Pokouším se připojit k serveru...

Připojení k serveru bylo ztraceno. Vyčkejte na znovuobnovení stránky, nebo ji obnovte ručně.

ZAVŘÍT
EN RU DE

Aplikace metody krátkých intervencí v prevenci šíření HIV/AIDS a ostatních STD

[Probíhající projekt] Projekt je zaměřen na aplikaci mezinárodně ověřené a WHO doporučené metody intervence pacientů ve prospěch zdravého životního stylu.

mzcr_cmyk_p

 

 

 

Projekt: Aplikace metody krátkých intervencí v prevenci šíření HIV/AIDS a ostatních STD
Program: Národní program řešení problematiky HIV/AIDS
Zadavatel: Ministerstvo zdravotnictví České republiky 
Identifikační číslo projektu: 2305

Realizace projektu: 2016-2023

 

Aplikace metodiky krátkých intervencí v prevenci HIV/AIDS a ostatních STD je projekt opakovaně podporovaný v rámci výběrového řízení k dotačnímu programu Národní program řešení problematiky HIV/AIDS  sekce pro ochranu a podporu veřejného zdraví MZ ČR. Projekt je zaměřen na aplikaci mezinárodně ověřené a WHO doporučené metody intervence pacientů ve prospěch prevence HIV/AIDS a ostatních STD. Podstatou projektu je zařadit informace o této metodě do výuky studentů oboru Všeobecná sestra a Porodní asistentka  a dále tuto metodu pod vedením mentorek a pod supervizí odborných asistentů VŠZ aplikovat do praxe ve vybraných zdravotnických zařízeních, kde studenti realizují praxi. Cílem projektu je získání dovedností studentkami v aplikaci metody do praxe a pro hospitalizované i ambulantní pacienty zvýšení zdravotní gramotnosti o prevenci HIV/AIDS a ostatních STD a jejich motivace k bezpečnému sexuálnímu chování. Předpokládaným dlouhodobým efektem projektu je snížení incidence sexuálně přenosných onemocnění, které vznikají v důsledku rizikového sexuálního chování a snížení ekonomických ztrát, které vznikají v důsledku těchto nemocí. Výstupem projektu je každoroční analýza dat získaných v rámci intervencí.

 

Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace pro rok 2023

Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace pro rok 2022

Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace pro rok 2021 

Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace pro rok 2020 

Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace pro rok 2019

Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace pro rok 2018

Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace pro rok 2017

Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace pro rok 2016

 

Výsledek závěrečného hodnocení projektu prevence HIV/AIDS řešeného v roce 2022

Výsledek závěrečného hodnocení projektu prevence HIV/AIDS řešeného v roce 2021

Výsledek závěrečného hodnocení projektu prevence HIV/AIDS řešeného v roce 2020 

Výsledek závěrečného hodnocení projektu prevence HIV/AIDS řešeného v roce 2019

Výsledek závěrečného hodnocení projektu prevence HIV/AIDS řešeného v roce 2018

Výsledek závěrečného hodnocení projektu prevence HIV/AIDS řešeného v roce 2017

Výsledek závěrečného hodnocení projektu prevence HIV/AIDS řešeného v roce 2016 

 

SEZNAM ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ

MANUÁL KRÁTKÝCH INTERVENCÍ

EDUKAČNÍ KARTY - HIV/AIDS

 

Český jazyk

Pro rok 2022

Edukační karty - komplet

Edukační karta - 5A - 1. strana

Edukační karta - 5A - 2. strana

Edukační karta - 5B - 1. strana

Edukační karta - 5B - 2. strana

Edukační karta - 6A - 1. strana

Edukační karta - 6A - 2. strana

Edukační karta - 6B - 1. strana

Edukační karta - 6B - 2. strana

Před rokem 2022

Edukační karta - 5A - 1. strana

Edukační karta - 5A - 2. strana

Edukační karta - 5B - 1. strana

Edukační karta - 5B - 2. strana

Edukační karta - 6A - 1. strana

Edukační karta - 6A - 2. strana

Edukační karta - 6B - 1. strana

Edukační karta - 6B - 2. strana

Anglický jazyk

Edukační karta - 5A - 1. strana

Edukační karta - 5A - 2. strana

Edukační karta - 5B - 1. strana

Edukační karta - 5B - 2. strana

Edukační karta - 6A - 1. strana

Edukační karta - 6A - 2. strana

Edukační karta - 6B - 1. strana

Edukační karta - 6B - 2. strana

 

