Pokouším se připojit k serveru...

Připojení k serveru bylo ztraceno. Vyčkejte na znovuobnovení stránky, nebo ji obnovte ručně.

ZAVŘÍT
EN RU DE

PhDr. Ondřej Ulrych

Jméno Ondřej
Příjmení Ulrych
Tituly před jménem PhDr.
Tituly za jménem RS
Pracovní pozice                                      Asistent
Obor činnosti Ošetřovatelské postupy v neodkladné péči, První pomoc v mimořádnýcha krizových situacích, Urgentní a válečná medicína, Technika v přednemocniční péči, Odborná praxe, Medicína katastrof a hromadných neštěstí, Neodkladná péče v anesteziologii, resuscitaci a intenzivní péči
Registrovaná sestra se způsobilostí k samostatnému výkonu povolání
Dosažené vzdělání
1984-1988 SZŠ Kolín
1992 Specializační kurz EEG
1994-1996 Pomaturitní specializační studium, anesteziologie,
resuscitace,intenzivní péče
2001-2005 bc. studium 1. LF UK Praha
2003 Manažerský kurz VFN Praha
2008 Kurz vyjednávání a komunikace
2009 Kurz výukových dovedností pro vedení kurzu KPR
2008-2010 magisterské studium
2012 TU, rigorózní řízení
Pedagogicko-výchovná činnost
od 2010 asistent VŠZ, o. p. s.
Publikační činnost

MONOGRAFIE:
KOUTNÁ, Markéta a Ondřej ULRYCH. Manuál hojení ran v intenzivní péči. Praha: Galén, 2015. ISBN 978-80-7492-190-2.

ČLÁNKY:
JANALÍKOVÁ, Radka a Ondřej ULRYCH. Iatrogenní poškození pacienta během intervenčních a operačních výkonů. Léčba ran. 2016, 3(3), 9-11. ISSN 2336-520X.
ULRYCH, Ondřej. Stanovení míry rizika prevence vzniku proleženiny. Léčba ran. 2016, 3(3), 7-8. ISSN 2336-520X.
KOUTNÁ, Markéta, Andrea POKORNÁ a Ondřej ULRYCH. Hojení ran v intenzivní péči I. Hojení ran. 2012, 6(3), 22-27. ISSN 1802-6400.
ULRYCH, Ondřej. Riziko vzniku dekubitů v intenzivní péči – prevence. Hojení ran. 2012, 6(2), 36-39. ISSN 1802-6400.
ULRYCH, Ondřej a Markéta KOUTNÁ. Riziko vzniku dekubitů v intenzivní péči. Hojení ran. 2011, 5(5), 12-15. ISSN 1802-6400.
ULRYCH, Ondřej. Rizika vzniku dekubitů. Sestra. 2011, 21(5), 54-56. ISSN 1210-0404. Dostupné také z: http://www.zdn.cz/archiv/sestra/covers
ULRYCH, Ondřej. Nový pohled na výuku nelékařských oborů v KPR. Sestra. 2011, 21(3), 17-18. ISSN 1210-0404. Dostupné také z: http://www.zdn.cz/archiv/sestra/covers
MAŤHA, Rudolf, Miroslava SLÁDKOVÁ, Ondřej ULRYCH a Jana KUBEŠOVÁ. Hodnocení sester ano či ne?. Nemocnice. 2002, (3), 11.
ULRYCH, Ondřej. Používání permanentních katetrů, implantabilní žilní port. Sestra. Témat. sešit 86 - Anesteziologie, resuscitace. 2002, 12(5), 25-26. ISSN 1210-0404.

BELEJOVÁ, H., J. PEKARA a O. ULRYCH. První pomoc. [online]. Studijní opora. VŠZ, o. p. s., 2014. Dostupné na: www.vszdrav.cz/sharepoint, CZ.1.07/2.2.00/28.0004.
ULRYCH, O. První pomoc je stále podceňována vzdělávání. In: Odborná celostátní konference Den pro zdravotníky: výživa, flebologie, antikoncepce, bolesti zad, péče o pokožku, sexuální obtěžování na pracovišti z pohledu profesního i zájmového. Praha 5, FN Motol. 3. 6. 2011.

 

Další aktivity

předseda neziskové organizace ZPP zaměřené na výuku a praktický nácvik první pomoci
člen Česká asociace sester; sekce ARIP
garant dlouhodobého certifikovaného kurzu KPR

 

Přednášky

ULRYCH, Ondřej. Jeden pacient dva různé pohledy, první pomoc – nemocnice. XXVI. kongres ČSARIM, 2. 10. 2019
ULRYCH, Ondřej. Proč polohovat pacienta na resuscitačním oddělení. XXV. kongres ČSARIM, 3. 10. 2018.
ULRYCH, Ondřej. Stomie, kanylové vstupy. Hojení ran II - interdisciplinární kurz, IPVZ, 22-24. 3. 2018
ULRYCH, Ondřej. Péče o intravenozní implatabilní port (teoretická a praktická část). Aesculap Akademie, 19. 9. 2017
ULRYCH, Ondřej. Správná a bezpečná péče o infuzní vstupy. II. Společná konference lékařů a nelékařských pracovníků s mezinárodní účastí Bezpečná aplikace do cévního řečiště, 13. 9. 2016   

Účast na konferencích, zahraniční stáže, ocenění

Vedení odborného programu na pracovních dnech - Péče o pacienta po KPR, transport a dokumentace (OPPA), Přístroje a pomůcky pro KPR (OPPA) VFN Praha, Zajištění dýchacích cest v urgentní medicíně z pohledu sestry nem. Na Homolce (ČAS, INT. sekce)

Telefon, mobil 00420-210-082-507
E-mail/e-maily ulrych@vszdrav.cz; ondrej.ulrych@vfn.cz
Konzultace po předchozí domluvě

 

Sdílet na Facebook
Zpět...
KONTAKTY

Duškova 7, 150 00 Praha 5 (mapa)
IČ: 272 35 530
Vltavská 585/14, Praha 5 (mapa)
AED defibrilátor ve vestibulu školy
Všechna práva vyhrazena ©
2021
Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. | Cookies
Vytvořilo studio: InGenius Webdesign