Pokouším se připojit k serveru...

Připojení k serveru bylo ztraceno. Vyčkejte na znovuobnovení stránky, nebo ji obnovte ručně.

ZAVŘÍT
EN RU DE

Akademický rok 2019/2020

Časová osa aktivit realizovaných v rámci Vysoké školy zdravotnické v akademickém roce 2019/2021.

účast VŠZ                                   VŠZ pořadatel nebo spolupořadatel                          mezinárodní aktivity a granty                     promoce, imatrikulace                                významné události školy                             
18. 6. 2020 

prorektorka pro rozvoj a vnitřní vztahy Ing. Soňa Jexová, PhD. se účastnila 19. zasedání Předsednictva Rady vysokých škol ve funkčním období 2018-2020, které se konalo v Malé aule budovy Karolina

18. 6. 2020  rektorka VŠZ doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. se účastnila 165. zasedání Předsednictva ČKR, které se konalo na Mendelově univerzitě v Brně (pozvánka)
20. 2. 2020  prorektorka pro rozvoj a vnitřní vztahy Ing. Soňa Jexová, PhD. a vedoucí Katedry ošetřovatelství Mgr. Eva Marková, Ph.D. se účastnily 6. zasedání Sněmu Rady vysokých škol ve funkčním období 2018-2020, které se konalo v Modré posluchárně Karolina (pozvánka)
25. 2. 2020  PhDr. Karolina Moravcová obhájila dizertační práci na na lékařské fakultě, Univerzity Lund (Švédsko) a získala titul PhD
13. 2. 2020  rektorka VŠZ doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. se účastnila 163. zasedání Předsednictva ČKR a výročního shromáždění ČKR, které se konalo na Vysoké škole hotelové na Praze 8
31. 1. 2020  rektorka VŠZ doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. se účastnila schůzky s náměstkyní minstra zdravotnictví ČR a hlavní hygieničkou ČR Mgr. Evou Gottvaldovou, MUDr. Janem Marounkem, ředitelem odboru zdravotního dohledu a dalšími zástupci odboru ochrany veřejného zdraví MZ ČR, ve věci opatření k zamezení šíření nákazy novým koronavirem mezi studenty a pracovníky vysokých škol ČR, která se uskutečnila na Ministerstvu zdravotnictví
16. 1. 2020  prorektorka pro rozvoj a vnitřní vztahy Ing. Soňa Jexová, PhD. se účastnila 16. zasedání Předsednictva Rady vysokých škol ve funkčním období 2018-2020, které se konalo v Modré posluchárně Karolina (pozvánka)
12. 12. 2020  prorektorka pro rozvoj a vnitřní vztahy Ing. Soňa Jexová, PhD. se účastnila 15. zasedání Předsednictva Rady vysokých škol ve funkčním období 2018-2020, které se konalo v Malé aule Karolina (pozvánka)
5.-6. 12. 2019  vedoucí oboru Zdravotnický záchranář Mgr. Jaroslav Pekara, Ph.D. konzultoval společně s absolventem VŠZ (Petrem Novákem) a studentkou VŠZ (Radkou Červínkovou) krizové scénáře pro prevenci násilí v rámci psychiatrické kliniky ve FN Olomouc
5. 12. 2019  rektorka VŠZ doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. se účastnila 153. zasedání Pléna ČKR, které se konalo na Vysoké škole finanční a správní, a. s. v Praze (pozvánka)
4. 12. 2019  rektorka VŠZ doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. se účastnila zasedání Vědecké rady Fakulty zdravotnických studií Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, které se konalo v Kampusu UJEP (program)
4. 12. 2019  doc. MUDr. Lidmila Hamplová, Ph.D. a PhDr. Renata Procházková se aktivně účastnily s příspěvkem "Využití metody krátké intervence v prevenci šíření sexuálně přenosných nemocí u adolescentů" na 8. ročníku interaktivního vzdělávacího workshopu Vánoce a zdraví, který se konal na Pedagogické fakultě UP v Olomouci (program)
2. 12. 2019  prorektorka pro rozvoj a vnitřní vztahy Ing. Soňa Jexová, PhD. a Mgr. Iveta Turečková se účastnily prezentace výsledků národního šetření EUROSTUDENT VII (program)
