Pokouším se připojit k serveru...

Připojení k serveru bylo ztraceno. Vyčkejte na znovuobnovení stránky, nebo ji obnovte ručně.

ZAVŘÍT
EN RU DE

PhDr. Dušan Sysel, PhD.

Jméno Dušan
Příjmení Sysel
Tituly před jménem PhDr.
Tituly za jménem PhDr., MPH
   
Katedra Katedra ošetřovatelství
Pracovní pozice Vedoucí katedry celoživotního vzdělávání
Garant předmětu Management v ošetřovatelství
Odborný asistent
Obor činnosti
Registrovaná sestra se způsobilostí k samostatnému výkonu povolání odeslán požadavek na číslo registrace
Specializace – Ošetřovatelská péče o dospělé
Dosažené vzdělání
2007 Univerzita Komenského v Bratislavě, Lékařská fakulta, rigorózní zkouška, obor Ošetřovatelství, PhDr.
2005 Univerzita Komenského v Bratislavě, Lékařská fakulta , obor Hygiena, doktorské studium, Ph.D.
2002 Trnavská univerzita v Trnavě, Master Public Health, MPH
1994 Univerzita Komenského v Bratislavě, Filozofická fakulta, Ošetřovatelství – pedagogika  (obor ošetřovatelství Mgr.)
1987 Institut pro další vzdělávání zdravotnických pracovníků, Bratislava, Ošetřovatelská péče o dospělé        
Pedagogicko-výchovná činnost Vedení dizertačních prací
Vedení rigorozních prací
Vedení magisterských prací
Vedení bakalářských prací
Člen čestného akademického senátu pro imatrikulace a promoce
Člen zkušební komise státních závěrečných zkoušek 
Publikační činnost

AAA Vědecké monografie vydané v zahraničních vydavatelstvích 

AAA01 Sysel, Dušan [UKOLFKUM] (30%) - Belejová, Hana [UKOLFKUM] (30%) - Masár, Oto [UKOLFKUM] (30%) - Syslová, Zuzana (10%): Teorie a praxe ošetřovatelského procesu. - 1. vyd. - Brno: Tribun, 2011. - 280 s. ISBN 978-80-7399-289-7

POZNÁMKA: 2. vyd. - Brno: Tribun, 2011 . - ISBN 978-80-263-0001-4

AAA02 Syslová, Zuzana (40%) - Sysel, Dušan [UKOLFKUM] (35%) - Masár, Oto [UKOLFKUM] (10%) - Kubíková, Eliška [UKOLFAU] (10%) - Brozmanová, Mária (5%): Elektroencefalografia v praxi. - 1. vyd. - Brno: Tribun EU, 2010. - 134 s. ISBN 978-80-7399-913-1

Ohlasy (1):

[o4] 2010 Trusinová, S.: Ošetrovateľstvo v zariadeniach sociálnych služieb. Bratislava: Univerzita Komenského, 2010, s. 171-188

AAB Vědecké monografie vydané v domácích vydavatelstvích

AAB01 Kukurová, Elena [UKOLFULFB] - Sysel, Dušan [UKOLFKUM] - Košulicová, Marie - Weis, Michal [UKOLFULFB] - Morovicsová, Eva [UKOLFPK] - Mazalánová, Anna [UKOLFUSOL] - Lauková, Petronela [UKOLF] - Trnka, Michal [UKOLFULFB] - Valentová, Iveta [UKOLF] - Vojteková, Ivana [UKOLFUSOL] - Dobiášová, Eva [UKOLFUSOL] - Škachová, Oľga [UKOLF]: "Mind Maps" ošetrovateľskej starostlivosti. - 1. vyd. - Bratislava: Asklepios, 2007. - 239 s. ISBN 978-80-7167-100-8

Ohlasy (1):

[o3] 2008 Hermanová, M. - Herman, J. - Prokop, J. - Rozprýmová, H.: Aktuální kapitoly z péče o seniory. Brno: T.I.G.E.R., 2008, s. 111

ACA Vysokoškolské učebnice vydané v zahraničních vydavatelstvích

ACA01 Sysel, Dušan [UKOLFKUM] (40%) - Kukurová, Elena [UKOLFULFB] (20%) - Weis, Michal [UKOLFULFB] (10%) - Trnka, Michal [UKOLFULFB] (15%) - Frýželka, Stanislav [UKOMFKTVS] (15%): Ošetrovateľská starostlivosť v schémach minútovej bázy znalostí. - 1. vyd. - Brno: TATRATRON, 2008. - 203 s. ISBN 978-80-969923-0-0

Ohlasy (5):

[o3] 2008 Mlýnkova, Jana: Kvalita života seniorů - well-being. 9. mezinárodní konference ke Dni ošetřovatelství. Praha: Vysoká škola zdravotnícka, 2008, s. 5

[o3] 2009 Füleová, M. - Gašpar, Ľ.: 17. Celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v zariadeniach sociálnej starostlivosti na Slovensku s medzinárodnou účasťou. Brno: Tribun EU, 2009, s. 89

[o3] 2010 Němcová, J.: Handicap a ošetřovatelství. Praha: Vysoká škola zdravotnická, 2010, s. 38-40

[o4] 2010 Trusinová, S.: Ošetrovateľstvo v zariadeniach sociálnych služieb. Bratislava: Univerzita Komenského, 2010, s. 171-188

[o4] 2010 Syslová, Z.: Ošetrovateľstvo v zariadeniach sociálnych služieb. Bratislava: Univerzita Komenského, 2010, s. 144-154

ACA02 Sysel, Dušan [UKOLFKUM] (40%) - Belejová, Hana [UKOLFKUM] (50%) - Syslová, Zuzana (10%): Compendium ošetřovatelského procesu. - 1. vyd. - Brno: Tribun, 2010. - 245 s. ISBN 978-80-7399-948-3

 

ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácích vydavatelstvích

ACB01 Kukurová, Elena [UKOLFULFB] - Weis, Michal [UKOLFULFB] - Kráľová, Eva [UKOLFULFB] - Trnka, Michal [UKOLFULFB] - Ferencová, Elena [UKOLFULFB] - Balázsiová, Zuzana [UKOLFULFB] - Dzurenková, Dagmar [UKOLFKTL] - Marček, Tibor [UKOLF] - Martinka, Juraj[UKOLF] - Ptáček, Radek - Sysel, Dušan [UKOLFKUM]: Zdravotná dokumentácia ako medicínska interpretácia fyzikálno-chemických informácií. - 1. vyd. - Bratislava: Asklepios, 2007. - 282 s. ISBN 80-7167-095-2

ACB02 Masár, Oto [UKOLFKUM] (10%) - Pokorný, Jan (9%) - Kresánek, Jaroslav (9%) - Horovský, Eduard (9%) - Hudáčková, Andrea (9%) - Štorek, Jozef (9%) - Fedorová, Katarína (9%) - Valkučáková, Vanda (9%) - Žilinek, Adam (9%) - Sysel, Dušan [UKOLFKUM] (9%)- Belejová, Hana [UKOLFKUM] (9%): Urgentná medicína pre medikov [elektronický zdroj]. - 1. vyd. - Bratislava: Univerzita Komenského, 2012. - 175 s. [online]. ISBN 978-80-223-3262-0

 

ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácích vydavatelstvích

ACB01 Kukurová, Elena [UKOLFULFB] - Weis, Michal [UKOLFULFB] - Kráľová, Eva [UKOLFULFB] - Trnka, Michal [UKOLFULFB] - Ferencová, Elena [UKOLFULFB] - Balázsiová, Zuzana [UKOLFULFB] - Dzurenková, Dagmar [UKOLFKTL] - Marček, Tibor [UKOLF] - Martinka, Juraj[UKOLF] - Ptáček, Radek - Sysel, Dušan [UKOLFKUM]: Zdravotná dokumentácia ako medicínska interpretácia fyzikálno-chemických informácií. - 1. vyd. - Bratislava: Asklepios, 2007. - 282 s. ISBN 80-7167-095-2

ACB02 Masár, Oto [UKOLFKUM] (10%) - Pokorný, Jan (9%) - Kresánek, Jaroslav (9%) - Horovský, Eduard (9%) - Hudáčková, Andrea (9%) - Štorek, Jozef (9%) - Fedorová, Katarína (9%) - Valkučáková, Vanda (9%) - Žilinek, Adam (9%) - Sysel, Dušan [UKOLFKUM] (9%)- Belejová, Hana [UKOLFKUM] (9%): Urgentná medicína pre medikov [elektronický zdroj]. - 1. vyd. - Bratislava: Univerzita Komenského, 2012. - 175 s. [online]. ISBN 978-80-223-3262-0 

odkaz zde

ACB03 Masár, Oto [UKOLFKUM] (20%) - Nejedlý, Alexander (20%) - Arendášová, Karina [UKOLFUPF] (20%) - Belejová, Hana [UKOLFKUM] (20%) - Sysel, Dušan [UKOLFKUM] (20%): Kompendium medicíny katastrof pre študentov medicíny [elektronický zdroj]. - 1. vyd. - Bratislava: Univerzita Komenského, 2016. - 126 s. [online].

ISBN 978-80-223-4049-6

odkaz zde

 

ADD Vědecké práce v domácích karentovaných časopisech

ADD01 Juriš, Peter (30%) - Dudlová, Adriána (20%) - Fábry, Jaroslav [UKOLJ273] (10%) - Melter, Ján (5%) - Miškovská, Martina (5%) - Dudášková Erika [UKOLJ273] (5%) - Jarčuška, Pavol (5%) - Krčméry, Vladimír [UKOEXFL] (5%) - Čisláková, Lýdia (5%) - Papajová, Ingrid (5%) - Sysel, Dušan [UKOLFKUM] (5%): Endoparasitoses in hospitalised paediatric patients with pulmonary disease. In: Helminthologia. - Roč. 51, č. 2 (2014), s. 98-102

Registrované v: scopus, wos

Indikátor časopisu: IF (JCR) 2014=0,678

ACB03 Masár, Oto [UKOLFKUM] (20%) - Nejedlý, Alexander (20%) - Arendášová, Karina [UKOLFUPF] (20%) - Belejová, Hana [UKOLFKUM] (20%) - Sysel, Dušan [UKOLFKUM] (20%): Kompendium medicíny katastrof pre študentov medicíny [elektronický zdroj]. - 1. vyd. - Bratislava: Univerzita Komenského, 2016. - 126 s. [online]. ISBN 978-80-223-4049-6

odkaz zde

 

ADD Vědecké práce v domácích karentovaných časopisech

ADD01 Juriš, Peter (30%) - Dudlová, Adriána (20%) - Fábry, Jaroslav [UKOLJ273] (10%) - Melter, Ján (5%) - Miškovská, Martina (5%) - Dudášková Erika [UKOLJ273] (5%) - Jarčuška, Pavol (5%) - Krčméry, Vladimír [UKOEXFL] (5%) - Čisláková, Lýdia (5%) - Papajová, Ingrid (5%) - Sysel, Dušan [UKOLFKUM] (5%): Endoparasitoses in hospitalised paediatric patients with pulmonary diseass. In: Helminthologia. - Roč. 51, č. 2 (2014), s. 98-102

Registrované v: scopus, wos

Indikátor časopisu: IF (JCR) 2014=0,678

ADE Vědecké práce v jiných zahraničních časopisech

ADE01 Lauková, Petronela [UKOLF] - Ševčíková, Ľudmila [UKOLFUH] - Sysel, Dušan [UKOLFKUM]: Causes of stress and adverse effects on health of teachers

Literatúra s. 64. In: Homeostasis. - Vol. 44, No. 1-2 (2006), s. 62-64

Ohlasy (1):

[o4] 2007 Füleová, O.: Edukácia seniorov v sociálnych zariadeniach. Zborník prác 1. vedeckej pracovnej schôdze. Bratislava: Univerzita Komenského, 2007, s. [10]

 

ADF Vědecké práce v jiných domácích časopisech

ADF01 Sysel, Dušan [UKOLFKUM] - Lauková, Petronela [UKOFIAD] - Mazalánová, Anna [UKOLFUSOL]: Transformácia systému vzdelávania zdravotníckych pracovníkov

Lit. 7 zázn. In: Revue ošetrovateľstva a laboratórnych metodík. - Roč. 9, č. 1-2 (2003), s. 35-36

Ohlasy (6):

[o4] 2008 Masár, O. - Pokorný, J. - Varsiaková, R.: Medzinárodný kongres urgentnej medicíny a medicíny katastrof. Karpatská rescue 2008. Smolenice: [s.n.], 2008, S. 15

[o3] 2008 Slezáková, Z.: Cesta k profesionálnímu oštřovatelství III. Opava: Slezská univerzita, 2008, S. 80

[o3] 2010 Němcová, J. - Jahodová, I.: Handicap a ošetřovatelství (CD ROM). Praha: Vysoká škola zdravotnická, 2010, S. 6

[o4] 2009 Slezáková, Z.: Sestra a lekár v praxi, roč. 8, č. 1-2, 2009, s. 10

[o3] 2011 Janáková, M.: Civilizační choroby a ošetřovatelství (CD ROM). Praha: Vysoká škola zdravotnická, 2011, S. 24

[o4] 2008 Kukurová, E. - Zifčáková, K. - Balázsiová, Z. - Šrajerová, M.: Zdravotníctvo a sociálna práca, roč. 3, č. 1, 2008, s. 13-16

ADF02 Morovicsová, Eva [UKOLFPK] - Sysel, Dušan [UKOLFKUM]: Vysokoškolské štúdium sestier na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave = The academic education of nurses in the Faculty of Medicine of the Comenius University in Bratislava

Lit. 12 zázn.

