Pokouším se připojit k serveru...

Připojení k serveru bylo ztraceno. Vyčkejte na znovuobnovení stránky, nebo ji obnovte ručně.

ZAVŘÍT
EN RU DE

Akademický rok 2014/2015

Nejvýznamější události a akce Vysoké školy zdravotnické v akademickém roce 2014/2015.

účast VŠZ                                   VŠZ pořadatel nebo spolupořadatel                          mezinárodní aktivity a granty                     promoce, imatrikulace                                významné události školy                             
9. 7. 2015 doc. MUDr. Ladislav Horák, DrSc. se účastnil zasedání komise pro strategii a rozvoj při Radě vysokých škol
1.-2. 7. 2015 9. promoce studentů VŠZ - Brožíkova síň, Staroměstská radnice v Praze
25. 6. 2015 Mgr. Jaroslav Pekara vedl seminář Aesculap Akademie pro 30 účastníků Prevence násilí ve zdravotnictví v nemocnici v Pardubicích (program)
24. 6. 2015 Mgr. Jaroslav Pekara vedl seminář Baxter pro 30 účastníků  na téma Flexibilní řešení v prevenci nozokomiálních nákaz v nemocnici v Havířově (program)
19. 6. 2015 Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. ve spolupráci se zástupci týmu KA05 IPN KREDO uspořádalo pro akademické pracovníky a zaměstnance školy workshop Strategický plán rozvoje VŠZ, o. p. s. (program)
16. 6. 2015 Mgr. Jaroslav Pekara vedl seminář Aesculap Akademie pro 30 účastníků workshop Prevence násilí ve zdravotnictví v nemocnici v Chrudimi (program)
15. 6. 2015 Mgr. Jaroslav Pekara vedl seminář Aesculap Akademie pro 30 účastníků workshop Prevence násilí ve zdravotnictví v nemocnici v Ústí nad Orlicí (program)
12. 6. 2015 rektorka VŠZ doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. vystoupila v České televizi (Studio 6), kde se vyjádřila k otázce navrhované novely vzdělávání zdravotních sester (reportáž)
9.-10. a 16. 6. 2015 studenti oboru Zdravotnický záchranář (Pohanka, Zeithaml, Garlík, Duchek, Novák a Minařík) zajišťovali zdravotní dohled na XII. Ročníku turnaje v malé kopané, který pořádal ÚMČ Praha 5 ve spolupráci s Městskou policí Praha 5 v areálu Motorlet
2. 6. 2015 PhDr. Karolina Moravcová a PhDr. Jana Hlinovská, PhD. se účastnily konference Společná cesta pořádanou VFN Praha
29. 5. 2015 PhDr. Karolina Moravcová a PhDr. Jana Hlinovská, PhD. vystoupily na Berounském ošetřovatelském dni s přednáškou "Fascinace Švýcarského ošetřovatelství"
25. 5. 2015 doc. MUDr. Ladislav Horák, DrSc. se účastnil zasedání komise pro strategii a rozvoj při Radě vysokých škol
21. 5. 2015 Mgr. Jaroslav Pekara a MUDr. Lidmila Hamplová PhD. vystoupili na X. celostátní konferenci Ošetřovatelská péče v psychiatrii v Hradci Králové s přednáškou "Prevence násilí prakticky" (pozvánka)
21. 5. 2015 doc. MUDr. Ladislav Horák, DrSc. se účastnil 2. zasedání sněmu Rady vysokých škol v Karolinu (záznam z jednání)
21. 5. 2015 rektorka VŠZ doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. a PhDr. Ivana Jahodová se účastnily konference Profesionalita v ošetřovatelství II pořádanou v Olomouci (program)
21. 5. 2015 doc. MUDr. Ladislav Horák, DrSc. se účastnil zasedání komise pro strategii a rozvoj při Radě vysokých škol
12. 5. 2015 VŠZ pořádala ve spolupráci Vysokou školou tělesné výchovy a sportu Palestra 10. vědeckou konferenci s mezinárodní účastí Vzdělávání ve zdravotnictví (program)
8.-10. 5. 2015 7 studentů 2. a 3. ročníku oboru Zdravotnický záchranář se v Dobřichovicích zúčastnilo metodického cvičení zdravotnických družstev – SOS 2015 extreme, pořádané Asociací dobrovolných záchranářů ČR
5. 5. 2015 rektorka VŠZ doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. a MUDr. Lidmila Hamplová, PhD. se aktivně účastnily celostátní konference s mezinárodní účastí Obezitologie a bariatrie 2015 v Praze (pozvánka) (sborník abstrakt)
