Pokouším se připojit k serveru...

Připojení k serveru bylo ztraceno. Vyčkejte na znovuobnovení stránky, nebo ji obnovte ručně.

ZAVŘÍT
EN RU DE

Ing. Soňa Jexová, PhD.

Jméno Soňa
Příjmení Jexová
Tituly před jménem Ing.
Tituly za jménem PhD.
Pracovní pozice

Prorektorka pro rozvoj a vnitřní vztahy
Akademický pracovník
Obor činnosti Biofyzika; Vybrané kapitoly z aplikované matematiky, Vybrané kapitoly z aplikované fyziky
Dosažené vzdělání

2008-2012 PhD., studijní program: Verejné zdravotníctvo, název práce: Vady a ochrana zraku, jejich prevence v současné moderní společnosti, PhD.
1986-1991 Výzkumný ústav inženýrského studia ČVUT v Praze
Doplňkové pedagogické vzdělání
1982-1987 Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze
Obor: Fyzikální inženýrství – Stavba a vlastnosti materiálů, Ing.

Pedagogicko-výchovná činnost

Oponent magisterských prací
Oponent bakalářských prací
Členka zkušební komise státních závěrečných zkoušek
Členka akademického senátu pro imatrikulace a promoce
Členka akademické rady
Členka disciplinární komise
Promotor čestného akademického senátu pro imatrikulace a promoce
Členka Předsednictva Rady vysokých škol

 Publikační činnost

Učebnice

JEXOVÁ, S. Geometrická optika. 1. vyd. Praha: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2010. 218 s. ISBN 978-80-7013-521-1.

 

Články v domácích časopisech

JEXOVÁ, S. Vybrané kapitoly z geometrické a vlnové optiky – fotometrie. In Česká oční optika, 2009, roč. 50, č. 1, str. 74 - 75. ISSN 1211-233X.
JEXOVÁ, S. Vybrané kapitoly z geometrické a vlnové optiky – polarizace. In Česká oční optika, 2008, roč. 49, č. 4, str. 68 - 70. ISSN 1211-233X.
JEXOVÁ, S. Vybrané kapitoly z geometrické a vlnové optiky – ohyb. In Česká oční optika, 2008, roč. 49, č. 3, str. 60 - 61. ISSN 1211-233X.
JEXOVÁ, S. Vybrané kapitoly z geometrické a vlnové optiky – interference. In Česká oční optika, 2008, roč. 49, č. 2, str. 52 - 58. ISSN 1211-233X.
JEXOVÁ, S. Vybrané kapitoly z geometrické a vlnové optiky – Vady optického zobrazování. In Česká oční optika, 2008, roč. 49, č. 1, str. 28 - 32. ISSN 1211-233X.
JEXOVÁ, S. Vybrané kapitoly z geometrické a vlnové optiky – Tenká soustava a soustava dvou tenkých čoček. In Česká oční optika, 2007, roč. 48, č. 4, str. 26 - 28. ISSN 1211-233X.
JEXOVÁ, S. Vybrané kapitoly z geometrické a vlnové optiky - Vrcholová lámavost a vlastní zvětšení. In Česká oční optika, 2007, roč. 48, č. 3, str. 32 - 33. ISSN 1211-233X.
JEXOVÁ, S. Vybrané kapitoly z geometrické a vlnové optiky – Sférická čočka. In Česká oční optika, 2007, roč. 48, č. 2, str. 20 - 23. ISSN 1211-233X.
JEXOVÁ, S. Vybrané kapitoly z geometrické a vlnové optiky - Zobrazovací rovnice s vergencemi, zvětšení a zobrazovací rovnice. In Česká oční optika, 2007, roč. 48, č. 1, str. 74 – 78. ISSN 1211-233X.
JEXOVÁ, S. Vybrané kapitoly z geometrické a vlnové optiky – Základní body optické soustavy. In Česká oční optika, 2006, roč. 47, č. 4, str. 58 – 61. ISSN 1211-233X.
JEXOVÁ, S. Vyzkoušejte si binokulární vidění. In Česká oční optika, 2006, roč. 47, č. 4, str. 76. ISSN 1211-233X.
JEXOVÁ, S. Vybrané kapitoly z geometrické a vlnové optiky – Zvětšení v optickém prostředí. In Česká oční optika, 2006, roč. 47, č. 3, str. 74 – 76. ISSN 1211-233X.
JEXOVÁ, S. Vybrané kapitoly z geometrické a vlnové optiky – Zobrazování v paraxiálním prostoru. In Česká oční optika, 2006, roč. 47, č. 2, str. 64 – 66. ISSN 1211-233X.
JEXOVÁ, S. Vybrané kapitoly z geometrické a vlnové optiky – Optické zobrazování. In Česká oční optika, 2006, roč. 47, č. 1, str. 72 – 75. ISSN 1211-233X.
JEXOVÁ, S. Vybrané kapitoly z geometrické a vlnové optiky - Chod paprsku hranolem. Chod paprsku optickým klínem. Planparalelní destička. In Česká oční optika, 2005, roč. 46, č. 4, str. 44 – 46. ISSN 1211-233X.
JEXOVÁ, S. Vybrané kapitoly z geometrické a vlnové optiky Úplný odraz a mezní úhel. Ztráta světla odrazem. Absorpce světla optickým prostředím. In Česká oční optika, 2005, roč. 46, č. 3, str. 46 – 48. ISSN 1211-233X.
JEXOVÁ, S. Vybrané kapitoly z geometrické a vlnové optiky - Základní zákony geometrické optiky. Optické prostředí a index lomu. In Česká oční optika, 2005, roč. 46, č. 2, str. 34 – 36. ISSN 1211-233X.
JEXOVÁ, S. Vybrané kapitoly z geometrické a vlnové optiky – Čím se optika zabývá a jak ji můžeme dělit. In Česká oční optika, 2005, roč. 46, č. 1, str. 46 – 50. ISSN 1211-233X.
SEDLÁČEK, V.; KOČÍBOVÁ S. Vliv tryskání na vlastnosti povrchů slitiny AlCu4Mg1. In Strojírenství, 1988, roč. 38, č. 10, str. 631 – 635. Nakladatelství technické literatury.

