building of school

Kontakty:

Vysoká škola zdravotnická, o.p.s. v Praze 5, Duškova 7, 150 00 Praha 5
IČ: 272 35 530

dotazy online
telephone

sekretariát: 210 082 412AED
ve vestibulu školy


Pravý diplom
Pravý diplom.cz

Vítejte na stránkách naší školy

 

 

 VIZITKA AKADEMICKÉHO PRACOVNÍKA VŠZ, o. p. s.
                 Publikační činnost
JménoOndřej
PříjmeníUlrych
Tituly před jménem PhDr.
Tituly za jménemRS
Pracovní pozice                                      Asistent
Obor činnosti
Ošetřovatelské postupy v neodkladné péči, První pomoc
v mimořádnýcha krizových situacích, Urgentní a válečná medicína,
Technika v přednemocniční péči, Odborná praxe, Medicína katastrof
a hromadných neštěstí, Neodkladná péče v anesteziologii,
resuscitaci a intenzivní péči;
Registrovaná sestra se způsobilostí k samostatnému výkonu povolání
Dosažené vzdělání
1984-1988 SZŠ Kolín
1992 Specializační kurz EEG
1994-1996 Pomaturitní specializační studium, anesteziologie,
resuscitace,intenzivní péče
2001-2005 bc. studium 1. LF UK Praha
2003 Manažerský kurz VFN Praha
2008 Kurz vyjednávání a komunikace
2009 Kurz výukových dovedností pro vedení kurzu KPR
2008-2010 magisterské studium
2012 TU, rigorózní řízení

Pedagogicko-výchovná činnost
od 2010 - asistent VŠZ, o. p. s.
Další aktivity


předseda neziskové organizace ZPP zaměřené na výuku a praktický
nácvik první pomoci
člen Česká asociace sester; sekce ARIP
garant dlouhodobého certifikovaného kurzu KPR
Přednášky ULRYCH, Ondřej. Jeden pacient dva různé pohledy, první pomoc – nemocnice. XXVI. kongres ČSARIM, 2.10.2019
ULRYCH, Ondřej. Proč polohovat pacienta na resuscitačním oddělení. XXV. kongres ČSARIM, 3.10. 2018.
ULRYCH, Ondřej. Stomie, kanylové vstupy. Hojení ran II - interdisciplinární kurz, IPVZ, 22-24.3.2018
ULRYCH, Ondřej. Péče o intravenozní implatabilní port (teoretická a praktická část). Aesculap Akademie, 19.9.2017
ULRYCH, Ondřej. Správná a bezpečná péče o infuzní vstupy. II. Společná konference lékařů a nelékařských pracovníků s mezinárodní účastí Bezpečná aplikace do cévního řečiště, 13.9.2016                                
                                           
Účast na konferencích, zahraniční stáže, ocenění

vedoucí odborného programu na pracovním dnu:
- Péče o pacienta po KPR, transport a dokumentace (OPPA)
- Přístroje a pomůcky pro KPR (OPPA) VFN Praha
- Zajištění dýchacích cest v urgentní medicíně z pohledu sestry nem.
Na Homolce (ČAS, int.sekce)


Telefon, mobil210 082 507
E-mail/e-mailyulrych@vszdrav.cz; ondrej.ulrych@vfn.cz
Konzultacepo předchozí domluvě

 

Vyhledat v textu


Unicredit bank

U KONTO


nemamkolej.cz