Pokouším se připojit k serveru...

Připojení k serveru bylo ztraceno. Vyčkejte na znovuobnovení stránky, nebo ji obnovte ručně.

ZAVŘÍT
EN RU DE

ITÁLIE (2011-2013)

PROJEKT PROGETTO FORMAZIONE

studentské a akademické mobility

(2011-2013)

ITÁLIE

 

 

 

 

 

Vysoká škola zdravotnická, o.p.s. se zapojila do realizace vzdělávacího projektu PF v rámci kterého nabízí svým absolventům možnost 1leté studijní stáže zaměřené na oblast ošetřovatelství v kardiologii.

 

Tento projekt je realizován již od roku 2003 ve spolupráci s univerzitou v Miláně a kardiologickým centrem Monzino. Kardiologické centrum Monzino je špičkovým pracovištěm, jediným v severní Itálii, které používá inovační technologii v kardiologii (pooperační kardiologie, arytmologie a elektrofyziologie, 3D echokardiografie, CEC…) a je svým vybavením unikátním pracovištěm. Kardiologické centrum Monzino je sídlem vědeckého výzkumu a univerzitních studií (I.R.C.C.S.) a současně svou strukturou a metodologií operačních zákroků představuje přední zdravotnické centrum v Itálii v oblasti kardiologie. Ministerstvem zdravotnictví je uznáváno jako vědecký ústav na základě svého výzkumu, a to jak základního, tak klinického; a je sídlem Kardiologického ústavu lékařské fakulty univerzity v Miláně (Istituto di Cardiologia della Facoltà di Medicina dell´Università di Milano).

 

Teoretické lekce mají hodinovou dotaci 150 hodin, tzv. pozorovací stáže také 150 hodin a klinické stáže na odděleních 1050 hodin. Celkem tedy 1400 hodin. Náplní teoretických lekcí je kardiologie, kardiochirurgie a vaskulární chirurgie včetně speciální ošetřovatelské péče. Pooperační kardiologie, elektrofyziologie, operační sál, intenzivní terapie, ambulantní sektor, pohotovost a sterilizace jsou náplní přímého pozorování. Stáž na lůžkovém oddělení nemocnice je rozdělena na kardiologii (6 měsíců), kardiochirurgii a chirurgii vaskulární (6 měsíců).

 

Na počátku stáže jsou organizovány lekce italštiny spolu s lekcemi italské kultury a historie. Studenti tak "nasávají" atmosféru země; mají-li čas, mohou navštívit proslulá milánská muzea, historické památky i poznat jiné kulturní prostředí. Vyskytne-li se nějaký den volna navíc, je možné uskutečnit po domluvě s tutorem i delší výlet, např. směrem na jih Itálie – do Benátek nebo trochu severněji, např. na překrásné jezero na hranicích se
Švýcarskem – Lago di Como.

 

Každý student má svého tutora, jakéhosi průvodce, rádce a pomocníka, který zodpovídá za začlenění stážisty do teoretických a i praktických hodin, za jeho evaluaci (vždy po 3měsících), a student je povinen se s ním kontaktovat, když je mu cokoliv nejasné, má-li nějaké obtíže studijního či soukromého rázu. Stážisté jsou přičleněni ke zkušenému ošetřovatelskému personálu, který zastává funkci dozoru a též spolupracuje při teoretických lekcích. Každý účastník má příležitost sledovat diagnostiku, terapii a ošetřování, které pacienti podstoupí od příjmu až po jejich propuštění.

 

Uchazeči o stáž se budou připravovat v kurzech italského jazyka na svých domovských školách. Po příjezdu do Milána budou v kurzech pokračovat po celou dobu stáže. Kardiologické centrum Monzino stážistům uhradí ubytování a stravu, pojištění a nutné výlohy. Na závěr stážisté obdrží od Kardiologického centra Monzino osvědčení o absolvování stáže a nemocnice sama předá italskému Ministerstvu zdravotnictví závěrečnou zprávu
s hodnocením. Stáž "Progetto formazione" s podporou oblasti Lombardie je Ministerstvem zdravotnictví v Římě uznávána jako praxe.

 

Organizační záštitu nad projektem převzala společnost International Consulting.

 

Galerie - návště na Kardiologické klinice v Monzino (2011)

Galerie - studentské mobility (2013/2014)

Sdílet na Facebook
Zpět...
KONTAKTY

Duškova 7, 150 00 Praha 5 (mapa)
IČ: 272 35 530
Vltavská 585/14, Praha 5 (mapa)
AED defibrilátor ve vestibulu školy
Všechna práva vyhrazena ©
2021
Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. | Cookies
Vytvořilo studio: InGenius Webdesign