Pokouším se připojit k serveru...

Připojení k serveru bylo ztraceno. Vyčkejte na znovuobnovení stránky, nebo ji obnovte ručně.

ZAVŘÍT
EN RU DE

Fotogalerie

V termínu 13. a 20. června 2024 proběhl jednodenní kurz zaměřený na Záchranu na proudící vodě. Akce se konala na Slalomovém kanále v Brandýše nad Labem a kurzem nás provázejí instruktoři ze Zazijvodu.cz

 

Číst více...

Zástupci studijního programu Zdravotnické záchranářství se v termínu 10.-12. května 2024 zúčastnili vodního kurzu na rakouské řece Salze. Pod vedením zkušených instruktorů Inge-Outdoor a vedoucího programu Zdravotnické záchranářství absolvovali studenti náročný výcvik záchrany na divoké vodě a instruktáž řešení modelových situací. 

Číst více...

Studenti první a druhého ročníku studijního programu Fyzioterapie absolvovali v termínu od 3. do 5. května 2024 Sportovní kurz, který se konal v překrásném prostředí Polomených hor na Kokořínsku.

Číst více...

Studenti programu Zdravotnické záchranářství se zúčastnili tradičního třídenního vycvikového kurzu Záchrana ve výškách a nad volnou hloubkou, který se konal od 20. do 23. dubna 2024. Jedná se o náročný výcvik, jehož cílem je zprostředkovat studentům nejen samotné lezecké dovednosti, ale především využít těchto dovedností v návaznosti na záchranářskou praxi. 

Číst více...
V úterý 6. února 2024 proběhl praktický volitelný předmět Simulační cvičení v ošetřovatelství, který se konal v krásných prostorech Dialogu B Braun. Lektoři Aesculap Akademie CZ & SK a vedoucí programu Zdravotnické záchranářství studenty nejdříve seznámili s funkcí simulátoru Karel, procvičovali některé detailní úkony jako např. zajištění dýchacích cest, nepřímou srdeční masáž, zajištění přístupu i.o., defibrilaci a následně všechny tyto dovednosti vyzkoušeli na simulovaných scénářích na jednotce intenzivní péče.
 
Číst více...

Vysoká škola zdravotnická se od 23. do 25. ledna 2024 účastnila XVI. ročníku evropského veletrhu pomaturitního a celoživotního vzdělávání GAUDEAMUS PRAHA, který se konal v PVA Letňany. Návštěvníci veletrhu mají unikátní možnost získat informace o studiu nejen na naší škole, a to jak od studentů jednotlivých studijních programů, tak od našich akademických pracovníků nebo přímo studijního oddělení. Děkujeme všem, kteří se letos na stánku č. 68 zastavili.

Číst více...

Tým Vysoké školy zdravotnické se pro sezónu 2024 musel o svou účast v Univerzitní futsalové lize doslova poprat v kavalifikačním utkání s Vysokou školou technicko ekonomickou v Českých Budějovicích. Kluci své místo v UFL uhájili, výsledkem 5:3 potvrdili svou příslušnost v UFL a vybojovali si tak pro rok 2024 účast v tabulce Čechy sever, kde budou našimi soupeři ČVUT, UK Plzeň, UJEP a ZČU. Co dodat? Sportu zdar, futsalu zlvášť! :-)

Číst více...

Studenti Vysoké školy zdravotnické se v termínu od 15. do 19. ledna 2024 účastnili lyžařského kurzu spojeného s instruktáží Horské služby ČR, který se konal v Harrachově. Velké poděkování patří právě členům HZS, za jejich odbornou instruktáž ohledně nácviku polohování a transportu raněných, lavinové záchrany a jištění. Celý kurz se konal pod záštitou vedoucího studijního programu Zdravotnické záchranářství Mgr. Jarka Pekary.

Číst více...

Studenti se v termínu 12.-14. května 2023 zúčastnili vodního kurzu na rakouské řece Salze. Pod vedením zkušených instruktorů a vedoucího programu Zdravotnické záchranářství (Mrg. Jaroslava Pekary, Ph.D.) absolvovali výcvik záchrany na divoké vodě a instruktáž řešení modelových situací. Studenti prokázali odvahu v rozbouřených vlnách i za chladného počasí!