29. 11. 2019 rektorka VŠZ doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. a vedoucí Katedry ošetřovatelství Mgr. Eva Marková, Ph.D. se účastnily mezinárodní konference na téma Vzdělávání sester 30 let poté na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy pořádanou pod záštitou MZ ČR, ČSAS a děkana 3. LF UK (program)
22.-24. 11. 2019 VŠZ pořádala Komplexní kurz prevence násilí a sebeochrany pro zdravotnické pracovníky. První kurz svého druhu byl určen pro studenty a absolventy Vysoké školy zdravotnické, ale také pro pracovníky nemocnic z celé ČR. Garantem akce, která se konala v Harrachově, je vedoucí oboru Zdravotnický záchranář Mgr. Jaroslav Pekara, Ph.D.
22. 11. 2019 rektorka VŠZ doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. se účastnila jako předsedkyně SPTV 2. ročníku Národního summitu profesního terciárního vzdělávání "Profesní terciární vzdělávání: příležitosti a hrozby, silné a slabé stránky", který se konal v Kongresovém centru NEWTON College (program)
21.-22. 11. 2019 doc. MUDr. Lidmila Hamplová, Ph.D. se zúčastnila 9. Mezinárodního sympozia ke Světovému dni AIDS, které se konalo v Plzni (program)
21. 11. 2019 prorektorka pro rozvoj a vnitřní vztahy Ing. Soňa Jexová, PhD. a vedoucí Katedry ošetřovatelství Mgr. Eva Marková, Ph.D. se účastnily 6. zasedání Sněmu Rady vysokých škol ve funkčním období 2018-2020, které se konalo v Modré posluchárně Karolina (program)
20. 11. 2019 rektorka VŠZ doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. se zúčastnila slavnostního setkání u příležitosti jmenování rektora Vysoké školy podnikání a práva, a. s., které se konalo v Zrcadlové kapli Klementina
7.-8. 11.2019 doc. MUDr. Lidmila Hamplová, Ph.D. pořádala v rámci projektu Ministerstva zdravotnictví - Národní program zdraví č. 11035/2019 informačně-edukační akci pro obyvatele Prahy 5 zaměřenou na očkování proti chřipce
27.10.-3.11.2019 vedoucí oboru Zdravotnický záchranář Mgr. Jaroslav Pekara, Ph.D. a koordinátorka zahraniční spolupráce Mgr. Eva Jansa, M.A. se účastnili training weeku k projektu SAFEMEDIC v rámci Erasmus+, který se konal ve slovinském Mariboru
25. 10. 2019 15. imatrikulace studentů VŠZ - Brožíkova síň, Staroměstská radnice v Praze
25. 10. 2019 18. promoce studentů VŠZ - Brožíkova síň, Staroměstská radnice v Praze
24.-26. 10. 2019 vedoucí oboru Zdravotnický záchranář Mgr. Jaroslav Pekara, Ph.D. se účastnil zasedání expertní mezinárodní skupiny v rámci 11th European Congress on Violence in Psychiatry, které se konalo v norském Oslu (certifikát)
22. 10. 2019 rektorka VŠZ doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. a prorektorka pro rozvoj a vnitřní vztahy Ing. Soňa Jexová, PhD. se účastnily konference Absolventi vysokých škol v České republice - mezinárodní, národní a institucionální perspektiva, kterou pořádalo Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i. v Modré posluchárně UK (program)
22. 10. 2019 doc. MUDr. Lidmila Hamplová, Ph.D. se zúčastnila odborné konference Novinky v surveillance a prevenci bakteriálních vzdušných nákaz, kterou pořádal Státní zdravotní ústav (program)
18. 10. 2019 rektorka VŠZ doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. se účastnila Kulatého stolu k budoucnosti Boloňského procesu, který pořádal náměstek řízení sekce vysokého školství, vědy a výzkumu PhDr. Pavel Doleček, Ph.D. v budově MŠMT ČR (pozvánka)
17. 10. 2019 rektorka VŠZ doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. a prorektorka pro rozvoj a vnitřní vztahy Ing. Soňa Jexová, PhD. se účastnily 14. zasedání Předsednictva Rady vysokých škol ve funkčním období 2018-2020, které se konalo v Malé aule Karolina (program)
12 - 16. 10. 2019 vedoucí oboru Zdravotnický záchranář Mgr. Jaroslav Pekara, Ph.D. se aktivně účastnil 13. kongresu Evropské společnosti urgentní medicíny (EuSEM) s příspěvkem Věčně mladí? (program), (certifikát)
