Pokouším se připojit k serveru...

Připojení k serveru bylo ztraceno. Vyčkejte na znovuobnovení stránky, nebo ji obnovte ručně.

ZAVŘÍT
EN RU DE

Akademický rok 2020/21

Nejvýznamější události akademického roku 2020/21, který byl výrazně ovlivněn nepříznivou pandemickou situací.

účast VŠZ                                   VŠZ pořadatel nebo spolupořadatel                          mezinárodní aktivity a granty                     promoce, imatrikulace                                významné události školy                             
10.-17.8. 2021

vedoucí studijního programu Porodní asistence PhDr. Markéta Školoudová se zúčastnila v rámci programu Erasmus+ jazykové stáže, která se konala v jazykové škole BELS School (Malta)

13. 7. 2021

doc. MUDr. Lidmila Hamplová PhD. byla jmenována Národním akreditačním úřadem členem hodnotící komise pro udělení stanoviska k akreditaci bakalářského programu Všeobecné ošetřovatelství pro Slezskou univerzitu v Opavě, Fakulta veřejných politik (jmenovací dekret)

7. 7. 2021 Mgr. Iveta Turečková absolvovala e-learningový kurz Zdravotní gramotnost 2021. Jak můžeme lépe získat informace o zdraví? Kurz byl pořádán Národní lékařskou knihovnou, Klubem lékařských knihoven SKIP a VISK (certifikát)
1.-2. 7.2021 19. promoce studentů VŠZ - Brožíkova síň, Staroměstská radnice v Praze
13.-24. 6.2021 vedoucí studijního programu Porodní asistence PhDr. Markéta Školoudová se účastnila Speciálního kurzu pro laktační poradce ukončeného závěrečnou zkouškou organizované Laktační poradnou v Praze
3. 6. 2021 rektorka VŠZ doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. se účastnila 161. zasedání Pléna ČKR, které se konalo pod záštitou Vysokého učení technického v Brně v hotelu Continental (pozvánka)
2. 7.2021 rektorka VŠZ doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. se účastnila 171. zasedání Předsednictva ČKR, které se konalo na České zemědělské univerzitě v Praze (pozvánka)
11. 6. 2021 vedoucí studijního programu Zdravotnické záchranářství Mgr. Jaroslav Pekara, Ph.D. se virutálně účastnil X. odborného symposia České resuscitační rady RESUSCITACE 2021 (certifikát)
31. 5. 2021 doc. MUDr. Lidmila Hamplová PhD. byla jmenována předsedou zkušební komise u státních závěrečných zkoušek studijního oboru Ochrana veřejného zdraví Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích (pozvánka)
27. 5. 2021 rektorka VŠZ doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. se účastnila 170. zasedání Předsednictva ČKR, které se konalo online formou (pozvánka)
20.-21.5. 2021

vedoucí studijního programu Zdravotnické záchranářství Mgr. Jaroslav Pekara, Ph.D. se účastnil 20. Brněnských dnů urgentní medicíny, které pořádala Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje a Společnost urgentní medicíny a medicíny katastrof ČLS JEP (certifikát)

20. 5. 2021

prorektorka pro rozvoj a vnitřní vztahy Ing. Soňa Jexová, PhD. a vedoucí Katedry ošetřovatelství Mgr. Eva Marková, Ph.D. se účastnily 2. zasedání Sněmu Rady vysokých škol ve funkčním období 2021-2023, které se konalo online prostřednictvím platformy Zoom (pozvánka)

