Pokouším se připojit k serveru...

Připojení k serveru bylo ztraceno. Vyčkejte na znovuobnovení stránky, nebo ji obnovte ručně.

ZAVŘÍT
EN RU DE

AKADEMICKÝ ROK 2023/2024

Významné akce a události Vysoké školy zdravotnické, které probíhají v průběhu letošního akademického roku.

 

účast VŠZ                                   VŠZ pořadatel nebo spolupořadatel                          mezinárodní aktivity a granty                     promoce, imatrikulace                                významné události školy                             
20. 6. 2024 Mgr. Martin Krause, Ph.D. se účastnil 5. zasedání Předsednictva Rady vysokých škol, které se konalo v Malé aule Karolina Univerzity Karlovy (pozvánka)
20. 6. 2024 rektorka VŠZ doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. se účastnila 29. zasedání Rady pro vnitřní hodnocení Technické univerzity v Liberci (pozvánka)
10. 6. 2024 rektorka VŠZ doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. předsedala zasedání Centra pro studium vysokého školství, v.v.i. (pozvánka)
16. 5. 2024 Mgr. Martin Krause, Ph.D. se účastnil 2. zasedání Sněmu Rady vysokých škol, které se konalo v Modré posluchárně Kongresového centra Univerzity Karlovy (pozvánka)
7. 5. 2024 prorektorka pro pedagogickou činnost doc. MUDr. Ludmila Hamplová, PhD. se účastnila odborného semináře na téma Lékařská parazitologie, který pořádali Společnost infekčního lékařství ČLS JEP a Společnost pro lékařskou mikrobiologii ČLS JEP (certifikát)
4. 5. 2024 Bc. Táňa Kalinová se se studentkami studijního programu Porodní asistence účastnila 6. celostátní odborné konference pro porodní asistentky a studentky, která se konala na Univerzitě Palackého v Olomouci (pozvánka)
30. 4. 2024 VŠZ pořádala 19. mezinárodní ošetřovatelskou konferenci s poditutlem "eHealth, informace a telemedicína v ošetřovatelské péči (program)
25. 4. 2024 Bc. Táňa Kalinová se účastnila webináře Zvýšení odolnosti na vysokých školách II. pořádaného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a Univerzitou Karlovou
25. 4. 2024 Mgr. Martin Krause, Ph.D. se účastnil 4. zasedání Předsednictva Rady vysokých škol, které se konalo prezenčně v Malé aule Karolina Univerzity Karlovy nebo online prostřednictvím MS Teams (program)
23. 4. 2024 rektorka VŠZ doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. se účastnila na 10. schůzi Podvýboru pro vědu a vysoké školy, který se konal v Poslanecké sněmovně v zasedací místnosti Jana Malypetra (pozvánka)
19. 4. 2024 VŠZ spolupracovala jako partner odborné konference s mezinárodní účastí SESTRA 2024 - Ošetřovatelská praxe, kterou pořádal Spolek vysokoškolky vzdělaných sester (SVVS) v prostoráchVŠZ. Aktivní účast měl Mgr. Martin Krause, Ph.D. a doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. s příspěvkem Inovace v kontextu s osobním vzdělávacím prostředím studentů nelékařských zdravotnických programů (program)
18. 4. 2024 Mgr. Iveta Turečková se účastnila odborného školení Katalogizace snadno a rychle pořádaného společností RBit Technology (pozvánka)
16. 4. 2024 prorektorka pro pedagogickou činnost doc. MUDr. Ludmila Hamplová, PhD. se účastnila odborného webináře na téma Současné přístupy k diagnostice a terapii CDI, který pořádalo vydavatelství Grada Publihisng (certifikát)
16. 4. 2024 vedoucí katedry Ošetřovatelství Mgr. Eva Marková, PhD. a Mgr. Martin Krause, Ph.D. se účastnili jednání Komise pro soukromé vysoké školy (SVŠ) Rady vysokých škol (RVŠ), které se konalo online
10. 4. 2024 prorektorka pro pedagogickou činnost doc. MUDr. Ludmila Hamplová, PhD. se účastnila aktivně účastnila s příspěvkem "Co víš o AIDS - výzkumná studie na základních školách 2022/23" na 10. ročníku konference a workshopu Den zdraví s podtitulem Prevence - stěžejní aspekt podpory zdraví pořádané Pedagogickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci (pozvánka)