In: Revue ošetrovateľstva, sociálnej práce a laboratórnych metodík. - Roč. 12, č. 2 (2006), s. 78-80

Ohlasy (1):

[o4] 2008 Kukurová, E. - Zifčáková, K. - Balázsiová, Z. - Šrajerová, M.: Zdravotníctvo a sociálna práca, roč. 3, č. 1, 2008, s. 13-16

ADF03 Juriš, Peter - Dudlová, Adriána - Sysel, Dušan [UKOLFKUM]: Význam histamínu v potravinách z pohľadu verejného zdravia

Lit.: 13 zázn.

In: Slovenský veterinársky časopis. - Roč. 38, č. 5-6 (2013), s. 231-232

ADF04 Sysel, Dušan [UKOLFKUM] (80%) - Valkučáková, Vanda (10%) - Masár, Oto [UKOLFKUM] (10%): Syndróm vyhorenia ako podceňovaný problém v zdravotníctve = Burn-out syndrome as undervalued problem in the health

Lit.: 13 zázn.

In: Zdravotníctvo a sociálna práca. - Roč. 8, č. 1 (2013), s. 12-17

ADF05 Dudlová, Adriána (20%) - Juriš, Peter (20%) - Papajová, Ingrid (20%) - Čisláková, Lýdia (20%) - Sysel, Dušan [UKOLFKUM] (20%): Riziko ohrozenia verejného zdravia vývinovými štádiami helmintov prostredníctvom komunálnych odpadových vôd a kalov z ČOV

In: Slovenský veterinársky časopis. - Roč. 39, č. 5-6 (2014), s. 271-274

ADF06 Dudlová, Adriána (45%) - Juriš, Peter (30%) - Kalinová, Zuzana (15%) - Jarčuška, Pavol (5%) - Sysel, Dušan [UKOLFKUM] (5%): Hormonálne látky v komunálnych odpadových vodách 

In: Slovenský veterinársky časopis. - Roč. 40, č. 1-2 (2015), s. 16-18

 

AEC Vědecké práce v zahraničních recenzovaných vědeckých zbornících, monografiích

AEC01 Sysel, Dušan [UKOLFKUM] (100%): 15 let využití ošetřovatelského procesu v zařízeních sociálních služeb na Slovensku = 15 years of use nursing proces in the social services in Slovak

Lit.: 4 zázn.

In: Práce pomáhajících profesí v oblasti zdravotnictví a sociální péče. - Praha: Evropské vzdělávací centrum, 2010. - S. 410-411. - ISBN 978-80-87386-10-1

AEC02 Masár, Oto [UKOLFKUM] (34%) - Sysel, Dušan [UKOLFKUM] (33%) - Belejová, Hana [UKOLFKUM] (33%): Význam adekvátnej úrovne vzdelávania vo fyzike ako základu pre pochopenie urgentnej medicíny a medicíny katastrof

In: Spektrum informačných zdrojov z biomedicínskeho prostredia & výmena teoretických a klinických poznatkov. - Praha: Evropská asociacie pro fototerapii, 2015. - S. 203-205. - ISBN 978-80-87861-11-0

AEC03 Masár, Oto [UKOLFKUM] (25%) - Valkučáková, Vanda (25%) - Belejová, Hana [UKOLFKUM] (25%) - Sysel, Dušan [UKOLFKUM] (25%): Detské úrazy

Lit.: 12 zázn.

In: Zdravé dieťa. - Praha: Evropská asociacie pro fototerapii, 2015. - S. 53-57. - ISBN 978-80-87861-10-3

 

AED Vědecké práce v domácích recenzovaných vědeckých sbornících, monografiích

AED01 Kukurová, Elena [UKOLFULFB] - Vojteková, Ivana [UKOLFUSOL] - Sysel, Dušan [UKOLFKUM] - Kráľová, Eva [UKOLFULFB] - Holomáňová, Anna [UKOLFAU] - Traubner, Pavel [UKOLF]: Projekt tvorby učebných textov pre integrovanú výučbu ošetrovateľskej techniky a lekárskej fyziky

Literatúra s. 226

In: Výskum a vzdelávanie v ošetrovateľstve [elektronický zdroj]. - Bratislava: UK, 2003. - S. 223-226 [CD-ROM]. - ISBN 80-88866-24-3

AED02 Sysel, Dušan [UKOLFKUM]: Vojenské zdravotníctvo v období Rakúska - Uhorska a vznik vojenskej nemocnice

In: Vývoj zdravotníckych zariadení v Bratislave. - Bratislava: Slov. spol. pre dejiny vied a techniky pri SAV a Ústav soc. lekárstva a lek. etiky LF UK v spolupráci s vyd. Book & Book, 2003. - S. 83-86. - ISBN 80-969099-0-8

AED03 Sysel, Dušan [UKOLFKUM] - Nosková, Táňa [UKOLF]: Problematika fyzickej a psychickej záťaže zdravotníckych pracovníkov v zariadeniach sociálnej starostlivosti

Lit. 23 zázn.

In: Ed.: Ľubica Ághová: Životné podmienky a zdravie. - Bratislava: Úrad verejného zdravotníctva SR, 2004. - S. 289-292. - ISBN 80-7159-146-7

Ohlasy (7):

[o4] 2007 Dynáková, Š.: 47. fakultná konferencia študentskej vedeckej odbornej činnosti a 3. vedecká konferencia doktorandov. Bratislava: SAP, 2007, s. 14-16

[o3] 2008 Mazalánová, A. - Lauková, P. - Ralbovská, D. - Syslová, Z.: 9. mezinárodní konference ke Dni ošetřovatelství. Praha: [s.n.], 2008, s. 13

[o3] 2008 Syslová, Z. - Mazalánová, A.: 9. mezinárodní konference ke Dni ošetřovatelství. Praha: [s.n.], 2008, s. 12

[o4] 2007 Dynáková, Š. - Hermanová, M. - Kožnar, J.: Špecifiká ošetrovateľskej starostlivosti o pacienta s demenciou. Zborník prác 2. vedeckej pracovnej schôdze. Bratislava: UK, 2007, s. 106

[o4] 2007 Ližbetinová, A. - Drobná, T.: Špecifiká ošetrovateľskej starostlivosti o pacienta s demenciou. Zborník prác 2. vedeckej pracovnej schôdze. Bratislava: UK, 2007, s. 129

[o4] 2013 Hrušková, M. - Buchancová, J. - Strýčková, M.: Psychosociálne riziká pri práci. In: Životné podmienky a zdravie. Bratislava: Úrad verejného zdravotníctva SR, 2013, s. 294-303

[o3] 2008 Kukurová, E. - Weis, M. -Trnka, M.: Telemedicína v kontinuálnom vzdelávaní sestier. Olomouc: Solen, 2008, s. 421

 

AFC Publikované příspěvky na zahraničních vědeckých konferencích

AFC01 Sysel, Dušan [UKOLFKUM]: Ošetrovateľský proces realizovaný v podmienkach Ústavu sociálnej starostlivosti

In: 1. Ostravské sympozium ošetřovatelství. - Ostrava: Ostravská univerzita, Zdravotně sociální fakulta, 2001. - S. 103. - ISBN 80-7042-324-2

[Ostravské sympozium ošetřovatelství s mezinárodní účastí. 1., Ostrava, 2.2.2001]

Ohlasy (15):

[o4] 2007 Faborová, A. - Kakašová, Z. - Piontková, K.: Edukácia seniorov v sociálnych zariadeniach. Zborník prác 1. vedeckej pracovnej schôdze. Bratislava: Univerzita Komenského, 2007, s. 19

[o4] 2007 Kakašová, Z. - Faborová, A.: Špecifiká ošetrovateľskej starostlivosti o pacienta s demenciou Zborník prác 2. vedeckej pracovnej schôdze. Bratislava: Univerzita Komenského, 2007, s. 64

[o4] 2007 Hermanová, M. - Dynáková, Š.: Edukácia seniorov v sociálnych zariadeniach. Zborník prác 1. vedeckej pracovnej schôdze. Bratislava: Univerzita Komenského, 2007, s. 3

[o4] 2007 Marková, M. - Faborová, A.: Využitie ošetrovateľského procesu v zariadeniach sociálnej starostlivosti na Slovensku Zborník prác 4. vedeckej pracovnej schôdze. Bratislava: Univerzita Komenského, 2007, s. 9

[o4] 2007 Belejová, H. - Valentová, I.: Využitie ošetrovateľského procesu v zariadeniach sociálnej starostlivosti na Slovensku Zborník prác 4. vedeckej pracovnej schôdze. Bratislava: Univerzita Komenského, 2007, s. 5

[o4] 2007 Fülleová, M. - Füleová, O. - Gašpar, Ľ.: Využitie ošetrovateľského procesu v zariadeniach sociálnej starostlivosti na Slovensku Zborník prác 4. vedeckej pracovnej schôdze. Bratislava: Univerzita Komenského, 2007, s. 12

[o4] 2007 Lauková, P. - Mazalánová, A.: Využitie ošetrovateľského procesu v zariadeniach sociálnej starostlivosti na Slovensku Zborník prác 4. vedeckej pracovnej schôdze. Bratislava: Univerzita Komenského, 2007, s. 14

[o4] 2007 Síkorová, V.: Urgentné stavy u detí. Zborník prác 3. vedeckej pracovnej schôdze. Bratislava: Univerzita Komenského, 2007, s. 11

[o3] 2008 Mazalánová, A. - Lauková, P. - Ralbovská, D. - Syslová, Z.: 9. mezinárodní konference ke Dni ošetřovatelství. Praha: [s.n.], 2008, s. 13

[o3] 2008 Syslová, Z. - Mazalánová, A.: 9. mezinárodní konference ke Dni ošetřovatelství. Praha: Vysoká škola zdravotnícka, 2008, s. 12, 100

[o3] 2008 Mlýnkova, Jana: Kvalita života seniorů - well-being. 9. mezinárodní konference ke Dni ošetřovatelství. Praha: Vysoká škola zdravotnícka, 2008, s. 5

[o3] 2009 Dlešíková, E.: Recenzovaný zborník prednášok z 17. Celoslovenskej konferencie sestier pracujúcich v zariadeniach sociálnej starostlivosti na Slovensku s medzinárodnou účasťou. Brno: Tribun EU, 2009, s. 13-17

[o4] 2008 Faborová, A. - Kakašová, Z. - Ližbetinová, A. - Rybanská, M.: Urgentné stavy u detí. Zborník prác 3. vedeckej pracovnej schôdze. Bratislava: UK, 2008, s. 14-23

[o4] 2007 Ližbetinová, A. - Drobná, T.: Špecifiká ošetrovateľskej starostlivosti o pacienta s demenciou. Zborník prác 2. vedeckej pracovnej schôdze. Bratislava: UK, 2007, s. 129

