Pokouším se připojit k serveru...

Připojení k serveru bylo ztraceno. Vyčkejte na znovuobnovení stránky, nebo ji obnovte ručně.

ZAVŘÍT
EN RU DE

AKADEMICKÝ ROK 2022/2023

Významné akce a události Vysoké školy zdravotnické, které probíhají v průběhu akademického roku 2022/2023.

 

účast VŠZ                                   VŠZ pořadatel nebo spolupořadatel                          mezinárodní aktivity a granty                     promoce, imatrikulace                                významné události školy                             
3.-4. 7. 2023
21. promoce studentů VŠZ - Brožíkova síň, Staroměstská radnice v Praze
26. 6. 2023
rektorka VŠZ doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. se účastnila zasedání Rady CSVŠ, v.v.i., která se konala v Praze
21. 6. 2023
rektorka VŠZ doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. se účastnila semináře Asociace děkanů lékařských fakult a VŠ vzdělavatelů k řešení nedostatku vybraných nelékařských zdravotnických profesí, který se konal v Emauzském opatství (pozvánka)
20. 6. 2023
rektorka VŠZ doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. a ředitel VŠZ Ing. František Kunc, PhD. se účastnili slavnostního otevření Centra duševní rehabilitace v Berouně (pozvánka)
17. 6. 2023
Bc. Táňa Kalinová se aktivně účatnila konference SPIS - Intervenet, která se konala v NCO NZO v Brně (program)
8. 6. 2023
rektorka VŠZ doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. se účastnila 171. zasedání Pléna České konference rektorů, které se konalo ve Křitnách péčí Mendlovy univerzity Ostravské univerzitě (pozvánka)
18. 5. 2023
rektorka VŠZ doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD.  a prorektorka pro rozvoj a vnitřní vztahy Ing. Soňa Jexová, PhD. se účasnily 21. zasedání Předsednictva Rady vysokých škol, která se konalo na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích a on-line formou (pozvánka)
17. 5. 2023
rektorka VŠZ doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. se účastnila zasedání Vědecké rady Fakulty zdravotnických studií Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (pozvánka)
17. 5. 2023
studenti VŠZ se účastnili jako figuranti metodického cvičení GOLEM (cvičný zásah po útoku teroristů v centru Prahy) pořádaného Zdravotnickou záchranné služby hl. m. Prahy a Policií ČR (foto1, foto2, foto3)
16. 5. 2023
rektorka VŠZ doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. se pronesla zahajovací řeč na konferenci 25 let soukromého vysokého školství v České republice, která se konala pod záštitou guvernéra České národní banky, Ing. Aleše Michla, Ph.D., v Kongresovém centru České národní banky (program)
16. 5. 2023
studenti VŠZ se účastnili jako figuranti taktického cvičení IZS STADION 2023 EDEN (modelová situace k mimořádné události na stadionu)
16. 5. 2023
vedoucí studijního programu Zdravotnické záchranářství Mgr. Jaroslav Pekara, Ph.D. přednášel v rámci workshopu Aesculap Akademie zaměstnancům Rehabilitačního ústavu Brandýs nad Orlicí (pozvánka)
15. 5. 2023
rektorka VŠZ doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. se účastnila slavnostního XXIV. valného shromáždění Učené společnosti České republiky, které se konalo v Karolinu (pozvánka)
12.-14. 5. 2023
studenti VŠZ absolvovali tradiční sportovní kurz na rakouské řece Salze (fotogalerie)
11. 5. 2023
