Pokouším se připojit k serveru...

Připojení k serveru bylo ztraceno. Vyčkejte na znovuobnovení stránky, nebo ji obnovte ručně.

ZAVŘÍT
EN RU DE

Akademický rok 2009/2010 a starší

Nejdůležitější události Vysoké školy zdravotnické od jejího založení v roce 2005 do AR 2009/2010.

účast VŠZ                                   VŠZ pořadatel nebo spolupořadatel                          mezinárodní aktivity a granty                     promoce, imatrikulace                                významné události školy                             
29. 7. 2010 rozhodnutí MŠMT ČR o rozšíření akreditace bakalářského studijního programu Specializace ve zdravotnictví o studijní obor Zdravotnický záchranář do roku 2014
VII/2010 3. promoce studentů VŠZ - Brožíkova síň, Staroměstská radnice v Praze
VII/2010 v rámci projektu Progetto Formazzione, Itálie, Miláno, vycestovaly 4 studentky VŠZ na roční stáž
VI/2010 VŠZ spolupořadatel 8. vědecké pracovní schůze s mezinárodní účastí Komplexná ošetřovatelská starostlivosť v zariadeniach sociálnych služeb (Bratislava, SK)
V/2010 PhDr. Jitka Němcová, PhD., PhDr. Anna Mazalánová, PhD., PhDr. Petronela Lauková, PhD. reprezentovaly VŠZ na I. Vědecko-odborné konferenci Sociálne a verejno-zdravotnícke problémy hornonitranského regionu (Partizánské, SK)
V/2010 VŠZ pořadatel Mezinárodní konference Handicap a ošetřovatelství (Praha)
IV/2010 PhDr. René Hanušová reprezentovala VŠZ na 8. vědecko-pracovní schůzi Ošetrovatelstvo v zariadeniach sociálnych služieb (Bratislava, SK)
IV/2010 VŠZ spolupořadatel 8. vědecké pracovní schůze Ošetrovatelstvo v zariadeniach sociálnych služieb (Stupava, SK)
XII/2009 PhDr. Jitka Němcová, PhD., PhDr. Eva Kymrová, Ing. Soňa Jexová reprezentovaly VŠZ na 7. vědecko-odborné schůzi s mezinárodní účastí Postavenie sestry v zariadeniach sociálnej starostlivosti (Bratislava, SK)
XII/2009 VŠZ spolupořadatelem 7. vědecko-pracovní schůze "Postavenie sestry v zariadeniach sociálnej starostlivosti" (Bratislava, SK)
XII/2009 spolupráce na Mezinárodní konferenci Postavení sestry v zařízeních sociální péče v Bratislavě s LF UK V Bratislavě, Klinikou urgentní medicíny a medicíny katastrof LF UK a Sekcí sester pracujících v zařízeních sociální péče Slovenské společnosti sester a porodních asistentek
X/2009 uskutečnila se mobilita v rámci programu Erasmus - ak. pracovník VŠZ, Mgr. Jana Kocurová, Univerzita Brighton, Velká Británie
X/2009 PhDr. Jitka Němcová, PhD., PhDr. Jana Hlinovská, PhD., PhDr. René Hanušová, PhD., PhDr. Petronela Lauková, PhD., Mgr. Karolina Moravcová reprezentovaly VŠZ na V. vědecko-odborné konferenci s mezinárodní účastí Globalizácia a kvalita života a zdravia (Košice, SK)
X/2009 PhDr. Jitka Němcová, PhD. PhDr. Petronela Lauková, PhD., PhDr. Anna Mazalánová, PhD. reprezentovaly VŠZ na konferenci Komunikácia s pacientmi s postihnutím sluchu (Trnava, SK)
X/2009 5. imatrikulace studentů VŠZ - Brožíkova síň, Staroměstská radnice v Praze
IX/2009-VII/2010 uskutečnila se mobilita v rámci programu Erasmus - 1. studentka VŠZ, Univerzita Mnichov, Německo
