Pokouším se připojit k serveru...

Připojení k serveru bylo ztraceno. Vyčkejte na znovuobnovení stránky, nebo ji obnovte ručně.

ZAVŘÍT
EN RU DE

Zlepšování úrovně vzdělanosti žáků a studentů v problematice poskytování první pomoci

[Probíhající] Projekt zaměřený na zvyšování informovanosti mezi žáky a studenty o zásadách správnho poskytování první pomoci.

 

 

 

 

 

 

Projekt: Zlepšování úrovně vzdělanosti žáků a studentů v problematice poskytování první pomoci
Program: Podpora zdraví, zvyšování efektivity a kvality zdravotní péče
Zadavatel: Ministerstvo zdravotnictví České republiky 
Číslo žádosti: 31/23/PPZ

Realizace projektu: 2023 (pro rok 2022 číslo žádosti - 11/22/PPZ)

 

Se situací, kdy je nezbytné poskytnout první pomoc, se během svého života setká téměř každý člověk. Cílem projektu Ministerstva zdravotnictví s názvem Zlepšování úrovně vzdělanosti žáků a studentů v problematice poskytování první pomoci bylo seznámit žáky základních a středních škol a odborných učilišť s problematikou správného poskytnutí první pomoci.

Adekvátní a včasnou první pomocí je možné nejen uchovat kvalitu života lidí s náhle vzniklým zdravotním problémem, ale i mnohé lidské životy zachránit. Poskytnout první pomoc by tedy měl umět každý člověk již od nejútlejšího věku. Laická první pomoc je nedílnou součástí zajišťování neodkladné péče v přednemocniční etapě, její včasné zahájení a správné provádění je mnohdy limitujícím faktorem přežití postiženého.

Hlavním cílem projektu bylo seznámit žáky a studenty oslovených škol přijatelnou formou s aktuálními odborně podloženými informacemi v oblasti zásad poskytování první pomoci v případě náhle vzniklých poruch zdraví.

Pro praktický nácvik poskytnutí 1. pomoci jsou v rámci projektu využívány moderní pomůcky. Figurína torza dospělého pacienta s vizuálním monitoringem správné techniky provedení kardiopulmonální resuscitace za pomoci cvičného AED (automatizovaného externího defibrilátoru). Pod vedením odborníků z řad zdravotnických pracovníků si žáci a studenti škol měli možnost procvičit správnou techniku použití tohoto přístroje, nácvik nepřímé srdeční masáže a umělého dýchání z úst do úst.

Prostřednictvím modelové situace byli žáci a studenti seznámeni se zásadami správné komunikace s operačním střediskem zdravotnické záchranné služby a mohli si prakticky nacvičit správné poskytnutí první pomoci i u dalších život ohrožujících stavů (např. zástava masivního krvácení).

Úlohou projektu je odstranit nežádoucí obavy dětí a mladistvých z možného neodborného poskytnutí první pomoci, procvičit si na modelových situacích nejen vlastní poskytování první pomoci, ale též komunikaci se zdravotnickým operačním střediskem, seznámit se s aplikací Záchranka a motivovat k její instalaci a případnému využití, informovat o dostupnosti přístrojů AED a jejich použití.

 

Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace pro rok 2023

Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace pro rok 2022 

 

EDUKAČNÍ KARTY - pro rok 2023

Edukační karty - komplet

Edukační karta 1

Edukační karta 2

Edukační karta 3

Edukační karta 4

 

EDUKAČNÍ KARTY - pro rok 2022

Edukační karty - komplet

Edukační karta 1

Edukační karta 2

Edukační karta 3

Edukační karta 4

 

POTVRZENÍ O REALIZACI

2023

Fakultní základní škola Drtinova

Základní škola a základní umělecká škola Jesenice

Gymnázium Ústavní

Střední odborná škola - Centrum odborné přípravy a Gymnázium

2022

Základní škola Sulice

Základní škola a Mateřská škola Votice

Základní škola a Mateřská škola Miličín

Střední škola Centrum odborné přípravy technickohospodářské

Střední škola Podnikatelská akademie

 

EVALUAČNÍ DOTAZNÍKY SPOLUPRACUJÍCÍCH SUBJEKTŮ

2023

Fakultní základní škola Drtinova

Základní škola a základní umělecká škola Jesenice

Gymnázium Ústavní

Střední odborná škola - Centrum odborné přípravy a Gymnázium

2022

Základní škola Sulice

Základní škola a Mateřská škola Votice

Základní škola a Mateřská škola Miličín

Střední škola Centrum odborné přípravy technickohospodářské

Střední škola Podnikatelská akademie

 

Sdílet na Facebook
Zpět...
KONTAKTY

Duškova 7, 150 00 Praha 5 (mapa)
IČ: 272 35 530
Vltavská 585/14, Praha 5 (mapa)
AED defibrilátor ve vestibulu školy
Všechna práva vyhrazena ©
2021
Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. | Cookies
Vytvořilo studio: InGenius Webdesign