rektorka VŠZ doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. se účastnila předávání Ceny Alice Garrigue Masarykové za významné zásluhy v ošetřovatelství a v péči o pacienty, které pořádal Senát ČR (Výbor pro zdravotnictví) za odborné spolupráce Ministerstva zdravotnictví ČR v hlavním sále Valdštejnského paláce (program), (foto1, foto2)
9.-12. 5. 2023
studenti studijního programu Zdravotnické záchranářství absolvovali výcvik v kurzu "Záchrana ve výškách a nad volnou hloubkou" pod vedením Ing. Ondry Belici z Lezectvi.cz (fotogalerie)
4. 5. 2023
rektorka VŠZ doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. se účastnila valné hromady Sdružení profesního terciárního vzdělávání (SPTV), která byla pořádána hybridně, fyzicky na Vysoké škola zdravotnické (pozvánka)
3. 5. 2023
vedoucí studijního programu Zdravotnické záchranářství Mgr. Jaroslav Pekara, Ph.D. přednášel v rámci Vědecké schůze Psychiatrické společnosti ČLS JEP (program), (pozvánka)
2. 5. 2023
vedoucí studijního programu Zdravotnické záchranářství Mgr. Jaroslav Pekara, Ph.D. přednášel v rámci workshopu Aesculap Akademie zaměstnancům Rehabilitačního ústavu Brandýs nad Orlicí (pozvánka)
27.-30. 4. 2023
studenti studijního programu Zdravotnické záchranářství absolvovali výcvik v kurzu "Záchrana ve výškách a nad volnou hloubkou" pod vedením Ing. Ondry Belici z Lezectvi.cz (fotogalerie)
20. 4. 2023
prorektorka pro rozvoj a vnitřní vztahy Ing. Soňa Jexová, PhD. se účastnila 20. zasedání Předsednictva Rady vysokých škol, které se konalo v zasedací místnosti Kampusu Hybernská (pozvánka)
19. 4. 2023
prorektorka pro pedagogickou činnost doc. MUDr. Lidmila Hamplová, PhD. prezentovala na 9. vzdělávací konferenci Den zdraví (s podtitulem Zdravotní gramotnost cesta ke zdraví) příspěvek "Zvyšování zdravotní gramotnosti v oblasti prevence šíření HIV a ostatních STI metodou krátké intervence". Konference pořádala Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci (program)
19. 4. 2023
rektorka VŠZ doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. se účastnila zasedání pracovní skupiny pro Vnitřní hodnocení Fakulty humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
19. 4. 2023
studenti studijního programu Zdravotnické záchranářství se zúčastnili odborné exkurze na pitevně Ústavu soudní patologie
17. - 19. 4. 2023
Mgr. Martin Krause, Ph.D. a Mgr. Michaela Přibíková se aktivně účastnili XXIX. Mezinárodní konference Nemocniční epidemiologie a hygiena pořádanou SNEH (Česká společnost nemocniční epidemiologie a hygieny) 
18. 4. 2023
rektorka VŠZ doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. se účastnila zasedání Vědecké rady Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (pozvánka)
13. 4. 2023
rektorka VŠZ doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. se účastnila 170. zasedání Pléna České konference rektorů, které se konalo na Ostravské univerzitě (pozvánka)
13. 4. 2023
VŠZ pořádala 18. mezinárodní vědeckou konferenci s podtitulem "Etické aspekty ošetřovatelské péče" (program)
11. 4. 2023
studenti VŠZ absolvovali přednášku "Výjimeční lidé, výjimečná pracoviště" Mgr. Soni Mendlové, náměstkyně pro ošetřovatelskou péči ve FN Bulovka, v níž přiblížila základní úkoly nemocnice, tedy péči o zdraví a výchovu obyvatelstva i výcvik a vzdělávání zdravotnických pracovníků (foto)
11. 4. 2023
Fakulta zdravotnických studií TUL pořádala konferenci Inovativní a aktivizační metody ve vzdělávání v nelékařských zdravotnických oborech, která se konala v rámci řešeného projektu TAČR: Osobní vzdělávací prostředí vysokoškolských studentů zdravotnických oborů (TL03000205), na kterém participuje také VŠZ za kterou se akce aktivně zúčasntili: rektorka doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD., Mgr. Martin Krause, Ph.D., Mgr. Jaroslav Pekara, Ph.D. Pasivní účast: RNDr. Eva Kočovská, Ph.D., Mgr. Marie Froňková a Mgr. Michaela Přibíková. Součástí konference byly také pratické workshopy (pozvánka)