 

Články v zahraničních recenzovaných časopisech

HAMPLOVÁ, L., MAZALÁNOVÁ, A., NĚMCOVÁ, J., MORAVCOVÁ, K. a S. JEXOVÁ. Problematika úrazů seniorů v České republice. In: Monitor medicíny SLS. 2014, IV(1-2), 25-26. ISSN 1338-2551, EV 4135/10.
JEXOVÁ, S. Tisková zpráva – projekt Vysoké školy zdravotnické, o.p.s. In Zdravotníctvo a sociálna práca, 2013, roč. 6, č. 1. ISSN 1336-9326.
KYMROVÁ, E.; JEXOVÁ, S.; NĚMCOVÁ, J. Kvalita života pod vlivem globalizace: abstrakt. In Zdravotníctvo a sociálna práca, 2010, roč. 5, č. 1 - 2, s. 46. ISSN 1336-9326.
JEXOVÁ, S. Přehled nejčastějších vad oka a princip nápravy. In Revue ošetrovateľstva, sociálnej práce a laboratórnych metodík, 2009, roč. 15, č. 2, str. 76 – 78. ISSN 1335-5090.

 

Učební texty a skripta

JAHODOVÁ, I. a S. JEXOVÁ. Struktura závěrečné práce. In: NĚMCOVÁ, J. a kol. Skripta k předmětům Výzkum v ošetřovatelství, Výzkum v porodní asistenci [intranet VŠZ]. 5. vyd. Praha: Vysoká škola zdravotnická, 2018. Soubor ve formátu: PDF. ISBN 978-80-88249-02-3.
JAHODOVÁ, I. a S. JEXOVÁ. Struktura závěrečné práce. In: NĚMCOVÁ, J. a kol. Skripta k předmětům Výzkum v ošetřovatelství, Výzkum v porodní asistenci a Seminář k bakalářské práci. 4. dopl. vyd. Praha: VŠZ, 2016, s. 33-93. ISBN 978-80-905728-1-2.
JAHODOVÁ, I. a S. JEXOVÁ. Struktura závěrečné práce. In: NĚMCOVÁ, J. a kol. Skripta k předmětům Výzkum v ošetřovatelství, Výzkum v porodní asistenci a Seminář k bakalářské práci. 3. dopl. vyd. Praha: VŠZ, 2015, s. 33-93. ISBN 978-80-904955-9-3.
TOŠNAROVÁ, H., S. JEXOVÁ a L. HAMPLOVÁ. Výzkum v ošetřovatelství. [online]. Studijní opora. VŠZ, o. p. s., 2014. Dostupné na: www.vszdrav.cz/sharepoint, CZ.1.07/2.2.00/28.0004.
TOŠNAROVÁ, H., S. JEXOVÁ a L. HAMPLOVÁ. Výzkum v ošetřovatelství. Praha: VŠZ, 2014. ISBN 978-80-905728-8-1.
NĚMCOVÁ, J.; JEXOVÁ, S. Log book pro radiologické asistenty. Praha: VŠZ. 2010, 61 s.
JEXOVÁ, S. Geometrická optika I. Praha, 2004. 36 s. Učební text pro obor oční technik. VOŠZ a SZŠ Alšovo nábřeží, Praha.
JEXOVÁ, S. Geometrická optika II. Praha, 2004. 36 s. Učební text pro obor oční technik. VOŠZ a SZŠ Alšovo nábřeží, Praha.

 

