Pokouším se připojit k serveru...

Připojení k serveru bylo ztraceno. Vyčkejte na znovuobnovení stránky, nebo ji obnovte ručně.

ZAVŘÍT
EN RU DE

Akademický rok 2018/2019

Významné události Vysoké školy zdravotnické v akademickém roce 2018/2019.

účast VŠZ                                   VŠZ pořadatel nebo spolupořadatel                          mezinárodní aktivity a granty                     promoce, imatrikulace                                významné události školy                             
2.-3. 7. 2019 17. promoce studentů VŠZ - Brožíkova síň, Staroměstská radnice v Praze     
25. 6. 2019 rektorka VŠZ doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. se zúčastnila zasedání akademické rady Vysoké školy mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o. p. s. (pozvánka)
20. 6. 2019

doc. MUDr. Lidmila Hamplová PhD. byla jmenována členem zkušební komise pro závěrečné zkoušky akreditovaného kvalifikační kurzu pro obor Masér v Nestátním zdravotnickém zařízení Stanislava Flandera (jmenování)
6. 6. 2019 rektorka VŠZ doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. byla opakovaně zvolena místopředsedkyní České konference rektorů pro legislativu a vnitřní záležitosti
6. 6. 2019  rektorka VŠZ doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. se účastnila 151. zasedání Pléna České konference rektorů, které se konalo v Hradci Králové péčí Univerzity Hradec Králové (pozvánka)                   
5. 6.2019 vedoucí oboru Zdravotnický záchranář Mgr. Jaroslav Pekara, Ph.D. ve spolupráci se studenty VŠZ oboru Zdravotnický záchranář pořádal pro zaměstnance nemocnice Pardubického kraje odborný workshop na téma Prevence násilí a sebeochrany (článek)
23. 5. 2019 prorektorka pro rozvoj a vnitřní vztahy Ing. Soňa Jexová, PhD. se účastnila 5. zasedání Sněmu Rady vysokých škol ve funkčním období 2018-2020, které se konalo v Modré posluchárně Karolina (program)
22. 5. 2019 vedoucí oboru Zdravotnický záchranář Mgr. Jaroslav Pekara, Ph.D. ve spolupráci se studenty VŠZ oboru Zdravotnický záchranář pořádal pro zaměstnance nemocnice Pardubického kraje odborný workshop na téma Prevence násilí a sebeochrany (článek)
18. 5. 2019 vedoucí oboru Zdravotnický záchranář Mgr. Jaroslav Pekara, Ph.D. se aktivně zúčastnil s přednáškou na téma první pomoci na konferenci 7. setkání ohrožených druhů, které se konalo v hotelu Galant v Mikulově
17.-19. 5. 2019 prorektor pro pedagogickou činnost doc. MUDr. Ladislav Horák, DrSc. se aktivně s příspěvkem "Kam kráčíš chirurgie" aktivně účastnil lékařského kongresu s mezinárodní účastí Letovice Care (program)
16. 5. 2019 vedoucí oboru Zdravotnický záchranář Mgr. Jaroslav Pekara, Ph.D. ve spolupráci se studenty VŠZ oboru Zdravotnický záchranář pořádal pro zaměstnance nemocnice Pardubického kraje odborný workshop na téma Prevence násilí a sebeochrany (článek)
16. 5. 2019 rektorka VŠZ doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. a prorektorka pro rozvoj a vnitřní vztahy Ing. Soňa Jexová, PhD. se zúčastnily semináře pořádaného MŠMT na téma Učitelská profese v dnešním světě, kde vystoupil ředitel Direktorátu OECD Andreas Schleicher a který se konal v Kaiserštejnském paláci v Praze
13.-18. 5. 2019 vedoucí katedry Specializace ve zdravotnictví doc. MUDr. Lidmila Hamplová, PhD. a koordinátorka odborných praxí se účastnily v rámci programu Erasmus+ jazykové stáže, která se konala v jazykové škole BELS Malta (certifikát), (certifikát)
25.-27. 4. 2019 prorektor pro pedagogickou činnost doc. MUDr. Ladislav Horák, DrSc. se účastnil XXV. Sympózia o morfologii a funkci střeva, které se konalo ve Starých Splavech (certifikát)
25. 4. 2019 rektorka VŠZ doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. se účastnila 150. zasedání Pléna České konference rektorů, které se konalo na Vysoké škole polytechnické v Jihlavě (pozvánka)
