Pokouším se připojit k serveru...

Připojení k serveru bylo ztraceno. Vyčkejte na znovuobnovení stránky, nebo ji obnovte ručně.

ZAVŘÍT
EN RU DE

Akademický rok 2013/2014

Nejvýznamější události Vysoké školy zdravotnické v akademickém roce 2013/2014.

účast VŠZ                                   VŠZ pořadatel nebo spolupořadatel                          mezinárodní aktivity a granty                     promoce, imatrikulace                                významné události školy                             
7. 7. 2014 rozhodnutí MŠMT ČR o akreditaci k bakalářskému studijnímu programu Ošetřovatelství se studijním oborem Všeobecná sestra – kombinovaná forma do roku 2017
2. a 3. 7. 2014 7. promoce studentů VŠZ - Brožíkova síň, Staroměstská radnice v Praze
1.-2. 7. 2014 metodického cvičení s Armádou ČR – Praha Dejvice se účastnil Mgr. Jaroslav Pekara
12. 6. 2014 rektorka doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. a MUDr. Lidmila Hamplová, PhD. se účastnily konference Efektivní strategie podpory zdraví II, kterou pořádal Státní zdravotní ústav, Praha (příspěvky z konfrence)
12.-13. 5. 2014 rektorka VŠZ doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. a PhDr. Karolina Moravcová se účastnily za VŠZ na Pflegekongress Gutes tun und es gut tun – Herausforderungen der Pflege im 21. Jahrhundert pořádaného Pflegeakademie in Krankenhaus der Barmherzigen Brüder (Vídeň, Rakousko) (pozvánka)
14. 5. 2014 Vysoká škola zdravotnická společně s Vysokou školou tělesné výchovy a sportu Palestra pořadatelem 10. vědecké konference s mezinárodní účastí s podtitule Pečujeme bezpečně? (program)
24. 4. 2014 rozhodnutí MŠMT ČR o prodloužení platnosti akreditace k bakalářskému studijnímu programu Specializace ve zdravotnictví se studijním oborem Zdravotnický záchranář do roku 2020
16. 4. 2014 na mezinárodní konferenci Ošetrovateľstvo a zdravie VIII pořádanou Trenčianskou univezitou A. Dubčeka, RÚVZ a RK Slovenskou komorou sester a porodních asistentek se za VŠZ účastnily: MUDr. Lidmila Hamplová, PhD., PhDr. Jana Hlinovská, PhD. a PhDr. Karolina Moravcová, Trenčín (program)
12. 3. 2014 VŠZ pořádala ve spolupráci s Aeskulap Akademií sympozium - Invazivní žilní vstupy v ošetřovatelské péči (pozvánka), (program)
4. 3. 2014 PhDr. Ivana Jahodová se účastnila s příspěvkem "Alzheimer centra v Evropě", konference Ošetřovatelství mezi kontinenty I (ČAS/KK/253/2014) ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze
11. 2. 2014 rektorka VŠZ doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. se stala členkou České konference rektorů
13. 12. 2013 VŠZ byla společně se Sdružením škol vyššího vzdělávání (CASPHE) pořadatelem mezinárodního workshopu EURASHE zaměřeného na přístup k výstupům z učení Community of Practice
13. 12. 2013 rozhodnutí MŠMT ČR o udělení akreditace bakalářskému studijnímu programu Specializace ve zdravotnictví se studijním oborem Radiologický asistent do roku 2019
12. 12. 2013 proběhlo slavnostní zasedání Akademické rady VŠZ, o. p. s.
22. 11. 2013 VŠZ byla spolupořadatel prezentace klinických studií prof. MUDr. Georg Birkmayera, Ph.D.
11.-15. 11. 2013 v rámci bilaterální spolupráce navštívily VŠZ: PhDr. Alica Slamková, PhD., PhDr. Ľubica Poledníková, PhD. z Univerzity Konštantína Filozofa v Nitře, Slovensko
7.-8. 11. 2013 Mgr Jaroslav Pekara prezentoval na Škole workshopu příspěvek "Ošetrovateľstvo bez hraníc" (Tatranská Štrba, Slovensko)
23.-26. 10. 2013 Mgr. Jaroslav Pekara prezentoval na 8. evropském kongresu Violence in Clinical Psychiatry v Ghentu příspěvek "The Experiences with Nurses Trainings Concerning Prevention of Violence in the Czech Republic in years 2010 – 2013" (Belgie), (sborník z konference)
25. 10. 2013 doc. MUDr. Ladislav Horák, DrSc. se účastnil na Nitranských koloproktologických dnech pořádaných Slovenskou chirurgickou a proktologickou společností (potvrzení)
22. 10. 2013 9. imatrikulace studentů VŠZ - Brožíkova síň, Staroměstská radnice v Praze
15. 10. 2013 VŠZ byla spolupořadatel 10. vědecko-pracovní schůze: Medicínsko-právné problémy
13. 10. 2013 Ing. Soňa Jexová, PhD. a PhDr. Eva Kymrová, PhD. se účastnily konference Sexuální zdraví ženy a partnerské vztahy v Praze (program)
9.–10. 10. 2013 rektorka VŠZ doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD., PhDr. Karolina Moravcová a MgA. Jitka Němcová prezentovali VŠZ na sympoziu Zdravotnické akademie zaměřené na Vize ve vzdělávání zdravotnických pracovníků (Berlín, Německo), (prezentace projektu)
1. 10. 2013 novým rektorem byla jmenována doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD.
17.-18. 9. 2013 MUDr. Lidmila Hamplová, PhD. a Mgr. Jaroslav Pekara prezentovali VŠZ na konferenci SJE Nemzetközi Tudományos (Komárno, SK)
3. 9. 2013 Vysoká škola zdravotnická se účastnila na setkání zástupců vysokých škol, na kterém byla založena Asociace vysokoškolských vzdělavatelů nelékařských zdravotnických profesí v ČR
Sdílet na Facebook
Zpět...
KONTAKTY

Duškova 7, 150 00 Praha 5 (mapa)
IČ: 272 35 530
Vltavská 585/14, Praha 5 (mapa)
AED defibrilátor ve vestibulu školy
Všechna práva vyhrazena ©
2021
Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. | Cookies
Vytvořilo studio: InGenius Webdesign