístupové licence do databáze eknih (pořízení elektronického informačního zdroje, vlastní výběr titulů a hosting fee u ProQuest Ebook Central), pořídit nový studentský informační systém školy, doplnit vybavení pomůckami pro zdravotnickou nelékařskou praktickou výuku a vybavit jazykovou učebnu digitální jazykovou laboratoří.

Nový informační systém usnadní studentům přístup ke studijním materiálům (např. studijní opory, ošetřovatelská dokumentace, kazuistiky, apod.) a dalším informacím. Studijní pomůcky zefektivní praktickou výuku v odborných ošetřovatelských předmětech a vybavení jazykové učebny zefektivní výuku cizích jazyků.

Cílovou skupinou jsou studenti bakalářského studia zdravotnických nelékařských oborů studijních programů Ošetřovatelství, Porodní asistence a Specializace ve zdravotnictví, které jsou realizovány na Vysoké škole zdravotnické, o. p. s.

 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.   

 

projekt_2018

 

Sdílet na Facebook
Zpět...
KONTAKTY

Duškova 7, 150 00 Praha 5 (mapa)
IČ: 272 35 530
Vltavská 585/14, Praha 5 (mapa)
AED defibrilátor ve vestibulu školy
Všechna práva vyhrazena ©
2021
Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. | Cookies
Vytvořilo studio: InGenius Webdesign