Pokouším se připojit k serveru...

Připojení k serveru bylo ztraceno. Vyčkejte na znovuobnovení stránky, nebo ji obnovte ručně.

ZAVŘÍT

Studijní programy

Přehled bakalářských studijních programů uskutečňovaných Vysokou školou zdravotnickou, o. p. s.

 

Kód studijního programu Název studijního programu Kvalifikace Forma studia Standardní doba studia*
B0913P360021 Všeobecné ošetřovatelství Všeobecná sestra P/K 3
B0913P360019 Porodní asistence Porodní asistentka P 3
B0913P360028 Zdravotnické záchranářství Zdravotnický záchranář P/K 3
B0913P360022 Fyzioterapie Fyzioterapeut P 3

 

Poznámka:

P - prezenční forma studia

K - kombinovaná forma studia

* - standardní doba studia vyjádřena v rocích

KONTAKTY

Duškova 7, 150 00 Praha 5
IČ: 272 35 530
AED defibrilátor ve vestibulu školy
Všechna práva vyhrazena ©
2021
Vysoká škola zdravotnická, o. p. s.
Vytvořilo studio: InGenius Webdesign