13. 5. 2021 rektorka VŠZ doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. se účastnila 17. zasedání Rady pro vnitřní hodnocení Technické univerzity v Liberci (pozvánka)
13. 5. 2021 rektorka VŠZ doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. se účastnila zasedání Akademické rady NEWTON College, která se konala v Kongresovém centru Praha a online (pozvánka)
22. 4. 2021 rektorka VŠZ doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. se účastnila valné hromady Sdružení profesního terciárního vzdělávání, které se konalo online prostřednictvím platformy ZOOM (pozvánka)
22. 4. 2021 vedoucí studijního programu Porodní asistence PhDr. Markéta Školoudová se účastnila webináře MUDr. Radkina Honzáka, Csc. Psychosomatika pořádaného Inspire Academy (pozvánka)
20. 4. 2021 Mgr. Iveta Turečková se účastnila online workshopu Jak na šetření absolventů pořádaného Centrem pro studium vysokého školství, v.v.i. (pozvánka)
15. 4. 2021 prorektorka pro rozvoj a vnitřní vztahy Ing. Soňa Jexová, PhD. se účastnila 4. zasedání Předsednictva Rady vysokých škol ve funkčním období 2021-2023, které se konalo distanční formou prostřednictvím online konference (pozvánka)
15. 4. 2021 rektorka VŠZ doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. se účastnila 160. zasedání Pléna ČKR, které se konalo hybridní formou (prezenčně na Univerzitě Pardubice + on-line přes MS Teams) (pozvánka)
13. 4. 2021 rektorka VŠZ doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. se účastnila online jednání Vědecké rady Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (pozvánka)
31. 3. 2021 rektorka VŠZ doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. se účastnila 51. schůze výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Poslanecké sněmovny prostřednictvím streamového vysílání přes kanál STREAM 2 (pozvánka)
30. 3. 2021 Mgr. Iveta Turečková se účastnila online workshopu Zkušenosti s budováním absolventských klubů pořádaného Centrem pro studium vysokého školství, v.v.i. (pozvánka)
25. 3. 2021 vedoucí studijního programu Porodní asistence PhDr. Markéta Školoudová se účastnila Edukačního dne porodních asistentek pořádaného GPK FN Ostrava a LF OU
22. 3. 2021 rektorka VŠZ doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. se účastnila on-line jednání pléna a předsednictva Asociace vysokoškolských vzdělavatelů nelékařských zdravotnických profesí v ČR (pozvánka)
18. 3. 2021 prorektorka pro rozvoj a vnitřní vztahy Ing. Soňa Jexová, PhD. se účastnila 3. zasedání Předsednictva Rady vysokých škol ve funkčním období 2021-2023 on-line formou prostřednictvím platformy Zoom (pozvánka)
4. 3. 2021 Aesculap Akademie ve spolupráci s VŠZ pořádala akreditované odborné sympozium a praktický workshop pro studenty a akademické pracovníky s názvem Invazivní žilní vstupy v ošetřovatelské péči
18. 2. 2021 prorektorka pro rozvoj a vnitřní vztahy Ing. Soňa Jexová, PhD. se účastnila 2. zasedání Předsednictva Rady vysokých škol ve funkčním období 2021-2023 on-line formou prostřednictvím platformy Zoom (pozvánka)
18. 2. 2021 rektorka VŠZ doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. se účastnila 159. zasedání Pléna ČKR, které se konalo hybridní formou (prezenčně na Akademii výtvarného umění v Praze + on-line přes MS Teams) (pozvánka)
11. 2. 2021 prorektorka pro rozvoj a vnitřní vztahy Ing. Soňa Jexová, PhD. a vedoucí Katedry ošetřovatelství Mgr. Eva Marková, Ph.D. se účastnily 1. zasedání Sněmu Rady vysokých škol ve funkčním období 2021-2023, které se konalo online prostřednictvím platformy Zoom (pozvánka)
1.-28. 2. 2021 VŠZ se zapojila do osvětové kampaně Suchej únor (info)
27.-30. 1. 2021 vedoucí studijního programu Porodní asistence PhDr. Markéta Školoudová se zúčastnila 1. virtuálního porodnického kongresu Kritické stavy v porodnictví (pozvánka)
20.-22. 1. 2021 rektorka VŠZ doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. se účastnila 12. pražského mezioborového kolokvia PraqueONCO 2020, které se konalo online (certifikát)
19.1. - 30.4. 2021 VŠZ se prezentovala na XIII. ročníku Evropského veletrhu pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus Praha, který se konal v online prostředí
14. 1. 2021 prorektorka pro rozvoj a vnitřní vztahy Ing. Soňa Jexová, PhD. se účastnila 1. zasedání Předsednictva Rady vysokých škol ve funkčním období 2021-2023, které se konalo distanční formou prostřednictvím online konference (pozvánka)
7.-8.1. 2021 vedoucí Katedry specializace ve zdravotnictví Mgr. Jaroslav Pekara Ph.D. se účastnil 3rd European Conference of Health Workforce Education & Research, která se konala online (certifikát)
6. 1. 2021 rektorka VŠZ doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. se účastnila jednání předsednictva Asociace vysokoškolských vzdělavatelů nelékařských zdravotnických profesí, které se konalo online