[o4] 2009 Fléglová, M.: Komplexná ošetrovateľská starostlivosť o seniorov. Zborník prác z 5. vedeckej pracovnej schôdze. Bratislava: UK, 2009, s. 18-28

AFC02 Sysel, Dušan [UKOLFKUM]: Náročná práca sester a zdravotníckeho personálu v domovech důchodců

In: 7. gerontologické dny. Sborník kongresu. - Ostrava: Dm techniky, 2003. - S. 103-104. - ISBN 80-02-01571-1

[Gerontologické dny. 7., Ostrava, 15.-17.10.2003]

Ohlasy (15):

[o4] 2007 Mazalánová, A. - Syslová, Z.: Edukácia seniorov v sociálnych zariadeniach. Zborník prác 1. vedeckej pracovnej schôdze. Bratislava: Univerzita Komenského, 2007, s. 10

[o4] 2007 Marková, M. - Faborová, A.: Využitie ošetrovateľského procesu v zariadeniach sociálnej starostlivosti na Slovensku Zborník prác 4. vedeckej pracovnej schôdze. Bratislava: Univerzita Komenského, 2007, s. 9

[o4] 2007 Belejová, H. - Valentová, I.: Využitie ošetrovateľského procesu v zariadeniach sociálnej starostlivosti na Slovensku Zborník prác 4. vedeckej pracovnej schôdze. Bratislava: Univerzita Komenského, 2007, s. 5

[o4] 2007 Fülleová, M. - Füleová, O. - Gašpar, Ľ.: Využitie ošetrovateľského procesu v zariadeniach sociálnej starostlivosti na Slovensku Zborník prác 4. vedeckej pracovnej schôdze. Bratislava: Univerzita Komenského, 2007, s. 12

[o4] 2007 Lauková, P. - Mazalánová, A.: Využitie ošetrovateľského procesu v zariadeniach sociálnej starostlivosti na Slovensku Zborník prác 4. vedeckej pracovnej schôdze. Bratislava: Univerzita Komenského, 2007, s. 14

[o4] 2007 Síkorová, V.: Urgentné stavy u detí. Zborník prác 3. vedeckej pracovnej schôdze. Bratislava: Univerzita Komenského, 2007, s. 11

[o3] 2008 Mazalánová, A. - Lauková, P. - Ralbovská, D. - Syslová, Z.: 9. mezinárodní konference ke Dni ošetřovatelství. Praha: Vysoká škola zdravotnícka, 2008, s. 13, 101

[o3] 2009 Belejová, H.: 17. Celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v zariadeniach sociálnej starostlivosti na Slovensku s medzinárodnou účasťou. Brno: Tribun EU, 2009, s. 67

[o3] 2009 Dlešíková, E.: Recenzovaný zborník prednášok z 17. Celoslovenskej konferencie sestier pracujúcich v zariadeniach sociálnej starostlivosti na Slovensku s medzinárodnou účasťou. Brno: Tribun EU, 2009, s. 13-17

[o3] 2009 Jahodová, I. - Němcová, J.: Recenzovaný zborník prednášok z 17. Celoslovenskej konferencie sestier pracujúcich v zariadeniach sociálnej starostlivosti na Slovensku s medzinárodnou účasťou. Brno: Tribun EU, 2009, s. 18-23

[o3] 2009 Mazalánová, A.: Recenzovaný zborník prednášok z 17. Celoslovenskej konferencie sestier pracujúcich v zariadeniach sociálnej starostlivosti na Slovensku s medzinárodnou účasťou. Brno: Tribun EU, 2009, s. 55-57

[o4] 2007 Faborová, A. - Kakašová, Z. - Piontková, K.: Špecifiká ošetrovateľskej starostlivosti o pacienta s demenciou. Zborník prác z 2. vedeckej pracovnej schôdze. Bratislava: Univerzita Komenského, 2007, s. 39

[o4] 2007 Lauková, P. - Mazalánová, A.: Špecifiká ošetrovateľskej starostlivosti o pacienta s demenciou. Zborník prác z 2. vedeckej pracovnej schôdze. Bratislava: Univerzita Komenského, 2007, s. 86

[o4] 2009 Fléglová, M.: Komplexná ošetrovateľská starostlivosť o seniorov. Zborník prác z 5. vedeckej pracovnej schôdze. Bratislava: UK, 2009, s. 18-28

[o4] 2008 Kukurová, E. - Zifčáková, K. - Balázsiová, Z. - Šrajerová, M.: Zdravotníctvo a sociálna práca, roč. 3, č. 1, 2008, s. 13-16

AFC03 Sysel, Dušan [UKOLFKUM]: Vzdelávanie sestier na LF UK v Bratislave

In: 3. Ostravské sympozium ošetřovatelství. - Ostrava: Ostravská univerzita, Zdravotně sociální fakulta, 2003. - S. 126-127

[Ostravské sympozium ošetřovatelství s mezinárodní účastí. 3., Ostrava, 16.4.2003]

Ohlasy (1):

[o4] 2007 Hermanová, M. - Dynáková, Š.: Edukácia seniorov v sociálnych zariadeniach. Zborník prác 1. vedeckej pracovnej schôdze. Bratislava: Univerzita Komenského, 2007, s. 3

AFC04 Kukurová, Elena [UKOLFULFB] - Sysel, Dušan [UKOLFKUM] - Weis, Michal [UKOLFULFB]: Osobitosti vysokoškolského vzdelávania v ošetrovateľstve

Recenzovaný zborník

In: Sestra jako reprezentant profese. Sborník prací [elektronický zdroj]. - Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotníckych odborů, 2007. - S. 1-9 [CD-ROM]. - ISBN 978-80-7013-456-6

[Sestra jako reprezentant profese: mezinárodní konference. Brno, 21.-22.3.2007]

AFC05 Sysel, Dušan [UKOLFKUM] (100%): Zvláštnosti vysokoškolského vzdělávaní v ošetřovatelství

In: Sborník mezinárodní konference LF UK Bratislava a NCO NZO Brno. - Brno: NCO NZO, 2007. - nestr. [6 s.]. - ISBN 978-80-7013-456-6

[Sborník mezinárodní konference LF UK Bratislava a NCO NZO Brno. Brno, 2007]

Ohlasy (3):

[o3] 2008 Hermanová, M. - Herman, J. - Prokop, J. - Rozprýmová, H.: Aktuální kapitoly z péče o seniory. Brno: T.I.G.E.R., 2008, s. 111

[o4] 2007 Hermanová, M. - Dynáková, Š.: Špecifiká ošetrovateľskej starostlivosti o pacienta s demenciou. Zborník prác 2. vedeckej pracovnej schôdze. Bratislava: UK, 2007, s. 100

[o3] 2008 Hermanová, M.: Sestra CZ, č. 6, 2008, s. 12

AFC06 Sysel, Dušan [UKOLFKUM]: Univerzitní vzdělávání sester na LF UK v Bratislave

Recenzovaný zborník

In: Sestra jako reprezentant profese. Sborník prací [elektronický zdroj]. - Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotníckych odborů, 2007. - S. 1-8 [CD-ROM]. - ISBN 978-80-7013-456-6

[Sestra jako reprezentant profese: mezinárodní konference. Brno, 21.-22.3.2007]

Ohlasy (1):

[o3] 2009 Dlešíková, E.: Recenzovaný zborník prednášok z 17. Celoslovenskej konferencie sestier pracujúcich v zariadeniach sociálnej starostlivosti na Slovensku s medzinárodnou účasťou. Brno: Tribun EU, 2009, s. 13-17

AFC07 Sysel, Dušan [UKOLFKUM] (60%) - Syslová, Zuzana (30%) - Kunc, F. (10%): Možnosti realizace ošetřovatelského procesu a dokumentace v zařízeních sociálních služeb na Slovensku

In: 14. Královéhradecké ošetřovatelské dny. - Hradec Králové: RNDr. František Skopec, CSc. - Nucleus HK, 2008. - S. 32-34. - ISBN 978-80-87009-52-9

[Královéhradecké ošetřovatelské dny. 14., Hradec Králové, 11.-12.9.2008]

AFC08 Hlinovská, Jana (50%) - Sysel, Dušan [UKOLFKUM] (50%): Edukace v péči o seniory

Lit.: 5 zázn.

In: Handicap a ošetřovatelství. - Praha: Vysoká škola zdravotnická, 2010. - S. 33-35. - ISBN 978-80-902876-5-5

[Handicap a ošetřovatelství: odborná konference s mezinárodní účastí. Praha, 21.5.2010]

AFC09 Masár, Oto [UKOLFKUM] - Brenner, Marcel - Sysel, Dušan [UKOLFKUM] - Belejová, Hana [UKOLFKUM]: Skúsenosti s výukou medicíny katastrof na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave

In: Sborník příspěvků 7. ročníku konference Medicína katastrof: zkušenosti, příprava, praxe. - Hradec Králové: Zdravotní a sociální akademie, 2010. - S. 56-57. - ISBN 978-80-254-8739-6

[Medicína katastrof - zkušenosti, příprava, praxe: konferece. 7., Hradec Králové, 25.-26.11.2010]

AFC10 Masár, Oto [UKOLFKUM] - Sysel, Dušan [UKOLFKUM] - Belejová, Hana [UKOLFKUM] - Brenner, Marcel: Skúsenosti s pregraduálnou výukou urgentnej medicíny na Klinike urgentnej medicíny a medicíny katastrof pri Lekárskej fakulte Univerzity Komenského vBratislave

In: Ostrava v urgentní péči 2011. - Ostrava: Ostravská univerzita, 2011. - S. 41-44. - ISBN 978-80-7368-697-0

[Ostrava v urgentní péči 2011: konference. Ostrava, 1.4.2011]

AFC11 Masár, Oto [UKOLFKUM] (70%) - Sysel, Dušan [UKOLFKUM] (10%) - Belejová, Hana [UKOLFKUM] (10%) - Brenner, Marcel (10%): Pregraduálna výuka urgentnej medicíny a medicíny katastrof na Klinike urgentnej medicíny a medicíny katastrof pri Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave

In: Aspekty práce pomáhajících profesí. - Praha: MANUS, 2011. - S. 171-173. - ISBN 978-80-86571-12-6

[Konference AWHP 2011. Praha, 12.9.2011]

AFC12 Masár, Oto [UKOLFKUM] - Sysel, Dušan [UKOLFKUM] - Belejová, Hana [UKOLFKUM] - Fedorová, Katarína: Trestnoprávna zodpovednosť a kompetencie

Lit.: 7 zázn.

In: AWHP 2012: Aspekty práce pomáhajících profesí [elektronický zdroj]. - Praha: Manus, 2012. - S. 201-206 [CD-ROM]. - ISBN 978-80-86571-15-7

[AWHP 2012: Aspekty práce pomáhajících profesí: mezinárodní kongres. Praha, 14.-15.9.2012]

AFC13 Sysel, Dušan [UKOLFKUM] (50%) - Syslová, Zuzana (50%): Poskytování první pomoci laiky a zdravotnickými pracovníky v kontextu legislativy EU

Lit.: 6 zázn.

In: Problematika ošetřovatelské péče v Evropském roce občanů [elektronický zdroj]. - Praha: Vysoká škola zdravotnická, 2013. - S. 71-76 [CD-ROM]. - ISBN 978-80-902876-8-6

[Problematika ošetřovatelské péče v Evropském roce občanů: vědecká konference s mezinárodní účastí. 8., Praha, 14.5.2013]

 

AFD Publikované příspevky na domácích vědeckých konferencích

AFD01 Sysel, Dušan [UKOLFKUM]: Univerzitné vzdelávanie sestier pracujúcich v zariadeniach sociálnych služieb v kontexte EÚ

In: Sympózium Sebaurčenie a integrácia v každom veku. - Bratislava: [s.n.], 2003. - S. [1-2]

[Sebaurčenie a integrácia v každom veku: sympózium. Bratislava, 17.6.2003]

AFD02 Sysel, Dušan [UKOLFKUM]: Vznik a perspektívy Ústavu ošetrovateľstva na LF UK v Bratislave

In: Zborník prác z medzinárodného sympózia Vývoj vysokoškolského vzdelávania v ošetrovateľstve. - Bratislava: LF UK, 2004. - S. 7-13. - ISBN 80-223-1950-3

[Vývoj vysokoškolského vzdelávania v ošetrovateľstve: medzinárodné sympózium. Bratislava, 26.9.2003]

AFD03 Sysel, Dušan [UKOLFKUM]: Model sociálně - zdravotní péče pro seniory a nevyléčitelně nemocné občany na lůžkových odděleních domov a důchodců = Social - health care model for seniors and terminally ill citizens in wards of nursing home

Lit. 8 zázn.

