Pokouším se připojit k serveru...

Připojení k serveru bylo ztraceno. Vyčkejte na znovuobnovení stránky, nebo ji obnovte ručně.

ZAVŘÍT
EN RU DE

MUDr. Václav Vobruba, Ph.D.

Jméno Václav
Příjmení Vobruba
Tituly před jménem MUDr. 
Tituly za jménem Ph.D.
Pracovní pozice Odborný asistent
Obor činnosti Pediatrie 

Dosažené vzdělání

1975 gymnázium 
1975-1981 Fakulta dětského lékařství UK
1985 atestace 1. st. Pediatrie 
1989 atestace 2. st. Pediatrie
2007 atestace Intenzivní medicína
2013 obor Fyziologie a patofyziologie člověka, obhajoba práce: Plicní biotrauma.(Ph.D.)
1981 - dosud Klinika dětského a dorostového lékařství VFN, vedoucí lékař odd. JIRP, vedoucí lékař převozové služby novorozenců (od roku 1991) 
2015 VŠZ, odborný asistent

Pedagogicko-výchovná činnost

Pedagogická činnost: odborný  asistent  KDDL VFN,
od r. 1990 - pregraduální výuka
Postgraduální výuka: organizátor  kurzů Intenzivní péče
v neonatologii a pediatrii, IPVZ - 2000–2003, výuka IP v rámci
postgaduálního vzdělávání IP v oboru dětské lékařství a intenzivní medicína  
Přednášková činnost: IPVZ, Lékařská komora, odborné kongresy v ČR a v zahraničí

Publikační činnost

Vobruba V., Bělohlávek J., Rohn V., Grus T. et al. Výsledky léčby pomocí extrakorporální membránové oxygenace (ECMO) v souboru novorozenců a dětí. Anesteziologie a intenzivní medicína, 2015,26,4.213-219

Rusinova K, Kukal J, Simek J, Cerny V; DEPRESS study working group Limited family members/staff communication in intensive care units in the Czech and Slovak Republics considerably increases anxiety in patients' relatives--the DEPRESS study. BMC Psychiatry. 2014 Jan 27;14:21. doi: 10.1186/1471-244X-14-21

Vobruba V, Klimenko OV, Kobr J, Cerna O, Pokorna P, Mikula I, Hridel J, Brantova
O, Martasek P. Effects of high tidal volume mechanical ventilation on production of cytokines, iNOS, and MIP-1β proteins in pigs. Exp Lung Res. 2013 Feb;39(1):1-8. doi: 10.3109/01902148.2012.737404. Epub 2012 Oct 26

Houmes RJ, Wildschut E, Pokorna P, Vobruba V, Kraemer U, Reiss I, Tibboel D. Challenges in non-neonatal extracorporeal membrane oxygenation. Minerva Pediatr. 2012 Aug;64(4):439-45. Review

Martínková J, Pokorná P, Záhora J, Chládek J, Vobruba V, Selke-Krulichová I, Chládková J. Tolerability and outcomes of kinetically guided therapy with entamicin in critically ill neonates during the first week of life: an open-label, prospective study. Clin Ther. 2010 Dec;32(14):2400-14. doi: 10.1016/j.clinthera.2011.01.013

Vobruba V., Černá O., Lorenčík D., Pokorná P., Srnský P., Rohn V., Vykydal I., Mlejnský F., Fichtl J., Hodková G., Nikitinský D., Janota J., Tláskal T., Matějka T., Rygl M., Bělohlávek J. ECMO (extrakorporální membránová oxygenace v léčbě respiračního a oběhového selhání u novorozenců a dětí. Čs-slov. Pediat 2012; 67 Suppl1):6-12

Martínková J, Pokorná P, Záhora J, Chládek J, Vobruba V, Selke-Krulichová I, Chládková J. Tolerability and outcomes of kinetically guided therapy with gentamicin in critically ill neonates during the first week of life: an open-label, prospective study. Clin Ther. 2010 Dec;32(14):2400-14. doi: 10.1016/j.clinthera.2011.01.013

Kabicek P, Sulek S, Seidl Z, Vaneckova M, Kabickova E, Vobruba V, Wenchich L, Zeman J. Posterior Reversible Encephalopathy Syndrome (PRES) in 5-year-old girl with nephrotic syndrome. Neuro Endocrinol Lett. 2010;31(3):297-300

Klimenko OV, Vobruba V, Martasek P. Influence of the lung mechanical ventilation with injurious parameters on 7-ketocholesterol synthesis in Sus Scrofa. BMB Rep. 2010 Apr;43(4):257-62

Chytil L, Matousková O, Cerná O, Pokorná P, Vobruba V, Perlík F, Slanar O. Enantiomeric determination of tramadol and O-desmethyltramadol in human plasma by fast liquid chromatographic technique coupled with mass spectrometric detection. J Chromatogr B Analyt Technol Biomed Life Sci. 2010 Feb 1;878(3-4):481-6. doi: 10.1016/j.jchromb.2009.12.005. Epub 2009 Dec 16

