Pokouším se připojit k serveru...

Připojení k serveru bylo ztraceno. Vyčkejte na znovuobnovení stránky, nebo ji obnovte ručně.

ZAVŘÍT
EN RU DE

Akademický rok 2021/22

Události a aktivity akademiků a studentů Vysoké školy zdravotnické v akademickém roce 2021/2022.

účast VŠZ                                   VŠZ pořadatel nebo spolupořadatel                          mezinárodní aktivity a granty                     promoce, imatrikulace                                významné události školy                             
30.6.-1.7.2022 20. promoce studentů VŠZ - Brožíkova síň, Staroměstská radnice v Praze
15.-18. 6. 2022 vedoucí katedry Zdravotnického záchranářství Mgr. Jaroslav Pekara, Ph.D. se aktivně účastnil XIV. sjezdu psychiatrické společnosti ČLS JEP v Mikulově (certifikát)
14. 6. 2022 prorektorka pro rozvoj a vnitřní vztahy Ing. Soňa Jexová, PhD. se účastnila 7. národní konference o genderu a vědě pod titulem Plány genderové rovnosti: cesta ke změně, která se konala v budově Akademie věd ČR a online (pozvánka)
9. 6. 2022 rektorka VŠZ doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. se účastnila 22. zasedání Rady pro vnitřní hodnocení Technické univerzity v Liberci (pozvánka)
7. 6. 2022 prorektorka pro pedagogickou činnost doc. MUDr. Ludmila Hamplová, PhD. se aktivně účastnila panelové diskuze v rámci výroční konference Aesculap Akademie zaměřené na Trendy praktického vzdělávání ve zdravotnictví, která se konala Cubex Centru Praha (pozvánka), (foto)
7. 6. 2022 rektorka VŠZ doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. se účastnila na 2. schůzi podvýboru pro vědu a vysoké školy Parlamentu České republiky, která se konala v budově Poslanecké sněmovny (pozvánka)
2. 6. 2022 prorektorka pro pedagogickou činnost doc. MUDr. Ludmila Hamplová, PhD. předsedala zkušební komisi kurzu Masér pro práci ve zdravotnictví (akreditováno MZ ČR) ve vzdělávacím zařízení s názvem Zdravotnické zařízení Stanislav Flandera
2. 6. 2022 rektorka VŠZ doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. se účastnila 166. zasedání Pléna České konference rektorů, které se konalo na Vysoké škole ekonomické v Praze (pozvánka)
2. 6. 2022 rektorka VŠZ doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. se účastnila Společeného zasedání Slovenské rektorské konference a České konference rektorů, které se konalo na Vysoké škole ekonomické v Praze (pozvánka)
19. 5. 2022 prorektorka pro rozvoj a vnitřní vztahy Ing. Soňa Jexová, PhD. se účastnila 12. zasedání Předsednictva Rady vysokých škol, které se konalo online formou prostřednictvím MS Teams (pozvánka)
19. 5. 2022 rektorka VŠZ doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. se účastnila zasedání akademické rady NEWTON Univerzity (pozvánka)
11.-12.5.2022 setkání FOSTREN pokračovalo zasedáním evropské skupiny Euroepean Violence in Psychiatry Reserach Group, jejímž členem je vedoucí studijního programu Zdravotnické záchranářství Mgr. Jaroslav Pekara, Ph.D. (program)
11.-13.5.2022 Vysoká školá zdravotnická pořádala mezinárodní konferenci k projektu FOSTREN (Fostering and Strengthening Approaches to Reducing Coercion in European Mental Health Services), které se účastnilo přes 40 účastníků z 29 zemí Evropy. Zástupci projektu za Českou republiku jsou Mgr. Jaroslav Pekara Ph.D. a RNDr. Eva Kočovská, Ph.D. 11.5. a 12.5. zároveň probíhalo zasedání pracovní skupiny projektu COST-FOSTREN (foto) (program)
5. 5. 2022 vedoucí Katedry ošetřovatelství Mgr. Eva Marková, Ph.D. se účastnila online jednání Komise pro soukromé školy RVŠ