9. 4. 2024 vedoucí katedry Ošetřovatelství Mgr. Eva Marková, PhD. a Mgr. Martin Krause, Ph.D. se účastnili jednání jednání Komise pro vzdělávací činnost Rady vysokých škol (RVŠ), které se konalo online
4. 4. 2024 prorektorka pro pedagogickou činnost doc. MUDr. Ludmila Hamplová, PhD. se účastnila odborného sympozia pořádaného v rámci celoživotního vzdělávání lékařů na téma Nová éra v hapatologii 2024, které pořádala Česká hepatologická komora ČLS JEP (certifikát)
3. 4. 2024 rektorka VŠZ doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. a ředitel VŠZ Ing. František Kunc, PhD. se účastnili setkání členů České konference rektorů s ředitelem Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR, které se konalo hybridní formou (pozvánka)
21. 3. 2024 Mgr. Iveta Turečková se účastnila odborného školení Katalogizace snadno a rychle pořádaného společností RBit Technology (pozvánka)
21. 3. 2024 rektorka VŠZ doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. se účastnila 28. zasedání Rady pro vnitřní hodnocení Technické univerzity v Liberci (pozvánka)
21. 3. 2024 vedoucí katedry Ošetřovatelství Mgr. Eva Marková, PhD. a Mgr. Martin Krause, Ph.D. se účastnili 3. zasedání Předsednictva Rady vysokých škol, které se konalo v Malé aule Karolina Univerzity Karlovy a online formou přes MS Teams (pozvánka)
19. 3. 2024 vedoucí katedry Ošetřovatelství Mgr. Eva Marková, PhD. a Mgr. Martin Krause, Ph.D. se účastnili se účastnili jednání Komise pro vzdělávací činnost RVŠ 
11. - 15. 3. 2024 vedoucí studijního programu Zdravotnick záchranářství Mgr. Jaroslav Pekara, Ph.D. absolvoval týdenní stáž na Dundalk Institute of Technology (School of Helath & Science) v Irském Dublinu v rámci projektu Erasmus
8. 3. 2024 prorektorka pro rozvoj a vnitřní vztahy Ing. Soňa Jexová, PhD. se účastnila semináře pořádaného ve spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou v Praze . který prezentoval práce na metodice pro oblast ochrany vysokých škol a možnosti zajištění bezpečnosti s ukázkou příkladů dobré praxe 
5. 3. 2024 prorektorka pro pedagogickou činnost doc. MUDr. Ludmila Hamplová, PhD. se účastnila odborného semináře pořádaného v rámci celoživotního vzdělávání lékařů na téma Infekce imunosuprimovaných pacientů pořádaného Společností infekčního lékařství ČSL JEP a Společností pro lékařsou mikrobiologii ČLS JEP (certifikát)
4. 3. 2024 prorektorka pro rozvoj a vnitřní vztahy Ing. Soňa Jexová, PhD. se účastnila semináře Studentská migrace a vízová problematika pořádaného MŠMT ČR (pozvánka)
29. 2. 2024 Bc. Táňa Kalinová se účastnila webináře Zvýšení odolnosti na vysokých školách I. pořádaného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a Univerzitou Karlovou
28. 2. 2024 Mgr. Iveta Turečková se účastnila Školení sociálních sítích pořádaného společností Scale (program)
28. 2. 2024 studenti studijního programu Všeobecné ošetřovatelství (2. ročník) se zúčastnili exkurze v Národním ústavu duševního zdraví (foto)
27. 2. 2024 VŠZ pořádala pro své studenty tradiční BURZU PRÁCE, na které se prezentovala zdravotnická zařízení, se kterými škola dlouhodobě spolupracuje (Fakultní nemocnice Motol, Všeobecná fakultní nemocnice, Rehabilitační klinika Malvazinky, Nemocnice Na Bulovce, Nemocnice Na Homolce, FN Královské Vinohrady, holding AKESO, Ústav pro péči o matku a dítě, ZZS hl. m. Prahy a Almeda, a. s.) (pozvánka)
26. 2. 2024 ředitel VŠZ Ing. František Kunc, PhD. se účastnil školení ochrany měkkých cílů včetně obecně platných principů a specifik pořadaného Ministerstvem vnitra