8. 10. 2019 rektorka VŠZ doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. se účastnila řádného zasedání Vědecké rady Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (pozvánka)
6. 10. 2019 vedoucí oboru Zdravotnický záchranář Mgr. Jaroslav Pekara, Ph.D. absolvoval kurz od evropské resuscitační rady (New Born Life Support), zaměřený na nácviky a řešení krizových situací u novorozenců (certifikát)
4. 10. 2019 VŠZ pořádala v rámci projektu Ministerstva zdravotnictví - Národní program zdraví č. 11035/2019 seminář Význam očkování zdravotníka proti chřipce. S příspěvky vystoupila MUDr. Martina Havlíčková, CSc. - vedoucí Národní referenční laboratoře pro chřipku a nechřipková respirační virová onemocnění SZU a doc. MUDr. Lidmila Hamplová, PhD. – epidemiolog, vedoucí Katedry specializace ve zdravotnictví VŠZ a řešitel projektu (pozvánka)
4. 10. 2019 rektorka VŠZ doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. se účastnila 152. zasedání Pléna ČKR, které se konalo na Policejní akademii ČR v Praze (program)
3. 10. 2019 rektorka VŠZ doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. se účastnila 161. zasedání Předsednictva ČKR, které se konalo na Policejní akademii ČR v Praze (program)
2. 10. 2019 vedoucí Katedry ošetřovatelství Mgr. Eva Marková, Ph.D. a PhDr. a koordinátorka odborné praxe PhDr. Renata Procházková se účastnily konference Rozvoj specializované paliativní péče ve zdravotnickém zařízení, kterou pořádala Nemocnice Na Homolce ve svém Kongresovém centru (pozvánka)
1. 10. 2019 studenti oboru ZZ se účastnili cvičné simulace dopravní nehody s velkým počtem zraněných osob, jejímž cílem bylo prověřit činnost jednotek IZS ve ztížených podmínkách (tma, dětský pacient), koordinaci zasahujících složek, dojezdové časy jednotek a znalost metody START. Cvičení se zúčastnila jednotka HZS ÚK ze stanice Teplice, JSDHO Sobědruhy, ZZS (záchranáři Česká Kamenice), Městská policie Teplice, figuranti – studenti Vysoké školy Zdravotnické (video)
1. 10. 2019 rektorka VŠZ doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. se účastnila zasedání Rady pro vnitřní hodnocení Technické univerzity v Liberci
27. 9. 2019 rektorka VŠZ doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. se účastnila slavnostního otevření NEWTON College v Praze, které se konalo v Kongresovém centru v Praze (pozvánka)
26.-27. 9. 2019 prorektor pro pedagogickou činnost doc. MUDr. Ladislav Horák, DrSc. se účastnil konference Pražské podzimní Pracovních gastroenterologické dny, které pořádala Gastroenterologická asociace ČR ve FN Motol
19. 9. 2019 prorektorka pro rozvoj a vnitřní vztahy Ing. Soňa Jexová, PhD. se účastnila 13. zasedání Předsednictva Rady vysokých škol ve funkčním období 2018-2020, které se konalo v Malé aule Karolina (program)
16. 9. 2019 vedoucí oboru Zdravotnický záchranář Mgr. Jaroslav Pekara, Ph.D. se společně se studentkou oboru ZZ Radkou Červínkovou a absolventkou oboru ZZ Kristýnou Fajferovou účastnili 48th EDTNA/ERCA International Conference Prague s workshopem "Violence and Aggression in Renal Care" (program)
9.-13. 9. 2019 tajemnice VŠZ PhDr. Jana Kolářová se účastnila v rámci programu Erasmus+ jazykové stáže, která se konala v jazykové škole BELS School (Malta)
6. 9. 2019 teambulding zaměstnanců VŠZ, rekreační areál Maják Slapy
1. 9. 2019 rektorka VŠZ doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. byla jmenována členkou Rady pro vnitřní hodnocení Technické univerzity v Liberci na čtyřleté funkční období (jmenovací dekret)
Sdílet na Facebook
Zpět...
KONTAKTY

Duškova 7, 150 00 Praha 5 (mapa)
IČ: 272 35 530
Vltavská 585/14, Praha 5 (mapa)
AED defibrilátor ve vestibulu školy
Všechna práva vyhrazena ©
2021
Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. | Cookies
Vytvořilo studio: InGenius Webdesign