In: Ošetroveteľský proces v zariadeniach sociálnej starostlivosti na Slovensku. - Bratislava: LF UK, 2006. - S. 98-105. - ISBN 80-223-2253-9

[Celoslovenská konferencia sestier. 15., Bratislava, 28.-29.6.2006]

Ohlasy (3):

[o3] 2008 Mazalánová, A. - Lauková, P. - Ralbovská, D. - Syslová, Z.: 9. mezinárodní konference ke Dni ošetřovatelství. Praha: Vysoká škola zdravotnícka, 2008, s. 13, 86

[o3] 2009 Mazalánová, A.: Recenzovaný zborník prednášok z 17. Celoslovenskej konferencie sestier pracujúcich v zariadeniach sociálnej starostlivosti na Slovensku s medzinárodnou účasťou. Brno: Tribun EU, 2009, s. 55-57

[o4] 2007 Lauková, P. - Mazalánová, A.: Špecifiká ošetrovateľskej starostlivosti o pacienta s demenciou. Zborník prác z 2. vedeckej pracovnej schôdze. Bratislava: Univerzita Komenského, 2007, s. 86

AFD04 Sysel, Dušan [UKOLFKUM] (50%) - Syslová, Zuzana (50%): Špecifiká ošetrovateľskej starostlivosti o seniorov v zariadeniach sociálnej starostlivosti

In: Edukácia seniorov v sociálnych zariadeniach. - Bratislava: Univerzita Komenského, 2007. - S. 1-9. - ISBN 978-80-223-2403-8

[Vedecká pracovná schôdza Slovenskej lekárskej spoločnosti, Spoločnosti sestier zo zariadení sociálnej starostlivosti na Slovensku a Ústavu ošetrovateľstva LF UK v Bratislave. 1., Stupava, 25.1.2006]

Ohlasy (2):

[o4] 2007 Faborová, A. - Kakašová, Z. - Piontková, K.: Špecifiká ošetrovateľskej starostlivosti o pacienta s demenciou. Zborník prác z 2. vedeckej pracovnej schôdze. Bratislava: Univerzita Komenského, 2007, s. 39

[o4] 2007 Lauková, P. - Mazalánová, A.: Špecifiká ošetrovateľskej starostlivosti o pacienta s demenciou. Zborník prác z 2. vedeckej pracovnej schôdze. Bratislava: Univerzita Komenského, 2007, s. 96

AFD05 Sysel, Dušan [UKOLFKUM] (50%) - Syslová, Zuzana (50%): Vedenie ošetrovateľskej dokumentácie v zariadeniach sociálnej starostlivosti

In: Využitie ošetrovateľského procesu v zariadeniach sociálnej starostlivosti na Slovensku [elektronický zdroj]. - Bratislava: Univerzita Komenského, 2007. - S. 1-17 [CD-ROM]. - ISBN 978-80-223-2405-2

[Vedecká pracovná schôdza Slovenskej lekárskej spoločnosti, Spoločnosti sestier zo zariadení sociálnej starostlivosti na Slovensku a Ústavu ošetrovateľstva LF UK v Bratislave. 4., Bratislava, 25.2.2006]

AFD06 Sysel, Dušan [UKOLFKUM] - Syslová, Zuzana: Špecifiká ošetrovateľskej starostlivosti o seniorov v sociálnych zariadeniach = Specifics of nursing care for seniors in social services institutions

Lit.: 4 zázn.

In: Špecifiká ošetrovateľskej starostlivosti o pacienta s demenciou. - Bratislava: Univerzita Komenského, 2007. - S. 130-138. - ISBN 978-80-223-2402-1

[Špecifiká ošetrovateľskej starostlivosti o pacienta s demenciou: vedecká pracovná schôdza. 2., Bratislava, 31.3.2006]

AFD07 Jahodová, Ivana (40%) - Sysel, Dušan [UKOLFKUM] (30%) - Hlinovská, Jana (30%): Nové trendy pádového managementu

In: Nové trendy vo využívaní doplnkových diagnostických a terapeutických metód v ošetrovateľskej praxi. - Bratislava: Asklepios, 2008. - S. 32-47. - ISBN 978-80-7167-133-6

AFD08 Sysel, Dušan [UKOLFKUM] (100%): Historický prehľad celoslovenských konferencií - sekcie sestier zo zariadení sociálnej starostlivosti na Slovensku = Historical overview of Slovak National conferences - the branch of nursus from Slovak social services institutions

In: Urgentné stavy u detí [elektronický zdroj]. - Bratislava: Univerzita Komenského, 2008. - S. 80-84 [CD-ROM]. - ISBN 978-80-223-2404-5

[Vedecká pracovná schôdza. 3., Bratislava, 2.6.2006]

AFD09 Jahodová, Ivana (40%) - Sysel, Dušan [UKOLFKUM] (30%) - Hlinovská, Jana (30%): "DoO NO HARM" nové trendy pádového managementu

Lit.: 7 zázn.

In: Recenzovaný zborník prednášok z 17. Celoslovenskej konferencie sestier pracujúcich v zariadeniach sociálnej starostlivosti na Slovensku s medzinárodnou účasťou. - Brno: Tribun EU, 2009. - S. 26-35. - ISBN 978-80-7399-656-7

[Celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v zariadeniach sociálnej starostlivosti na Slovensku s medzinárodnou účasťou. 17., Bratislava, 12.12.2008]

AFD10 Jahodová, Ivana (40%) - Sysel, Dušan [UKOLFKUM] (30%) - Hlinovská, Jana (30%): Ošetřovatelský problém, pády seniorů - metodika výzkumné práce

Lit.: 2 zázn.

In: Recenzovaný zborník prednášok z 17. Celoslovenskej konferencie sestier pracujúcich v zariadeniach sociálnej starostlivosti na Slovensku s medzinárodnou účasťou. - Brno: Tribun EU, 2009. - S. 36-44. - ISBN 978-80-7399-656-7

[Celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v zariadeniach sociálnej starostlivosti na Slovensku s medzinárodnou účasťou. 17., Bratislava, 12.12.2008]

POZNÁMKA:

Vyšiel aj poster - Nové trendy vo využívaní doplnkových diagnostických a terapeutických metód v ošetrovateľskej praxi. - Bratislava: Asklepios, 2008. - S. 165. - ISBN 978-80-7167-133-6

AFD11 Masár, Oto [UKOLFKUM] (34%) - Masárová, G. (33%) - Sysel, Dušan [UKOLFKUM] (33%): Zvládanie anafylaktických reakcií

Lit.: 20 zázn.

In: Postavenie sestry v zariadeniech sociálnej starostlivosti. - Bratislava: Univerzita Komenského, 2009. - S. 22-37. - ISBN 978-80-223-2772-5

[Vedecká pracovná schôdza. 7., Bratislava, 10.12.2009]

AFD12 Masár, Oto [UKOLFKUM] (34%) - Sysel, Dušan [UKOLFKUM] (33%) - Masárová, G. (33%): Z histórie liečby bolesti

Lit.: 11 zázn.

In: Komplexná ošetrovateľská starostlivosť o seniorov. - Bratislava: UK, 2009. - S. 107-110. - ISBN 978-80-223-2770-1

[Vedecká pracovná schôdza. 5., Bratislava, 19.12.2007]

AFD13 Masár, Oto [UKOLFKUM] (34%) - Sysel, Dušan [UKOLFKUM] (33%) - Masárová, G. (33%): Princípy používania analgetík v liečbe bolesti spôsobenej malignitou

Lit.: 24 zázn.

In: Implementácia nového zákona o sociálnych službách v SR. - Bratislava: UK, 2009. - S. 81-93. - ISBN 978-80-223-2771-8

[Implementácia nového zákona o sociálnych službách v SR: vedecká pracovná schôdza. 6., Bratislava, 13.3.2009]

AFD14 Masár, Oto [UKOLFKUM] (34%) - Masárová, G. (33%) - Sysel, Dušan [UKOLFKUM] (33%): Starostlivosť o pacientov s diabetes mellitus v staršom veku - predchádzanie a riešenie možných komplikácií

In: Komplexná ošetrovateľská starostlivosť o seniorov. - Bratislava: UK, 2009. - S. 113-119. - ISBN 978-80-223-2770-1

[Vedecká pracovná schôdza. 5., Bratislava, 19.12.2007]

AFD15 Sysel, Dušan [UKOLFKUM] (100%): Nové trendy v ošetřovatelství - jejich využití v zařízeních sociální péče na Slovensku

Lit.: 4 zázn.

In: Recenzovaný zborník prednášok z 17. Celoslovenskej konferencie sestier pracujúcich v zariadeniach sociálnej starostlivosti na Slovensku s medzinárodnou účasťou. - Brno: Tribun EU, 2009. - S. 10-12. - ISBN 978-80-7399-656-7

[Celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v zariadeniach sociálnej starostlivosti na Slovensku s medzinárodnou účasťou. 17., Bratislava, 12.12.2008]

AFD16 Fedorová, Katarína (30%) - Sysel, Dušan [UKOLFKUM] (70%): Medicínsko-eticko-právne problémy kardio-pulmonálnej resuscitácie v zariadeniach sociálnej starostlivosti

In: Ošetrovateľstvo v zariadeniach sociálnych služieb: Medicínsko-eticko-právne problémy kardio-pulmonálnej resuscitácie v zariadeniach sociálnej starostlivosti [elektronický zdroj]. - Bratislava: Univerzita Komenského, 2013. - S. 13-36 [CD-ROM]. - ISBN978-80-223-3263-7

[10. vedecká pracovná schôdza. Bratislava, 2013]

 

AFG Abstrakty příspěvků ze zahraničních vědeckých konferencí

AFG01 Kukurová, Elena [UKOLFULFB] - Weis, Michal [UKOLFULFB] - Košulicová, Marie - Sysel, Dušan [UKOLFKUM] - Martinka, Juraj [UKOLF] - Trnka, Michal [UKOLFULFB]: "Minds map" as a tool for medical physics and telemedicine knowledge summarization

In: AMEE 2007. - Trondheim: Norwegian University of Science and Technology, 2007. - S. 77

[AMEE 2007. Trondheim, 25.-29.8.2007]

AFG02 Kukurová, Elena [UKOLFULFB] - Weis, Michal [UKOLFULFB] - Martinka, Juraj [UKOLF] - Trnka, Michal [UKOLFULFB] - Sysel, Dušan [UKOLFKUM] - Košulicová, Marie: Teaching of medical physics and telemedicine using the system of "Mind maps"

In: 15. Krajowa Konferencja naukowa Biocybernetyka i Inžynieria Biomedyczna. - Wroclaw: Politechnika Wroclawska, 2007. - S. [1]

[Krajowa Konferencja naukowa Biocybernetyka i Inžynieria Biomedyczna. 15., Wroclaw, wrzesień 2007]

 

AFH Abstrakty příspěvků z domácích vědeckých konferencí

AFH01 Sysel, Dušan [UKOLFKUM]: Sociální péče v domově důchodců

In: Obohacovanie života starších ľudí edukatívnymi aktivitami. - Bratislava: Univerzita Komenského, 1993. - S. 1-2

[Seminár s medzinárodnou účasťou z príležitosti Európskeho roku starších ľudí a solidarity medzi generáciami. Bratislava, 1993]

AFH02 Lauková, Petronela [UKOLF] - Sysel, Dušan [UKOLFKUM] - Ševčíková, Ľudmila [UKOLFUH]: Causes of stress and adverse effects on health of teachers