5. 4. 2023
studenti 3. ročníku studijního programu Zdravotnické záchranářství se zúčastnili odborné exkurze na Klinice popáleninové medicíny FN Královské Vinohrady
3. 4. 2023
rektorka VŠZ doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. se účastnila zasedání Akční pracovní skupiny pro QA profesních studijních programů, která se konala pod záštitou SPTV, CSVŠ a ČKR online prostřednictvím platformy ZOOM
28. 3. 2023
Mgr. Marie Froňková, PhDr. Jana Hlinovská, Mgr. Martin Krause, Ph.D., Mgr. Eva Marková, Ph.D. a Mgr. Michaela Přibíková se účastnili webináře Využívejte elektronické knihy ProQuest Ebook Central naplno, který pořádala společnost Albertina Icome Praha
23.-24. 3. 2023
vedoucí studijního programu Zdravotnické záchranářství Mgr. Jaroslav Pekara, Ph.D. vedl dvoudenní workshop s názvem "Komplexní prevence násilí pro zdravotnické pracovníky" v Nemocnici Jablonec nad Nisou (program)
22. 3.2023
studenti Všeobecného ošetřovatelství absolvovali v rámci předmětu Ošetřovatelská péče v psychiatrii přednášku prof. MUDr. Jána Praška, CSc. o syndromu vyhoření u všeobecných sester. Na přednášku navazovala prezentace Centra duševní rehabilitace, které se stane součástí Rehabilitační nemocnice Beroun, jehož cílem je zcela změnit fungování české psychiatrie. Projekt studentům Všeobecného ošetřovatelství představili Mgr. Pavel Scholz, Ph.D. náměstek pro projektové řízení AKESO holding a Mgr. et. Mgr. Eliška Pousková, DiS., staniční sestra
16. 3. 2023 prorektorka pro rozvoj a vnitřní vztahy Ing. Soňa Jexová, PhD. se účastnila 19. zasedání Předsednictva Rady vysokých škol, které se konalo v zasedací místnosti Kampusu Hybernská (pozvánka)
15. 3. 2023 VŠZ pořádala pro své studenty tradiční BURZU PRÁCE, na které se prezentovala zdravotnická zařízení, se kterými škola dlouhodobě spolupracuje (Fakultní nemocnice Motol, Všeobecná fakultní nemocnice, Nemocnice Na Homolce, Rehabilitační klinika Malvazinky, Nemocnice Na Bulovce, Nemocnice Na Homolce , IKEM, FN Královské Vinohrady, holding AKESO, Ústav pro péči o matku a dítě, Ústřední vojenská nemocnice, ZZS hl. m. Prahy) (pozvánka)
1. 3. 2022  
23. 2. 2023 studenti Vysoké školy zdravotnické se zúčastnili workshopu Simulační cvičení v ošetřovatelství, kterou pro VŠZ pořádala Aesculap Akademie (pozvánka)
23. 2. 2023 rektorka VŠZ doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. a vedoucí katedry Všeobecného ošetřovatelství Mgr. Eva Marková, Ph.D. se účastnily Školení hodnotitelů NAÚ, které se konalo online (pozvánka)
17. 2. 2023 vedoucí katedry Všeobecného ošetřovatelství Mgr. Eva Marková, Ph.D. se účastnila online zasedání Komise pro soukromé vyoské školy Rady vysokých škol
17. 2. 2023 rektorka VŠZ doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. se zúčastnila 169. zasedání Pléna České konference rektorů. Výroční shromáždění se konalo na Masarykovy koleji ČVUT v Praze (pozvánka)
16. 2. 2023 rektorka VŠZ doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. se zúčastnila slavnostního shromáždění k 30. výročí založení České konference rektorů, která se konalo v Betlémské kapli (pozvánka)
