Pokouším se připojit k serveru...

Připojení k serveru bylo ztraceno. Vyčkejte na znovuobnovení stránky, nebo ji obnovte ručně.

ZAVŘÍT
EN RU DE

Aplikace metody krátkých intervencí v péči o těhotnou ženu a novorozence

[Ukončený projekt] Projekt je zaměřen na aplikaci mezinárodně ověřené a WHO doporučené metody intervence pacientů ve prospěch zdravého životního stylu.

mzcr_cmyk_p

 

 

 

 

Projekt: Aplikace metody krátkých intervencí v péči o těhotnou ženu a novorozence
Program: Péče o děti a dorost
Zaddavatel: Ministerstvo zdravotnictví České republiky - sekce Oddělení zdravotních programů MZ ČR
Období: 1. 1. 2018 - 31. 12. 2018

 

Idea projektu Aplikace metodiky krátkých intervencí v péči o těhotnou ženu a novorozence vychází z WHO doporučené, mezinárodně ověřené a finančně nenáročné metody prevence, která ovlivňuje postoje a chování populace ve prospěch zdravého životního stylu - tzv. krátkých intervencí - edukačních a motivačních rozhovorů s pacientkou, prováděných vyškoleným zdravotnický pracovníkem, ideálně všeobecnou sestrou nebo porodní asistentkou. Jejich cílem je na základě krátkého rozhovoru rozpoznat rizikový nebo nezdravý životní styl pacientky, informovat ji o dopadech na zdraví a motivovat ke změně chování ve prospěch zdravého životního stylu.

 

Cílem projektu je zařadit informace o této metodě do výuky studentek Vysoké školy zdravotnické, o. p. s. v rámci bakalářského studia oboru Porodní asistentka a dále aplikovat tuto metodu do praxe pod dozorem pedagogů - odborných asistentek vysoké školy ve vybraných lůžkových i ambulantních zdravotnických zařízeních pečujících o těhotné ženy, rodičky a novorozence, kde studentky vykonávají skupinovou či individuální odbornou praxi či již pracují.

 

Touto cestou tak přirozeně vznikne nová generace porodních asistentek, které budou tuto metodu pokládat za běžnou a samozřejmou součást své pracovní činnosti a budou ji realizovat a prosazovat na svých pracovištích. U porodních asistentek se aplikace metody v praxi předpokládá během výkonu praxí, po ukončení studia a nástupu do zaměstnání ve zdravotnických zařízeních.

 

Ambulantním pacientkám gynekologických ambulancí a hospitalizovaným pacientkám gynekologicko-porodnických oddělení nemocnic projekt pomůže zvýšit jejich zdravotní gramotnost o všech pozitivních aspektech kojení, o škodlivých účincích užívání alkoholu a tabáku v těhotenství, o zásadách správné výživy a přiměřené fyzické aktivitě v těhotenství, o vhodnosti očkování proti chřipce v těhotenství (např. nová tetravalentní vakcína Vaxigrip tetra poskytuje vysokou ochranu proti chřipce) a motivovat je k chování ve prospěch zdravého životního stylu.

 

Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace pro rok 2018

Manuál krátkých intervencí

Dotazník 

Elektronický dotazník

Edukační karty:
Kojení - edukační karta (1. strana)
Kojení - edukační karta (2. strana)

 

Prezentace projektu na konferencích:

Konference "Obezitologie a bariatrie 2018" - listopad 2018 (ČOS, Plzeň) - certifikátsborník abstrakt

Konference "Život ve zdraví 2018" - září 2018 (MU Pedagogická fakulta, Brno) - certifikát

Konference "Efektivní strategie podpory zdraví VI." - červen 2018 (SZU, Praha) - certifikát

XXV. pražské chirurgické dny - květen 2018 (1. LF UK, VFN, Praha) - certifikát

Výjezd protidrogových koordinátorů a metodiků prevence PPP - duben 2018 (Magistrát hl. m., Srbsko)
  

Sdílet na Facebook
Zpět...
KONTAKTY

Duškova 7, 150 00 Praha 5 (mapa)
IČ: 272 35 530
Vltavská 585/14, Praha 5 (mapa)
AED defibrilátor ve vestibulu školy
Všechna práva vyhrazena ©
2021
Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. | Cookies
Vytvořilo studio: InGenius Webdesign