Pokouším se připojit k serveru...

Připojení k serveru bylo ztraceno. Vyčkejte na znovuobnovení stránky, nebo ji obnovte ručně.

ZAVŘÍT
EN RU DE

Fotogalerie

Týdenní kurz určený pro studenty VŠZ proběhl v Harrachově. Kurzu se účastnilo 30 studentů pod vedením Mgr. Jaroslava Pekary, Ph.D. Obsahem kurzu bylo proškolit budoucí záchranáře z lanových technik, uzlů, zimního jištění a lavinové problematiky. Součástí bylo také ošetřování, polohování a svozy zraněných. Kurz byl uzavřen závěrečnou zkouškou ze všech probíraných tématik. Velké díky patří lektorům z řad Horské služby za jejich úžasný přístup! :-)

Číst více...

Tradiční slavnostní promoce studentů Vysoké školy zdravotnické, o. p. s. (studijní obory: Všeobecná sestra, Porodní asistentka a Zdravotnický záchranář a studijní programy: Všeobecné ošetřovatelství a Zdravotnické záchranářství) se konaly 26. října 2021 v Brožíkově síni na Staroměstské radnici v Praze za zpřísněných epidemiologických podmínek. Všem našim absolventům gratulujeme a přejeme jim vše nejlepší jak v profesním, tak osobním životě!

Číst více...

Studenti Vysoké školy zdravotnické se historicky poprvé zúčastnili Univerzitní futsalové ligy, která je zastřešena Českou asociací univerzitního sportu (ČAUS). Soupeři v rámci pražského kola byli: Univerzita Karlova, České vysoké učení technické a Vysoká škola ekonomická. Z důvodu posunu termínu zápasů kvůli koronavirové pandemii se celé základní kolo odehrálo v průběhu října a listopadu 2021. Sportu zdar, futsalu zvlášť! :-)

Číst více...

V termínu 26. - 27. května 2020 se konal jeden ze sportovních kurzů Vysoké školy zdravotnické. Jedná se o kurz záchrany nad volnou hloubkou a ve výšce, který se konal za velice pěkného počasí na Dobřichovickém železničním mostě (nácvik) a na Chlumu
(tam už naostro). Jedná se o náročný výcvik, jehož cílem je zajistit výcvik nejen horolezeckých dovedností samotných, ale především v návaznosti na záchranářskou praxi.

Číst více...

Studenti Vysoké školy zdravotnické studijního programu Zdravotnický záchranář se v termínu od 29. - 31. ledna 2020 zúčastnili v Harrachově lyžařského sportovního soustředění, jehož součástí byl také kurz organizovaný Horskou záchrannou službou, kde studenti nacvičovali záchranu ve specifických horských podmínkách. Standardní součástí všech aktivit tohoto druhu jsou večerní simulační workshopy.

Číst více...

Dne 23. 4. 2019 pořádala Aesculap Akademie pro studenty Vysoké školy zdravotnické odborný workshop "Invazivní žilní vstupy v ošetřovatelské péči". Workshop se netradičně konal ve školícím středisku Aesculap Akademie, která patří k nejmodernějším zařízením svého druhu. Studentům byla prezentovány techniky a technologie žilních kanylací, centrálního žilního katétru, intravenózních portů, infuzní techniky a hygienu a dezinfekci rukou.

Číst více...

Zástupci Vysoké školy zdravontické se zúčastnily konference OPTIONS - The path of knowledge, kterou pořádal Svaz Vietnamských studentů a mládeže v ČR, o. s., která se konala 23. března 2019 v Convention centre Hoang Thanh. Konference byla určena široké veřejnosti a zájmcům o studiu na vysoké škole. Cílem bylo zvýšení povědomí o českém vysokém školství a integrace vietnamských studentů do českého vysokoškolského systému.

Číst více...

Studenti studijních skupin 1AVS a 1AZZ se v rámci výuky Ošetřovatelských postupů zúčastnili 21. listopadu 2018 klinického dne Nemocnice Na Homolce. Studentům byli představeny základní postupy ošetřovatelské péče a specifika bariérové ošetřovatelské péče včetně izolace pacienta a správných zásad bezpečnosti práce. Součástí klinického dne byla také prohlídka standardního a intermediálního oddělení cévní chirurgie.

Číst více...

Studenti Vysoké školy zdravotnické se účastnili 5. června 2018 exkurze ve společnosti Linet, předního světového výrbce polohovacích zdravotnických lůžek. Studenti měli možnost projít celým postupem výrobního procesu, vývojovým oddělením, oddělením kontroly kvality včetně expedice. V závěru prošli instruktáží práce s lůžkovem, která zahrnovala mimo jiné základy polohování.