9. 2. 2023 rektorka VŠZ doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. a prorektorka pro rozvoj a vnitřní vztahy Ing. Soňa Jexová, PhD. se účastnily 7. zasedání Sněmu Rady vysokých škol, které se konalo v Modré posluchářeně Kongresového centra Univerzity Karlovy (program)
2.-3. 2. 2023 vedoucí studijního programu Zdravotnické záchranářství Mgr. Jaroslav Pekara, Ph.D. vedl dvoudenní workshop s názvem "Komplexní prevence násilí pro zdravotnické pracovníky" v Psychiatrické nemocnici Kroměříž (pozvánka)
27. 1. 2023 rektorka VŠZ doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. předsedala I. bloku sesterské sekce v rámci 14. kolokvia PragueONCO, které se konalo v Clarion Congress Hotel Prague (program), (certifikát)
23.-27.1.2023 vedoucí studijního programu Zdravotnické záchranářství Mgr. Jaroslav Pekara, Ph.D. organizoval společně s Horskou záchrannou službou ČR lyžařský výcvik s nácvikem ošetřování raněných na sjezdovkách a v chladných podmínkách (fotogalerie)
24.-26. 1. 2023 VŠZ se účastnila XV. ročníku evropského veletrhu pomaturitního a celoživotního vzdělávání GAUDEAMUS, který se konal v PVA Letňany (foto)
19. 1. 2023 prorektorka pro rozvoj a vnitřní vztahy Ing. Soňa Jexová, PhD. se účastnila 17. zasedání Předsednictva Rady vysokých škol (pozvánka)
18. 1. 2023 vedoucí katedry Všeobecného ošetřovatelství Mgr. Eva Marková, Ph.D. se účastnila online jednání Komise pro vzdělávací činnosti Rady vysokých škol
11. 1. 2023 studenti Vysoké školy zdravotnické se zúčastnili workshopu Infuzní technika v ošetřovatelské praxi, kterou pro VŠZ pořádala Aesculap Akademie (pozvánka)
4.-5. 1. 2023 vedoucí studijního programu Zdravotnické záchranářství Mgr. Jaroslav Pekara, Ph.D. vedl dvoudenní workshop s názvem "Komplexní prevence násilí pro zdravotnické pracovníky" v Psychiatrické nemocnici Opava (pozvánka)
15. 12. 2022 prorektorka pro rozvoj a vnitřní vztahy Ing. Soňa Jexová, PhD. se účastnila 16. zasedání Předsednictva Rady vysokých škol (pozvánka)
12. 12.2022 prorektorka pro pedagogickou činnost doc. MUDr. Lidmila Hamplová, PhD. se účastnila kurzu – Aktuální epidemiologické otázky v souvislosti s migrační vlnou (akce č. 207022106), který se konal v Hotelu ILF (Praha), (certifikát)
7. 12. 2022 rektorka VŠZ doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. se účastnila zasedání Vědecké rady Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (pozvánka)
6. 12. 2022 prorektorka pro pedagogickou činnost doc. MUDr. Lidmila Hamplová, PhD. se aktivně účastnila projektu a závěrečné konference k projektu Efektivní podpora zdraví osob ohrožených chudobou a sociálním vyloučením pod záštitou Státního zdravotního úřadu (pozvánka), (certifikát), (certifikát o školení k projektu)
5. 12. 2022 VŠZ pořádala workshopy věnované moderní výuce na zdravotnických oborů na vysokých školách, které se konaly v rámci řešeného projektu TAČR: Osobní vzdělávací prostředí vysokoškolských studentů zdravotnických oborů (TL03000205), na kterém VŠZ participuje (pozvánka)
2. 12. 2022 rektorka VŠZ doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. se účastnila jednání Akční skupiny pro zajišťování kvality profesních studijních programů, které se konalo 183. zasedání Předsednictva České konference rektorů, které se konalo Parkhotelu Plzeň pod patronátem Západočeské univerzity v Plzni
1. 12. 2022 rektorka VŠZ doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. se účastnila 183. zasedání Předsednictva České konference rektorů, které se konalo v Praze