IX/2009 zapojení do projektu Progetto Formazione - intenzivní kurzy italského jazyka a návazné jednoleté studijní stáže pro studenty VŠZ, obor: Všeobecná sestra (Miláno, Itálie)
IX/2009 otevření nového oboru: Radiologický asistent
15. 7. 2009 rozhodnutí MŠMT ČR o udělení akreditace bakalářskému studijnímu programu Specializace ve zdravotnictví se studijním oborem Radiologický asistent do roku 2013
VII/2009 2. promoce studentů VŠZ - Brožíkova síň, Staroměstská radnice v Praze
IV/2009 VŠZ spolupořadatelem celokrajská konference Školství a zdraví 21 (Praha)
III/2009 PhDr. Jitka Němcová, PhD., PhDr. Eva Kymrová reprezentovaly VŠZ na 6. vědecko-pracovní schůzi Implementace nového zákona o sociálních službách v SR (Bratislava, SK)
III/2009 VŠZ spolupořadatelem 6. vědecko-pracovní schůze "Implementácia nového zákona o sociálnych službách v SR" (Bratislava, SK)
II/2009 PhDr. René Hanušová reprezentovala VŠZ na antropologické konferenci Kulturní a sociální diverzifikace národnostních menšin a cizineckých komunit (Praha)
II/2009 učitelské mobility v rámci programu Erasmus na LF UK, Ústav Ošetrovatelstva, Bratislava se účastnila PhDr. Jana Hlinovská, PhD.
I/2009 Erasmus učitelská mobilita – výukový pobyt na Lekárskej fakultě univerzity Komenského v Bratislavě, na Ústavě ošetrovateľstva LF UK, v Bratislavě
I/2009 Mgr. Ivana Jahodová reprezentovala VŠZ na celostátní telekonferenci zdravotnických pracovníků nelékařských profesí Kvalita je naše priorita (Praha)
I/2009 VŠZ se stala spoluvydavatelem vědeckého recenzovaného časopisu Zdravotnictví a sociální práce
XII/2008 PhDr. Jitka Němcová, PhD., PhDr. Dušan Sysel, PhD., Mgr. Ivana Jahodová, PhDr. Jana Hlinovská, PhDr. René Hanušová, Ing. František Kunc, PhD. reprezentovali VŠZ na XVII. Celoslovenské konferenci sester pracujících v zařízeních sociální péče na Slovensku (Bratislava, SK) 
16. 12. 2008 rozhodnutí MŠMT ČR o prodloužení platnosti akreditace bakalářského studijního programu Ošetřovatelství se studijními obory Porodní asistentka a Všeobecná sestra do roku 2012
X/2008 Mgr. Ivana Jahodová, PhDr. Dušan Sysel, PhD., PhDr. Jana Hlinovská reprezentovali VŠZ na konferenci Sekce sester pracujících v zařízeních sociální péče (Bratislava, SK)
X/2008 Mgr. Ivana Jahodová, PhDr. Dušan Sysel, PhD. reprezentovali VŠZ na Mezinárodní konferenci k 90. výročí založení LF UK v Bratislavě (Bratislava, SK)
X/2008 4. imatrikulace studentů VŠZ - Brožíkova síň, Staroměstská radnice v Praze
VII/2008 1. promoce studentů VŠZ - Brožíkova síň, Staroměstská radnice v Praze
31. 5. 2008 ukončení programu JPD3 "Mentor v ošetřovatelské péči o seniory ve Velké Británii a v České republice"
V/2008 VŠZ pořadatel Mezinárodní konference Kvalita života seniorů - well-being (Praha)
II/2008 VŠZ spolupořadatel vědeckého semináře Etické problémy umírání a smrt (Praha)
I/2008 Mgr. Ivana Jahodová reprezentovala VŠZ na celostátní telekonferenci zdravotnických pracovníků nelékařských profesí Poskytujeme bezpečnou péči (Praha)