28. 4. 2022 rektorka VŠZ doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. se účastnila slavnostní inaugurace děkanů ČVUT, která se konala v Betlémské kapli (pozvánka)
26. 4. 2022 prorektorka pro rozvoj a vnitřní vztahy Ing. Soňa Jexová, PhD. se účastnila webináře  k mezinárodním sankcím vůči Rusku a Bělorusku platformě MS Teams pořádaného Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy (pozvánka)
22. 4. 2022 rektorka VŠZ doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. se účastnila slavnostní inaugurace rektora Vysoké školy ekonomické v Praze doc. Ing. Petra Dvořáka, Ph.D., které se konalo ve Venclovského aule VŠE (pozvánka)
21. 4. 2022 rektorka VŠZ doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. se účastnila na jednání Pléna Asociace vysokoškolských vzdělavatelů nelékařských zdravotnických profesí v České republice, které se uskuteční na Lékařské fakultě MU v Brně (pozvánka)
21. 4. 2022 prorektorka pro rozvoj a vnitřní vztahy Ing. Soňa Jexová, PhD. se účastnila 11. zasedání Předsednictva Rady vysokých škol, které se konalo online formou prostřednictvím MS Teams (pozvánka)
20. 4. 2022 vedoucí katedry Zdravotnického záchranářství Mgr. Jaroslav Pekara, Ph.D. se aktivně zúčastnil VII. Mezinárodní konference Kvalita a její perspektivy s podtitulem Nové výzvy ve zdravotnictví, kterou pořádala Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice (certifikát)
19. 4. 2022 vedoucí Katedry ošetřovatelství Mgr. Eva Marková, Ph.D. se účastnila online jednání Komise pro soukromé školy RVŠ
14. 4. 2022 vedoucí Katedry ošetřovatelství Mgr. Eva Marková, Ph.D. se účastnila online jednání Komise pro výzkum RVŠ
11. 4. 2022 vedoucí Katedry ošetřovatelství Mgr. Eva Marková, Ph.D. se účastnila online jednání Komise pro vzdělávací činnost RVŠ
7. 4. 2022 rektorka VŠZ doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. se účastnila 165. zasedání Pléna České konference rektorů, které se konalo na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze (pozvánka)
6. 4. 2022 rektorka VŠZ doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. se účastnila slavnostního zasedání Univerzity Karlovy pořádaného u příležitosti 674. výročí založení, které se konalo ve Velké aule Karolina (pozvánka)
4.-6.4. 2022 vedoucí katedry Zdravotnického záchranářství Mgr. Jaroslav Pekara, Ph.D. se aktivně účastnil meetingu k projektu FOSTREN (Reggio Emilio, Itálie) (program), (certifikát)
28. 3. 2022 rektorka VŠZ doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. se účastnila společného jednání Komory B s ministryní pro VVI ČR Mgr. Helenou Langšádlovou, MBA k problematice SVŠ
24. 3. 2022 rektorka VŠZ doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. se účastnila informační webinář k aplikaci příslušných ustanovení pro oblast VŠ v zákoně č. 67/2022 Sb., o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, který byl měl zjednodušit pozici osob zasažených tímto konfliktem, jež mají zájem studovat na vysoké škole v ČR, jehož pořadatelem byl odbor VŠ MŠMT ČR
21. 3. 2022 rektorka VŠZ doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. se účastnila 178. Předsednictva České konference rektorů, které se konalo online formou (pozvánka)
17. 3. 2022 rektorka VŠZ doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. se účastnila jednání s ministrem zdravotnictví prof. MUDr. Vlastimilem Válkem, CSc., MBA, EBIR k problematice vzdělávání ve zdravotnických nelékařských programech
14. 3. 2022 rektorka VŠZ doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. jednala s ministrem školství Mgr. Petrem Gazdíkem o problematice SVŠ