Číst více...

Studenti programu Zdravotnické záchranářství se zúčastnili tradičního třídenního vycvikového kurzu Záchrana ve výškách a nad volnou hloubkou. Jedná se o náročný výcvik, jehož cílem je zajistit výcvik nejen horolezeckých dovedností samotných, ale především v návaznosti na záchranářskou praxi. Kurz se konal 9.-12. května a 27.-30. dubna 2023 pod vedením Ing. Ondry Belici z Lezectvi.cz

Číst více...

Vysoká škola zdravotnická pořádala 13. dubna 2023 svou 18. mezinárodní vědeckou ošetřovatelskou konferenci s podtitulem Etické aspekty v ošetřovatelské péči. Konference se konala v budově školy v posluchárně P1 a účastnili se jí studenti VŠZ, akademičtí pracovníci a zástupci z řad odborné veřejnosti. Výstupem z akce je recenzovaný elektronický sborník.

Číst více...

Studenti Vysoké školy zdravotnické na jaře 2023 zahájili svůj druhý ročník v Univerzitní futsalové lize (UFL), která je zastřešena Českou asociací univerzitního sportu (ČAUS). Základní kolo se odehrálo v průběhu letního semestru (březen-květen) a soupeři v rámci tabulky Čechy jih byli: Jihočeská univerzita, Univerzita Karlova, Univerzita Karlova Plzeň a Západočeská univerzita. Sportu zdar, futsalu zvlášť! :-)

Číst více...

Vysoká škola zdravotnická pořádala 15. března 2023 tradiční BURZU PRÁCE. Zástupci akreditovaných zdravotnických zařízení (AKESO holding, FN Královské Vinohrady, FN Motol, IKEM, Nemocnice Na Homolce, Nemocnice milosrdných sester sv. Karla Boromejského, Rehabilitační klinika Malvazinky, ÚPMD, ÚVN, VFN Praha, ZZS hl. m. Prahy) představili studentům svá pracoviště včetně nabídek aktuálně volných pracovních pozic.

Číst více...

V termínu od 23. do 27. ledna 2023 se konal v Harrachově tradiční kurz s Horskou záchrannou službou. Cílem sporotvního kurzu je nácvik jištění, záchranné lavinové práce a ošetření, polohování a transport zraněných v náročném horském terénu. Rádi bychom touto cestou poděkovali lektorům z řad Horské služby za jejich trpělivost a úžasný přístup a vedoucímu studijního programu Zdravotnické záchranářství Mgr. Jarkovi Pekarovi, Ph.D. za realizaci kurzu! :-)

Číst více...

Vysoká škola zdravotnická se od 24. do 26. ledna 2023 účastnila XV. ročníku evropského veletrhu pomaturitního a celoživotního vzdělávání GAUDEAMUS, který se konal v PVA Letňany. Návštěvníci veletrhu mají unikátní možnost získat informace o studiu na naší škole, a to jak od studentů jednotlivých studijních programů, tak od našich akademických pracovníků nebo přímo studijního oddělení. Děkujeme všem, kteří se letos na stánku č. 12 zastavili.

Číst více...

Aesculap Akademie pořádá ve spolupráci s Vysokou školou zdravotnickou pravidelný workshop Infuzní technika v ošetřovatelské praxi, který se konal 11. ledna 2023 v Pavilonu B. Braun Dialog na Praze 8. Cílem workshopu je praktické zvládání základních principů infuzní terapie, práce s infuzní linkou, lineárními dávkovači, infuzními a enterálními pumpami.

Číst více...

Týdenní kurz určený pro studenty VŠZ proběhl v Harrachově. Kurzu se účastnilo 30 studentů pod vedením Mgr. Jaroslava Pekary, Ph.D. Obsahem kurzu bylo proškolit budoucí záchranáře z lanových technik, uzlů, zimního jištění a lavinové problematiky. Součástí bylo také ošetřování, polohování a svozy zraněných. Kurz byl uzavřen závěrečnou zkouškou ze všech probíraných tématik. Velké díky patří lektorům z řad Horské služby za jejich úžasný přístup! :-)

Číst více...

