Pokouším se připojit k serveru...

Připojení k serveru bylo ztraceno. Vyčkejte na znovuobnovení stránky, nebo ji obnovte ručně.

ZAVŘÍT
EN RU DE

AKADEMICKÝ ROK 2023/2024

Významné akce a události Vysoké školy zdravotnické, které probíhají v průběhu letošního akademického roku.

 

účast VŠZ                                   VŠZ pořadatel nebo spolupořadatel                          mezinárodní aktivity a granty                     promoce, imatrikulace                                významné události školy                             
   
5. 12. 2023 prorektorka pro pedagogickou činnost doc. MUDr. Ludmila Hamplová, PhD. se aktivně zúčastnila semináře Podpora veřejného zdraví a prevence, který pořádala KHS Plzeňského kraje a SZU (program)
4. 12. 2023 rektorka VŠZ doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. se účastnila jednání Vědecké rady Fakulty zdravotnických studií Technické univerzity v Liberci (program)
3. 12. 2023 prorektorka pro pedagogickou činnost doc. MUDr. Ludmila Hamplová, PhD. se aktivně zúčastnila 9. ročníku interaktivní vzdělávací konference a workshopu Vánoce a zdraví pod záštitou Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (program)
23.-24. 11. 2023 prorektorka pro pedagogickou činnost doc. MUDr. Ludmila Hamplová, PhD. se aktivně zúčastnila 9. Českého kongresu o HIV/AIDS s mezinárodní účastí, který se konal v Congress Centre Primavera v Plzni (program)
22. 11. 2023 rektorka VŠZ doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. se účastnila 6. Národního summitu profesního terciárního vzdělávání a Valné hromady Sdružení profesního terciárního vzdělávání, které se konalo na Vysoké škole zdravotnické v Praze
20. - 27. 11. 2023 studenti VŠZ se aktivně zúčastnili na Evropském týdnu testování (ETT) na HIV a žloutenky, který probíhal již podesáté napříč celou Evropou a který v ČR zaštiťuje Státní zdravotní ústav za podpory Ministerstva zdravotnictví ČR (pozvánka)
20. 11. 2023 PhDr. Jana Ondruchová a Mgr. Iveta Turečková se účastnily školení vedení spisové služby pro Vysoké školy v gesci Státního oblastního archivu v Praze (pozvánka)
16. 11. 2023 prorektorka pro rozvoj a vnitřní vztahy Ing. Soňa Jexová, PhD. se účastnila 23. zasedání Předsednictva Rady vysokých škol, které se konalo v Malé aule Karoliny Univerzity Karlovy v Praze (pozvánka)
15. 11. 2023 prorektorka pro pedagogickou činnost doc. MUDr. Ludmila Hamplová, PhD. se stala držitelko Zlaté madaile prof. MUDr. Jana Janského za 40 bezpříspěvkových darů krve (potvrzení) (medaile)
13. 11. 2023 studenti VŠZ se účastnili přednášky koordinátora Dobrovolnického centra FN Motol Jonáše Vejdělka (foto)
9. 11. 2023 Mgr. Martin Krause, Ph.D. a Mgr. Michaela Přibíková se aktivně účastnili na mezinárodní konferenci Nové trendy ve zdravotnických vědách 2023 – Quo vadis zdravotnictví, kterou pořádala Fakulta zdravotnických studií UJEP (program)
7. 11. 2023 koordinátorka Erasmus+ PhDr. Eva Jansa, M.A. se zúčastnila setkání členů konsorcia Educa International, o. p. s., které se konalo na Metropolitní univerzitě v Praze (program)
6. 11. 2023 bakalářská práce Informovanost žen o významu terapie poporodní jizvy absolventky VŠZ Bc. Kláry Vejvodové zvítězila v pátem ročníku soutěže o nejlepší bakalářskou práci s největším přínosem pro profesi porodní asistentky organizované Česko komorou porodních asistentek, z. s. (výsledky
25. 10. 2023 Ing. Miluše Bartoňková, Ph.D. se zúčastnila online panelové diskuze, která se konala v rámci projektu TPG-LRC CoRE (projekt)
24. 10. 2023 19. imatrikulace studentů VŠZ - Brožíkova síň, Staroměstská radnice v Praze
19. 10. 2023
prorektorka pro rozvoj a vnitřní vztahy Ing. Soňa Jexová, PhD. se účastnila 9. zasedání Sněmu Rady vysokých škol, které se konalo v Aule Mendelovy univerzity v Brně (pozvánka)
18. 10. 2023 rektorka VŠZ doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. se účastnila slavnostního udělení čestných vědeckých hodností na Univerzitě Karlově (oznámení), (pozvánka)