13. 3. 2022 vedoucí Katedry ošetřovatelství Mgr. Eva Marková, Ph.D. se účastnila webináře na téma Krizová intervence na pomoc obětem válečného konfliktu, který pořádal portál Terapie.cz
10. 3. 2022 vedoucí Katedry ošetřovatelství Mgr. Eva Marková, Ph.D. se účastnila on-line zasedání Komise pro soukromé vysoké školy Rady vysokých škol
1. 3. 2022 rektorka VŠZ doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. byla jmenována MŠMT náhradnicí člena Plánovací komise programu pro Prioritu 2 Operačního programu Jan Amos Komensk za Českou konferenci rektorů (jmenovací dekret)
1. 3. 2022 vedoucí Katedry ošetřovatelství Mgr. Eva Marková, Ph.D. se účastnila on-line jednání Pracovní komise pro etiku ve vědecké a pedagogické práci Rady vysokých škol
25. 2. 2022 rektorka VŠZ doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. se účastnila slavnostní inaugurace rektora Univerzity Pardubice, které se konalo v aule Arnošta z Pardubic (pozvánka)
22. 2. 2022 vedoucí Katedry ošetřovatelství Mgr. Eva Marková, Ph.D. se účastnila online kulatého stolu na téma Biografická péče o seniory ve výuce, který pořádalo MPSV ČR a #seniořivkrajich (pozvánka)
17. 2. 2022 vedoucí Katedry ošetřovatelství Mgr. Eva Marková, Ph.D. on-line jednání Komise pro soukromé vysoké školy Rady vysokých škol, které se konalo online formou prostřednictvím MS Teams
11. 2. 2022 rektorka VŠZ doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. se účastnila 164. zasedání Pléna České konference rektorů, které se konalo na Masarykově univerzitě v Brně (pozvánka)
10. 2. 2022 prorektorka pro rozvoj a vnitřní vztahy Ing. Soňa Jexová, PhD. se účastnila 4. zasedání Sněmu Rady vysokých škol, které se konalo online formou prostřednictvím MS Teams (pozvánka)
4. 2. 2022 vedoucí oboru Porodní asistence PhDr. Markéta Školoudová účastnila jednodenního workshopu Optimální péče o nedonošeného novorozence, který pořádalo Národní laktační centrum/Laktační liga. Workshopu se účastnila také  studentka 3. ročníku porodní asistence Lucie Šilhavá, protože se tématu Kojení a edukace věnuje ve své bakalářské práci. Workshop byl zaměřený na Optimalizaci nutriční péče u nedonošených dětí, koordinátorem akce byla MUDr. Anna Mydlilová (pozvánka)
25.-27. 1. 2022 VŠZ se účasnila XIV. ročníku evropského veletrhu pomaturitního a celoživotního vzdělávání GAUDEAMUS 2022, který se konal v PVA Letňany
24.-28.1. 2022 VŠZ organizovala sportovní lyžařský kurz s Horskou záchrannou službou ČR (Harrachov)
20. 1. 2022 prorektorka pro rozvoj a vnitřní vztahy Ing. Soňa Jexová, PhD. se účastnila 9. zasedání Předsednictva Rady vysokých škol, které se konalo online formou prostřednictvím MS Teams (pozvánka)
18. 1. 2022 vedoucí Katedry ošetřovatelství Mgr. Eva Marková, Ph.D. se účastnila online jednání Komise pro vzdělávací činnost RVŠ prostřednictvím platformy zoom (pozvánka)
17. 1. 2022 rektorka VŠZ doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. se účastnila 176. Předsednictva České konference rektorů, které se konalo online formou (pozvánka)
13. 1. 2022 rektorka VŠZ doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. se účastnila Valné hromady Sdružení profesního terciárního vzdělávání v roce 2022, která se konala na Vysoké škole zdravotnické v Praze (program)
14.12.2021 vedoucí studijního programu Porodní asistence PhDr. Markéta Školoudová se zúčastnila Malých doškolovacích dnů, jejichž odborným garantem je prof. MUDr. David Cibula, CSc. FCNA (pozvánka)
1.11.-5.12. 2021 Mgr. Iveta Turečková se zúčastnila e-learningového kurzu Medicínské informace pro knihovníky 2021: Vyhledávání ve vybraných domácích i zahraničních databázích, který realizovala Národní lékařská knihovna a Klub lékařských knihoven SKIP s podporou programu MK VISK2 - Mimoškolní vzdělávání knihovníků (certifikát)
