Vítejte na stránkách naší školy

  
 VIZITKA AKADEMICKÉHO PRACOVNÍKA VŠZ, o. p. s.
 

Publikační vědecká umělecká činnost

JménoSoňa
PříjmeníJexová
Tituly před jménemIng.
Tituly za jménemPhD.
Pracovní pozice

Prorektorka pro rozvoj a vnitřní vztahy
Akademický pracovník
Obor činnostiBiofyzika; Vybrané kapitoly z aplikované matematiky, Vybrané kapitoly z aplikované fyziky
Dosažené vzdělání

2008 – 2012 PhD., studijní program: Verejné zdravotníctvo, název práce: Vady a ochrana zraku, jejich prevence v současné moderní společnosti, PhD.
1986 – 1991 Výzkumný ústav inženýrského studia ČVUT v Praze
Doplňkové pedagogické vzdělání
1982 – 1987 Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze
Obor: Fyzikální inženýrství – Stavba a vlastnosti materiálů, Ing.

Pedagogicko-výchovná činnost

Oponent magisterských prací
Oponent bakalářských prací
Členka zkušební komise státních závěrečných zkoušek
Členka akademického senátu pro imatrikulace a promoce
Členka akademické rady
Členka disciplinární komise
Promotor čestného akademického senátu pro imatrikulace a promoce
Členka Předsednictva Rady vysokých škol

Projektová a grantová
činnost

Manažer projektu Vytvoření e-learningových studijních programů pro teoretické předměty ve zdravotnictví - registrační číslo: CZ.2.17/3.1.00/33326, program: Operační program Praha – Adaptabilita, zaměření projektu: Rozvoj a zkvalitnění studijních programů na vysokých a vyšších odborných školách

Manažer projektu Inovace studijního programu Ošetřovatelství a Specializace ve zdravotnictví - registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/28.0004, program: Operační program Vzdělání pro konkurenceschopnost

Manažer projektu Inovace předmětů zaměřených na odbornou praxi v bakalářských studijních programech, registrační číslo: CZ.2.17/3.1.00/34452, program: Operační program Praha - Adaptabilita, zaměření projektu: Rozvoj a inovace bakalářských a doktorských studijních programů na vysokých a vyšších odborných školách

Manažer projektu Modernizace obsahu a struktury vzdělání v odborných ošetřovatelských předmětech, registrační číslo: CZ.2.17/3.1.00/36048, program: Operační program Praha - Adaptabilita, zaměření projektu: Rozvoj a zkvalitnění studijních programů na VŠ a VOŠ

Manažer projektu Informační systém studijních opor a studijní pomůcky pro studenty VŠZ, program: Operační program Výzkum, vývoj a vzděláván, zaměření projektu: Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury na vysokých školách za účelem zajištění vysoké kvality výuky, zlepšení přístupu znevýhodněných skupin a zvýšení otevřenosti vysokých škol


Účast na konferencích, zahraniční stáže, ocenění

Konference

Telefon, mobil

00420-210-082-455, 00420-739-027-799


E-maily/e-maily

Konzultace

 

jexova@vszdrav.cz

konzultační hodiny po domluvě

Vyhledat v textu


Dnes je 12.08.2020
Unicredit bank

U KONTO


nemamkolej.cz