23. 4. 2019 Aesculap Akademie ve spolupráci s VŠZ pořádala v prostorách školy akreditované odborné sympozium a praktický workshop pro studenty a akademické pracovníky s názvem "Invazivnížilní vstupy v ošetřovatelské péči", který se konal v edukačním středisku Aesculap Akademie v Praze 8 (program)
18. 4. 2019 prorektorka pro rozvoj a vnitřní vztahy Ing. Soňa Jexová, PhD. se účastnila 11. zasedání Předsednictva Rady vysokých škol ve funkčním období 2018-2020, které se konalo v Malé aule Karolina
18. 4. 2019 vedoucí oboru Zdravotnický záchranář Mgr. Jaroslav Pekara, Ph.D. ve spolupráci se studenty VŠZ oboru Zdravotnický záchranář pořádal pro zaměstnance nemocnice Pardubického kraje odborný workshop na téma Prevence násilí a sebeochrany (článek)
17. 4. 2019 vedoucí katedry Specializace ve zdravotnictví doc. MUDr. Lidmila Hamplová, PhD. prezentovala na 8. vzdělávací konferenci Den zdraví (s podtitulem Výživa a zdraví) příspěvek "Zvyšování zdravotní gramotnosti u pacientů v oblasti zdraví a pohybových aktivit". Konference pořádala Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci (program)
16. 4. 2019 VŠZ pořádala 14. mezinárodní vědeckou konferenci s podtitulem "Problematika seniorů v ošetřovatelství". Partnery konference byl: Státní zdravotní ústav, Dialog Jessenius a VŠTVS Palestra (program)
16. 4. 2019 rektorka VŠZ doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. se účastnila řádného zasedání Vědecké rady Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
10. 4. 2019 vedoucí oboru Zdravotnický záchranář Mgr. Jaroslav Pekara, Ph.D. ve spolupráci se studenty VŠZ oboru Zdravotnický záchranář pořádal pro zaměstnance nemocnice Pardubického kraje odborný workshop na téma Prevence násilí a sebeochrany
10. 4. 2019 vedoucí katedry Specializace ve zdravotnictví doc. MUDr. Lidmila Hamplová, PhD. byla jmenována oponentem disertační práce na Ostravské univerzitě (jmenování)
8. 4. 2019 rektorka VŠZ doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. se účastnila jednání Pléna Asociace vysokoškolských vzdělavatelů nelékařských zdravotnických profesí v České republice, které se konala na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT (pozvánka)
3.-6. 4. 2019 vedoucí oboru Zdravotnický záchranář Mgr. Jaroslav Pekara, Ph.D. se účastnil zasedání expertní mezinárodní skupiny European Violence in Psychiatry Research Group, které se konalo ve švýcarském Bernu 
2. 4. 2019 vedoucí katedry Specializace ve zdravotnictví doc. MUDr. Lidmila Hamplová, PhD. se účastnila 1. národní konference k projektu Efektivní podpora zdraví osob ohrožených chudobou a sociálním vyloučením, kterou pořádal Státní zdravotní ústav v Nemocnici Na Homolce (program), (certifikát)
26.-28. 3. 2019 vedoucí oboru Zdravotnický záchranář Mgr. Jaroslav Pekara, Ph.D. se účastnil meetingu k iniciativě SAFEMEDIC v rámci projektu Erasmus+, který se konal v litevském Kaunusu
26. 3. 2019 rektorka VŠZ doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. se účastnila Symposia k nedostatku středního zdravotnického personálu v České republice se zaměřením na integrovanou péči, kterou pořádala Národní kancelář WHO v České republice ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví ČR (pozvánka)
23. 3. 2019 zástupci Vysoké školy zdravotnické se zúčastnili konference OPTIONS - The path of knowledge, kterou pořádal Svaz Vietnamských studentů a mládeže v ČR, o. s. v Convention centre Hoang Thanh. Konference byla určena široké veřejnosti a zájemcům o studiu na vysoké škole (program)
22.-23. 2. 2019 PhDr. Karolina Moravcová se zúčastnila 13. Kongresu primární péče, který se konal v Praze (certifikát)
21. 3. 2019 prorektorka pro rozvoj a vnitřní vztahy Ing. Soňa Jexová, PhD. se účastnila 10. zasedání Předsednictva Rady vysokých škol ve funkčním období 2018-2020, které se konalo v Malé aule Karolina (pozvánka)