1. 12. 2022 rektorka VŠZ doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. se účastnila 168. zasedání Pléna České konference rektorů, které se konalo Parkhotelu Plzeň pod patronátem Západočeské univerzity v Plzni (pozvánka)
29. 11. 2022 rektorka VŠZ doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. se účastnila 23. zasedání Rady pro vnitřní hodnocení Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně (pozvánka)
24.-25. 11. 2022 prorektorka pro pedagogickou činnost doc. MUDr. Lidmila Hamplová, PhD. se aktivně účastnila 8. Mezinárodního sympozia ke Světovému dni AIDS s příspěvkem "Míra stigmatizace lidí žijících s HIV v České republice". Sympozium pořádala Společnost infekčního lékařství ČLS JEP, Klinika infekčních nemocí a celostní medicíny LF UK a FN Plzeň, Státním zdravotním ústavem Praha a Zdravotním ústavem se sídlem Ústí nad Labem v hotelu Congress Centre Primavera v Plzni (certifikát), (abstract book)
24. 11. 2022 prorektorka pro rozvoj a vnitřní vztahy Ing. Soňa Jexová, PhD. se účastnila 15. zasedání Předsednictva Rady vysokých škol (pozvánka)
21.-22. 11. 2022 rektorka VŠZ doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. se účastnila mezinárodní konference strategie a politiky ve vysokém školství CZEDUCON, kterou pořádalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Dům zahraniční spolupráce konané při příležitosti českého předsednictví v Radě EU (pozvánka)
10.-11. 11. 2022 vedoucí katedry Zdravotnického záchranářství Mgr. Jaroslav Pekara, Ph.D. byl členem organizačního výboru a aktivně se účastnil na konferenci Pelhřimovský podvečer 2022 (program)
7. 11. 2022 rektorka VŠZ doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. se účastnila koordinační schůzky Sdružení profesního terciárního vzdělávání k projektu Osobní vzdělávací prostředí vysokoškolských studentů zdravotnických oborů podpořeného z programu TAČR ETA č. TL03000205
3.-4. 11.2022 vedoucí katedry Zdravotnického záchranářství Mgr. Jaroslav Pekara, Ph.D. se účastnil semináře Deeskalace pod vedením dánských policistů. Praha, které pořádalo Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví, z. s. (certifikát)
4. 11. 2022 vedoucí katedry Zdravotnického záchranářství Mgr. Jaroslav Pekara, Ph.D. se účastnil workshopu pořádaného Nadací Vize 97 a Instituem klinické a experimentální medicíny na téma Dárcovský a transplantační program v ČR a ještě téma navíc (pozvánka)
4. 11. 2022 vedoucí katedry Všeobecného ošetřovatelství Mgr. Eva Marková, Ph.D. se účastnila zasedání Komise pro vzdělávací činnost RVŠ
2. 11. 2022 studenti 2. ročník studijního programu Zdravotnické záchranářství se zúčastnili odborné exkurzi na I. interní klinice – hematologie VFN, Klinice anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny (KARIM)
25. 10. 2022 18. imatrikulace studentů VŠZ - Brožíkova síň, Staroměstská radnice v Praze
13. 10. 2022 prorektorka pro rozvoj a vnitřní vztahy Ing. Soňa Jexová, PhD. a vedoucí katedry VS Mgr. Eva Marková, Ph.D. se účastnily 6. zasedání Sněmu Rady vysokých škol (program)
13. 10. 2022 rektorka VŠZ doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. se účastnila 23. zasedání Rady pro vnitřní hodnocení Technické univerzity v Liberci (program)
11. 10. 2022 jednání zástupců VŠZ s profesorkou Kristin Hjorthang Urstad z norské univerzity Stavanger ohledně spolupráce na e-learningové aplikaci DigiSim, která slouží k osvojení procesů v ošetřovatelství. VŠZ by se v budoucnu měla podílet na implementaci aplikace do českého prostředí (foto)