4. 5. 2015 rektorka VŠZ doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. a Mgr. Eva Marková, Ph.D. se účastnily diskusního dopoledne na téma Nelékařské zdravotnické profese v ČR, pořádaného pod záštitou Výboru pro zdravotnictví PSP ČR (pozvánka)
23. 4. 2014 do Rady vysokých škol byli rektorkou VŠZ doc. PhDr. Jitkou Němcovou, PhD. delegováni Mgr. Eva Marková, Ph.D. a doc. MUDr. Ladislav Horák, Dr.Sc., RVŠ zvolila v tajné volbě do svého předsednictva doc. MUDr. Ladislava Horáka, DrSc.
23.-24. 4. 2015 Mgr. Jaroslav Pekara se účastnil 14. Brněnských dnů přednemocniční neodkladné péče v Mikulově (program)
23. 4. 2015 rektorka VŠZ doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. se účastnila 130. zasedání Pléna České konference rektorů ve Křtinách (program)
15. 4. 2015 rektorka VŠZ doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. a Ing. Soňa Jexová, PhD. se účastnily workshopu Výuka duševního vlastnictví na vysokých školách a univerzitách v ČR pořádaného Úřadem průmyslového vlastnictví v Praze (program)
14. 4. 2015 Bc. Iva Skočdopolová se zúčastnila workshopu Proaktivní komunikace s novináři jako šance pro vysoké školy pořádaného IPN KREDO na Mendelově univerzitě v Brně (program)
2. 4. 2015 Mgr. Jaroslav Pekara vystoupil na SZŠ a VOŠ v Chebu na odborné akci Problematika nozokomiálních nákaz ve zdravotnickém zařízení s přednáškou "Nozokomiální nákazy a infuzní terapie"
17. 3. 2015 Mgr. Jindra Kracíková, mentorka VŠZ získala ocenění Sestra roku za rok 2014 v kategorii Management a vzdělávání
16. 3. 2015 rektorka VŠZ doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. a Mgr. Eva Marková, Ph.D. se účastnily konference s panelovou diskuzí na téma Jaké sestry potřebuje české zdravotnictví (pozvánka)
12. 2. 2015 Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. získala 1. místo ve studentském hodnocení ocenění Fakulta roku 2015 v kategorii Zdravotnictví (certifikát)
4. 2. 2015 VŠZ organizuje Metodické cvičení Hromadného neštěstí (cca 60 účastníků) financován programem Erasmus+, strukturovaný dialog, Rozhýbejme sebe i svět kolem nás, pro mladé ve spolupráci s organizací Seppia. Příjemci jsou žáci ZŠ Švehlova, Praha 10
23. 1. 2015 VŠZ pořádala pro své studenty a akademické pracovníky seminář Novinky v kardiopulmonální resuscitaci a telefonicky asistovaná neodkladná resuscitace (přednášející: MUDr. Ondřej Franěk, vedoucí lékař ZOS ZZS HMP) (program)
8. 1. 2015 koordinátorka programu Erasmus Mgr. B. Drbohlavová a Mgr. J. Pekara se účastnili semináře k Mezinárodní dimenzi programu Erasmus
1. 1. 2015 Mgr. Eva Marková, Ph.D. byla jmenována vedoucí Katedry ošetřovatelství
9. 12. 2014 proběhlo slavnostní zasedání Akademické rady Vysoké školy zdravotnické
3. 12. 2014 publikace Ošetřovatelství v psychiatrii autorského kolektivu Mgr. Tomáše Petra, Ph.D. a Mgr. Evy Markové, Ph.D. získala Národní psychiatrickou cenu profesora Vladimíra Vondráčka v kategorii praktická aplikace (odkaz)
2. 12. 2014 rektorka VŠZ doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. a MUDr. Lidmila Hamplová, PhD. se účastnily konference na téma HIV infekce, pořádané Domem světla (program)
1. 12. 2014 VŠZ získala opakovaně od Evropské komise rozhodnutí o schválení zapojení do nového programu Erasmus Charter for Higher Education. VŠZ nadále poskytuje možnost zahraničních stáží svým studentům (certifikát)
21. 11. 2014 doc. MUDr. Ladislav Horák, CSc. a MUDr. Lidmila Hamplová, PhD. se účastnili mimořádné konference ČLK Ebola (program)
20. 11.2014 studentky 1. ročníku oboru Všeobecná sestra a PhDr. Karolina Moravcová se účastnily Národního kongresu ČLS JEP – paralelního programu pro nelékařské pracovníky