21. 2. 2019 prorektorka pro rozvoj a vnitřní vztahy Ing. Soňa Jexová, PhD. a vedoucí Katedry ošetřovatelství Mgr. Eva Marková, Ph.D. se účastnily 4. zasedání Sněmu Rady vysokých škol ve funkčním období 2018-2020, které se konalo v Modré posluchárně Karolina (program)
20. 2. 2019 VŠZ pořádala seminář na téma "Úzkostný pacient", kde český publicista a moderátor autor dokumentu Život za zdí prezentoval studentům osobní zkušenosti s psychiatrickou péčí, ale i množství teoretických informací o úzkostných a depresivních stavech (video Život za zdí)
19. 2. 2019 zpravodajský server Aktuálně.cz pořádal na VŠZ panelovou diskuzi na téma Očkování – Evropa v souvislostech, které se zúčastnila europoslankyně Kateřina Konečná, vedoucí Katedry specializace ve zdravotnictví doc. MUDr. Lidmila Hamplová, PhD., MUDr. Marie Nejedlá vedoucí Centra podpory veřejného zdraví Státního zdravotního ústavu, doc. MUDr. Kvetoslava Kotrbová, PhD. ředitelka Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje. Diskuzi moderovala Iva Bezděková (pozvánka)
19. 2. 2019 rektorka VŠZ doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. prezentovala na semináři Vzdělávání nelékařů příspěvek "Kvalita vzdělávání nelékařů – akreditační systém". Seminář byl pořádán pod záštitou Výboru pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny ČR (pozvánka)
14. 2. 2019 rektorka VŠZ doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. se účastnila 149. zasedání Pléna České konference rektorů a 151. zasedání Předsednictva České konference rektorů, které se konalo na Masarykově univerzitě v Brně (program)
12. 2. 2019 doc. MUDr. Lidmila Hamplová PhD. byla členem habilitační komise v rámci habilitačního řízení na Pedagogické fakultě UP (pozvánka)
10. 2. 2019 doc. MUDr. Lidmila Hamplová, Ph.D. se zúčastnila konference Proočkovanost obyvatelstva v ČR - právní a organizační následky, kterou pořádala Academy of Health Care Management v Praze (program)
22.-24. 1. 2019 VŠZ se prezentovala na XII. ročníku Evropského veletrhu pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus Praha, který se konal na výstavišti PVA Expo Praha – Letňany (tisková zpráva)
22. 1. 2019 doc. MUDr. Lidmila Hamplová PhD. byla jmenována členem hodnotící komise Národního akreditačního úřadu pro přípravu stanoviska ve věci žádosti Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně o udělení akreditace bakalářskému profesně zaměřenému studijnímu oboru Všeobecné ošetřovatelství (jmenovací dekret)
18. 1. 2019 doc. MUDr. Lidmila Hamplová PhD. byla jmenována členem zkušební komise pro závěrečné zkoušky akreditovaného kvalifikační kurzu pro obor Masér v Nestátním zdravotnickém zařízení Stanislava Flandera (jmenování)
17. 1. 2019 prorektorka pro rozvoj a vnitřní vztahy Ing. Soňa Jexová, PhD. se účastnila 9. zasedání Předsednictva Rady vysokých škol ve funkčním období 2018-2020, které se konalo v Modré posluchárně Karolina (pozvánka)
27. 12. 2018 doc. MUDr. Lidmila Hamplová PhD. byl udělen Českou lékařskou komorou Diplom celoživotního vzdělávání lékařů s platností do 27. prosince 2023 (certifikát)
19. 12. 2018 VŠZ společně s Projektem 35 a Dialogem Jessenius pořádala autorské čtení blogerek o komunikaci s onkologickým pacientem pod názvem V komunikační síti (pozvánka)
19. 12. 2018 vedoucí oboru Zdravotnický záchranář Mgr. Jaroslav Pekara, Ph.D. demonstroval správné zásady poskytování pomoci studentům Střední školy automobilní a informatiky v Hostivaři (zpráva)
13. 12. 2018 prorektorka pro rozvoj a vnitřní vztahy Ing. Soňa Jexová, PhD. se účastnila 8. zasedání Předsednictva Rady vysokých škol ve funkčním období 2018-2020, které se konalo ve Velké zasedací síni historické budovy Karolina (program)