Tradiční slavnostní promoce studentů Vysoké školy zdravotnické, o. p. s. (studijní obory: Všeobecná sestra, Porodní asistentka a Zdravotnický záchranář a studijní programy: Všeobecné ošetřovatelství a Zdravotnické záchranářství) se konaly 26. října 2021 v Brožíkově síni na Staroměstské radnici v Praze za zpřísněných epidemiologických podmínek. Všem našim absolventům gratulujeme a přejeme jim vše nejlepší jak v profesním, tak osobním životě!

Číst více...

Studenti Vysoké školy zdravotnické se historicky poprvé zúčastnili Univerzitní futsalové ligy, která je zastřešena Českou asociací univerzitního sportu (ČAUS). Soupeři v rámci pražského kola byli: Univerzita Karlova, České vysoké učení technické a Vysoká škola ekonomická. Z důvodu posunu termínu zápasů kvůli koronavirové pandemii se celé základní kolo odehrálo v průběhu října a listopadu 2021. Sportu zdar, futsalu zvlášť! :-)

Číst více...

V termínu 26. - 27. května 2020 se konal jeden ze sportovních kurzů Vysoké školy zdravotnické. Jedná se o kurz záchrany nad volnou hloubkou a ve výšce, který se konal za velice pěkného počasí na Dobřichovickém železničním mostě (nácvik) a na Chlumu
(tam už naostro). Jedná se o náročný výcvik, jehož cílem je zajistit výcvik nejen horolezeckých dovedností samotných, ale především v návaznosti na záchranářskou praxi.

Číst více...

Studenti Vysoké školy zdravotnické studijního programu Zdravotnický záchranář se v termínu od 29. - 31. ledna 2020 zúčastnili v Harrachově lyžařského sportovního soustředění, jehož součástí byl také kurz organizovaný Horskou záchrannou službou, kde studenti nacvičovali záchranu ve specifických horských podmínkách. Standardní součástí všech aktivit tohoto druhu jsou večerní simulační workshopy.

Číst více...

Zástupci Vysoké školy zdravontické se zúčastnily konference OPTIONS - The path of knowledge, kterou pořádal Svaz Vietnamských studentů a mládeže v ČR, o. s., která se konala 23. března 2019 v Convention centre Hoang Thanh. Konference byla určena široké veřejnosti a zájmcům o studiu na vysoké škole. Cílem bylo zvýšení povědomí o českém vysokém školství a integrace vietnamských studentů do českého vysokoškolského systému.

Číst více...

Dne 23. 4. 2019 pořádala Aesculap Akademie pro studenty Vysoké školy zdravotnické odborný workshop "Invazivní žilní vstupy v ošetřovatelské péči". Workshop se netradičně konal ve školícím středisku Aesculap Akademie, která patří k nejmodernějším zařízením svého druhu. Studentům byla prezentovány techniky a technologie žilních kanylací, centrálního žilního katétru, intravenózních portů, infuzní techniky a hygienu a dezinfekci rukou.

Číst více...

Studenti studijních skupin 1AVS a 1AZZ se v rámci výuky Ošetřovatelských postupů zúčastnili 21. listopadu 2018 klinického dne Nemocnice Na Homolce. Studentům byli představeny základní postupy ošetřovatelské péče a specifika bariérové ošetřovatelské péče včetně izolace pacienta a správných zásad bezpečnosti práce. Součástí klinického dne byla také prohlídka standardního a intermediálního oddělení cévní chirurgie.

Číst více...

Studenti Vysoké školy zdravotnické se účastnili 5. června 2018 exkurze ve společnosti Linet, předního světového výrbce polohovacích zdravotnických lůžek. Studenti měli možnost projít celým postupem výrobního procesu, vývojovým oddělením, oddělením kontroly kvality včetně expedice. V závěru prošli instruktáží práce s lůžkovem, která zahrnovala mimo jiné základy polohování.

Číst více...

O víkendu 5. - 7. října 2018 se konala v Orlických horách soutěž záchranářských družstev YETI RESCUE pod patronátem ZZS Královéhradeckého kraje. Pod krycím jménem "Second help" se zúčastnilo také družstvo složené z našich studentů oboru Zdravotnický záchranář. Vedoucí oboru ZZ Mgr. Jaroslav Pekara, PhD. byl členem realizačního týmu soutěže a Vysoká škola zdravotnická participovala na akci jako partner.