Příspěvky ve sbornících

HAMPLOVÁ, L., JEXOVÁ, S., PROCHÁZKOVÁ, R. Aplikace metody krátké intervence v podpoře kojení jako prevence dětské obezity. Obezitologie a bariatrie 2018. Abstrakty. Česká chirurgická a česká obezitologická společnost ČLS J.E. Purkyně. ČAS, s. 24. ISBN 978-870-270-5101-4.
HAMPLOVÁ, L., JEXOVÁ, S., PROCHÁZKOVÁ, R. Výsledky realizace 2. letého projektu MZ ČR „Aplikace metody krátkých intervencí v prevenci šíření HIV/AIDS a ostatních SD“. 28. Pečenkovy epidemiologické dny. Abstrakta a referáty. Společnost pro mikrobiologii a epidemiologii ČLS J.E. Purkyně,.s. 29. ISBN 978-870-2904667-3-9.
JEXOVÁ, S. Testování hypotéz v bakalářské práci. [on-line]. Nové trendy a technologie v ošetřovatelské péči: sborník z13. vědecké konference s mezinárodní účasti: 3. dubna 2018, Praha. Praha: Vysoká škola zdravotnická, 2018, s. 23-29. ISBN 978-80-88249-01-06.  Dostupné z: http://www.vszdrav.cz/userdata/files/VSZ_konference_sbornik_2018.pdf
HAMPLOVÁ, L., S. JEXOVÁ, R. PROCHÁZKOVÁ, E. MARKOVÁ a J. HLINOVSKÁ. Naplňování národní zdravotní politiky realizací projektu MZ ČR aplikace metody krátkých intervencí v praxi. [on-line]. Nové trendy a technologie v ošetřovatelské péči: sborník z 13. vědecké konference s mezinárodní účasti: 3. dubna 2018, Praha. Praha: Vysoká škola zdravotnická, 2018, s. 6-10. ISBN 978-80-88249-01-06.  Dostupné z: http://www.vszdrav.cz/userdata/files/VSZ_konference_sbornik_2018.pdf
HAMPLOVÁ, L., E. MARKOVÁ, S. JEXOVÁ, J. HLINOVSKÁ, R. PROCHÁZKOVÁ a M. NEJEDLÁ. Aplikace metodiky krátkých intervencí v praxi. In: OBEZITOLOGIE & BARIATRIE. Konference s mezinárodní účastí. Tábor, 2016. Sborník abstrakt, s. 19.
HAMPLOVÁ, L., S. JEXOVÁ, J. NĚMCOVÁ, R. PROCHÁZKOVÁ, E. MARKOVÁ a J. HLINOVSKÁ. Aplikace metody krátkých intervencí v praxi. In: Sborník abstraktů z 1. ročníku konference Prevence civilizačních chorob – komplexní přístup k problematice prevence u nelékařských profesí konané dne 17. května 2016 v Českých Budějovicích. ZSF JU, České Budějovice, 2017, s. 16-18. ISBN 978-80-7394-629-6.
JEXOVÁ, S. Statistické zpracování dat – test nezávislosti chí-kvadrát. In: Sborník 10. vědecká konference „Stop násilí pro zdravotnictví“. VŠZ, ROSA a nadace Open society found. Praha, 2016. S. 10-15. ISBN 978-80-905728-3-6.
JEXOVÁ, S. Ionizující záření. In: Sborník 10. vědecká konference „Stop násilí pro zdravotnictví“. VŠZ, ROSA a nadace Open society found. Praha, 2016. S. 32-37. ISBN 978-80-905728-3-6.