12. 10. 2023 rektorka VŠZ doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. a Mgr. Eva Marková se účastnily jednání Pléna Asociace vysokoškolských vzdělavatelů nelékařských zdravotnických profesí v České republice, které se uskuteční na děkanátu 3. lékařské fakultě, Univerzity Karlovy, Ruská 87, Praha 10, místnost 221 v 1. patře budovy A (program)
6.- 8. 10. 2023 vedoucí studijního programu Zdravotnick záchranářství Mgr. Jaroslav Pekara, Ph.D. aktivně přednášel na skotském sympoziu European Network For Training in the Management of Aggression (ENTMA) s podtitulem 2023 SYMPOSIUM - Collaboratively Creating Safety for All (program) (certifikát)
5.-6. 10. 2023 rektorka VŠZ doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. se účastnila 172. zasedání Pléna České konference rektorů včetně slavnostního zahájení akademického roku, které se konalo péčí Univerzity Palackého v Olomouci (program Pléna) (program Zahájení AR)
5. 10. 2023 rektorka VŠZ doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. se účastnila 188. zasedání Předsednictva České konference rektorů, které se konalo v Olomouci na Rektorátu UP (program)
5. 10. 2023 vedoucí studijního programu Zdravotnick záchranářství Mgr. Jaroslav Pekara, Ph.D. školil se studenty a absolventy VŠZ Kompletní kurz prevence násílí a sebeobrany pro zdravotnické pracovníky pro 20 členů NLZP v nemocnici Kladno na urgentním příjmu (program)
2. 10. 2023 rektorka VŠZ doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. se účastnila na veřejném slyšení Senátu (Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice) na téma Problémy financování vysokého školství v České republice (program)
29. 9. - 1. 10. 2023 proběhl adaptační kurz studijního programu Fyzioterapie Vysoké školy zdravotnické, který se konal v Martinském údolí (fotogalerie)
21. 9. 2023 rektorka VŠZ doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD.  a prorektorka pro rozvoj a vnitřní vztahy Ing. Soňa Jexová, PhD. se účasnily 22. zasedání Předsednictva Rady vysokých škol (pozvánka)
17.-19. 9. 2023 proběhl adaptační kurz studijního programu Zdravotnické záchranářství Vysoké školy zdravotnické, který se konal v Martinském údolí (fotogalerie)
15.-17. 9. 2023 proběhl adaptační kurz studijního programu Všeobecné ošetřovatelství Vysoké školy zdravotnické, který se konal v kempu Maják Slapy 
11.-14. 9. 2023 proběhl sportovní kurz Vysoké školy zdravotnické "Záchrana na proudící řece", který se konal v Českém Krumlově ve spolupráci s formou Inge-Outdoor. Na kurzu participoval vedoucí studijního programu Zdravotnické záchranářství Mgr. Jaroslav Pekara, Ph.D. a Mgr. Radomír Vlk. Zúčasntilo se 30 studentů
11.-13. 9. 2023 proběhl adaptační kurz studijního programu Prodní asistence Vysoké školy zdravotnické, který se konal v kempu Maják Slapy 
7. 9. 2023 vedoucí studijního programu Mgr. Jaroslav Pekara, Ph.D. a absolventka VŠZ Mgr. Kristýna Fajferová školili na pražské ZZS 12 studentů v kurzu nazvaném Deeskalace a krizová komunikace (pozvánka)
7.-8. 9. 2023 Mgr. Martin Krause, Ph.D. a Mgr. Michaela Přibíková se aktivně účastnili na mezinárodní konferenci 1st Central European Nursing Conference: Scientific Research and Education in Nursing, kterou pořádala Komenského Univerzita v Bratislavě, Jesseniova lékařská fakulta v Martině (program)
5.-7. 9. 2023 proběhl adaptační kurz studijního programu Všeobecné ošetřovatelství Vysoké školy zdravotnické, který se konal v kempu Maják Slapy
4. 9. 2023 teambuilding zaměstnanců VŠZ, Muzeum iluzí s prohlídkou Prahy s instruktáží (foto)
Sdílet na Facebook
Zpět...
KONTAKTY

Duškova 7, 150 00 Praha 5 (mapa)
IČ: 272 35 530
Vltavská 585/14, Praha 5 (mapa)
AED defibrilátor ve vestibulu školy
Všechna práva vyhrazena ©
2021
Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. | Cookies
Vytvořilo studio: InGenius Webdesign