10. 11. 2022 rektorka VŠZ doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. se účastnila 5. ročník Národního summitu profesního vzdělávání, který se konal v barokních prostorech Anglo-americké vysoké školy (pozvánka), (zpráva)
6.-8. 10. 2022 vedoucí katedry Zdravotnického záchranářství Mgr. Jaroslav Pekara, Ph.D. se aktivně účastnil mezinárodního kongresu European Violence in Clinical Psychiatry, který se konal v Rotterdamu (Nizozemí) (certifikát)
6.-7. 10. 2022 rektorka VŠZ doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. se účastnila 167. zasedání Pléna České konference rektorů, které se konalo ve Velké aule a Vlasteneckém sále Karolina Univerzity Karlovy (pozvánka)
6. 10. 2022 rektorka VŠZ doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. se účastnila slavnostního zahájení akademického roku 2022/2023 vysokých škol České republiky, které se konalo ve Velké aule Karolina Univerzity Karolovy (pozvánka)
6. 10. 2022 prorektorka pro pedagogickou činnost doc. MUDr. Lidmila Hamplová, PhD. se aktivně účastnila Veletrhu sociálních služeb a Dne zdraví na Praze 12 s přednáškou na téma "Problematika závislosti na tabáku" (program)
5. 10. 2022 vedoucí katedry Zdravotnického záchranářství Mgr. Jaroslav Pekara, Ph.D. se účastnil Jednodenní mezinárodní konference o zkušenostech s on-line výukou pohledem žáků, studentů, pedagogů a IT specialistů (program)
4.-5. 10. 2022 vedoucí Katedry ošetřovatelství Mgr. Eva Marková, Ph.D. se účastnila 5. konference PREVON, kterou pořádalo Národní screeningové centrum (program)
4. 10. 2022 rektorka VŠZ doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. se účastnila Vědecké rady Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (program)
27.-29. 9. 2022 vedoucí katedry Zdravotnického záchranářství Mgr. Jaroslav Pekara, Ph.D. se účastnil tréninkové školy projektu Fostern COST - FOSATRETEN EVIPRG Training School v Groningenu (Nizozemí) (certifikát)
23. 9. 2022 Mgr. Iveta Turečková absolvovala elektronický kurz Zdravotní gramotnost 2022: jak lépe posoudit pravdivost informací o zdraví pořádaného Národní lékařskou knihovnou (certifikát)
14.-16. 9. 2022 studenti VŠZ se aktivně účastnili při zajištění konference EPUAP 2022, která se konala v Clarion Congress Hotelu v Praze (pozvánka)
15. 9. 2022 prorektorka pro rozvoj a vnitřní vztahy Ing. Soňa Jexová, PhD. se účastnila 14. zasedání Předsednictva Rady vysokých škol (pozvánka)
11.-15. 9. 2022 studenti VŠZ se účastnili pod vedením vedoucího katedry Zdravotnického záchranářství Mgr. Jaroslav Pekara, Ph.D. odborného soustředění s názvem "Záchrana na proudicích řekách (program)
8.-9. 9. 2022 Mgr. Martin Krause, Ph.D., Mgr. Michaela Přibíková a Mgr. Marie Froňková se aktivně učastnili na International Symposium: Nursing of the 21st Century in the Process of Changes pořádaném Univerzitou Konštantína Filozofa v Nitře (program)
6. 9. 2022 vedoucí katedry Zdravotnického záchranářství Mgr. Jaroslav Pekara, Ph.D. se aktivně účastnil Celorepublikové porady psychologů, která se konala ve Zotavovně VS ČR v Praze - Květnici (program)
2. 9. 2022 teambuilding zaměstnanců VŠZ, plavba parníkem (foto)
1. 9. 2022 prorektorka pro rozvoj a vnitřní vztahy Ing. Soňa Jexová, PhD. se účastnila mimořádného zasedání Předsednictva Rady vysokých škol, které probíhalo on-line 

 

Sdílet na Facebook
Zpět...
KONTAKTY

Duškova 7, 150 00 Praha 5 (mapa)
IČ: 272 35 530
Vltavská 585/14, Praha 5 (mapa)
AED defibrilátor ve vestibulu školy
Všechna práva vyhrazena ©
2021
Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. | Cookies
Vytvořilo studio: InGenius Webdesign