6. 12. 2018 rektorka VŠZ doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. se účastnila 148. zasedání Pléna České konference rektorů, které se konalo na Akademii múzických umění v Praze (pozvánka)
2.-4. 12. 2018 vedoucí oboru Zdravotnický záchranář Mgr. Jaroslav Pekara, Ph.D. se účastnil XVI. konference České asociace akutní kardiologie s příspěvkem „Přehled základní neodkladné resuscitace“. Konference se konala v karlovarském hotelu Thermal (program)
28. 11. 2018 vedoucí oboru Zdravotnický záchranář Mgr. Jaroslav Pekara, Ph.D. prezentoval seminář VŠZ na téma Prevence násilí v Nemocnici Jablonec nad Nisou (oddělení interní a chirurgické)
27. 11. 2018 vedoucí oboru Zdravotnický záchranář Mgr. Jaroslav Pekara, Ph.D. vedl simulační workshop Aesculap Akademie "Prevence násilí ve zdravotnictví", který se konal v Orlickoústecké nemocnici (program)
26. 11. 2018 rektorka VŠZ doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. byla zvolena předsedkyní Sdružení profesního terciárního vzdělávání (program valné hromady)
26. 11. 2018 vedoucí oboru Porodní asistentka PhDr. Ivana Jahodová, PhD. a studijní skupina 1APA absolvovali exkurzi v klinickém centru ISCARE I.V.F, kde se setkali s ředitelem centra ing. Františkem Lambertem a odbornou částí studenty provedl primář MUDr. Jan Lacheta. Studenti měli možnost vidět na zákrokovém sálku embryotransfer a navštívili také vlastní laboratoře
22. 11. 2018 vedoucí oboru Zdravotnický záchranář Mgr. Jaroslav Pekara, Ph.D. prezentoval seminář VŠZ na téma Prevence násilí v Nemocnici Jablonec nad Nisou
21. 11. 2018 PhDr. Jana Hlinovská, PhD., Mgr. Eva Marková, Ph.D., Mgr. Jaroslav Pekara, Ph.D., Mgr. Renata Procházková a studenti ze studijních skupin 1AVS a 1AZZ se v rámci výuky Ošetřovatelských postupů zúčastnili klinického dne v Nemocnici Na Homolce, jehož obsahem byla přednáška staniční sestry Viviany Pokorné o základních zásadách ošetřovatelské péče a bariérové péči včetně izolace pacienta a zásadách bezpečné péče. Následovala prohlídka prostor standardního a intermediálního oddělení na cévní chirurgii
17. 11. 2018 vedoucí oboru Zdravotnický záchranář Mgr. Jaroslav Pekara, Ph.D. se účastnil X. konference AKUTNĚ.CZ pořádané Lékařskou fakultou Masarykovy univerzity, kde prezentoval příspěvek "Prevence násilí ve zdravotnictví" a vedl workshop na téma "Praktické řešení násilných situací" (certifikát)
16. 11. 2018 vedoucí katedry Specializace ve zdravotnictví doc. MUDr. Lidmila Hamplová, PhD., koordinátorka odborné praxe Mgr. Renata Procházková a Mgr. Eva Jansa, M.A. se zúčastnily mezinárodní konference Obezitologie a bariatrie 2018 s příspěvkem "Aplikace metody krátké intervence v podpoře kojení jako prevence dětské obezity" (program)
15. 11. 2018 rektorka VŠZ doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD., prorektorka pro rozvoj a vnitřní vztahy Ing. Soňa Jexová, PhD. a vedoucí Katedry ošetřovatelství Mgr. Eva Marková, Ph.D. se účastnily 3. zasedání Sněmu Rady vysokých škol ve funkčním období 2018-2020, které se konalo v Modré posluchárně Karolina (program)
15.11. 2018 rektorka VŠZ doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. přednesla příspěvek na slavnostním shromáždění u příležitosti 25. výročí vzniku Asociace ředitelů gymnázií ČR, které se konalo v Brožíkově síni na Staroměstské radnici (pozvánka)
14. 11. 2018 vedoucí oboru Zdravotnický záchranář Mgr. Jaroslav Pekara, Ph.D. prezentoval seminář VŠZ na téma Prevence násilí v Nemocnici Jablonec nad Nisou (oddělení novorozenecké a porodnické)
13. 11. 2018 vedoucí katedry Specializace ve zdravotnictví doc. MUDr. Lidmila Hamplová, PhD. a koordinátorka odborné praxe Mgr. Renata Procházková se zúčastnily mezinárodní konference s praktickým workshopem Nefarmakologické postupy v kardioprevenci pořádané Zdravotně sociální fakultou JU v Českých Budějovicích. Mgr. Renata Procházková prezentovala příspěvek Aplikace metody krátkých intervencí v kardioprevenci – výsledky realizace 2letého projektu (program), (pozvánka k aktivní účasti)
