Pokouším se připojit k serveru...

Připojení k serveru bylo ztraceno. Vyčkejte na znovuobnovení stránky, nebo ji obnovte ručně.

ZAVŘÍT
EN RU DE

Bakalářská práce

Zadání, úprava a odevzdání bakalářské práce na Vysoké škola zdravotnické se řídí směrnicí rektorky Vysoké školy zdravotnické

Směrnice rektorky č. 1/2022 Zadávání, úprava, odevzdávání a zveřejňování bakalářských prací

 

Správnost formální a metodologické stránky bakalářské práce doporučujeme studentům kontrolovat dle skript METODOLOGIE TVROBY BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

(dostupná v rámci IS VŠZ v sekci Dokumenty/Podklady k výuce/Studijní materiály/Bakalářské práce)

 

Přehled tématických okruhů BP pro AR 2024/2025

 

 

VOLBA TÉMATU BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

 

 

 

SCHVÁLENÍ TÉMATU BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

 

 • Instrukce pro volbu tématu v IS VŠZ
 • studenti zažádají o schválení tématu své BP přes IS VŠZ nejpozději do 31. 10. daného akademického roku
 • pokud student nezažádá do výše uvedeného termínu, nebude připuštěn k SZZ v řádném termínu
 • oficiální dokument ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE (schválený a podepsaný rektorkou VŠZ) se ukládá do IS VŠZ (nejdříve po 30. 11.)
 • potvrzené schválení BP podepsané rektorkou VŠZ naleznete v IS VŠZ (Student - Závěr studia - Státní závěrečná zkouška a archiv závěrečné práce - Manipulace s archivem závěrečné práce)
 • originál/kopie schváleného ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE  se vkládá do bakalářské práce (před prohlášení)

 

 

ODEVZDÁVÁNÍ  BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ (ELEKTRONICKÁ A TIŠTĚNÁ VERZE)

 

Kompletní odevzdání elektronické verze bakalářské práce:

 

 • nahrání BP do IS VŠZ - Návod a pokyny pro vložení závěrečné práce
 • elektronická verze práce musí být odevdzána nejpozději do 31. 3.
 • kontrola správnosti zadaných údajů - Název práce, název práce v AJ, vedoucí práce
 • povinné údaje: anotace v ČJ, anotace v AJ, klíčová slova
 • všechny údaje doplňované do elektronického archivu MUSÍ BÝT ZCELA TOTOŽNÉ s tištěnou verzí!!! - tuto skutečnost musíte potvrdit ZAŠKRTNUTÍM!
 • studijní oddělení přijímá pouze kompletní podklady včetně kontroly naplněného elektronického archivu
 • práci nahrajte do systému pouze 1x, a to výhradně ve formátu .pdf

 

Kompletní odevzdání tištěné verze bakalářské práce:

 

 • odevzdání BP na studijním oddělení v den konání SZZ
 • tištěné podklady (1x BP svázaná ve tvrdé vazbě, 2x BP svazaná v kroužkové vazbě)

 

 

KONTROLA ORIGINALITY

 

 • kontrola originality probíhá po uložení elektronické verze do IS VŠZ
 • protokol o kontrole originality bude uložen v archivu závěrečné práce (stejně jako posudek vedoucího a oponenta práce)
 • studenti si mohou zkontrolovat originalitu v Úschovně (před odevzdáním zaveďte práci do své Úschovny, vyčkejte a pak proveďte vyhledání podobných souborů)

 

 

PŘIHLÁŠENÍ K TERMÍNU SZZ

 

 • po vypsání termínu SZZ se musí student přihlásit přes IS VŠZ k vybranému termínu

 

 

POSUDKY BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ

 

 • posudek externího vedoucího/oponenta BP je nutno odevzdat podepsaný a vytištěný na studijním oddělení Vašemu studijnímu referentovi
 • upozornění pro vedoucí a oponenty: BP musí po formální stránce respektovat skripta Metodologie tvorby bakalářské práce
 • upozornění pro vedoucí a oponenty: Pokud dojde u BP ke snížení bodů, je nutné snížení ve formuláři zdůvodnit!
Formulář ke stažení - Hodnocení vedoucího BP 2023/24
Formulář ke stažení - Hodnocení oponenta BP 2023/24

 

Skripta závazná pro vypracování bakalářské práce na Vysoké škole zdravotnické

2023 Metodologie tvorby bakalářské práce

 

Protokol k provádění sběru podkladů pro zpracování bakalářské práce najdete zde.
 
KONTAKTY

Duškova 7, 150 00 Praha 5 (mapa)
IČ: 272 35 530
Vltavská 585/14, Praha 5 (mapa)
AED defibrilátor ve vestibulu školy
Všechna práva vyhrazena ©
2021
Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. | Cookies
Vytvořilo studio: InGenius Webdesign