Pokouším se připojit k serveru...

Připojení k serveru bylo ztraceno. Vyčkejte na znovuobnovení stránky, nebo ji obnovte ručně.

ZAVŘÍT
EN RU DE

PREVENTIVNÍ PROGRAMY V OŠETŘOVATELSKÉ PÉČI

12. mezinárodní vědecká konference Vysoké školy zdravotnické pořádaná ve spolupráci s EUC klinikou, VŠTVS Palestra, Státním zdravotním ústavem a Českou asosciací sester.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. mezinárodní vědecká konference

 

PREVENTIVNÍ PROGRAMY V OŠETŘOVATELSKÉ PÉČI


6. dubna 2017
Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. 

 

Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. pořádala ve spolupráci s VŠTVS Palestra, Státním zdravotním ústavem, EUC klinikou a Českou asociací sester tradiční 12. mezinárodní vědeckou konferenci s tématikou Preventivní programy v ošetřovatelské péči. Konference se konala  6. dubna 2017 v prostorách vysoké školy na adrese Duškova 7, Praha 5.

Součástí konference byla výstava umělecky pojednaných mamografických a ultrazvukových snímků, kterou zapůjčila EUC klinika Ústí nad Labem. Fotografie z cyklu "Vaše nejcennější foto" mají za cíl upozornit na nebezpečí karcinomu prsu a fakt, že preventivní vyšetření je zcela zásadní pro záchranu života.

Konference se zúčastnili zdravotníci nelékařských profesí, studenti nelékařských zdravotnických oborů a pedagogové. Na základě souhlasu České asociace sester a dle vyhlášky č. 4/2010 Sb. byl účastníkům akce vystaven certifikát s přiznáním kreditních bodů.

 

POZVÁNKA

 

PROGRAM

 

SBORNÍK

 

PREZENTACE

 

Preventivní programy v boji proti karcinomu prsu "Vaše nejcennější foto" (primář MUDr. Petr Váša)

Kolorektální karcinom - mají preventivní programy smysl (doc. MUDr. Ladislav Horák, DrSc.)

Výsledky realizace projektu MZ ČR "Aplikace metodiky krátkých intervencí" (MUDr. Lidmila Hamplová, PhD.) 

Spánková hygiena (Tomáš Pejša, Dis.)

Pohybová aktivita jako nástroj prevence a léčby diabetes mellitus 2. typu (doc. MUDr. Zdeněk Vilikus, CSc.)

Prevence karcinomu děložního čípku (prof. RNDr. Anna Strunecká, DrSc.)

Zdravotní gramotnost jako cesta k prosperitě (MUDr. Marie Nejedlá)

Význam prevence úrazů a pádů seniorů (Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D.)

Prevence násilí ve zdravotnictví (Mgr. Jaroslav Pekara, Ph.D.) 

Poster - Edukace v ošetřovatelství 
(PhDr. Karolína Stuchlíková, doc. PhDr. Hana Padyšáková, PhD. - FOaZOŠ SZU Bratislava)
 

Sdílet na Facebook
Zpět...
KONTAKTY

Duškova 7, 150 00 Praha 5 (mapa)
IČ: 272 35 530
Vltavská 585/14, Praha 5 (mapa)
AED defibrilátor ve vestibulu školy
Všechna práva vyhrazena ©
2021
Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. | Cookies
Vytvořilo studio: InGenius Webdesign