25.-26.11. 2021 prorektorka pro pedagogickou činnost doc. MUDr. Lidmila Hamplová, PhD. se s příspěvkem "Aplikace metody krátké intervence v prevenci šíření HIV/AIDS a ostatních STI" zúčastnila 7. Mezinárodního sympozia ke Světovému dni AIDS, které se konalo v Plzni (program), (certifikát)
25.-26.11. 2021 zástupci katedry Ošetřovatelství Mgr. Eva Marková, Ph.D. a PhDr. Jana Hlinovská, PhD. se zúčastnili celostátní konference Obezitologie a bariatrie 2021, které se konala online (program), (certifikát)
25. 11. 2021 rektorka VŠZ doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. se účastnila 20. zasedání Rady pro vnitřní hodnocení Technické univerzity v Liberci (program)
24. 11. 2021 asistentka katedry Všeobecného ošetřovatelství Mgr. Marie Froňková se účastnila rektorka VŠZ doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. se účastnila webináře - SIDECAR Erasmus plus: Mezinárodní závěrečná konference/ International Final Conference (certifikát)
23. 11. 2021 rektorka VŠZ doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. se účastnila jednání Akademické rady Vysoké školy mezinárodních a veřejných vztahů v Praze, o.p.s. (program)
18. 11. 2021 prorektorka pro rozvoj a vnitřní vztahy Ing. Soňa Jexová, PhD. se účastnila 3. zasedání sněmu Rady vysokých škol, které se konalo online formou prostřednictvím MS Teams (pozvánka)
3.-6.11. 2021 vedoucí katedry Zdravotnického záchranářství Mgr. Jaroslav Pekara, Ph.D. se aktivně účastnil odborného sympozia Léčba v psychiatrii IV., kterou pořádala Psychiatrická společnost ČLS JEP ve spolupráci s Českou psychiatrickou společností v Congress Center Parkhotele v Plzni (program)
21. 10. 2021 vedoucí katedry Zdravotnického záchranářství Mgr. Jaroslav Pekara, Ph.D. se aktivně účastnil mezinárodní konference v Ústí nad Labem s názvem Nové trendy ve zdravotnických vědách 2021 Quo Vadis zdravotnictví, kterou pořádali FZS Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, FZO Prešovskej univerzity v Přešově a Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem (certifikát), (sborník abstrakt)
20. 10. 2021 vedoucí studijního programu Porodní asistence PhDr. Markéta Školoudová zvýšila svou odbornou způsobilost na základě certifikovaného kurzu (MŠMT) Ultrazvuková prenatální a gynekologická diagnostika pro porodní asistentky, který absolvovala v období do 23. 11. 2020 do 20. 10. 2021 pod záštitou Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví (certifikát)
14. 10. 2021 prorektorka pro rozvoj a vnitřní vztahy Ing. Soňa Jexová, PhD. se účastnila 7. zasedání Předsednictva Rady vysokých škol, které se konalo v Malé aule Karolina a přes MS Teams (pozvánka)
13. 10. 2021 vedoucí studijního programu Porodní asistence PhDr. Markéta Školoudová se zúčastnila semináře Etika a komunikace, který se konal pod záštitou FETMEDu Olomouc (pozvánka)
12. 10. 2021 rektorka VŠZ doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. se účastnila jednání Vědecké rady Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (pozvánka)
11.-15.10.2021 vedoucí studijního programu Porodní asistence PhDr. Markéta Školoudová se zúčastnila odborné stáže v Centru fetální medicíny a genetiky, KNTB Zlín, a. s. pod odborným garantem doc. MUDr. Ishraq Dhaifalah, PhD. (certifkát)
11. 10. 2021 rektorka VŠZ doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. se účastnila jednání Pléna Asociace vysokoškolských vzdělavatelů nelékařských zdravotnických profesí v České republice, které se uskutečnilo na Lékařské fakultě OU v Ostravě (pozvánka)
7-8. 10. 2021