Číst více...

O víkendu 5. - 7. října 2018 se konala v Orlických horách soutěž záchranářských družstev YETI RESCUE pod patronátem ZZS Královéhradeckého kraje. Pod krycím jménem "Second help" se zúčastnilo také družstvo složené z našich studentů oboru Zdravotnický záchranář. Vedoucí oboru ZZ Mgr. Jaroslav Pekara, PhD. byl členem realizačního týmu soutěže a Vysoká škola zdravotnická participovala na akci jako partner.

Číst více...

Studenti Vysoké školy zdravotnické oboru Zdravotnický záchranář se 3. října 2018 zúčastnili jako figuranti taktického cvičení jednotek IZS "VLAK 2018". Cílem simulace byl nácvik a koordinace jednotlivých činností zásahu při výbuchu tlakové láhve v jídelním voze vlakové soupravy se zhruba 70 raněnými. Záchranáři a hasiči mají možnost tímto způsobem optimalizovat a zefektivňovat jednotlivé činnosti řešení hromadného neštěstí a pro naše studenty je to jedinečná příležitost nahlédnout pod ruce opravdovým profíkům.

Číst více...

Studenti oboru Zdravotnický záchranář Vysoké školy zdravotnické absolvovali ve dnech 10.-14. 9. 2018 kurz Instruktor vodní turistiky, který se specializuje nejen vodní záchranu formou nejrůznějších modelových situací, ale také na samotné vodácké dovednosti. Kurz je velice intenzivní a fyzicky náročný. Psychika je zde trénována krizovými situacemi na vodě, ve tmě nebo organizací záchrany při větším počtu raněných. 

Číst více...

Tradiční slavnostní promoce studentů Vysoké školy zdravotnické, o. p. s. (studijní obory: Všeobecná sestra, Porodní asistentka, Radiologický asistent a Zdravotnický záchranář) se konaly 2. a 3. července 2018 v Brožíkově síni na Staroměstské radnici v Praze. Všem našim absolventům gratulujeme a přejeme jim vše nejlepší jak v profesním, tak osobním životě!

Číst více...

Naši studenti a absolventi se v termínu 27. – 29. 4. 2018 zúčastnili již tradičního vodního kurzu na rakouské řece Salze. Pod vedením zkušených instruktorů a vedoucího oboru Zdravotnický záchranář (Mrg. Jaroslava Pekary, Ph.D.) absolvovali výcvik záchrany na divoké vodě a instruktáž řešení modelových situací.

Číst více...

Vysoká škola zdravotnická se 9. září 2017 zúčastnila multižánrového festivalu Babí léto, jehož 28. ročník se konal v prostorách Psychiatrické nemocnice Bohnice. Hlavní myšlenkou festivalu je podpora a zviditelnění poskytované péče, podpora neziskových organizací a nabídka kulturního programu. Studentky oboru Zdravotnický záchranář (Eliška Brennerová a Aneta Svobodová) prezentovaly malým i velkým návštěvníkům festivalu zásady správného poskytování první pomoci a KPR.

Číst více...

Studenti Vysoké školy zdravotnické předváděli 26. června 2017 pro děti ze ZŠ Kořenského (Praha 5) zásady správného poskytování první pomoci. Žáci 1.-9. tříd základní školy měli možnost ověřit své znalosti a dovednosti poskytnutí první pomoci u zlomenin, pádů, krvácení a otrav, zároveň si také na modelech vyzkoušet resuscitaci a běžné obvazové techniky. Den byl završen opékáním buřtíku na školní zahradě.

Číst více...

V úterý 24. května 2016 pořádala Městská část Prahy 5 v parku Sacre Coeur Dětský den, v rámci kterého se prezentovaly záchranné složky. Děti ze základních a mateřských škol měly možnost shlédnout ukázku dovedností policejních koní, výcvik policejních psů nebo vyzkoušet policejní motorku.

Číst více...

Studentky Vysoké školy zdravotnické, o. p. s. Kateřina Meindlová a Micheale Švarcová se probojovaly do finále soutěže SESTRA SYMPATIE. Vítězku vybírala porota z 12 finalistek v rámci 8. reprezentačního plesu zdravotních sester SESTRY NA SÁL!, který se konal 24. února 2017 na pražském Žofíne. 

Číst více...
KONTAKTY

Duškova 7, 150 00 Praha 5
IČ: 272 35 530
AED defibrilátor ve vestibulu školy
Všechna práva vyhrazena ©
2021
Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. | Cookies
Vytvořilo studio: InGenius Webdesign