Vítejte na stránkách naší školy

 

 

 VIZITKA AKADEMICKÉHO PRACOVNÍKA VŠZ, o. p. s.
                 Publikační činnost
JménoOndřej
PříjmeníUlrych
Tituly před jménem PhDr.
Tituly za jménemRS
Pracovní pozice                                      Asistent
Obor činnosti
Ošetřovatelské postupy v neodkladné péči, První pomoc
v mimořádnýcha krizových situacích, Urgentní a válečná medicína,
Technika v přednemocniční péči, Odborná praxe, Medicína katastrof
a hromadných neštěstí, Neodkladná péče v anesteziologii,
resuscitaci a intenzivní péči;
Registrovaná sestra se způsobilostí k samostatnému výkonu povolání
Dosažené vzdělání
1984-1988 SZŠ Kolín
1992 Specializační kurz EEG
1994-1996 Pomaturitní specializační studium, anesteziologie,
resuscitace,intenzivní péče
2001-2005 bc. studium 1. LF UK Praha
2003 Manažerský kurz VFN Praha
2008 Kurz vyjednávání a komunikace
2009 Kurz výukových dovedností pro vedení kurzu KPR
2008-2010 magisterské studium
2012 TU, rigorózní řízení

Pedagogicko-výchovná činnost
od 2010 - asistent VŠZ, o. p. s.
Další aktivity


předseda neziskové organizace ZPP zaměřené na výuku a praktický
nácvik první pomoci
člen Česká asociace sester; sekce ARIP
garant dlouhodobého certifikovaného kurzu KPR
Přednášky ULRYCH, Ondřej. Jeden pacient dva různé pohledy, první pomoc – nemocnice. XXVI. kongres ČSARIM, 2.10.2019
ULRYCH, Ondřej. Proč polohovat pacienta na resuscitačním oddělení. XXV. kongres ČSARIM, 3.10. 2018.
ULRYCH, Ondřej. Stomie, kanylové vstupy. Hojení ran II - interdisciplinární kurz, IPVZ, 22-24.3.2018
ULRYCH, Ondřej. Péče o intravenozní implatabilní port (teoretická a praktická část). Aesculap Akademie, 19.9.2017
ULRYCH, Ondřej. Správná a bezpečná péče o infuzní vstupy. II. Společná konference lékařů a nelékařských pracovníků s mezinárodní účastí Bezpečná aplikace do cévního řečiště, 13.9.2016                                
                                           
Účast na konferencích, zahraniční stáže, ocenění

vedoucí odborného programu na pracovním dnu:
- Péče o pacienta po KPR, transport a dokumentace (OPPA)
- Přístroje a pomůcky pro KPR (OPPA) VFN Praha
- Zajištění dýchacích cest v urgentní medicíně z pohledu sestry nem.
Na Homolce (ČAS, int.sekce)


Telefon, mobil210 082 507
E-mail/e-mailyulrych@vszdrav.cz; ondrej.ulrych@vfn.cz
Konzultacepo předchozí domluvě

 

Vyhledat v textu


Dnes je 15.08.2020
Unicredit bank

U KONTO


nemamkolej.cz