building of school

Kontakty:

Vysoká škola zdravotnická, o.p.s. v Praze 5, Duškova 7, 150 00 Praha 5
IČ: 272 35 530

dotazy online
telephone

sekretariát: 210 082 412AED
ve vestibulu školy


Pravý diplom
Pravý diplom.cz

Vítejte na stránkách naší školy

  
 VIZITKA AKADEMICKÉHO PRACOVNÍKA VŠZ, o. p. s.
 

Publikační vědecká umělecká činnost

JménoSoňa
PříjmeníJexová
Tituly před jménemIng.
Tituly za jménemPhD.
Pracovní pozice

Prorektorka pro rozvoj a vnitřní vztahy
Akademický pracovník
Obor činnostiBiofyzika; Vybrané kapitoly z aplikované matematiky, Vybrané kapitoly z aplikované fyziky
Dosažené vzdělání

2008 – 2012 PhD., studijní program: Verejné zdravotníctvo, název práce: Vady a ochrana zraku, jejich prevence v současné moderní společnosti, PhD.
1986 – 1991 Výzkumný ústav inženýrského studia ČVUT v Praze
Doplňkové pedagogické vzdělání
1982 – 1987 Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze
Obor: Fyzikální inženýrství – Stavba a vlastnosti materiálů, Ing.

Pedagogicko-výchovná činnost

Oponent magisterských prací
Oponent bakalářských prací
Členka zkušební komise státních závěrečných zkoušek
Členka akademického senátu pro imatrikulace a promoce
Členka akademické rady
Členka disciplinární komise
Promotor čestného akademického senátu pro imatrikulace a promoce
Členka Předsednictva Rady vysokých škol

Projektová a grantová
činnost

Manažer projektu Vytvoření e-learningových studijních programů pro teoretické předměty ve zdravotnictví - registrační číslo: CZ.2.17/3.1.00/33326, program: Operační program Praha – Adaptabilita, zaměření projektu: Rozvoj a zkvalitnění studijních programů na vysokých a vyšších odborných školách

Manažer projektu Inovace studijního programu Ošetřovatelství a Specializace ve zdravotnictví - registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/28.0004, program: Operační program Vzdělání pro konkurenceschopnost

Manažer projektu Inovace předmětů zaměřených na odbornou praxi v bakalářských studijních programech, registrační číslo: CZ.2.17/3.1.00/34452, program: Operační program Praha - Adaptabilita, zaměření projektu: Rozvoj a inovace bakalářských a doktorských studijních programů na vysokých a vyšších odborných školách

Manažer projektu Modernizace obsahu a struktury vzdělání v odborných ošetřovatelských předmětech, registrační číslo: CZ.2.17/3.1.00/36048, program: Operační program Praha - Adaptabilita, zaměření projektu: Rozvoj a zkvalitnění studijních programů na VŠ a VOŠ

Manažer projektu Informační systém studijních opor a studijní pomůcky pro studenty VŠZ, program: Operační program Výzkum, vývoj a vzděláván, zaměření projektu: Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury na vysokých školách za účelem zajištění vysoké kvality výuky, zlepšení přístupu znevýhodněných skupin a zvýšení otevřenosti vysokých škol


Účast na konferencích, zahraniční stáže, ocenění

Konference

Telefon, mobil

00420-210-082-455, 00420-739-027-799


E-maily/e-maily

Konzultace

 

jexova@vszdrav.cz

konzultační hodiny po domluvě

Vyhledat v textu


Unicredit bank

U KONTO


nemamkolej.cz