Kobr J, Kuntscher V, Treska V, Molacek J, Vobruba V, Fremuth J, Racek J, Trefil L, Kocova J. Adverse effects of the high tidal volume during mechanical ventilation of normal lung in pigs. Bratisl Lek Listy. 2008; 109(2):45-51

Vobruba V, Srnský P, Cerná O, Pokorná P, Kredba V, Sádlo M, Kosut P, Martásek P. [The use of nitric oxide in the treatment of acute respiratory failure]. Cas Lek Cesk. 2006;145(8):639-44; discussion 645-6. Czech

Vobruba V., Černá O., Současné léčebné postupy v dětské sepsi. Anest.inteziv. Med. 19, 2008, 40-46

Vobruba v., Dlask K., Fajt M., Vojtovič P., Kaloousová J., Kripner J., Prchlík M., Pzingerová K., Fanta I., Biolek J., Pajerek J., Lukeč A.,  Fedora M., Smolka V.,  Hladík M. Výsledky  dětské intenzivní péče v České republice za rok 2007. Anest .inteziv. Med. 20, 2009, 1, 13-17

Fedora M., Kroupova L., Kosut P., FanTA i., Hrdlicka R., Kobr J., Prchlik M., Smolka V., Vobruba V., Dominik P., Klimovic M., Seda M., Seda M., Marek L., Dolecek M. Mechanical ventilation on paediatric intensive care units in Czech Republic. Anestesiol Intensivmed Notfallmed Schmertzmer.2005 Mar. 40(3): 173-8

 

Kapitoly v monografiích:

Ševčík P, Matějovič M, Černý V, Cvachovec K, Chytra I.: Intenzivní medicína Galén 2014 (Monitorování v dětské IP, Srdeční a oběhové selhání)

Vobruba V., Fedora M., Žurek J: Kapitoly z dětské intenzivní medicíny. Vydáno v program Operační program, lidské zdroje a zaměstnanost. ISBN 978-80-87023-11-2

Lebl J., Janda J., Pohunek P., Starý J. Klinická pediatrie. Galén 2012. (Intenzivní péče.)

Novák I et al.. Intenzivní péče v pediatrii. Galén, Karolinum 2008. (Dědičné poruchy metabolizmu jako důvod k intenzivní péči

Fedor M., Minarik M., Kunovský P., Vobruba V. Intenzivní péče v pediatrii.  Osveta 2006. (Dědičné poruchy metabolizmu)

 

Přednášky - výběr

Přednášky (prvoautor)

Václav Vobruba Může echokardiografie přispět k rozpoznání hemodynamického profile u dětí v sepsi? IX. kongres ČSIM, Hradec Králové 2015.

Vobruba V. Neuroprotektivní hypotermie a její důsledky pro novorozenecký organizmus. Sborník XXVII. neonatologické dny Ostrava, 2012

Vobruba V., ECMO v dětském věku. Sborník: X. Český pediatrický kongres, Liberec 2012

Vobruba V.  ECMO v dětském věku. Sborník: VI. kongres ČSIM , Plzeň 2012

Vobruba V., ECMO v léčbě kardiopulmonálního selhání. Analgezie pro porodníky, Praha 2012

Vobruba V. ECMO (refractory shock) 7. česko-slovenský kongres dětské intenzivní medicíny a anestézie. Brno 2011

Vobruba V. ECMO jako jedna z možností mechanické podpory   oběhového a ventilačního selhání u dětí. Sborník: XVII kongres ČSARIM, Praha 2011

Vobruba V., ECMO. Sborník 7. česko-slovenský kongres dětské intenzivní medicíny a anestézie. Brno 2011

Vobruba V. Hemodynamické profily v dětské sepsi. 7. česko-slovenský kongres dětské intenzivní medicíny a anestézie. Brno 2011

Vobruba V. ECMO v dětském věku. Novinky v intenzivní medicíně. IPVZ, Praha 2011

Vobruba V. ECMO u MAS, Sborník, 5. kongres  ČSIM, Praha 2011

Vobruba V. Sepse na pediatrické ICU. Sborník 4. kongres ČSIM, Brno 2010

 

Přednášky (spoluautor)

Pokorná P., Vobruba V., Černá O., Srnský P., Lorenčík D.,  Tibboel D. CARDIOVASCULAR THERAPY USED IN NEONATAL AND PEDIATRIC SEPSIS. Sborník 7 česko-slovenský kongres dětské intenzivní medicíny. BRNO 2011.