HAMPLOVÁ, L., HULINSKÝ, P., JEXOVÁ S., PEKARA J. Problematika zdravotní gramotnosti v České republice. In. Sborník z 10. vědecké konference s mezinárodní účastí – Vzdělávání ve zdravotnictví, Vysoká škola zdravotnická o. p. s., Praha, 2015, s. 49-56. ISBN 978-80-905728-2-9.
JEXOVÁ, S., MAZALÁNOVÁ, A., NĚMCOVÁ, J. a E. KYMROVÁ.Management rizik a kvalitní poskytovaní ošetřovatelské péče u pacientů. In: Sborník z 9. vědecké konference s mezinárodní účastí - Pečujeme bezpečně? Praha: VŠZ, o. p. s. a Vysoká škola tělesné výchovy a sportu. 2014, s. 65-74. ISBN 978-80-904955-8-6.
JEXOVÁ, S. Projekty VŠZ, o.p.s v operačním programu Praha – Adaptabilita. In Sborník ze 7. vědecké konference s mezinárodní účastí „HI-TEC versus HI-TOUCH“, VŠZ, o.p.s., Praha, 2012. ISBN 978-80-904955-2.
JEXOVÁ, S. Projekty VŠZ, o.p.s. v operačním programu OP VK. In Sborník ze 7. vědecké konference s mezinárodní účastí „HI-TEC versus HI-TOUCH“, VŠZ, o.p.s., Praha, 2012. ISBN 978-80-904955-2.
JEXOVÁ, S. Užití matematické statistiky ve výzkumu veřejné zdravotnictví a péče o zrak. In Sborník ze 7. vědecké konference s mezinárodní účastí „HI-TEC versus HI-TOUCH“, VŠZ, o.p.s., Praha, 2012. ISBN 978-80-904955-2.
MAURITZOVÁ, I., JEXOVÁ, S. Stárnutí a zrak. In Mezinárodní recenzovaný sborník: Příprava na stárnutí. Brno: Tribun EU, 2011. s. 48-55. ISBN: 978-80-263-0096-0.
MAURITZOVÁ, I.; JEXOVÁ, S. Science, education and globalization. In „Globalization and crises In modern ekonomy“, Lithuania: Eastern european development agency n.o., 2010. ISBN 978-9955-18-507-9.
JEXOVÁ, S.; NĚMCOVÁ, J. Zdraví a zrak. In Mezinárodní recenzovaný sborník Fakulty zdravotnických studií Západočeské univerzity v Plzni: ,,Zdraví a péče o člověka v 21. století“  Plzeň, 2010. ISBN 978-80-7043-908-1.
KYMROVÁ, E.; JEXOVÁ, S.; NĚMCOVÁ, J. Kvalita života pod vlivem globalizace. In Recenzovaný sborník přednášek: V. vedecko-odborná konferencia  s mezinárodnou účasťou na téma ,,Globalizácia a kvalita života a zdravia“, Košice. 2009. EQUILIBRIA, s.r.o. 2010. ISBN 978-80-89284-66-5.

 

Recenzent

Nové trendy a technologie v ošetřovatelské péči: sborník z 13. vědecké konference s mezinárodní účasti: 3. dubna 2018, Praha. Praha: Vysoká škola zdravotnická, 2018, s. 42-52. ISBN 978-80-88249-01-06.  Dostupné z: http://www.vszdrav.cz/userdata/files/VSZ_konference_sbornik_2018.pdf
Sborník ze 7. vědecké konference s mezinárodní účastí „HI-TEC versus HI-TOUCH“
, VŠZ, o.p.s., Praha, 2012. ISBN 978-80-904955-2.
Sborník z vědecké konference s mezinárodní účastí „Civilizační choroby a ošetřovatelství“, VŠZ, o.p.s., Praha, 2011. ISBN 978-80-904955-1-7.