DOTAZNÍK - HIV/AIDS

ELEKTRONICKÝ DOTAZNÍK - HIV/AIDS 

 

Prezentace a projektu a účast na oborových konferencích:

Den zdraví na Pedagogické fakultě - zdravotní gramotnost cesta ke zdraví - duben 2023 (Pf UP, Olomouc) - zvaná přednáška

Konference "Etické aspekty ošetřovatelské péče" - duben 2023 (VŠZ, Praha) - certifikát

Konference "Multikulturní ošetřovatelství" - duben 2022 (VŠZ, Praha) - certifikát

8. Mezinárodní sympozium ke Světovému dni AIDS - listopad 2022 (Plzeň) - certifikát

7. Mezinárodní sympozium ke Světovému dni AIDS - listopad 2021 (Plzeň) - certifikát

Konference Život ve zdraví 2021 - září 2021 (MU Pedagogická fakulta, Brno)

XII. Liberecká konference nelékařských oborů - prosince 2020 (FZS TU, Liberec) - certifikát (sborník)

Vánoce a zdraví - prosinec 2019 (Pedagogická fakulta UP, Olomouc) - certifikát

6. Mezinárodní sympozium ke Světovému dni AIDS - listopad 2019 (Plzeň)

Konference "Život ve zdraví 2018" - září 2018 (MU Pedagogická fakulta, Brno) - certifikát

28. Pečenkovy epidemiologické dny - červen 2018 (ČLS a KHS, České Budějovice) - certifikát

Konference "Efektivní strategie podpory zdraví VI." - červen 2018 (SZU, Praha) - certifikát

XXV. pražské chirurgické dny - květen 2018 (1. LF UK, VFN, Praha) - certifikát

Konference "Nové trendy a technologie v ošetřovatelské péči" - duben 2018 (VŠZ, Praha)

Výjezd protidrogových koordinátorů a metodiků prevence PPP - duben 2018 (Magistrát hl. m. Prahy, Srbsko)

Vánoce a zdraví - prosinec 2017 (Pedagogická fakulta UP, Olomouc)

Konference "Obezitologie a bariatrie 2017" - listopad 2017 (Česká obezitologická společnost Mikulov) - sborník

Konference "70 ve zdraví" - září 2016 (MU PF, Brno) - sborník

Konference "Efektivní strategie podpory zdraví V." - červen 2017 (SZU, Praha)

Konference "Preventivní programy v ošetřovatelské péči" - duben 2017 (VŠZ, Praha)

Den zdraví na Pedagogické fakultě - zdravotní gramotnost cesta ke zdraví - duben 2017 (Pf UP, Olomouc)

Sympozium "Aplikace metodiky krátkých intervencí v praxi" - září 2016 (VŠZ, Praha)


 

Vyžádané přednášky na konferenci:

7. Mezinárodní sympozium ke Světovému dni AIDS - listopad 2021 (Plzeň) - certifikát

Konference "Efektivní strategie podpory zdraví V." - červen 2017 (SZU, Praha)

Den zdraví na Pedagogické fakultě - zdravotní gramotnost cesta ke zdraví - duben 2017 (Pf UP, Olomouc) 

 

Sdílet na Facebook
Zpět...
KONTAKTY

Duškova 7, 150 00 Praha 5 (mapa)
IČ: 272 35 530
Vltavská 585/14, Praha 5 (mapa)
AED defibrilátor ve vestibulu školy
Všechna práva vyhrazena ©
2021
Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. | Cookies
Vytvořilo studio: InGenius Webdesign