XII/2007 PhDr. Jitka Němcová, PhD., PhDr. Eva Kymrová, PhDr. Anna Mazalánová, PhD. reprezentovaly VŠZ na 5. vědecko-pracovní schůzi Komplexná ošetřovatelská starostlivosť o seniorov (Bratislava, SK) 
XII/2007 VŠZ spolupořadatel 5. vědecko-pracovní schůze Komplexná ošetrovatelstká starostlivosť o seniorov (Bratislava, SK)
XI/2007 Mgr. Ivana Jahodová reprezentovala VŠZ na konferenci pro sestry Komplexní a kontinuální péče o ortopedického pacienta (Praha)
XI/2007 PhDr. Jitka Němcová, PhD. a PhDr. Eva Kymrová reprezentovaly VŠZ na III. Vědecko-odborné konferenci s mezinárodní účastí Komplexná prevencia núdze a utrpenia (Prešov, SK)
XI/2007 spolupořadatel konference pro sestry Komplexní a kontinuální péče o ortopedického pacienta (Praha)
X/2007 Mgr. Ivana Jahodová reprezentovala VŠZ na konferenci s mezinárodní účastí Péče o seniory (Praha)
X/2007 3. imatrikulace studentů VŠZ - Brožíkova síň, Staroměstská radnice v Praze
X/2007 VŠZ pořadatelem mezinárodní konference Péče o seniory (Praha)
VII/2007 prezentace projektu Specifika ošetřovatelství v zemích EU na mezinárodní konferenci v Brightonu (Brighton, VB)
V/2007  PhDr. Jitka Němcová, PhD., Mgr. Ivana Jahodová reprezentovaly VŠZ na XVI. Celostátní konferenci sester pracujících v zařízeních sociální péče (Ružomberok, SK)
V/2007 VŠZ pořadatel Mezinárodní konference ke Dni ošetřovatelství s podtitulem Ošetřování v multikulturní společnosti (Praha)
II/2007 VŠZ pořadatel Mezinárodní konference Péče o seniory (Praha)
II/2007 VŠZ spolupořadatel Mezinárodního semináře Ošetřování neslyšících pacientů (Praha)
II/2007 novým rektorem byl jmenován prof. MUDr. Zdeněk Seidl, CSc.
X/2006 2. imatrikulace studentů VŠZ - Brožíkova síň, Staroměstská radnice v Praze
V/2006 prezentace PhDr. Jitky Němcové, PhD. na mezinárodní konferenci Rozvoj ošetřovatelství a jeho budoucnost (Praha)
2006 účast na projektu Problematika islámu v rámci ošetřovatelství
2006 účast na projektu EU Ošetřovatelství v EU, ošetřovatelství v multikulturní společnosti a ošetřovatelství kulturních jazykových menšin neslyšících
20. 4. 2006 PhDr. Jitka Němcová, PhD. finalistkou soutěže "Manager roku 2005" v oblasti vzdělávání, zdravotnictví a sociální péče
V/2006 VŠZ pořádala mezinárodní konferenci Rozvoj ošetřovatelství a jeho budoucnost
V/2006 udělen Erasmus University Charter opravňující VŠZ zapojit se do programu výměnných stáží pedagogů a studentů
1. 2. 2006 zahájení programu JPD3 Mentor v ošetřovatelské péči o seniory ve Velké Británii a v České republice
I/2006 pořadatel odborné konference Příprava vzdělávacích programu VOŠ, PhDr. Jitka Němcová, PhD. prezentovala VŠZ na konferenci
X/2005 1. imatrikulace studentů VŠZ - hlavní sál Magistrátu hl. m. Prahy, Staroměstská radnice
IX/2005 zahájení 1. akademického roku (studijní obory: Všeobecná sestra, Porodní asistentka)
Sdílet na Facebook
Zpět...
KONTAKTY

Duškova 7, 150 00 Praha 5 (mapa)
IČ: 272 35 530
Vltavská 585/14, Praha 5 (mapa)
AED defibrilátor ve vestibulu školy
Všechna práva vyhrazena ©
2021
Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. | Cookies
Vytvořilo studio: InGenius Webdesign