Pokouším se připojit k serveru...

Připojení k serveru bylo ztraceno. Vyčkejte na znovuobnovení stránky, nebo ji obnovte ručně.

ZAVŘÍT
EN RU DE

Stop násilí pro zdravotnictví - Dejme že(nám) šanci

[Ukončený projekt]  Cílem projektu Stop násilí pro zdravotnictví bylo přispět k prevenci a snížení výskytu domácího násilí a zvýšení informovanosti  mezi pomáhajícími zdravotními profesemi. 

rosa2

 

Projekt: "Stop násilí pro zdravotnictví"
Program: Dejme že(nám) šanci
Zaměření projektu: Projekt nez. org. Rosa s podporou Open Society Fund Praha financovaný z Norských fondů
Datum zahájení: 1. 5. 2015
Datum ukončení: 30. 4. 2016

 

Pro všechny oběti domácího násilí je důležité najít pomoc včas. A to hned tu první. Pokud první reakce není adekvátní, těžko se oběť bude chtít svěřovat dál a hledat řešení. Cílem nového projektu Stop násilí pro zdravotnictví je přispět k prevenci a snížení výskytu domácího násilí a zvýšení informovanosti o této oblasti mezi pomáhajícími zdravotními profesemi. Naplnění cílů je postaveno na komplexním vzdělávání klíčových profesí (pedagogové a studenti zdravotnických a lékařských škol), prevenci, a výzkumu. Díky podpoře Norských grantů začíná vznikat vzdělávací modul včetně e-learningových materiálů, instruktážních videí pro nelékařské zdravotnické profese (sestry, záchranáři), vzdělávací manuál. Na podzim v Praze proběhnou semináře pro studenty zdravotních škol, včetně možností praxe a odborných konzultací s pracovnicemi poradenského centra, vedení bakalářských prací. Výstupem bude komplexní vzdělávací modul s e-learningovými materiály, manuálem. Partnerem projektu je Vysoká škola zdravotnická, o.p.s. . Manuál i materiály budou nabídnuty i dalším relevantním školám, studentům, nemocnicím, profesím ve zdravotnictví. Pro poskytování výcviku na školách, pro studenty i pedagogy, pracovníky ve zdravotnictví bude speciálně vyškolen tým interních školitelů. V oblasti prevence se uskuteční mediální kampaň zaměřená na podporu projektu a zvýšení motivace žen, ohrožených násilím vyhledat odbornou pomoc. Na podzim letošního roku a období do března 2016 proto ROSA připravuje i řadu bezplatných školení pro pracovníky ve zdravotnictví, která bychom chtěli nabídnout zejména nemocnicím, ale i školám, odkud odchází zdravotní sestry do praxe.


Výstupem projektu je manuál a instruktážní videa.

 

Manuál pro zdravotníky: Intervence v případech domácího násilí 

 

Instruktážní videa:

STOP Násilí ve zdravotnictví: Komunikace s obětí

STOP Násilí ve zdravotnictví: Ošetření oběti

STOP Násilí ve zdravotnictví: Mýty o domácím násilí

STOP Násilí ve zdravotnictví: Dokumentace

STOP Násilí ve zdravotnictví: Prevence a sebeobrana 

 

Projektu byla věnována 11. vědecká konference VŠZ

Tisková zpráva k projektu Stop násilí pro zdravotnictví

Sdílet na Facebook
Zpět...
KONTAKTY

Duškova 7, 150 00 Praha 5 (mapa)
IČ: 272 35 530
Vltavská 585/14, Praha 5 (mapa)
AED defibrilátor ve vestibulu školy
Všechna práva vyhrazena ©
2021
Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. | Cookies
Vytvořilo studio: InGenius Webdesign