Pokorná P., Klement P., Černá O., Srnský P., Lorenčík D., Augustínová .1, Slanař O., Vobruba V.  Celotělová léčebná hypotermie: zkušenosti centra v ČR XXVIII. Neonatologické dny. Sborník. abstrakt Neonatologické listy. OSTRAVA 2012, 18/2012, s. 26-41

Pokorna P., Vobruba V, Slanař O., E.D. Wildschut, J. van den Anker, D. Tibboel Úloha klinické farmakologie v analgosedaci pacientů léčených řízenou hypotermií  XXVIII. Neonatologické dny, Sb. Abstrakt Neonatologické listy. OSTRAVA, 2012, 18/2012, s. 26-41

Pokorná P, Vobruba V, Martínková J., Chládek J., Záhora J., Selke-Krulichová I., Černá O., Srnský P., Klement P, Slanař O, Perlík F., Springer D. Clinical pharmacology in neonates during hypothermia therapy. Drugs for Newborns: Neonatal Pharmacology IPOKRaTES Clinical Seminar Prague - February 2011

Pokorná P.1, Vobruba V., Černá O.Srnský P., Martínková J., Chládek J., Záhora J., Selke-KrulichováI., Klement P., Fabianova J. ,  Kredba V., Perlík F, Springer D. Tibboel D. THE ROLE OF THE CLINICAL PHARMACOLOGY AT NICU/PICU V. česko-slovenský kongres intenzivní medicíny 11.-13.května 2013 Prague – May 2011, 

Pokorná P, Vobruba V, Černá O., Srnský P., Lorenčík D. Terapeutické monitorování léků v sepsi 14. postgraduální kurz sespe a MODS Ostrava 2012

Postery

Vobruba V., Pokorná P., Černá O. Srnský P., Klement P., Lorenčík D., Tibboel D., Rohn V., Vykydal I. Mlejnský F., Fichtl J., Hodková G., Nikitinský D., Bělohlávek J NEONATAL AND PEDIATRIC EXTRACORPOREAL MEMBRANE OXYGENATION IN CZECH REPUBLIC - FIRST YEAR OF EXPERIENCE   Abstracts: 1st Euro-ELSO meet- ing which will be held in Rome, Italy , from. May 11th till May 13th, 2012

Pokorná P. Černá O., Vobruba V., Srnský P., Klement P, Lorenčík D, Bělohlávek J., Rohn V., Vykydal I., Mlejnský F., Fichtl J., Hodková G., Nikitinský D., Tibboel D.CRITICAL ILLNESS POLYNEUROPATHY AND MYOPATHY IN AN ECMO TREATED INFANT WITH PRIMARY H1N1 PNEUNOMIA    Abstracts: 1st Euro-ELSO meet- ing which will be held in Rome, Italy , from. May 11th till May 13th, 2012

Pavla Pokorna, Ondrej Slanar, Vaclav Vobruba, Olga Cerna, Pavel Srnsky, Petr Klement, David Lorencik PHARMACOKINETICS OF PHENOBARBITAL IN CRITCALLY ILL NEONATES TREATED FOR PERINATAL ASPHYXIA WITH MODERATE WHOLE BODY HYPOTHERMIA Abstracts: 30th Aneual Meeting of the European Society for Paediatric Infectious Diseases, Thessaloniki Greece MAY 8-12, 2012

Další aktivity

Členství ve vědeckých společnostech
Česká lékařská společnost
Česká pediatrická společnost (předseda Sekce intenzivní medicíny ČPS JEP)
Česká společnost anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče
Česká  neonatologická společnost
Česká společnost intenzivní medicíny

 

Členství  v odborných komisích

člen akreditační komise MZČR  pro IP

Projektová a grantová
činnost

Granty
GAČR 302/95/0540 Klinické použití nekonvenčních ventilačních postupů v terapii respiračního selhání novorozenců a kojenců. (spoluřešitel)
IGA 4182-3 Použití eliminačních  metod CAVH, CAVHD a CVVHD v léčbě dědičných  poruch metabolizmu v novorozeneckém a kojeneckém věku. Ukončení v r. 1999, předání závěrečné zprávy v r. 2000. (hlavní řešitel)
IGA 1A 8671/5 Farmakokinetika gentamicinu, predikce dávkování  u nedonošených a donošených novorozenců. (od roku 2005 - spoluřešitel)
Rozvojový projekt MŠMT - University Karlovy v Praze registrační číslo: 406/1/e/P Analgezie novorozence modelem pro VŠ výuku (spoluřešitel)
IGA: 1A/8632-5 Vývojová farmakokinetika a farmakogenetické aspekty analgosedace tramadolem u novorozenců, kojenců a starších dětí hospitalizovaných na jednotce intenzivní péče. (řešení projektu 1. rok): 2005-2009. (spoluřešitel)

Účast na konferencích, zahraniční stáže, ocenění

Zahraniční pobyt
1994 - Nizozemí, Bilthoven, školení v HFOV
1995 - SRN, klinika Münster, PICU, NICU
Telefon, mobil 00420-224-967-779, 00420-224-967-780
E-mail/e-maily vaclav.vobruba@vfn.cz
Konzultace po předchozí domluvě

 

Sdílet na Facebook
Zpět...
KONTAKTY

Duškova 7, 150 00 Praha 5 (mapa)
IČ: 272 35 530
Vltavská 585/14, Praha 5 (mapa)
AED defibrilátor ve vestibulu školy
Všechna práva vyhrazena ©
2021
Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. | Cookies
Vytvořilo studio: InGenius Webdesign