13. 11. 2018 VŠZ ve spolupráci s Institutem klinické a experimentální medicíny pořádala seminář Sdělení nepříznivé zprávy a komunikace s pozůstalými nejen pro dárcovství orgánů (pozvánka)
1. 11. 2018 rektorka VŠZ doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD., prorektorka pro rozvoj a vnitřní vztahy Ing. Soňa Jexová, PhD. a vedoucí Katedry ošetřovatelství Mgr. Eva Marková, Ph.D. se účastnily konference Vysoké školství a česká společnost v minulých 100 letech a jak dál pořádanou Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy ČR a Centrem pro studium vysokého školství v Národní technické knihovně (program)
29. 10. 2018 rektorka VŠZ doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. se zúčastnila jednání Pléna Asociace vysokoškolských vzdělavatelů nelékařských zdravotnických profesí v České republice, které se uskuteční na Slezské univerzitě v Opavě (pozvánka)
28. 10. 2018 studenti VŠZ se zúčastnili jako zdravotnický dozor slavnostní vojenské přehlídky ke 100. výročí vzniku samostatného československého státu, která se konala na evropské třídě (certifikát)
25.-26. 10. 2018 vedoucí Katedry ošetřovatelství Mgr. Eva Marková, Ph.D.se zúčastnila odborné konference Spirituální péče – 10 let poskytování spirituální péče ve FN Motol 2008-2018 pořádané Centrem psychosociální a spirituální péče FN Motol (program)
20.-25. 10. 2018 VŠZ realizovala v rámci Erasmus mobilit přednášku prof. Borislavy Chakarové z Trakia University (Stara Zagora, Bulharsko) na téma Toxoplazmóza, po které následovala otevřená diskuze se studenty srovnávající studium oborů v obou zemích a pojednání o situaci nelékařských zdravotnických oborů v EU. Společně s koordinátorkou zahraniční spolupráce VŠZ Mgr. Evou Jansou následně navštívila společně s kolegy slavnostní promoce a imatrikulace VŠZ a simulační centrum Aesculap Academy společnosti B Braun (foto)
25. 10. 2018 rektorka VŠZ doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. se účastnila slavnostního shromáždění Univerzity Karlovy pořádaného u příležitosti 100. výroční vzniku Československa, které se konalo ve Velké aule historické budovy Karolina (pozvánka)
24. 10. 2018 vedoucí oboru Zdravotnický záchranář Mgr. Jaroslav Pekara, Ph.D. absolvoval workshop Simulační výuka v anestezii a intenzivní péči (Train the Trainer Workshop), který pořádala Aesculap Academy (certifikát), (program)
23. 10. 2018 14. imatrikulace studentů VŠZ - Brožíkova síň, Staroměstská radnice v Praze
23. 10. 2018 16. promoce studentů VŠZ - Brožíkova síň, Staroměstská radnice v Praze
19.-21. 10. 2018 VŠZ pořádala Komplexní kurz prevence násilí a sebeochrany pro zdravotnické pracovníky. První kurz svého druhu byl určen pro studenty a absolventy Vysoké školy zdravotnické, ale také pro pracovníky nemocnic z celé ČR. Garantem akce, která se konala v Harrachově, je vedoucí oboru Zdravotnický záchranář Mgr. Jaroslav Pekara, Ph.D. (program)
18. 10. 2018 rektorka VŠZ doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. se účastnila zasedání Vědecké rady Fakulty zdravotnických studií Západočeské univerzity v Plzni (pozvánka)
18. 10. 2018 prorektorka pro rozvoj a vnitřní vztahy Ing. Soňa Jexová, PhD. se účastnila 7. zasedání Předsednictva Rady vysokých škol ve funkčním období 2018-2020, které se konalo ve Velké zasedací síni Karolina (program)
11.-12. 10. 2018 vedoucí oboru Zdravotnický záchranář Mgr. Jaroslav Pekara, Ph.D. se účastnil odborné konference XXXVI. Slovenské pracovné dni sestier pracujúcich v anestéziológii a intenzívnej medicíne, která se konala v Dolným Kubíně (certifikát)