rektorka VŠZ doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. se účastnila 162. zasedání Pléna České konference rektorů, které se konalo na ŠKODA AUTO Vysoké školy, o. p. s. (ŠAVŠ) v Mladé Boleslavi (pozvánka)

6. 10. 2021

vedoucí studijního programu Porodní asistence PhDr. Markéta Školoudová se zúčastnila konference Intenizivní medicína v praxi, kterou pořádala Nemocnice Na Homolce v Praze (pozvánka)

5. 10. 2021

19. promoce studentů VŠZ - Brožíkova síň, Staroměstská radnice v Praze

4. 10. 2021

rektorka VŠZ doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. se účastnila zasedání Komory rektorů soukromých vysokých škol ČKR, které se konalo v Praze na Vysoké škole NEWTON, a. s. (pozvánka)

23. 9. 2021

zápis do 1. ročníku studijního programu Fyzioterapie

23. 9. 2021

vedoucí katedry Zdravotnického záchranářství Mgr. Jaroslav Pekara, Ph.D. se účastnil FOSTREN-EVIPRG Training School (Middelfart, Dánsko) (certifikát)

23. 9. 2021

vedoucí studijního programu Porodní asistence PhDr. Markéta Školoudová se zúčastnila odborné konfrence Kojení & laktace s příspěvkem "Spojení psychologického a laktačního poradenství", která se konala v Emauzském klašteře pod záštitou Národního laktačního centra, Laktační ligy a Unie laktačních poradců Národní komise kojení MZ (pozvánka)

21. 9. 2021

Aesculap Akademie pořádala ve spolupráci s VŠZ akreditované odborné sympozium a praktický workshop pro studenty a akademické pracovníky s názvem Invazivní žilní vstupy v ošetřovatelské péči

18. 9. 2021

vedoucí studijního programu Porodní asistence PhDr. Markéta Školoudová se zúčastnila 7. Společného kongresu ČGPS a SGPS v Karlových Varech s přednáškou na téma "Péče o fyziologického novorozence porodní asistentkou na oddělení šestinedělí" (program včetně abstrakt)

17. 9. 2021

vedoucí studijního programu Porodní asistence PhDr. Markéta Školoudová se zúčastnila workshopu pro porodní asistentky Ultrazvuk a zobrazování v gynekologii a porodnictví, který se konal v Olomouci pod záštitou České společnosti pro ultrazvuk v porodnictví a gynekologii ČLS JEP a České komory porodních asistentek (pozvánka)

16.-17.9. 2021

vedoucí katedry Zdravotnického záchranářství Mgr. Jaroslav Pekara, Ph.D. se účasnil XIII. International symposium More than 200 years of Florence Nightingale’s legacy, kterou pořádala Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity

9.-10. 9. 2021

prorektorka pro pedagogickou činnost doc. MUDr. Lidmila Hamplová PhD. se účastnila mezioborové konference s mezinárodní účastí Život ve zdraví 2021, kterou pořádala Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity a Katedra tělesné výchovy a výchovy ke zdraví v Brně (pozvánka)

1. 9. 2021

rektorka VŠZ doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. se účastnila 172. zasedání Předsednictva ČKR, které se konalo na Masarykově univerzitě v Brně (pozvánka)

 

Sdílet na Facebook
Zpět...
KONTAKTY

Duškova 7, 150 00 Praha 5 (mapa)
IČ: 272 35 530
Vltavská 585/14, Praha 5 (mapa)
AED defibrilátor ve vestibulu školy
Všechna práva vyhrazena ©
2021
Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. | Cookies
Vytvořilo studio: InGenius Webdesign