22. 2. 2024 vedoucí katedry Ošetřovatelství Mgr. Eva Marková, PhD. a Mgr. Martin Krause, Ph.D. se účastnili 2. zasedání Předsednictva Rady vysokých škol, které se konalo v Malé aule Karolina Univerzity Karlovy a online formou přes MS Teams (pozvánka)
22. 2. 2024 Mgr. Iveta Turečková se účastnila odborného školení Katalogizace snadno a rychle pořádaného společností RBit Technology (pozvánka)
22. 2. 2024 rektorka VŠZ doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. se účastnila se účastnila II. pracovního jednání k problematice získávání víz za účelem studia na českých vysokých školách a problematice získávání pracovních víz, který se konal v Senátu ČR (program)
16. 2. 2024 vedoucí katedry Ošetřovatelství Mgr. Eva Marková, PhD. se účastnila Semináře k iniciativě evropského průkazu studenta ESC (pozvánka)
15. 2. 2024 rektorka VŠZ doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. se účastnila 174. zasedání Pléna České konference rektorů, které se konalo péčí Unicorn Vysoké školy s. r. o. (pozvánka)
13. 2. 2024 rektorka VŠZ doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. se účastnila 29. zasedání Rady pro vnitřní hodnocení Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně (pozvánka)
8. 2. 2024 vedoucí katedry Ošetřovatelství Mgr. Eva Marková, PhD. a Mgr. Martin Krause, Ph.D. se účastnili jednání Komise pro vzdělávací činnost RVŠ, které se konalo online
5. 2. 2024 Ing. Miluše Bartoňková se účastnila Informační akce pro žadatele z Fondu malých projektů v rámci programu INTERREG Bavorsko - Česko 2021-2027 a Programu INTERREG Sasko - Česko 2021-2027 (program
1. 2. 2024 vedoucí katedry Ošetřovatelství Mgr. Eva Marková, PhD. a Mgr. Martin Krause, Ph.D. se účastnili on-line zasedání pracovní komise – Komise pro SVŠ
31. 1. 2024 Ing. Miluše Bartoňková se účastnila Semináře o obchodních a vědecko-výzkumných příležitostech v Německu, Rakousku a Švýcarsku, který pořádalo Ministerstvo zahraničních věcí ČR v Černínském paláci (program)
31. 1. 2024 ředitel školy Ing. František Kunc, PhD. se zúčastnil jednání na Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy týkajícího se oblasti ochrany měkkých cílů a možností další spolupráce (pozvánka)
30. 1.  2024 rektorka VŠZ doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. se účastnila konference Bez sester se to nejde: největší problémy a hledání řešení, která se konala v Poslanecká sněmovně (program)
27. 1. 2024 prorektorka pro pedagogickou činnost doc. MUDr. Ludmila Hamplová, PhD. se účastnila vzdělávacího kurzu ČLK na téma očkování dospělých, která se konala v Domě lékařů v Praze (pozvánka
24.-26. 1. 2024 rektorka VŠZ doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. a vedoucí katedry Ošetřovatelství Mgr. Eva Marková, Ph.D. se účastnily 15. pražské mezioborového onkologické kolokvia Prague ONCO, která se konala v hotelu Clarion (program), (certifikát)
11. 1. 2024 vedoucí katedry Ošetřovatelství Mgr. Eva Marková, PhD. a Mgr. Martin Krause, Ph.D. se účastnili 1. zasedání Sněmu Rady vysokých škol, které se konalo v Modré posluchárně Univerzity Karlovy (pozvánka)
10. 1. 2024 rektorka VŠZ doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. se zapojila do činnosti Pracovní skupiny k bezpečnosti na vysokých školách, která se konala v prostorech MŠMT v Zrcadlovém sále
9. 1. 2024 rektorka VŠZ doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. se účastnila jednání u kulatého stolu na téma Rizika spojená s nedostatkem kapacit nelékařských zdravotnickcýh profesí. Najdeme řešení?, které se konalo ve Frýdlantském salonku Valdštejnského paláce pod záštitou Senátu ČR (pozvánka)