In: International C.I.A.N.S. Conference 2005. - Bratislava: Ústav normálnej a patologickej fyziológie SAV, 2005. - S. 58

[International C.I.A.N.S. Conference 2005. Bratislava, 29.6.-2.7.2005]

AFH03 Sysel, Dušan [UKOLFKUM]: The importance of university education of the nurses from the social care facilities in Slovakia pursuant to the European Union´s new legislation

In: Bratislavské lekárske listy. - Roč. 107, č. 4 (2006), s. 172

[Days of Medical Biophysics. 29th, Bratislava, 16.-18.5.2006]

odkaz zde

Ohlasy (4):

[o4] 2008 Masár, O. - Pokorný, J. - Varsiaková, R.: Medzinárodný kongres urgentnej medicíny a medicíny katastrof. Karpatská rescue 2008. Smolenice: [s.n.], 2008, s. 15

[o4] 2007 Füleová, O.: Edukácia seniorov v sociálnych zariadeniach. Zborník prác 1. vedeckej pracovnej schôdze. Bratislava: Univerzita Komenského, 2007, s. 11

[o4] 2007 Belejová, H. - Valentová, I.: Využitie ošetrovateľského procesu v zariadeniach sociálnej starostlivosti na Slovensku Zborník prác 4. vedeckej pracovnej schôdze. Bratislava: Univerzita Komenského, 2007, s. 5

[o3] 2009 Jahodová, I. - Němcová, J.: Recenzovaný zborník prednášok z 17. Celoslovenskej konferencie sestier pracujúcich v zariadeniach sociálnej starostlivosti na Slovensku s medzinárodnou účasťou. Brno: Tribun EU, 2009, s. 18-23

AFH04 Nálepková, Iveta - Sysel, Dušan [UKOLFKUM]: Transformácia jednodňovej chirurgie

In: Vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov v EÚ. - Bratislava: Asklepios, 2007. - S. 34. - ISBN 978-80-7167-102-2

[Súčasné formy a prostriedky vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v Európskej únii v nadväznosti na závery medzinárodnej konferencie AMEE 2006: vedecká konferencia. Bratislava, 17.-18.5.2007]

AFH05 Syslová, Zuzana - Sysel, Dušan [UKOLFKUM]: Komplexná ošetrovateľská a opatrovateľská starostlivosť o deti s mentálnou retardáciou = Complex nursing care and caregiving for children with mental retardation

In: Ošetrovateľský obzor. - Roč. 5, č. 4 (2008), s. 152

[Rodina ako multidimenzionálny činiteľ formovania osobnosti dieťaťa. Brusno, 29.-30.4.2008]

AFH06 Pala, Martin (34%) - Sysel, Dušan [UKOLFKUM] (33%) - Stuchlíková, Karolína (33%): Klíčové kompetence pracovníků v sociální práci = Key competences of employees in social word.

Lit.: 3 zázn.

In: Zdravotníctvo a sociálna práca. - Roč. 10, Suppl. (2015), s. 159-160

[Zdravotnícke, sociálne, ekonomické a právne problémy marginalizovaných skupín: vedecko-odborná konferencia. 11., Prešov, 23.-24.10.2015]

AFH07 Masár, Oto [UKOLFKUM] - Przewlocki, Ireneusz - Sysel, Dušan [UKOLFKUM] - Belejová, Hana [UKOLFKUM]: Je treba zaviesť prijímacie skúšky z fyziky na slovenských lekárskych fakultách?

In: 39. Dni lekárskej biofyziky. - Bratislava: Univerzita Komenského, 2016. - S. 54. - ISBN 978-80-223-4105-9

[Dni lekárskej biofyziky. 39., Piešťany, 30.5.-1.6.2016]

 

AFL Postery z domácích konferencí

AFL01 Kukurová, Elena [UKOLFULFB] (60%) - Sysel, Dušan [UKOLFKUM] (20%) - Mazalánová, Anna [UKOLFUSOL] (20%): Doktorandské štúdium v študijnom odbore ošetrovateľstvo 7.4.1. v Slovenskej republike

In: Nové trendy vo využívaní doplnkových diagnostických a terapeutických metód v ošetrovateľskej praxi. - Bratislava: Asklepios, 2008. - S. 142. - ISBN 978-80-7167-133-6

POZNÁMKA:

Vyšlo aj - Kľúčové etapy vedeckej a pedagogickej činnosti Ústavu lekárskej fyziky, biofyziky, informatiky a telemedicíny LFUK v Bratislave [elektronický zdroj]. - Praha: Evropská asociacie pro fototerapii, 2014. - S. 72. - ISBN978-80-87861-09-7

 

BAB Odborné knižní publikace vydané v domácích vydavatelstvích

BAB01 Horníková Pavlíková, Ľudmila [UKOLFUSOL] (59%) - Falisová, Anna (2%) - Heřmanová, Darina [UKOLFUSOL] (2%) - Kapellerová, Alica [UKOLF] (2%) - Kiss, Lázsló (2%) - Kovács, László [UKOLF2DK] (2%) - Makai, František [UKOLF] (2%) - Mistrík, Juraj (2%) -Mojzešová, Mária [UKOLFUSOL] (2%) - Morovicsová, Eva [UKOLFPK] (2%) - Ozorovský, Vojtech [UKOLFUSOL] (2%) - Rapantová, Helena [UKOLF] (2%) - Satko, Ivan [UKOLF] (2%) - Stanko, Peter [UKOLFSK] (2%) - Sysel, Dušan [UKOLFKUM] (2%) - Tesař, Tomáš [UKOFAPR] (7%) - Tesařová - Ondrejičková, Daniela (2%) - Vencel, Pavol (2%) - Žiška, Koloman (2%): Vývoj zdravotníckych zariadení v Bratislave. - 1. vyd. - Bratislava: Slovenská spoločnosť pre dejiny vied a techniky pri SAV ; Ústav sociálneho lekárstva a lekárskej etiky Lekárskej fakulty UK, 2003. - 94 s.

ISBN 80-969099-0-8

 

BCI Skripta a učební texty

BCI01 Sysel, Dušan [UKOLFKUM] - Pavlíková, Slavomíra [UKOLF] - Sklářová, Viera: Základy ošetrovateľského procesu v kocke. - 1. vyd. - Bratislava: Štúdio TATRATRON, 2002. - 58 s.

Ohlasy (22):

[o4] 2008 Masár, O. - Pokorný, J. - Varsiaková, R.: Medzinárodný kongres urgentnej medicíny a medicíny katastrof. Karpatská rescue 2008. Smolenice: [s.n.], 2008, s. 15

[o4] 2007 Faborová, A. - Kakašová, Z. - Piontková, K.: Edukácia seniorov v sociálnych zariadeniach. Zborník prác 1. vedeckej pracovnej schôdze. Bratislava: Univerzita Komenského, 2007, s. 19

[o3] 2008 Syslová, Z. - Mazalánová, A.: 9. mezinárodní konference ke Dni ošetřovatelství. Praha: Vysoká škola zdravotnícka, 2008, s. 12, 100

[o3] 2008 Mazalánová, A. - Syslová, Z.: 14. Královéhradecké ošetřovatelské dny. Sborník přednášek. Hradec Králové: RNDr. František Skopec, CSc. - Nucleus HK, 2008, s. 15-16

[o3] 2008 Belejová, Hana: 14. Královéhradecké ošetřovatelské dny. Sborník přednášek. Hradec Králové: RNDr. František Skopec, CSc. - Nucleus HK, 2008, s. 17-19

[o3] 2008 Mlýnkova, Jana: Kvalita života seniorů - well-being. 9. mezinárodní konference ke Dni ošetřovatelství. Praha: Vysoká škola zdravotnícka, 2008, s. 5

[o4] 2007 Čunderlíková, M. - Wirt, M.: Špecifiká ošetrovateľskej starostlivosti o pacienta s demenciou. Zborník prác z 2. vedeckej pracovnej schôdze. Bratislava: Univerzita Komenského, 2007, s. 20

[o4] 2007 Kakašová, Z. - Faborová, A.: Špecifiká ošetrovateľskej starostlivosti o pacienta s demenciou. Zborník prác z 2. vedeckej pracovnej schôdze. Bratislava: Univerzita Komenského, 2007, s. 73

[o4] 2007 Lauková, P. - Mazalánová, A.: Špecifiká ošetrovateľskej starostlivosti o pacienta s demenciou. Zborník prác z 2. vedeckej pracovnej schôdze. Bratislava: Univerzita Komenského, 2007, s. 86

[o4] 2007 Hermanová, M. - Dynáková, Š.: Špecifiká ošetrovateľskej starostlivosti o pacienta s demenciou. Zborník prác z 2. vedeckej pracovnej schôdze. Bratislava: Univerzita Komenského, 2007, s. 100

[o4] 2009 Fléglová, M.: Komplexná ošetrovateľská starostlivosť o seniorov. Zborník prác z 5. vedeckej pracovnej schôdze. Bratislava: UK, 2009, s. 18-28

[o4] 2009 Gavendová, E.: Komplexná ošetrovateľská starostlivosť o seniorov. Zborník prác z 5. vedeckej pracovnej schôdze. Bratislava: UK, 2009, s. 29-59

[o4] 2009 Christovová, I.: Komplexná ošetrovateľská starostlivosť o seniorov. Zborník prác z 5. vedeckej pracovnej schôdze. Bratislava: UK, 2009, s. 60-78

[o3] 2010 Mauritzová, I.: Handicap a ošetřovatelství. Praha: Vysoká škola zdravotnická, 2010, s. 41-44

[o4] 2010 Barčáková, J.: Ošetrovateľstvo v zariadeniach sociálnych služieb. Bratislava: Univerzita Komenského, 2010, s. 6-28

[o4] 2010 Trusinová, S.: Ošetrovateľstvo v zariadeniach sociálnych služieb. Bratislava: Univerzita Komenského, 2010, s. 171-188

[o4] 2010 Štefancová, E.: Ošetrovateľstvo v zariadeniach sociálnych služieb. Bratislava: Univerzita Komenského, 2010, s. 155-170

[o4] 2010 Syslová, Z.: Ošetrovateľstvo v zariadeniach sociálnych služieb. Bratislava: Univerzita Komenského, 2010, s. 144-154

[o4] 2006 Faborová, A. - Kakašová, Z.: Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia, roč. 4, č. 4, suppl., 2006, s. 9-10

[o4] 2008 Belejová, H. - Valentová, I.: Sestra a lekár v praxi, roč. 7, č. 11-12, 2008, s. 14-16

[o3] 2008 Kukurová, E.: Telemedicína v kontinuálnom vzdelávaní sestier. Olomouc: SOLEN PRINT, 2008, 422 s.

[o4] 2008 Kukurová, E. - Zifčáková, K. - Balázsiová, Z. - Šrajerová, M.: Zdravotníctvo a sociálna práca, roč. 3, č. 1, 2008, s. 13-16

BCI02 Kukurová, Elena [UKOLFULFB] (50%) - Weis, Michal [UKOLFULFB] (10%) - Kráľová, Eva [UKOLFULFB] (20%) - Weis, Martin (10%) - Sysel, Dušan [UKOLFKUM] (10%): Obrazový slovník prístrojov, nástrojov a pomôcok v kontexte zdravotníckych štúdií a praxe. -1. vyd. - Bratislava: Asklepios, 2003. - 62 s. ISBN 80-7167-062-6

Ohlasy (1):

[o4] 2004 Macková, S. - Lišková, E. - Trnka, M.: V. Vedecká konferencia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa, 2004, s. 63-66

BCI03 Masár, Oto [UKOLFKUM] - Štorek, Jozef - Belejová, Hana [UKOLFKUM] - Sysel, Dušan [UKOLFKUM] - Němcová, Jitka: Úvod do medicíny katastrof pro záchranáře. - 1. vyd. - Praha: Vysoká škola zdravotnícká, 2010. - 82 s.

ISBN 978-80-902876-3-1

BCI04 Masár, Oto [UKOLFKUM] (25%) - Pokorný, Jan (25%) - Belejová, Hana [UKOLFKUM] (25%) - Sysel, Dušan [UKOLFKUM] (25%): Základy poskytovania prvej pomoci pre študentov medicíny. - 1. vyd. - Brno: Tribun EU, 2011. - 116 s.