11/2014 Česká chirurgická společnost ČLS J. E. Purkyně udělila Maydlovu cenu za rok 2013 publikaci Praktická proktologie, autorů: doc. MUDr. Ladislav Horák a kol. (ocenění)
11. 11. 2014 studentky 2. ročníku oboru všeobecná sestra a vedoucí katedry Mgr. Hana Tošnarová, Ph.D. a PhDr. Karolina Moravcová se účastnily konference Kaleidoskop ošetřovatelství v IKEMU (program)
5. 11. 2014 rektorka VŠZ doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. se účastnila slavnostního zasedání vědecké rady ZČU v Plzni
5. 11. 2014 Mgr. Jaroslav Pekara se účastnil na 10. konference Psychosociální aspekty při zásahu záchranných složek pořádanou Fakultou vojenského zdravotnictví (Hradec Králové) s přednáškou na téma metodických cvičení v přípravě záchranářů na mimořádné události "Fyzická a psychická připravenost – pražská 155" (program)
24.-25. 10. 2014 rektorka VŠZ doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD., MUDr. Lidmila Hamplová, PhD., PhDr. Jana Hlinovská, PhDr. Ivana Jahodová a PhDr. Karolina Moravcová se účastnily X. vedeckoodborné konferencie s medzinárodnou účasťou na tému Nové trendy v súčasnom zdravotníctve a pomáhajúce profesie pořádanou ÚSVaZ P. P. Gojdiča (Prešov, SK) (pozvánka)
23. 10. 2014 Vysoká škola tělesné výchovy a sportu ve spolupráci s VŠZ, o. p. s. Praha pořádá 2. ročník mezinárodní vědecké konference Zážitková pedagogika – zdroj inspirace v edukační praxi (pozvánka)
16.-18. 10. 2014 rektorka VŠZ doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. a MUDr. Lidmila Hamplová, PhD. se aktivně účastnily celostátní konference Obezitologie a bariatrie, kterou pořádá Česká obezitologická společnost ve spolupráci s traumatologicko-ortopedickou a interní sekcí ČAS (Praha) s tématem Primární prevence nadváhy a obezity u dětí a adolescentů (pozvánka)
9. 10. 2014 8. promoce studentů VŠZ - Brožíkova síň, Staroměstská radnice v Praze
8. 10. 2014 10. imatrikulace studentů VŠZ - Brožíkova síň, Staroměstská radnice v Praze
2. 10. 2014 představení "Zprávy o zdraví obyvatel Středočeského kraje" pořádané KHS a KÚ Stč. kraje se účastnila rektorka VŠZ doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD., MUDr. Lidmila Hamplová, PhD. prezentovala Zprávu o zdraví obyvatel Středočeského kraje
29. 9. 2014 rektorka VŠZ doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. se účastnila slavnostního zahájení akademického roku VŠ v ČR, které se konalo na TU v Liberci
25. 9. 2014 studenti a vedoucí oboru zdravotnický záchranář Mgr. Jaroslav Pekara se zúčastnili jako figuranti Metodického cvičení Pražské 155 - hromadné neštěstí v tunelu Blanka
19. 9. 2014 studenti a vedoucí oboru zdravotnický záchranář Mgr. Jaroslav Pekara se zúčastnili jako figuranti Metodického cvičení Pražské 155 - hromadné neštěstí - teroristický útok
12. 9. 2014 studentky 2. ročníku oboru všeobecná sestra se účastnily společně s Mgr. Jaroslavem Pekarou mezinárodní konference Pediatrie z druhé strany, na které diskutovaly se sestrou Frances Dominica (UK), která založila první dětský hospic na světě (program)
9. 9. 2014 vedoucí oboru zdravotnický záchranář Mgr. Jaroslav Pekara se zúčastnil cvičení s útvarem policie URNA - teroristický útok
9. 9. 2014 VŠZ pořádala mimořádné zasedání Asociace vysokoškolských vzdělavatelů nelékařských zdravotnických profesí v České republice, které bylo svoláno jako reakce na poslanecké aktivity směřované do vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků
Sdílet na Facebook
Zpět...
KONTAKTY

Duškova 7, 150 00 Praha 5 (mapa)
IČ: 272 35 530
Vltavská 585/14, Praha 5 (mapa)
AED defibrilátor ve vestibulu školy
Všechna práva vyhrazena ©
2021
Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. | Cookies
Vytvořilo studio: InGenius Webdesign