9. 1. 2024 rektorka VŠZ doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. se účastnila Pracovního jednání lékařských fakult a dalších vysokých škol vzdělávajících vybrané profese, které se konálo v Jičínském salonku Parlamentu ČR (pozvánka)
4. 1. 2024 Ing. Miluše Bartoňková se účastnila tradičního slavnostního novoročního setkání vedení Města Cheb se členy zastupitelstva, představiteli okolních měst, řediteli úřadů a organizací či úspěšnými podnikateli, kde byli oceněni významné osobnosti města (info)
3. 1. 2024 rektorka VŠZ doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. se účastnila setkání zástupců ČKR, RVŠ a bezpečnostních složek k předvánočnímu útoku na FF UK, které se konalo na MŠMT v Zrcadlovém sále
14. 12. 2023 rektorka VŠZ doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. se účastnila 27. zasedání Rady pro vnitřní hodnocení Technické univerzity v Liberci (program)
14. 12. 2023 prorektorka pro rozvoj a vnitřní vztahy Ing. Soňa Jexová, PhD. se účastnila 24. zasedání Předsednictva Rady vysokých škol, které se konalo v Malé aule Karolina (program)
7. 12. 2023 rektorka VŠZ doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. se účastnila 172. zasedání Pléna České konference rektorů, které se konalo péčí AMBIS vysoké školy, a. s. (program), (foto1, foto2, foto3)
6. 12. 2023 rektorka VŠZ doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD., PhDr. Martin Kraus, Ph.D., Mgr. Michaela Přibíková a Ing. Miluše Bartoňková se účastnili konference Microcertifikáty v českém vysokoškolském prostředí, kterou pořádala Univerezita Karlova (pozvánka)
6. 12. 2023 prorektorka pro pedagogickou činnost doc. MUDr. Ludmila Hamplová, PhD. se aktivně zúčastnila 9. ročníku interaktivní vzdělávací konference a workshopu Vánoce a zdraví pod záštitou Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (program), (vyžádaná přednáška)
5. 12. 2023 prorektorka pro pedagogickou činnost doc. MUDr. Ludmila Hamplová, PhD. se aktivně zúčastnila semináře Podpora veřejného zdraví a prevence, který pořádala KHS Plzeňského kraje a SZU (program)
4. 12. 2023 rektorka VŠZ doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. se účastnila jednání Vědecké rady Fakulty zdravotnických studií Technické univerzity v Liberci (program)
28. 11. 2023 Ing. Miluše Bartoňková, Ph.D. se zúčastnila UK Univerzities profiles, který se konal na Britském velevyslanectví (program)
28. 11. 2023 rektorka VŠZ doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. se účastnila hybridního zasedání Rady pro vnitřní hodnocení Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
23.-24. 11. 2023 prorektorka pro pedagogickou činnost doc. MUDr. Ludmila Hamplová, PhD. se aktivně zúčastnila 9. Českého kongresu o HIV/AIDS s mezinárodní účastí, který se konal v Congress Centre Primavera v Plzni (program)
22. 11. 2023 rektorka VŠZ doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD., Mgr. Martin Krause, Ph.D. a Mgr. Michaela Přibíková se účastnili 6. Národního summitu profesního terciárního vzdělávání a Valné hromady Sdružení profesního terciárního vzdělávání, které se konalo na Vysoké škole zdravotnické v Praze
22. - 27. 11. 2023 studenti VŠZ se aktivně zúčastnili na Evropském týdnu testování (ETT) na HIV a žloutenky, který probíhal již podesáté napříč celou Evropou a který v ČR zaštiťuje Státní zdravotní ústav za podpory Ministerstva zdravotnictví ČR (pozvánka), (poděkování)
20. 11. 2023 PhDr. Jana Ondruchová a Mgr. Iveta Turečková se účastnily školení vedení spisové služby pro Vysoké školy v gesci Státního oblastního archivu v Praze (pozvánka)