10. 10. 2018 studenti VŠZ se zúčastnili Studentského štafetového maratonu pořádaného neziskovou organizací Dělej co tě baví pod záštitou Magistrátu hl. m. Prahy a Českého olympijského výboru (pozvánka)
10. 10. 2018 vedoucí oboru Zdravotnický záchranář Mgr. Jaroslav Pekara, Ph.D. prezentoval zásady profesionální komunikace a prevenci násilí ve zdravotnictví na XI. Liberecké konferenci nelékařských profesí, kterou pořádala Krajská nemocnice Liberec (program)
9. 10. 2018 Mgr. Jaroslav Pekara, Ph.D. vedl simulační workshop Aesculap Akademie "Prevence násilí ve zdravotnictví", který se konal v Litomyšlské nemocnici
5.-7. 10. 2018 studenti oboru Zdravotnický záchranář se zúčastnili záchranářské soutěže YETI RESCUE, která se konala pod záštitou ZZS Královéhradeckého kraje v Orlických horách. VŠZ byla partnerem akce (propozice)
5. 10. 2018 rektorka VŠZ doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. byla zvolena předsedkyní Komory rektorů soukromých vysokých škol České konference rektorů
5. 10. 2018 rektorka VŠZ doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. se účastnila 147. zasedání Pléna České konference rektorů, které se konalo na Univerzitě Palackého v Olomouci (program)
4. 10. 2018 rektorka VŠZ doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. se účastnila Slavnostního zahájení akademického roku 2018/2019 vysokých škol České republiky, které se konalo na Univerzitě Palackého v Olomouci (pozvánka)
3. 10. 2018 studenti oboru Zdravotnický záchranář participovali jako figuranti na cvičení složek integrovaného záchranného systému "Vlak 2018"
26. 9. 2018 rektorka VŠZ doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. se účastnila slavnostního předání Ceny předsedkyně Grantové agentury České republiky za rok 2018, které se konalo v Profesním domě (program)
21. 9. 2018 doc. MUDr. Lidmila Hamplová PhD. byla jmenována členem hodnotící komise pro přípravu stanoviska ve věci žádosti Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích o udělení akreditace habilitačnímu řízení a řízení ke jmenování profesorem v oboru Ošetřovatelství pro uskutečňování Zdravotně sociální fakultou (jmenovací dekret)
20. 9. 2018 prorektorka pro rozvoj a vnitřní vztahy Ing. Soňa Jexová, PhD. se účastnila 6. zasedání Předsednictva Rady vysokých škol ve funkčním období 2018-2020, které se konalo ve Velké zasedací síni Karolina
12-14. 9. 2018 vedoucí katedry Specializace ve zdravotnictví doc. MUDr. Lidmila Hamplová, PhD. a koordinátorka odborné praxe Mgr. Renata Procházková se zúčastnily 28. Pečenkových epidemiologických dnů, které se konaly v Clarion Congress Hotelu v Českých Budějovicích (program)
8. 9. 2018 Mgr. Josef Taybner se studenty oboru Zdravotnický záchranář prezentoval zásady správného poskytování první pomoci a KPR na 29. ročníku multižánrového festivalu Babí léto, který se konal v prostorách Psychiatrické nemocnice Bohnice (program)
6.-7. 9. 2018 vedoucí oboru Zdravotnický záchranář Mgr. Jaroslav Pekara, Ph.D. absolvoval workshop Simulační výuka v anestezii a intenzivní péči (Train the Trainer Workshop), který pořádala Aesculap Academy (certifikát), (program)
6. 9. 2018 vedoucí katedry Specializace ve zdravotnictví doc. MUDr. Lidmila Hamplová, PhD. realizovala vyžádanou přednášku na téma „Krátké intervence jako prostředek ke zvýšení zdravotní gramotnosti pacientů“, která se konala v rámci konference Život ve zdraví 2018 na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně (pozvánka)
5. 9. 2018 teambulding zaměstnanců VŠZ, Mníšek pod Brdy
Sdílet na Facebook
Zpět...
KONTAKTY

Duškova 7, 150 00 Praha 5 (mapa)
IČ: 272 35 530
Vltavská 585/14, Praha 5 (mapa)
AED defibrilátor ve vestibulu školy
Všechna práva vyhrazena ©
2021
Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. | Cookies
Vytvořilo studio: InGenius Webdesign