X.-XII./2020 studenti Vysoké školy zdravotnické se zúčastnili mezinárodního průzkumu mezi studenty středních, vyšších a vysokých škol vzdělávajících ve zdravotnických oborech, který pořádal HealthCare Institute
10. 12. 2020 prorektorka pro rozvoj a vnitřní vztahy Ing. Soňa Jexová, PhD. se účastnila 21. zasedání Předsednictva Rady vysokých škol ve funkčním období 2018-2020, které se konalo distanční formou prostřednictvím online konference (pozvánka)
9. 12. 2020 prorektorka pro pedagogickou činnost doc. MUDr. Lidmila Hamplová, PhD. se aktivně účastnila XII. Liberecké konference nelékařských oborů a XIII. Studentské vědecké konference, která se z důvodu závažné epidemiologické situace konala v náhradním termínu online (pozvánka), (certifikát)
26. 11. 2020 vedoucí Katedry specializace ve zdravotnictví Mgr. Jaroslav Pekara Ph.D. byl jmenován členem Výboru sekce Nelékařských zdravotnických pracovníků, ČLS JEP - Společnost urgentní medicíny a medicíny katastrof (oznámení)
26. 11. 2020 rektorka VŠZ doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. se účastnila zasedání Akademické rady NEWTON College, která se konala v Kongresovém centru a online (pozvánka)
24. 11. 2020 rektorka VŠZ doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. se účastnila řádného zasedání Vědecké rady Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (pozvánka)
13. 11. 2020 prorektorka pro pedagogickou činnost doc. MUDr. Lidmila Hamplová, PhD. se aktivně účastnila celostátní konference Obezitologie a bariatrie 2020, která se z důvodu závažné epidemiologické situace konala online (certifikát)
12. 11. 2020 rektorka VŠZ doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. se účastnila 2. workshopu k projektu European graduate tracking initiative in higher education, jehož cílem je vytvořit podmínky pro zapojení členských zemí do Evropského systému sledování absolventů (online v Zoomu), (program)
11. 11. 2020 rektorka VŠZ doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. se účastnila on-line konference Připravenost studentů pro praxi 4.0: pohled škol & firem, kterou pořádala Hospodářská komora ČR (pozvánka)
16. 10. 2020 vedoucí Katedry specializace ve zdravotnictví Mgr. Jaroslav Pekara Ph.D. se účastnil Digital meeting of European Violence in Psychiatry Reserach Group (ZOOM video konference), (pozvánka)
15. 10. 2020 prorektorka pro rozvoj a vnitřní vztahy Ing. Soňa Jexová, PhD. se účastnila 20. zasedání Předsednictva Rady vysokých škol ve funkčním období 2018-2020, které se konalo distanční formou prostřednictvím online konference
2.-4. 10. 2020 vedoucí studijního programu Porodní asistence PhDr. Markéta Školoudová se účastnila 41. celostátní konference Sekce ultrazvukové diagnostiky ČGPS ČLS JEP, který se konal v Brně (pozvánka)
2. 10. 2020 rektorka VŠZ doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. se účastnila 157. zasedání Pléna ČKR, které se konalo hybridní formou (prezenčně na České zemědělské univerzitě v Praze + on-line přes MS Teams), (pozvánka)
1. 10. 2020 rektorka VŠZ doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. se účastnila zasedání Komory B ČKR, které se konalo v Kongresovém centru Praha na Newton College, a.s., hybridní formou (prezenční + on-line), (pozvánka)
1. 10. 2020 PhDr. Karolina Moravcová, Ph.D. se zúčastnila VII. ročníku Budějovic Kazuistických, která se konala z důvodu epidemiologických opatření on-line (certifikát)
24. 9. 2020 rektorka VŠZ doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. a prorektorka pro rozvoj a vnitřní vztahy Ing. Soňa Jexová, PhD. se účastnily streamovaného moderovaného jednání MŠMT s předsedou Rady NAÚ, ředitelem kanceláře NAÚ, se zástupci odboru vysokých škol a Domu zahraniční spolupráce k vývoji a opatřením některých hygienických stanic, kterými se radikálně omezuje kontaktní výuka na vysokých školách
22. 9. 2020 rektorka VŠZ doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. a ředitel školy Ing. František Kunc, PhD. se zúčastnili semináře k problematice registrace vnitřních předpisů soukromých vysokých škol, který pořádalo MŠMT odbor VŠ v prostředí Microsoft Teams (pozvánka)
22. 9. 2020 rektorka VŠZ doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. se účastnila 166. zasedání Předsednictva ČKR, které se konalo na Akademii múzických umění v Praze (pozvánka)
10-12. 9. 2020 vedoucí studijního programu Porodní asistence PhDr. Markéta Školoudová se účastnila Čechovy ultrazvukové konference, celostátní konference s mezinárodní účastí pořádanou ve spolupráci s Fetal Medicine Foundation a Českou společností pro ultrazvuk v porodnictví a gynekologii ČLK JEP, která se konala v Olomouci
4. 9. 2020 teambuilding zaměstnanců VŠZ, Adventure Golf v Počepicích a Skanzen Vysoký Chlumec
Sdílet na Facebook
Zpět...
KONTAKTY

Duškova 7, 150 00 Praha 5 (mapa)
IČ: 272 35 530
Vltavská 585/14, Praha 5 (mapa)
AED defibrilátor ve vestibulu školy
Všechna práva vyhrazena ©
2021
Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. | Cookies
Vytvořilo studio: InGenius Webdesign