16. 11. 2023 prorektorka pro rozvoj a vnitřní vztahy Ing. Soňa Jexová, PhD. se účastnila 23. zasedání Předsednictva Rady vysokých škol, které se konalo v Malé aule Karoliny Univerzity Karlovy v Praze (pozvánka)
15. 11. 2023 prorektorka pro pedagogickou činnost doc. MUDr. Ludmila Hamplová, PhD. se stala držitelko Zlaté madaile prof. MUDr. Jana Janského za 40 bezpříspěvkových darů krve (potvrzení) (medaile)
13. 11. 2023 studenti VŠZ se účastnili přednášky koordinátora Dobrovolnického centra FN Motol Jonáše Vejdělka (foto)
9. - 10. 11. 2023 Mgr. Radomír Vlk se účastnil konference XIX. Pelhřimovský podvečer s tématem Spolupráce v přednemocniční nedkladné péči s přednáškou "Respondera VSZ se ZSS" (program)
9. 11. 2023 Mgr. Martin Krause, Ph.D. a Mgr. Michaela Přibíková se aktivně účastnili na mezinárodní konferenci Nové trendy ve zdravotnických vědách 2023 – Quo vadis zdravotnictví, kterou pořádala Fakulta zdravotnických studií UJEP (program)
7. 11. 2023 koordinátorka Erasmus+ PhDr. Eva Jansa, M.A. se zúčastnila setkání členů konsorcia Educa International, o. p. s., které se konalo na Metropolitní univerzitě v Praze (program)
6. 11. 2023 Bc. Táňa Kalinová se účastnila semináře Rozvoj návazné poporodní péče poskytované porodními asistentkami v komunitním prostředí, který se konal na Staroměstské radnici v Praze (program)
6. 11. 2023 bakalářská práce Informovanost žen o významu terapie poporodní jizvy absolventky VŠZ Bc. Kláry Vejvodové zvítězila v pátem ročníku soutěže o nejlepší bakalářskou práci s největším přínosem pro profesi porodní asistentky organizované Česko komorou porodních asistentek, z. s. (výsledky
2. 11. 2023 Ing. Miluše Bartoňková, Ph.D. se zúčastnila Národního dne velkých výzkumných infrastruktur, který pořádalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) Vás ve spolupráci s Domem zahraniční spolupráce (DZS) a Matematicko-fyzikální fakultou Univerzity Karlovy (MMF UK) (pozvánka)
25. 10. 2023 rektorka VŠZ doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. se účastnila jako členka předsednictva České konference rektorů setkání s ministrem školství, mládeže a tělovýchovy ČR panem Mikulášem Bekem (pozvánka)
25. 10. 2023 Ing. Miluše Bartoňková, Ph.D. se zúčastnila online panelové diskuze, která se konala v rámci projektu TPG-LRC CoRE (projekt)
24. 10. 2023 19. imatrikulace studentů VŠZ - Brožíkova síň, Staroměstská radnice v Praze
19. 10. 2023
prorektorka pro rozvoj a vnitřní vztahy Ing. Soňa Jexová, PhD. se účastnila 9. zasedání Sněmu Rady vysokých škol, které se konalo v Aule Mendelovy univerzity v Brně (pozvánka)
18. 10. 2023 Bc. Táňa Kalinová se účastnila 4. kulatého stolu vzdělavatelů v porodní asistenci, který pořádala FZS UJEP Katedra porodní asistence a specifických disciplín (program)
18. 10. 2023 rektorka VŠZ doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. se účastnila slavnostního udělení čestných vědeckých hodností na Univerzitě Karlově (oznámení), (pozvánka)
14. 10. 2023 Bc. Táňa Kalinová se účastnila VI. ČKPA kongresu s tématem Multioborová spolupráce v porodní asistenci (program)
12. 10. 2023 Bc. Táňa Kalinová se aktivně účastnila Setkání pražských interventů a peer, které se konalo ve Fakultní nemocnici Motol (program)
12. 10. 2023 rektorka VŠZ doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. a Mgr. Eva Marková se účastnily jednání Pléna Asociace vysokoškolských vzdělavatelů nelékařských zdravotnických profesí v České republice, které se uskuteční na děkanátu 3. lékařské fakultě, Univerzity Karlovy, Ruská 87, Praha 10, místnost 221 v 1. patře budovy A (program)
6.- 8. 10. 2023 vedoucí studijního programu Zdravotnick záchranářství Mgr. Jaroslav Pekara, Ph.D. aktivně přednášel na skotském sympoziu European Network For Training in the Management of Aggression (ENTMA) s podtitulem 2023 SYMPOSIUM - Collaboratively Creating Safety for All (program) (certifikát)
