Pokouším se připojit k serveru...

Připojení k serveru bylo ztraceno. Vyčkejte na znovuobnovení stránky, nebo ji obnovte ručně.

ZAVŘÍT
EN RU DE

Organizační struktura

Výňatek ze Statutu VŠZ, o. p. s. 

 

Čl. 21 - Organizační struktura

 

1. Vysoká škola má následující organizační strukturu.

 

2. Správní útvary zahrnují:

a) útvar pro výzkum a ediční činnost,
b) útvar pro ekonomiku, personalistiku a administrativu,
c) útvar informačních technologií.

 

3. Katedry zahrnují:

a) katedru ošetřovatelství,
b) katedru porodní asistence,
c) katedru specializace ve vzdělávání,
d) katedru celoživotního vzdělávání.

 

Čl. 22 - Poradní sbory a pracovní skupiny

1. Pro koordinované, usměrňované a vzájemně informačně podložené zabezpečování všech činností vysoké školy, pro řešení koncepčních i závažných operativních úkolů se na vysoké škole zřizují poradní orgány a pracovní skupiny.

 

2. Poradní orgány jsou zřizovány zejména pro pravidelné a dlouhodobé působení, pracovní skupiny pro působení operativní.

 

3. Poradní orgány a pracovní skupiny zřizuje rektor a ředitel v rámci svých pravomocí a odpovědností a těmto orgánům předsedají.

 

4. Poradními orgány jsou zejména:

a) kolegium rektora ve složení: prorektoři, vedoucí kateder, zástupce studentů a další osoby podle rozhodnutí rektora se vyjadřuje k záležitostem v působnosti rektora,
b) kolegium ředitele ve složení: vedoucí útvarů a další osoby podle rozhodnutí ředitele se vyjadřuje k záležitostem v oblasti obchodní, správní a občanskoprávní.

 

5. Činnost v poradních orgánech a v pracovních skupinách je pracovní povinností příslušných zaměstnanců. Vedoucí zaměstnanci členům poradních orgánů a pracovních skupin vysoké školy jsou povinni vytvořit přiměřené podmínky pro jejich práci.

 

 organogram_2021

Sdílet na Facebook
Zpět...
KONTAKTY

Duškova 7, 150 00 Praha 5 (mapa)
IČ: 272 35 530
Vltavská 585/14, Praha 5 (mapa)
AED defibrilátor ve vestibulu školy
Všechna práva vyhrazena ©
2021
Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. | Cookies
Vytvořilo studio: InGenius Webdesign