Pokouším se připojit k serveru...

Připojení k serveru bylo ztraceno. Vyčkejte na znovuobnovení stránky, nebo ji obnovte ručně.

ZAVŘÍT
EN RU DE
PROSBA O VYPLNĚNÍ DOTAZNÍKU

PROSBA O VYPLNĚNÍ DOTAZNÍKU

Online dotazník "Příčiny fluktuace studentů ošetřovatelství v rezortu zdravotnictví" – výzkumný projekt MZ ČR

Milá studentko, milý studente,  

dovolujeme si Vás pozvat k účasti na výzkumném projektu zabývajícím se národní identifikací nejvýznamnějších faktorů ovlivňující fluktuaci studentů ošetřovatelství v rezortu zdravotnictví v České republice. Než budete souhlasit s účastí, je důležité, abyste si pečlivě přečetli následující informace, které spolu s „Informovaným souhlasem“ popisují účel, metody, přínos a rizika spojená s účastí na výzkumu, který je podporován Národním institutem pro výzkum socioekonomických dopadů nemocí a systémových rizik (SYRI) - viz níže.

Odkaz na dotazník: https://oxford.onlinesurveys.ac.uk/cr

Termín pro vyplnění a odeslání dotazníku: 30. 10. 2023

 

Příčiny fluktuace studentů ošetřovatelství v rezortu zdravotnictví

Cíl a popis studie: Cílem národní studie je identifikovat nejvýznamnější faktory ovlivňující fluktuaci studentů ošetřovatelství v rezortu zdravotnictví v České republice. Posouzením hlavních faktorů pro fluktuaci studentů ošetřovatelství umožní stanovit metodické přístupy a schémata pro podporu udržení (retence) studentů a absolventů ošetřovatelských oborů v budoucnu.

K účasti ve studii jste zváni z důvodu vašeho univerzitního vzdělávání v oboru ošetřovatelství. Projektu se zúčastníte jednorázovým vyplněním dotazníku, v digitální podobě, což vyžaduje časovou dotaci přibližně 10-15 minut.
Možná rizika: Nejsou známa žádná konkrétní rizika spojená s dotazníkovou studií, ale některé informace mohou být citlivé. Na otázku, která je Vám nepříjemná nemusíte odpovídat, ale data budou anonymní a pro kvalitu dotazníkové studie je důležité získat co nejúplnější představu o názorech dotazovaných. V případě nevyplnění některé otázky bude Váš dotazníkový formulář z analýzy vyřazen, aby nedošlo k ovlivnění kvality dat.
Anonymita: Data získaná ve studii jsou přísně anonymní. Dotazníky budete vyplňovat anonymně, bez udání jména či jiného osobního údaje.

Příčiny fluktuace studentů ošetřovatelství v rezortu zdravotnictví – výzkumný projekt – Ministerstvo zdravotnictví (mzcr.cz) https://www.mzcr.cz/priciny-fluktuace-studentu-osetrovatelstvi-v-rezortu-zdravotnictvi-vyzkumny-projekt/

 

Sdílet na Facebook
Zpět...
KONTAKTY

Duškova 7, 150 00 Praha 5 (mapa)
IČ: 272 35 530
Vltavská 585/14, Praha 5 (mapa)
AED defibrilátor ve vestibulu školy
Všechna práva vyhrazena ©
2021
Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. | Cookies
Vytvořilo studio: InGenius Webdesign