5.-6. 10. 2023 rektorka VŠZ doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. se účastnila 172. zasedání Pléna České konference rektorů včetně slavnostního zahájení akademického roku, které se konalo péčí Univerzity Palackého v Olomouci (program Pléna) (program Zahájení AR)
5. 10. 2023 rektorka VŠZ doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. se účastnila 188. zasedání Předsednictva České konference rektorů, které se konalo v Olomouci na Rektorátu UP (program)
5. 10. 2023 vedoucí studijního programu Zdravotnick záchranářství Mgr. Jaroslav Pekara, Ph.D. školil se studenty a absolventy VŠZ Kompletní kurz prevence násílí a sebeobrany pro zdravotnické pracovníky pro 20 členů NLZP v nemocnici Kladno na urgentním příjmu (program)
2. 10. 2023 rektorka VŠZ doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. se účastnila na veřejném slyšení Senátu (Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice) na téma Problémy financování vysokého školství v České republice (program)
29. 9. - 1. 10. 2023 proběhl adaptační kurz studijního programu Fyzioterapie Vysoké školy zdravotnické, který se konal v Martinském údolí (fotogalerie)
21. - 22. 9. 2023 Mgr. Radomír Vlk se aktivně zúčastnil XII. odborné konference Komory záchranářů zdravotnických záchranných služeb ČR, která se konala v Penzionu Vigvam (pozvánka)
21. 9. 2023 rektorka VŠZ doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD.  a prorektorka pro rozvoj a vnitřní vztahy Ing. Soňa Jexová, PhD. se účasnily 22. zasedání Předsednictva Rady vysokých škol (pozvánka)
17.-19. 9. 2023 proběhl adaptační kurz studijního programu Zdravotnické záchranářství Vysoké školy zdravotnické, který se konal v Martinském údolí (fotogalerie)
15.-17. 9. 2023 proběhl adaptační kurz studijního programu Všeobecné ošetřovatelství Vysoké školy zdravotnické, který se konal v kempu Maják Slapy 
11.-14. 9. 2023 proběhl sportovní kurz Vysoké školy zdravotnické "Záchrana na proudící řece", který se konal v Českém Krumlově ve spolupráci s formou Inge-Outdoor. Na kurzu participoval vedoucí studijního programu Zdravotnické záchranářství Mgr. Jaroslav Pekara, Ph.D. a Mgr. Radomír Vlk. Zúčasntilo se 30 studentů
11.-13. 9. 2023 proběhl adaptační kurz studijního programu Prodní asistence Vysoké školy zdravotnické, který se konal v kempu Maják Slapy 
7. 9. 2023 vedoucí studijního programu Mgr. Jaroslav Pekara, Ph.D. a absolventka VŠZ Mgr. Kristýna Fajferová školili na pražské ZZS 12 studentů v kurzu nazvaném Deeskalace a krizová komunikace (pozvánka)
7.-8. 9. 2023 Mgr. Martin Krause, Ph.D. a Mgr. Michaela Přibíková se aktivně účastnili na mezinárodní konferenci 1st Central European Nursing Conference: Scientific Research and Education in Nursing, kterou pořádala Komenského Univerzita v Bratislavě, Jesseniova lékařská fakulta v Martině (program)
5. - 6. 9. 2023 Mgr. Radomír Vlk se aktvině účastnil na Kurzu zážitkové pedagogiky První pomoc prožitkem: POUČENÝ v rámci projektu Ve škola a mimo ni (https://ppp.mimoni.cz/)
5.-7. 9. 2023 proběhl adaptační kurz studijního programu Všeobecné ošetřovatelství Vysoké školy zdravotnické, který se konal v kempu Maják Slapy
4. 9. 2023 teambuilding zaměstnanců VŠZ, Muzeum iluzí s prohlídkou Prahy s instruktáží (foto)
Sdílet na Facebook
Zpět...
KONTAKTY

Duškova 7, 150 00 Praha 5 (mapa)
IČ: 272 35 530
Vltavská 585/14, Praha 5 (mapa)
AED defibrilátor ve vestibulu školy
Všechna práva vyhrazena ©
2021
Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. | Cookies
Vytvořilo studio: InGenius Webdesign