building of school

Kontakty:

Vysoká škola zdravotnická, o.p.s. v Praze 5, Duškova 7, 150 00 Praha 5
IČ: 272 35 530

dotazy online
telephone

sekretariát: 210 082 412AED
ve vestibulu školy


Pravý diplom
Pravý diplom.cz

Vítejte na stránkách naší školy

  
 VIZITKA AKADEMICKÉHO PRACOVNÍKA VŠZ, o. p. s.
 

Publikační činnost

JménoDušan
PříjmeníSysel
Tituly před jménemPhDr.
Tituly za jménemPhDr., MPH
KatedraKatedra ošetřovatelství
Pracovní poziceVedoucí katedry celoživotního vzdělávání
Garant předmětu Management v ošetřovatelství
Odborný asistent

Obor činnostiRegistrovaná sestra se způsobilostí k samostatnému výkonu povolání odeslán požadavek na číslo registrace
Specializace – Ošetřovatelská péče o dospělé

Dosažené vzdělání

2007- Univerzita Komenského v Bratislavě, Lékařská fakulta – rigorózní zkouška – obor Ošetřovatelství - PhDr.,
2005 – Univerzita Komenského v Bratislavě, Lékařská fakulta , obor – Hygiena –  doktorské studium -  Ph.D.,
2002 – Trnavská univerzita v Trnavě – Master Public Health - MPH
1994  - Univerzita Komenského v Bratislavě, Filozofická fakulta, Ošetřovatelství – pedagogika  (obor ošetřovatelství Mgr.)
1987    Institut pro další vzdělávání zdravotnických pracovníků, Bratislava – Ošetřovatelská péče o dospělé        

Pedagogicko-výchovná činnost

Vedení dizertačních prací
Vedení rigorozních prací
Vedení magisterských prací
Vedení bakalářských prací
Člen čestného akademického senátu pro imatrikulace a promoce
Člen zkušební komise státních závěrečných zkoušek

Další aktivity

Další aktivity

Projektová a grantová
činnost

OP VK CZ.1.07/2.2.00/28.0004 Inovace studijního programu Ošetřovatelství a Specializace ve zdravotnictví.
Účast na konferencích, zahraniční stáže, oceněníKonference - stáže - ocenění
    
ZAHRANIČNÍ STÁŽE
1993 – Ošetřovatelská škola v Modlingu – jednoroční působení ve vyučovacím procesu-  odborná praxe na ARO oddělení
1988 – Braunschweig – NSR – „AIDS – Hilfe“
OCENĚNÍ:
1. Prof. Ing. Rúžena Petříková, CSc., ředitelka Domu techniky Ostrava, Ocenění za přednášku na VII. Gerontologických dnech 15. – 17. 10. 2003, organizované Českou gerontologickou a geriatrickou společností ČLS JEP. Téma: „ Náročná práce sester a zdravotnického personálu v domovech důchodců“
2. Slovenská lékařská společnost, Slovenská společnost sesteer a porodních asistentek - organizační složka udělila Čestné uznání při příležitosti Mezinárodního dne sester  za rozvoj v oblasti soustavného vzdělávání sester a porodních asistentek dne 11. 5. 2007 v Bratislavě
3. Děkan Lékařské fakulty UK v Bratislavě udělil 1.místo – za soubor prezentací v oblasti vzdělávání v ošetřovatelství v rámci MOV Incheba EXPO a mezinárodní vědecké konferenci 17. – 18. 5. 2007 v Bratislavě


    

Telefon, mobil00420-731-154-580

E-mail/e-maily

sysel@vszdrav.cz

Konzultace


konzultační hodiny po domluvě

Vyhledat v textu


Unicredit bank

U KONTO


nemamkolej.cz