ISBN 978-80-7399-290-3

BCI05 Masár, Oto [UKOLFKUM] (16%) - Pokorný, Jan (14%) - Kresánek, Jaroslav (14%) - Belejová, Hana [UKOLFKUM] (14%) - Hudáčková, Andrea (14%) - Sysel, Dušan [UKOLFKUM] (14%) - Štorek, Jozef (14%): Prvá pomoc pre medikov [elektronický zdroj]. - 1. vyd. -Bratislava: Univerzita Komenského, 2012. - 100 s. [online]

ISBN 978-80-223-3257-6

odkaz zde

 

BCI06 Masár, Oto [UKOLFKUM] (12%) - Pokorný, Jan (11%) - Mauritzová, Ilona (11%) - Žákovičová, Kristína (11%) - Knor, Jiří (11%) - Štorek, Jozef (11%) - Sysel, Dušan [UKOLFKUM] (11%) - Belejová, Hana [UKOLFKUM] (11%) - Hudáčková, Andrea (11%): Medicína katastrof pre medikov [elektronický zdroj]. - 1. vyd. - Bratislava: Univerzita Komenského, 2013. - 112 s. [online]

ISBN 978-80-223-3394-8

odkaz zde


 

BDE Odborné práce v jiných zahraničních časopisech

BDE01 Masár, Oto [UKOLFKUM] (20%) - Brenner, Marcel (20%) - Przewlocki, Ireneusz (20%) - Sysel, Dušan [UKOLFKUM] (20%) - Belejová, Hana [UKOLFKUM] (20%): Výuka na Klinike urgentnej medicíny a medicíny katastrof Lekárskej fakulty UK v Bratislava = Education at Clinic of Emergency and Disaster Medicine of the Medical Faculty of Comenius University in Bratislava

In: Urgentní medicína. - Roč. 16, č. 1 (2013), s. 13-14

 

BDF Odborné práce v jiných domácích časopisech

BDF01 Sysel, Dušan [UKOLFKUM] (100%): Z teórie ošetrovateľstva

In: Spravodajca sociálnych služieb Slovenska. - Č. 1 (1996), s. 2-3

Ohlasy (1):

[o3] 2008 Syslová, Z. - Mazalánová, A.: 9. mezinárodní konference ke Dni ošetřovatelství. Praha: Vysoká škola zdravotnícka, 2008, s. 12, 100

BDF02 Sysel, Dušan [UKOLFKUM] (100%): Ošetrovateľstvo v ZSS

Sysel Dušan pracuje na Klinike urgentnej medicíny a medicíny katastrof LF od 1.9.2009

In: Spravodajca sociálnych služieb Slovenska. - Č. 1 (1996), s. 3-4

BDF03 Bebedeková, M. - Sysel, Dušan [UKOLFKUM] - Morovicsová, Eva [UKOLFPK]: Univerzitné vzdelávanie sestier na LF UK v Bratislavě

In: Sestra. - Roč. 1, č. 11 (2002), s. 17

BDF04 Bernadič, Marián [UKOLFUPF] - Sysel, Dušan [UKOLFKUM] - Lauková, Petronela [UKOLF] - Mazalánová, Anna [UKOLFUSOL] - Benedeková, Marta [UKOLF] - Traubner, Pavel [UKOLF]: Transformation of the system of education in health care service

Lit. 5 zázn.

In: Bratislavské lekárske listy. - Roč. 104, č. 11 (2003), s. 367-368

odkaz zde

Ohlasy (2):

[o4] 2005 Bernadičová, H.: Revue ošetrovateľstva a laboratórnych metodík, roč. 11, č. 3, 2005, s. 203-204

[o4] 2009 Morovicsová, E.: Revue ošetrovateľstva, sociálnej práce a laboratórnych metodík, roč. 15, č. 1, 2009, s. 7-10

BDF05 Faborová, Anna [UKOLF] - Slezáková, Zuzana [UKOLF] - Kakašová, Zuzana [UKOLF] - Pavlíková, Slavomíra [UKOLF] - Sysel, Dušan [UKOLFKUM]: Medzinárodná spolupráca v ošetrovateľstve

In: Sestra. - december (2003), s. 15

BDF06 Lauková, Petronela [UKOLF] - Mazalánová, Anna [UKOLFUSOL] - Sysel, Dušan [UKOLFKUM]: Kontakt s mentálne postihnutými

Lit. 11 zázn.

In: Sestra. - Roč. 4, č. 11 (2005), s. 10-13

Ohlasy (4):

[o4] 2007 Dynáková, Š. - Hermanová, M. - Křenková, M.: Urgentné stavy u detí. Zborník prác 3. vedeckej pracovnej schôdze. Bratislava: Univerzita Komenského, 2007, s. 8

[o4] 2007 Ližbetinová, A. - Drobná, T.: Špecifiká ošetrovateľskej starostlivosti o pacienta s demenciou. Zborník prác 2. vedeckej pracovnej schôdze. Bratislava: UK, 2007, s. 116-128

[o4] 2007 Ližbetinová, A. - Drobná, T.: Špecifiká ošetrovateľskej starostlivosti o pacienta s demenciou. Zborník prác 2. vedeckej pracovnej schôdze. Bratislava: UK, 2007, s. 129

[o4] 2010 Ludvigová, Z.: Ošetrovateľstvo v zariadeniach sociálnych služieb. Bratislava: Univerzita Komenského, 2010, s. 67-93

BDF07 Masár, Oto [UKOLFKUM] (30%) - Brenner, Marcel (10%) - Przewlocki, Ireneusz (10%) - Sysel, Dušan [UKOLFKUM] (30%) - Belejová, Hana [UKOLFKUM] (20%): Príprava medikov v urgentnej medicíne a medicíne katastrof na Lekárskej fakulte UK v Bratislave

Lit.: 3 zázn.

In: Zdravotníctvo a sociálna práca. - Roč. 8, č. 1 (2013), s. 8-11

 

EDJ Přehledové práce, odborné práce, překlady norem; odborné překlady v časopisech, sbornících

EDJ01 Sysel, Dušan [UKOLFKUM] - Füleová, Oľga [UKOLF]: Medzinárodné sympózium

In: Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia. - Roč. 4, č. 1 (2006), s. 9

Ohlasy (1):

[o4] 2007 Síkorová, V.: Urgentné stavy u detí. Zborník prác 3. vedeckej pracovnej schôdze. Bratislava: Univerzita Komenského, 2007, s. 11

 

FAI Redakční a sestavovatelské práce knižního charakteru (bibliografie, encyklopedie, katalogy, slovníky, sborníky, atlasy ...)

FAI01 - Morovicsová, Eva [UKOLFPK] - Sysel, Dušan [UKOLFKUM] - Lauková, Petronela [UKOLF]: Ošetrovateľský proces v zariadeniach sociálnej starostlivosti na Slovensku. Zborník prác XV. celoslovenskej konferencie sestier. - Bratislava: Lekárska fakulta UK, 2006. - 137 s. Recenzovaný zborník. ISBN 80-223-2253-9

Ohlasy (3):

[o4] 2008 Belejová, H. - Valentová, I.: Využitie ošetrovateľského procesu v zariadeniach sociálnej starostlivosti na Slovensku Zborník prác 4. vedeckej pracovnej schôdze. Bratislava: Univerzita Komenského, 2008, s. 12

[o4] 2008 Fülleová, M. - Füleová, O. - Gašpar, Ľ.: Hospitalizácia pacientov zo zariadení sociálnej starostlivosti na internom oddelení. Zborník prác z 4. vedeckej pracovnej schôdze. Bratislava: LF UK, 2008, s. 34. [o4] 2008 Kukurová, E. - Zifčáková, K. - Balázsiová, Z. - Šrajerová, M.: Zdravotníctvo a sociálna práca, roč. 3, č. 1, 2008, s. 13-16

FAI02 - Sysel, Dušan [UKOLFKUM] (50%) - Grežďová, Iveta [UKOLFUSOL] (50%): Edukácia seniorov v sociálnych zariadeniach: Zborník prác 1. vedeckej pracovnej schôdze Slovenskej lekárskej spoločnosti, Spoločnosti sestier zo zariadení sociálnej starostlivosti na Slovensku a Ústavu ošetrovateľstva LF UK v Bratislave. - 1. vyd. - Bratislava: Univerzita Komenského, 2007. - 135 s. ISBN 978-80-223-2403-8

FAI03 - Sysel, Dušan [UKOLFKUM] (100%): Recenzovaný zborník prednášok z 17. Celoslovenskej konferencie sestier pracujúcich v zariadeniach sociálnej starostlivosti na Slovensku s medzinárodnou účasťou. - 1. vyd. - Brno: Tribun EU, 2009. - 127 s. ISBN 978-80-7399-656-7

FAI04 - Sysel, Dušan [UKOLFKUM]: Implementácia nového zákona o sociálnych službách v SR. - Bratislava: Univerzita Komenského, 2009. - 112 s. ISBN 978-80-223-2771-8

FAI05 - Sysel, Dušan [UKOLFKUM]: Komplexná ošetrovateľská starostlivosť o seniorov. - Bratislava: Univerzita Komenského, 2009. - 131 s. ISBN 978-80-223-2770-1

FAI06 - Sysel, Dušan [UKOLFKUM] (100%): Ošetrovateľstvo v zariadeniach sociálnych služieb. - 1. vyd. - Bratislava: Univerzita Komenského, 2010. - 188 s. ISBN 978-80-223-2836-4

FAI07 - Sysel, Dušan [UKOLFKUM] (100%): Ošetrovateľstvo v zariadeniach sociálnych služieb [elektronický zdroj]: Medicínsko-eticko-právne problémy kardio-pulmonálnej resuscitácie v zariadeniach sociálnych služieb. - 1. vyd. - Bratislava: Univerzita Komenského, 2013. - 170 s. [CD-ROM]. ISBN 978-80-223-3263-7

FAI08 - Sysel, Dušan [UKOLFKUM] (50%) - Pekara, Jaroslav (50%): Skripta k předmětům Výzkum v ošetřovatelství, Výzkum v porodní asistenci a Seminář k bakalářské práci. - 1. vyd. - Plzeň: Maurea, 2013. - 106 s. ISBN 978-80-902876-9-3

FAI09 - Sysel, Dušan [UKOLFKUM] (100%): Zdravotno-sociálna problematika klientov v zariadeniach sociálnych služieb [elektronický zdroj]: Recenzovaný zborník prác 11. vedeckej pracovnej schôdze. - 1. vyd. - Bratislava: Univerzita Komenského, 2015. - 125 s. [CD-ROM]. ISBN 978-80-223-3989-6

 

GII Různé publikace a dokumenty, které není možné zařadit do žádné z předcházejících kategorií

GII01 Sysel, Dušan [UKOLFKUM] (100%): Model ošetrovateľského procesu v zariadeniach sociálnej starostlivosti: metodická pomôcka. - Bratislava: [s.n.], 1995. - 43 s.