Číst více...

Studenti Vysoké školy zdravotnické oboru Zdravotnický záchranář se 3. října 2018 zúčastnili jako figuranti taktického cvičení jednotek IZS "VLAK 2018". Cílem simulace byl nácvik a koordinace jednotlivých činností zásahu při výbuchu tlakové láhve v jídelním voze vlakové soupravy se zhruba 70 raněnými. Záchranáři a hasiči mají možnost tímto způsobem optimalizovat a zefektivňovat jednotlivé činnosti řešení hromadného neštěstí a pro naše studenty je to jedinečná příležitost nahlédnout pod ruce opravdovým profíkům.

Číst více...

Studenti oboru Zdravotnický záchranář Vysoké školy zdravotnické absolvovali ve dnech 10.-14. 9. 2018 kurz Instruktor vodní turistiky, který se specializuje nejen vodní záchranu formou nejrůznějších modelových situací, ale také na samotné vodácké dovednosti. Kurz je velice intenzivní a fyzicky náročný. Psychika je zde trénována krizovými situacemi na vodě, ve tmě nebo organizací záchrany při větším počtu raněných. 

Číst více...

Tradiční slavnostní promoce studentů Vysoké školy zdravotnické, o. p. s. (studijní obory: Všeobecná sestra, Porodní asistentka, Radiologický asistent a Zdravotnický záchranář) se konaly 2. a 3. července 2018 v Brožíkově síni na Staroměstské radnici v Praze. Všem našim absolventům gratulujeme a přejeme jim vše nejlepší jak v profesním, tak osobním životě!

Číst více...

Naši studenti a absolventi se v termínu 27. – 29. 4. 2018 zúčastnili již tradičního vodního kurzu na rakouské řece Salze. Pod vedením zkušených instruktorů a vedoucího oboru Zdravotnický záchranář (Mrg. Jaroslava Pekary, Ph.D.) absolvovali výcvik záchrany na divoké vodě a instruktáž řešení modelových situací.

Číst více...

Vysoká škola zdravotnická se 9. září 2017 zúčastnila multižánrového festivalu Babí léto, jehož 28. ročník se konal v prostorách Psychiatrické nemocnice Bohnice. Hlavní myšlenkou festivalu je podpora a zviditelnění poskytované péče, podpora neziskových organizací a nabídka kulturního programu. Studentky oboru Zdravotnický záchranář (Eliška Brennerová a Aneta Svobodová) prezentovaly malým i velkým návštěvníkům festivalu zásady správného poskytování první pomoci a KPR.

Číst více...

Studenti Vysoké školy zdravotnické předváděli 26. června 2017 pro děti ze ZŠ Kořenského (Praha 5) zásady správného poskytování první pomoci. Žáci 1.-9. tříd základní školy měli možnost ověřit své znalosti a dovednosti poskytnutí první pomoci u zlomenin, pádů, krvácení a otrav, zároveň si také na modelech vyzkoušet resuscitaci a běžné obvazové techniky. Den byl završen opékáním buřtíku na školní zahradě.

Číst více...

V úterý 24. května 2016 pořádala Městská část Prahy 5 v parku Sacre Coeur Dětský den, v rámci kterého se prezentovaly záchranné složky. Děti ze základních a mateřských škol měly možnost shlédnout ukázku dovedností policejních koní, výcvik policejních psů nebo vyzkoušet policejní motorku.

Číst více...

Studentky Vysoké školy zdravotnické, o. p. s. Kateřina Meindlová a Micheale Švarcová se probojovaly do finále soutěže SESTRA SYMPATIE. Vítězku vybírala porota z 12 finalistek v rámci 8. reprezentačního plesu zdravotních sester SESTRY NA SÁL!, který se konal 24. února 2017 na pražském Žofíne. 

Číst více...
KONTAKTY

Duškova 7, 150 00 Praha 5 (mapa)
IČ: 272 35 530
Vltavská 585/14, Praha 5 (mapa)
AED defibrilátor ve vestibulu školy
Všechna práva vyhrazena ©
2021
Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. | Cookies
Vytvořilo studio: InGenius Webdesign