Pokouším se připojit k serveru...

Připojení k serveru bylo ztraceno. Vyčkejte na znovuobnovení stránky, nebo ji obnovte ručně.

ZAVŘÍT
EN RU DE

Akademický rok 2012/2013

Nejzásadnější momenty Vysoké školy zdravotnické v akademické roce 2012/2013

účast VŠZ                                   VŠZ pořadatel nebo spolupořadatel                          mezinárodní aktivity a granty                     promoce, imatrikulace                                významné události školy                             
31. 8. 2013 ukončení projektu OPPA Vytvoření studijních programů pro teoretické předměty ve zdravotnictví (Operační Program Praha Adaptabilita, spolufinancován z ESF)
VIII/2013 VŠZ se zapojila do řešení IPN KRÉDO, hlavním řešitelem je MŠMT ČR
VII/2013 6. promoce studentů VŠZ - Brožíkova síň, Staroměstská radnice v Praze
VI/2013 závěrečný meeting projektu TACT-EUROPE (Paříž, Francie)
18. 6. 2013 rektorka doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. a MUDr. Lidmila Hamplová, PhD. se účastnily konference Efektivní strategie podpory zdraví II, kterou pořádal Státní zdravotní ústav, Praha (program)
VI/2013 zahájení projektu OPPA Rozvoj a zkvalitnění studijních programů na vysokých a vyšších odborných školách (Operační Program Praha Adaptabilita, spolufinancován z ESF)
V/2013 VŠZ pořadatelem 8. Vědecké konference s mezinárodní účastí Problematika ošetřovatelské péče v Evropském roce občanů (program)
V/2013 účast na Mezinárodní konferenci o Ošetřovatelství (St. Gallen, Švýcarsko) se za VŠZ účastnily: PhDr. Jana Hlinovská a PhD. a PhDr. Karolina Moravcová
IV/2013 uskutečnil se 4. koordinační meeting projektu TACT-EUROPE (Lanciano, Itálie)
17.-20. 3. 2013 Mgr. Jaroslav Pekara prezentoval příspěvek "Third party violence in health and social sector in Czech Republic" na konferenci Bi-partner discussion in projecto Third party violence, která se konala v Oslu, pořadatelem Association of Cities and Municipalities
5. 3. 2013 rozhodnutí MŠMT ČR o prodloužení platnosti akreditace bakalářského studijního programu Ošetřovatelství se studijním oborem Všeobecná sestra do roku 2017
III/2013 získáno ocenění "Fakulta roku 2011/2012", udělované Českou studentskou unií (ČeSO)
III/2013 studentka VŠZ Markéta Jirásková se v rámci soutěže Sestra roku 2012 stala Miss sestra & Miss sestra sympatie (foto)
20. 12. 2012 rozhodnutí MŠMT ČR o prodloužení platnosti akreditace k bakalářskému studijnímu programu Porodní asistence se studijním oborem Porodní asistentka do roku 2016
18. 12. 2012 proběhlo slavnostní zasedání Akademické rady VŠZ, o. p. s
1. 12. 2012 zahájení projektu OPVK Inovace současných studijních materiálů a vytvoření pro studijní obory nové aktuální studijní materiály se shrnutím nejaktuálnějších poznatků (Operační Program Vzdělání pro konkurenceschopnost, spolufinancován z ESF)
XI/2012 MUDr. Lidmila Hamplová, PhD. prezentovala VŠZ na konferenci Bezpečí pacientů a pracovníků ve zdravotnických zařízeních (České Budějovice)
14. 11. 2012 prorektorka VŠZ doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. se účastnila slavnostního zasedání vědecké rady ZČU v Plzni
X/2012 8. imatrikulace studentů VŠZ - Brožíkova síň, Staroměstská radnice v Praze
X/2012 na celostátní konferenci s mezinárodní účastí Obezitologie a bariatrie, Ostrava, prezentovala VŠZ: MUDr. Lidmila Hamplová, PhD.
IX/2012 uskutečnil se 3. koordinační meeting projektu TACT-EUROPE (Patras, Řecko)
Sdílet na Facebook
Zpět...
KONTAKTY

Duškova 7, 150 00 Praha 5 (mapa)
IČ: 272 35 530
Vltavská 585/14, Praha 5 (mapa)
AED defibrilátor ve vestibulu školy
Všechna práva vyhrazena ©
2021
Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. | Cookies
Vytvořilo studio: InGenius Webdesign