Ohlasy (2):

[o3] 2008 Syslová, Z. - Mazalánová, A.: 9. mezinárodní konference ke Dni ošetřovatelství. Praha: Vysoká škola zdravotnícka, 2008, s. 12, 100

[o4] 2007 Lauková, P. - Mazalánová, A.: Špecifiká ošetrovateľskej starostlivosti o pacienta s demenciou. Zborník prác z 2. vedeckej pracovnej schôdze. Bratislava: Univerzita Komenského, 2007, s. 96

GII02 - Sysel, Dušan [UKOLFKUM]: Postavenie sestry v zariadeniach sociálnej starostlivosti. - Bratislava: Univerzita Komenského, 2009. - 45 s. ISBN 978-80-223-2772-5

GII03 Masár, Oto [UKOLFKUM] (35%) - Štorek, Jozef (30%) - Brenner, Marcel (10%) - Turečková, Hana (10%) - Sysel, Dušan [UKOLFKUM] (10%) - Belejová, Hana [UKOLFKUM] (5%): Vybrané kapitoly z medicíny katastrof [elektronický zdroj]. - 1. vyd. - Bratislava: Univerzita Komenského, 2010. - 57 s. [online]. ISBN 978-80-223-2835-7

Ohlasy (1):

[o1] 2012 Stoklasa, J.: A Fuzzy Approach to Disaster Modeling: Decision Making Support and Disaster Management Tool for Emergency Medical Rescue Services. In: Cross-Disciplinary Applications of Artificial Intelligence and Pattern Recognition:Advancing Technologies. Hersey: IGI Global, 2012, s. 564-582 - BKCI-S

Další aktivity

od 2002 Senátor zaměstnanecké části Akademického senátu LF  UK v Bratislavě

2002-2009 zakladatel Ústavu ošetřovatelství na LF UK v Bratislavě

2002-2009 člen stálé Výběrové komise děkana LF UK pro ošetřovatelství

2002-2009 člen Kolegia děkana LF UK v Bratislavě

2002-2009 gestor a garant odborných ošetřovatelských předmětů v nelékařských studijních programech a oborech - Ošetřovatelství, Porodní asistence, Veřejné zdravotnictví a Fyzioterapie na LF UK v Bratislavě  

2003-2009 člen Pedagogické komise Akademického senátu LF UK v Bratislavě

2003-2009 člen komise děkana pro přijímací pohovory na LFUK

2004-2009 člen stálé komise pro státní závěrečné zkoušky ve  studijním programu Ošetřovatelství, Porodní asistence                                  

od 2004 člen komise pro Národní standardy a kurikula v ošetřovatelství Slovenské Komory sester a porodních asistentek                                  

2005-2009 člen stálé Komise pro přijímací zkoušky v doktorandském studiu v oboru Ošetřovatelství 

2005-2009 člen komise pro obhajoby doktorandských dizertačních prací v oboru Ošetřovatelství

2006-2009 člen stálé komise pro státní rigorózní zkoušky ve studijním programu Ošetřovatelství

2007-2009 člen vedení LF UK v Bratislava - pověřený vedením nelékařských zdravotnických programů a oborů - proděkan                                   

2007-2009 předseda Komise pro státní zkoušky z odborného předmětu - Management v ošetřovatelství na LF UK 

od 2007 člen Pedagogické komise děkana LF UK Bratislava

2007-2009 člen Asociace lékařských fakult ve Slovenské republice

 

Členství v profesních organizacích:

od 1993 člen Slovenské lékařské společnosti – sekce sester ze zařízení sociální péče na Slovensku 

od 2002 prezident uvedené sekce sester ze zařízení sociální péče na Slovensku

od 1998 člen Slovenské Komory sester a porodních asistentek – registrovaná  sestra

2006-2010 člen Regionální Rady sester a porodních asistentek pro Bratislavu

2006-2010 člen Národní komise pro ošetřovatelství Slovenské Komory sester a porodních asistentek

2007-2009 člen Asociace lékařských fakult ve Slovenské republice

od 2008 člen České asociace sester – registrovaná sestra

od 2013 člen Společnosti krizové připravenosti zdravotnictví České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně 

Projektová a grantová
činnost
OP VK CZ.1.07/2.2.00/28.0004 Inovace studijního programu Ošetřovatelství a Specializace ve zdravotnictví.
Účast na konferencích, zahraniční stáže, ocenění

Pořadatel konferencí:

Organizátor a spoluorganizátor mezinárodních odborných aktivit zaměřených na etnické a kulturní hodnoty společnosti, odbornou klinickou ošetřovatelskou praxi, vzdělávání v ošetřovatelství, odbornou terminologii v ošetřovatelství, ošetřovatelský výzkum, multikulturní ošetřovatelství a význam poskytování ošetřovatelské péče v zařízeních sociální péče na Slovensku:

1. Skúsenosti s realizáciou ošetrovateľského procesu v zariadeniach sociálnej starostlivosti na Slovensku - 2006  

2. Ošetrovateľstvo a zariadenia sociálnej starostlivosti na Slovensku – 2007

3. Mezinárodní konference – Národní centrum pro ošetřovatelství, Brno – spoluorganizátor - 2007

4. Medzinárodná vedecká konferencia, registrována v kalendári vedeckých podujatí AMEE – LFUK Bratislava, INCHEBA - spoluorganizátor 2007  

5. Medzinárodná konferencia k 90. výročiu založenia LFUK – INCHEBA Expo Bratislava - spoluorganizátor 2008 

6. Budúcnosť ošetrovateľstva v zariadeniach sociálnej starostlivosti na Slovensku - december 2008

7. IV. Sympózium - Vzdelávanie v ošetrovateľstve – december 2008
 

Organizátor vědeckých pracovních schůzí Slovenskej lekárskej spoločnosti – sekcie sestier zo zariadení sociálnej starostlivosti na Slovensku

1. vědecká pracovní schůze. 25. 1. 2006 Stupava -  Edukácia seniorov v sociálnych zariadeniach

2. vědecká pracovní schůze. 31. 3. 2006 Bratislava - Špecifiká ošetrovateľskej starostlivosti o pacienta s demenciou

3. vědecká pracovní schůze. 2. 6. 2006 Bratislava -  Urgentné stavy u detí v zariadeniach sociálnej starostlivosti

4. vědecká pracovní schůze. 21. 2. 2007 Stupava  - Využitie ošetrovateľského procesu v zariadeniach sociálnej  starostlivosti na Slovensku

5. vědecká pracovní schůze, 19. 12. 2007 Bratislava - Komplexná ošetrovateľská starostlivosťo seniorov v SR

6. vědecká pracovní schůze, 13. 3. 2009 Bratislava - Implementácia  nového zákona o sociálnych službách v SR

7. vědecká pracovní schůze. 10. 12. 2009 Bratislava – Postavenie sestry v zariadeniach sociálnej starostlivosti

8. vědecká pracovní schůze. 27. 4. 2010 Stupava – Ošetrovateľstvo v zariadeniach sociálnych služeb

9. vědecká pracovní schůze. 18. 6. 2010 – Ošetrovateľský proces v zariadeniach sociálnych služeb

10. vědecká pracovní schůze. 15. 12. 2011 Bratislava – Medicínské, etické a právní aspekty kardiopulmonální resuscitace v zařízeních sociální péče na Slovensku

 

Aktivní přednášková činnost:

1. Sysel, Dušan, Mazalánová, Anna, Lauková, Petronela: Práva pacientov v SR. XXVI. Červeňanského dni, národný kongres Slovenskej ortopedickej a traumatologickej spoločnosti s medzinárodnou účasťou. 26. – 28. 1. 2006 Bratislava Holiday Inn

2. Sysel, Dušan, Mazalánová, Anna, Lauková, Petronela: Praktické využitie teórie prvého kontaktu u mentále postihnutých občanov. XXVI. Červeňanského dni, národný kongres Slovenskej ortopedickej a traumatologickej spoločnosti medzinárodnou účasťou. 26. – 28. 1. 2006 Bratislava Holiday Inn

3. Sysel, Dušan: „Ošetrovateľské postupy. Nový kreditný systém Celoživotného vzdelávania sestier“. WORKSHOP DD a DSS Hron Dubová v spolupráci s Ústavom ošetrovateľstva LFUK v Bratislave. Dubová 11. 4. 2006. Vyžiadaná prednáška

4.  Sysel, Dušan: „Ošetrovateľská dokumentácia. Ošetrovateľské štandardy“. WORKSHOP DD a DSS Garbiarska Košice v spolupráci s Ústavom ošetrovateľstva LFUK v Bratislave. Košice 26. 4. 2006. Vyžiadaná prednáška

5.  Sysel, Dušan: „Ošetrovateľská dokumentácia. Ošetrovateľské štandardy“.WORKSHOP DPD a DD LUNA Brezno v spolupráci s Ústavom ošetrovateľstva LFUK v Bratislave. Brezno 12. 5. 2006 . Vyžiadaná prednáška

6.   Sysel, Dušan: The importance of university education of the nurses from the social care facilities in Slovakia pursuant to the European Union´s new legislation. XXIXth Days of Medical Biophysics - a part of International Scientific Presentation of the MFCU. Bratislava, 16. – 17. 5. 2006. Vyžiadaná prednáška

7.   Sysel, D., Lauková, P.,Ševčíková: Profesionálna záťaž a vybrané ukazovatele zdravotného stavu pedagógov – poster XXIX. Dni lekárskej biofyziky, Bratislava Expoclub Incheba a.s. 16.-18. 5. 2006

8.   Sysel, Dušan: „Ošetrovateľská dokumentácia. Ošetrovateľské postupy“. WORKSHOP DD a DSS Banská Bystrica v spolupráci s Ústavom ošetrovateľstva LFUK v Bratislave. Banská Bystrica 22. 5. 2006. Vyžiadaná prednáška

9.   Sysel, Dušan: Slovenská  lekárska spoločnosť sestier a pôrodných asistentiek, organizačná zložka Slovenskej lekárskej spoločnosti. Ústav ošetrovateľstva LF UK v Bratislave. 3.Vedecká pracovná schôdza spoločnosti sestier zo zariadení sociálnej starostlivosti na Slovensku. Téma: „Historický prehľad celoslovenských konferencií – sekcie sestier zo zariadení sociálnej starostlivosti na Slovensku“ NsP Milosrdní bratia Bratislava  2. 6. 2006

10.   Sysel, Dušan: „Komunikácia a komunikácia v ošetrovateľstve. Nový kreditný systém celoživotného vzdelávania sestier“. WORKSHOP. CSS Nitrianske Pravo Bôrik v spolupráci s Ústavom  ošetrovateľstva LFUK v Bratislave. Nitrianske Pravno 13. 6. 2006. Vyžiadaná prednáška

11.   Sysel, Dušan: „Ošetrovateľská dokumentácia. Ošetrovateľské postupy“. DD a DSS Tuhárske námestie Lučenec v spolupráci s Ústavom ošetrovateľstva LFUK v Bratislave. Lučenec 26. 6. 2006. Vyžiadaná prednáška

12.   Sysel, Dušan: Model sociálně - zdravotní péče pro seniory a nevyléčitelně Nemocné občany na lůžkových odděleních domov a důchodců = Social – health care model for seniors and terminally ill citizens in wards of nursing home. XV. Celoslovenská  konferencia sestier. – Bratislava,  28.- 9. 6. 2006

13.   Sysel, Dušan: Model zdravotno-sociálnej starostlivosti o geriatrických a nevyliečiteľne  chorých v domove dôchodcov. XV. Celoslovenská konferencia sestier zo zariadení sociálnej starostlivosti na Slovensku s medzinárodnou účasťou. Bratislava, 28. – 29. 6. 2006

14. Sysel, Dušan: Manažment ošetrovateľskej starostlivosti v zariadeniach  Sociálnych služieb, starostlivosť o klienta s mentálnym postihnutím. XV. Celoslovenská konferencia sestier zo zariadení sociálnej starostlivosti na Slovensku s medzinárodnou účasťou. Bratislava, 28. – 29. 6.  2006

15.  Slovenská spoločnosť Oro-maxilofacilárnej chirurgie o.z. Slovenskej lekárskej spoločnosti. 3. Trilaterálne Slovensko - Česko- Poľské sympózium maxilofacilárnej chirurgie. 7.- 8. september 2006 Bratislava

16. Sysel, Dušan: Strategické dokumenty WHO a úlohách profesionálneho Ošetrovateľstva po vstupe do EU. Odborný ošetrovateľský seminár. Nitra, 9. 11. 2006. Vyžiadaná prednáška

17. Sysel, Dušan: Ošetrovateľské postupy pri vybraných ochoreniach v ošetrovateľskom procese. Odborný ošetrovateľský seminár poriadaný DSS Horné Štitáre, 27. 11. 2006 Vyžiadaná prednáška. 

