Pokouším se připojit k serveru...

Připojení k serveru bylo ztraceno. Vyčkejte na znovuobnovení stránky, nebo ji obnovte ručně.

ZAVŘÍT

Akademická rada

 

 

Předsedkyně Akademické rady

doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD.

rektorka VŠZ, o. p. s.

 

Členové Akademické rady

prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

rektor UK

 

doc. MUDr. Alena Měchurová, CSc.

vedoucí katedry Porodní asistence

 

doc. PaedDr. Ilona Mauritzová, PhD.

poslankyně PČR

 

Ing. Josef Vacl, CSc.

ředitel firmy PORT, spol. s r. o. 

 

MUDr. Pavel Rezek, CSc.

přednosta očního oddělení Oblastní nemocnice Kolín

 

MUDr. Marie Nejedlá

vedoucí Centra podpory veřejného zdraví, SZÚ
 

MUDr. Petr Kolouch, MBA

ředitel ZZS Hl. města Prahy

 

prof. MUDr. Zdeněk Seidl, CSc.

prorektor pro výzkum a mezinárodní vztahy, VŠZ, o. p. s.

 

Ing. Soňa Jexová, PhD.

prorektorka pro rozvoj a vnitřní vztahy, VŠZ, o. p. s.

 

doc. MUDr. Lidmila Hamplová, PhD.

 prorektorka pro pedagogickou činnost, VŠZ, o. p. s.

 

Mgr. Eva Marková, Ph.D., RS

vedoucí katedry Všeobecného ošetřovatelství, VŠZ, o. p. s.

  

MUDr. Jan Mojžíš, MBA

 rektor Newton College

 

Zástupci studentů: 


Kuncová Alžběta

 Slabá Iva

 

Akademická rada - Výňatek ze Statutu VŠZ, o. p. s.
 
Jednací řád Akademické rady VŠZ, o. p. s.

Zpět...
KONTAKTY

Duškova 7, 150 00 Praha 5
IČ: 272 35 530
AED defibrilátor ve vestibulu školy
Všechna práva vyhrazena ©
2021
Vysoká škola zdravotnická, o. p. s.
Vytvořilo studio: InGenius Webdesign