 

Postery

Kymrová E., Jexová S., Němcová J. Nové pohledy na zdraví a nemoc. V. vedecko-odborná konference s mezinárodní účastí Globalizácia a kvalita života a zdravia, 23. 10. – 24. 10. 2009, Košice, EQUILIBRIA, s.r.o. 2010. ISBN 978-80-89284-66-5.
Jexová S., Mauritzová I. Zrak – náš nejdůležitější smysl. V. vedecko-odborná konference s mezinárodní účastí Globalizácia a kvalita života a zdravia, 23.10.–24.10.2009, Košice, EQUILIBRIA, s.r.o. 2010. ISBN 978-80-89284-66-5.

Projektová a grantová
činnost

Manažer projektu Vytvoření e-learningových studijních programů pro teoretické předměty ve zdravotnictví - registrační číslo: CZ.2.17/3.1.00/33326, program: Operační program Praha – Adaptabilita, zaměření projektu: Rozvoj a zkvalitnění studijních programů na vysokých a vyšších odborných školách

Manažer projektu Inovace studijního programu Ošetřovatelství a Specializace ve zdravotnictví - registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/28.0004, program: Operační program Vzdělání pro konkurenceschopnost

Manažer projektu Inovace předmětů zaměřených na odbornou praxi v bakalářských studijních programech, registrační číslo: CZ.2.17/3.1.00/34452, program: Operační program Praha - Adaptabilita, zaměření projektu: Rozvoj a inovace bakalářských a doktorských studijních programů na vysokých a vyšších odborných školách

Manažer projektu Modernizace obsahu a struktury vzdělání v odborných ošetřovatelských předmětech, registrační číslo: CZ.2.17/3.1.00/36048, program: Operační program Praha - Adaptabilita, zaměření projektu: Rozvoj a zkvalitnění studijních programů na VŠ a VOŠ

Manažer projektu Informační systém studijních opor a studijní pomůcky pro studenty VŠZ, program: Operační program Výzkum, vývoj a vzděláván, zaměření projektu: Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury na vysokých školách za účelem zajištění vysoké kvality výuky, zlepšení přístupu znevýhodněných skupin a zvýšení otevřenosti vysokých škol


Účast na konferencích, zahraniční stáže, ocenění

Problematika seniorů v ošetřovatelství, 14. mezinárodní vědecká konference, VŠZ, o.p.s., Praha, 16. 4. 2019

ICT ve školství Praha – 28. 3. 2018, odborná konference a doprovodné výstavy o informačních a komunikačních technologiích ve školství, pořadatel: IDG Czech Republic, a. s., Malostranský Palác, Konferenční a společenské centrum „Profesní dům“ (MFFUK), Malostranské náměstí 25, Praha 1  

Konference Vysoké školství a česká společnost v minulých 100 letech a jak dál, MŠMT, CSVŠ, 1. 11. 2018, Praha

Nové trendy a technologie v ošetřovatelské péči, 13. mezinárodní vědecká konference, VŠZ, o.p.s., Praha, 3. 4. 2018

Konference Kvalita vzdělávací činnosti a její hodnocení jako jeden z pilířů moderní univerzity,Univerzita Karlova, Univerzity of Zurich, Praha 22.11.2017 

Preventivní programy v ošetřovatelské péči, 12. mezinárodní vědecká konference, VŠZ, o.p.s., Praha, 6. 4. 2017

ICT ve školství Praha – 21. 3. 2017, odborná konference a doprovodné výstavy o informačních a komunikačních technologiích ve školství, pořadatel: IDG Czech Republic, a. s., Malostranský Palác, Konferenční a společenské centrum „Profesní dům“ (MFFUK), Malostranské náměstí 25, Praha 1 

Konference Obezitologie a bariatrie, Česká obezitologická společnost ČLS JEP, Společná sekce bariatrické a metabolické chirurgie ČOS a ČCHS ČSL JEP, Ortopedicko-traumatologická a Interní sekce České asociace sester, Mikulov 9.-11.listopadu 2017