18.    Sysel, Dušan: Slovenská  lekárska spoločnosť sestier a pôrodných asistentiek, organizačná zložka Slovenskej lekárskej spoločnosti. Ústav ošetrovateľstva LF UK v Bratislave. 4.Vedecká pracovná schôdza spoločnosti sestier zo zariadení sociálnej starostlivosti na Slovensku. Téma: Vedenie ošetrovateľskej dokumentácie v zariadeniach sociálnej starostlivosti. DD a DSS Stupava 21. 2. 2007 

19.    Sysel, Dušan: Nový kreditový systém celoživotného vzdelávania sestier. Odborný ošetrovateľský seminár poriadaný DD, DPD a DSS Topoľčany, 26. 02. 2007 Vyžiadaná prednáška

20.    Sysel, Dušan: Ošetrovateľské štandardy. Odborný ošetrovateľský seminár Poriadaný DD, DPD a DSS Topoľčany, 26. 02. 2007. Vyžiadaná prednáška

21.    Sysel, Dušan: Ošetrovateľská starostlivosť o pacienta, ošetrovateľská dokumentácia a jej význam. Celoslovenská konferencia Slovenskej Komory sestier a pôrodných asistentiek. Trenčín. 3. – 4. 5. 2007 

22.    Sysel, Dušan: Kvalitné pracovisko = kvalitná starostlivosť o pacienta. Slovenská spoločnosť sestier a pôrodných asistentiek, organizačná zložka Slovenskej lekárskej spoločnosti. Medzinárodný deň sestier. Bratislava 11. 5. 2007

23.    Nálepková, Iveta - Sysel, Dušan: Transformácia jednodňovej chirurgie. Vedecká konferencia a prezentácia LFUK v Bratislave na MOV Incheba EXPO a.s. tvorí súčasť riešenia GP MŠSR KEGA 3/5153/07 a 3/3186/05. Vedecká konferencia "Súčasné formy a prostriedky vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v Európskej únii v nadväznosti na závery medzinárodnej konferencie AMEE 2006". Bratislava, 17.- 18. 5. 2007. Vyžiadaná prednáška  

24.    Sysel, Dušan: SLS – sekcia sestier zo zariadení sociálnych služieb v historickom kontexte – v budúcnosti. XVI. Celoslovenská konferencia sestier  zo zariadení sociálnej starostlivosti na Slovensku s medzinárodnou účasťou. Bratislava, 23. – 24. 5. 2007

25.    Sysel, Dušan: Návrh komplexnej ošetrovateľskej starostlivosti o mentálne Postihnutého v ZSS. XVI. Celoslovenská konferencia sestier  zo zariadení sociálnej starostlivosti na Slovensku s medzinárodnou účasťou. Bratislava, 23. – 24. 5. 2007

26.    PhDr. Jitka Němcová, PhDr. Dana Ralbovská, PhDr. Dušan Sysel, PhD.,: Historický vývoj vzdělávání sester a porodních asistentek na vysoké škole zdravotnické o.p.s. v Praze – poster. III. Medzinárodná vedecko – odborná konferencia, Prešov 16. – 17. 11. 2007

27.    PhDr. Jitka Němcová, PhDr. Dana Ralbovská, PhDr. Dušan Sysel, PhD.: Klinické  zkušenosti v transkulturálním ošetřovatelství – poster. III. Medzinárodná vedecko – odborná konferencia, Prešov 16. – 17. 11. 2007

28.    Masár, O., Sysel, D., Masárová, G: Z historie liečby bolesti. V. vedecká pracovná schôdza Sekcia sestier pracujúcich v zariadeniach sociálnej starostlivosti Slovenskej spoločnosti sestier a pôrodných asistentiek, organizačnej zložky Slovenskej lekárskej společnosti. LFUK Bratislava, 19. 12. 2007

29.    Masár, O., Masárová, G, Sysel, D.,: Starostlivosť o pacientov s diabetes mellitus v staršom veku – predchádzanie a riešenie možných komplikácií. V. vedecká pracovná schôdza Sekcia sestier pracujúcich v zariadeniach sociálnej starostlivosti Slovenskej spoločnosti sestier a pôrodných asistentiek, organizačnej zložky Slovenskej lekárskej společnosti. LF UK          Bratislava, 19. 12. 2007

30.   Sysel, Dušan: Edukácia v ošetrovateľstve a pôrodnej asistencii. II. výročná Konferencia Hartmann akadémia s medzinárodnou účasťou. Bratislava 5. 3. 2008  

31.   Syslová, Z., Sysel, D.: Komplexná ošetrovateľská a opatrovateľská starostlivosť o deti s mentálnou retardáciou. Celoštátna konferencia ošetrovateľstva s medzinárodnou účasťou. Brusno, 29. – 30. 4. 2008

32.   Sysel, Dušan, Jahodová, Iva: Case management. Medzinárodná konferencia venovaná 90- výročiu založenia LFUK pod názvom  „Pregraduálne a postgraduálne vysokoškolské vzdelávanie zdravotníckych  pracovníkov“. INCHEBA Bratislava 9. 10. 2008 Vyžiadaná prednáška

33.   Jahodová, I., Sysel, D., Hlinovská, J.: Ošetřovatelský problém – pády seniorú. Poster Medzinárodná konferencia venovaná 90- výročiu založenia LF UK pod názvom „Pregraduálne a postgraduálne vysokoškolské vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov“. INCHEBA Bratislava 9. 10. 2008

34.  Jahodová, I., Sysel, D., Hlinovská, J.: „Do NO HARM“ nové trendy pádového managementu. Medzinárodná konferencia venovaná 90- výročiu založenia LFUK pod názvom „Pregraduálne a postgraduálne vysokoškolské vzdelávanie zdravotníckych  pracovníkov“. INCHEBA Bratislava 9. 10. 2008

35.  Sysel, Dušan: „Legislatíva v ošetrovateľskej praxi“. WORKSHOP, organizovaný firmou BELLA Sk – SENI. Párnica 16.-17. 10. 2008 Vyžiadaná prednáška

36.  Jahodová, I., Sysel, D., Hlinovská, J.: Ošetřovatelský problém, pády seniorů – metodika výzkumné práce. 17. Celoslovenská konferencia s medzinárodnou účasťou, FNsP Bratislava – Ružinov, 12. 12. 2008

37.  Sysel, D.: Nové trendy v ošetřovatelství – jejich využití v zařízeních sociální péče na Slovensku. 17. Celoslovenská konferencia sestier zo zariadení sociálnej starostlivosti na Slovensku. FNsP Bratislava – Ružinov. 12. 12. 2008

38.  Belejová, H., Sysel, D., Masár.O: Skúsenosti s pregraduálnou výukou urgentnej  medicíny a medicíny katastrof pri Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. 4. Olomoucký den urgentní medicíny. Olomouc 16. – 17. 4. 2009

39.  Masár, O., Sysel, D., Masárová, G: Princípy používania analgetik v limbe bolesti spôsobenej malignitou. Vedecká pracovná schôdza sekcie setier. VI. vedecká  pracovná schôdza Sekcia sestier pracujúcich v zariadeniach sociálnej starostlivosti Slovenskej spoločnosti sestier a pôrodných asistentiek, organizačnej zložky Slovenskej lekárskej společnosti. LF UK Bratislava, 13. 3. 2009

40.  Masár, O., Masárová, G, Sysel, D.: Zvládanie anafylaktických reakcií. VII.vedecká pracovná schôdza Sekcia sestier pracujúcich v zariadeniach sociálnej starostlivosti Slovenskej spoločnosti sestier a pôrodných asistentiek, organizačnej zložky Slovenskej lekárskej společnosti.  LF UK Bratislava, 10. 12. 2009

41.  Možnosť ďalšieho vzdelávania záchranárov v ČR. Univerzita Komenského v Bratislave, Klinika urgentnej medicíny a medicíny katastrof LFUK. Odborné sympózium s medzinárodnou účasťou. Bratislava, 14. 10. 2010

 

Přednášková činnost a účast na konferencích – zahraniční

1. Kukurová, Elena; Sysel, Dušan; Weis, Michal. Osobitosti vysokoškolského vzdelávania v ošetrovateľstve. Mezinárodní konference. Brno, 21.-22. 3. 2007

2. Sysel, Dušan. Univerzitní vzdělávání sester na LF UK v Bratislave. Mezinárodní konference. Brno, 21.-22. 3. 2007

3. Kukurová, Elena - Weis, Michal - Martinka, Juraj - Trnka, Michal - Sysel, Dušan – Košulicová, Marie. Teaching of medical physics and telemedicine using the system of  "Mind maps". XV Krajowa Konferencja naukowa Biocybernetyka i Inžynieria Biomedyczna. Wroclaw, wrzesień 2007

4. Weis, Michal - Kukurová, Elena -  Sysel, Dušan – Trnka, M., Martinka, J. Forms and means of the subject Telemedicine teaching in the study programe Nursing supported by results of research project KEGA. XVKrajowa Konferencja naukowa Biocybernetyka i Inžynieria Biomedyczna. Wroclaw, wrzesień 2007

5. Kukurová, Elena - Weis, Michal - Košulicová, Marie - Sysel, Dušan – Martinka, Juraj – Trnka, Michal.  "Minds map" as a tool for medical physics and telemedicine knowledge Summarization.  Norwegian University of  Science and Technology, 2007.  Norway, 25. - 29. August, 2007

6. Sysel, D. aktívna účasť na odborném kurzu – absolvent. „Odborný špecialista  v odbornej starostlivosti o seniorov. – Praha – Domov Unhošť 9. – 12. 10. 2007.  Organizované Age Care Royal Surgical Aid Society  Veľká Británia a Česká republika

7.  Sysel, D., Syslová, Z., Kunc, F. Možnosti realizace ošetřovatelského procesu a dokumentace v zařízeních sociální péče na Slovensku. XIV. královéhradecké ošetřovatelské dny – Hradec Králové 11. – 12. 9. 2008

8.   Sysel, D. Sociální služby na Slovensku. 1. Výroční kongres poskytovatelů  Sociálních služeb na Slovensku. Tábor, 8. – 9. říjen 2009

9.   Hlinovská, J., Sysel, D. Edukace v péči o seniory. Handicap a ošetřovatelství. Vysoká škola zdravotnická, o.p.s. Praha. 21. 5. 2010

10. Sysel, D. 15 let využití ošetřovatelského procesu v zařízeních sociálních služeb na Slovensku. Vědecká konference s mezinárodní účastí. Praha 5. 6. 2010

11. Masár, O., Sysel, D., Belejová, H. Pregraduálna výuka  urgentnej medicíny a medicíny katastrof na Klinike urgentnej medicíny a medicíny katastrof pri Lekárskej fakulte UK v Bratislave. Praha 12.9. 2011 Konference AWHP ČVUT

12. Sysel, D. Ošetřovatelství jako vědní disciplína v pojetí M. E. Rogers. Vysoká škola zdravotnická o.p.s Praha, 12. 5. 2011 Mezinárodní konference ke dni ošetřovatelství


    
ZAHRANIČNÍ STÁŽE

1993 – Ošetřovatelská škola v Modlingu – jednoroční působení ve vyučovacím procesu-  odborná praxe na ARO oddělení
1988 – Braunschweig – NSR – „AIDS – Hilfe“


OCENĚNÍ
1. Prof. Ing. Rúžena Petříková, CSc., ředitelka Domu techniky Ostrava, Ocenění za přednášku na VII. Gerontologických dnech 15. – 17. 10. 2003, organizované Českou gerontologickou a geriatrickou společností ČLS JEP. Téma: „ Náročná práce sester a zdravotnického personálu v domovech důchodců“
2. Slovenská lékařská společnost, Slovenská společnost sesteer a porodních asistentek - organizační složka udělila Čestné uznání při příležitosti Mezinárodního dne sester  za rozvoj v oblasti soustavného vzdělávání sester a porodních asistentek dne 11. 5. 2007 v Bratislavě
3. Děkan Lékařské fakulty UK v Bratislavě udělil 1.místo – za soubor prezentací v oblasti vzdělávání v ošetřovatelství v rámci MOV Incheba EXPO a mezinárodní vědecké konferenci 17. – 18. 5. 2007 v Bratislavě

Telefon, mobil 00420-731-154-580
E-mail/e-maily sysel@vszdrav.cz
Konzultace
konzultační hodiny po domluvě

 

Sdílet na Facebook
Zpět...
KONTAKTY

Duškova 7, 150 00 Praha 5 (mapa)
IČ: 272 35 530
Vltavská 585/14, Praha 5 (mapa)
AED defibrilátor ve vestibulu školy
Všechna práva vyhrazena ©
2021
Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. | Cookies
Vytvořilo studio: InGenius Webdesign