Konference Život ve zdraví, Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, Brno, 7.-8.září 2017

Konference Den zdraví na Pedagogické fakultě s podtitulem "zdravotní gramotnost - cesta ke zdraví", Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, Olomouc, 5.4.2017

Invazivní žilní vstupy v ošetřovatelské péči 9. 3. 2017, Aesculap Akademie ve spolupráci s Vysokou školou zdravotnickou

Konference Efektivní strategie odpory zdraví V., Státní zdravotní ústav, 3. lékařská fakulta UK v Praze, Klinika adiktologie 1. LF VFN UK v Praze, Odborná společnost praktických dětských lékařů ČLS JEP, Praha, 15. 6. 2016

Konference Efektivní strategie odpory zdraví IV. Krátké intervence – rychlá a levná prevence. Státní zdravotní ústav, 3. lékařská fakulta UK v Praze, Klinika adiktologie 1. LF VFN UK v Praze, Praha, 16. 6. 2016

ICT ve školství Praha – 27. 4. 2016, odborná konference a doprovodné výstavy o informačních a komunikačních technologiích ve školství, pořadatel: IDG Czech Republic, a. s., Malostranský Palác, Konferenční a společenské centrum „Profesní dům“ (MFFUK), Malostranské náměstí 25, Praha 1

Stop násilí pro zdravotnictví – mezinárodní konference. Praha: VŠZ, o. p. s., Rosa – centrum pro ženy, z. s. 2016. 

Závěrečná konference Operačního programu Praha Adaptabilita a Operačního programu Praha Konkurenceschopnost, Praha, 2015.

Vzdělávání ve zdravotnictví. 10. vědecké konference s mezinárodní účastí, Praha: VŠZ, o. p. s. a Vysoká škola tělesné výchovy a sportu. 2015.

Pečujeme bezpečně? 9. vědecká konference s mezinárodní účastí, Praha: VŠZ, o. p. s. a Vysoká škola tělesné výchovy a sportu. 2014.

Invazivní žilní vstupy v ošetřovatelské péči 12. 3. 2014, Aesculap Akademie ve spolupráci s Vysokou školou zdravotnickou

Medicínsko-eticko-právne problémy kardiopulmonálnej resuscitácie v zariadeniach sociálnej starostlivosti 15. 10. 2013., vedecký pracovný workshop, Univerzita Komenského v Bratislave, Lékarská fakulta, Klinika urgentnej medicíny a medicíny katastrof LFUK a klinické pracovisko UNsP Milosrdní bratia Bratislava, Vysoká škola zdravotnická, o. p. s., Sekcia sestier a pôrodných asistentiek, organizačnej zložky Slovenskej lekárskej spoločnosti

Sexuální zdraví ženy & partnerské vztahy, Praha, 2013

Problematika ošetřovatelské péče v Evropském roce občanů, 8. vědecká konference s mezinárodní účastí, VŠZ, o.p.s., Praha, 2013

HI-TEC versus HI-TOUCH, 7. vědecká konference s mezinárodní účastí, VŠZ, o.p.s., Praha, 2012

Civilizační choroby a ošetřovatelství, 6. vědecká konference s mezinárodní účastí, VŠZ, o.p.s., Praha, 2011

Mezinárodní konference Rozvoj online technologií ve vzdělávání, MŠMT, Praha, 2011

Handicap a ošetřovatelství. 5. vědecká konference s mezinárodní účastí, VŠZ, o.p.s., Praha, 2010

Konference 10 let soukromého vysokého školství v České republice, VŠFS, Praha 2009

Konference Cesta k modernímu ošetřovatelství X, FN Motol, Praha, 2008

Telefon, mobil

00420-210-082-455, 00420-739-027-799


E-maily/e-maily

Konzultace

 

jexova@vszdrav.cz

konzultační hodiny po domluvě

 

Sdílet na Facebook
Zpět...
KONTAKTY

Duškova 7, 150 00 Praha 5 (mapa)
IČ: 272 35 530
Vltavská 585/14, Praha 5 (mapa)
AED defibrilátor ve vestibulu školy
Všechna práva vyhrazena ©
2021
Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. | Cookies
Vytvořilo studio: InGenius Webdesign