Pokouším se připojit k serveru...

Připojení k serveru bylo ztraceno. Vyčkejte na znovuobnovení stránky, nebo ji obnovte ručně.

ZAVŘÍT
EN RU DE

Akademický rok 2011/2012

Nejvýznamější události Vysoké školy zdravotnické v akademickém roce 2011/2012

účast VŠZ                                   VŠZ pořadatel nebo spolupořadatel                          mezinárodní aktivity a granty                     promoce, imatrikulace                                významné události školy                             
VII/2012 v rámci projektu Progetto Formazzione vycestovaly 2 studentky VŠZ na roční stáž (Miláno, Itálie)
VII/2012 5. promoce studentů VŠZ - Brožíkova síň, Staroměstská radnice v Praze
V/2012 VŠZ pořadatelem Mezinárodní konference Hi Tec versus HiTouch (Praha)
IV/2012 uskutečnil se 2. koordinační meeting projektu TACT-EUROPE (Praha)
II/2012 navázání spolupráce mezi VŠZ a ze:ro - Dyalizační klinika (Schwetzingen, Něměcko) (článek)
1. 2. 2012 zahájení projektu OPPA Inovace předmětů zaměřených na odbornou praxi v bakalářských studijních oborech (Operační Program Praha Adaptabilita, spolufinancován z ESF)
I/2012 doc. PhDr. Němcová, PhD. a PhDr. Karolina Moravcová prezentovaly VŠZ na 3. pražském mezioborovém onkologickém kolokviu (Praha), (pozvánka)
I/2012 zahájení projektu OPVK Inovace studijního programu Ošetřovatelství a Specializace ve zdravotnictví (Operační Program Vzdělávání pro Konkurenceschopnost, spolufinancován z ESF)
I/2012 Výbor ČLS JEP ocenil práci doc. MUDr. Ladislavu Horákovi, DrSc. udělením čestného členství (jedná se o nejvyšší poctu prokazovanou členům České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně)
XII/2011 spolupořadatel 10. vědecké pracovní schůze Medicínsko-eticko-právne problémy kardiopulmonárnej resuscitácie v zariadeniach sociálnej starostlivosti ve spolupráci se Slovenskou lékařskou společností sester ze zařízení sociální péče, LF UK v Bratislavě a Klinikou urgentní medicíny a medicíny katastrof LF UK (Bratislava, SK)
XI/2011 MUDr. Lidmila Hamplová, PhD. prezentovala VŠZ na 3. Mezinárodní konferenci státních a nestátních organizací k problematice AIDS, drog a STI (Praha), (program)
XI/2011 MUDr. Lidmila Hamplová, PhD. prezentovala VŠZ na VIII. ročníku mezinárodní konference Primární prevence rizikového chování (Praha) 
XI/2011 uskutečnil se 1. koordinační meeting projektu TACT-EUROPE, Poitiers, Francie
X/2011 MUDr. Lidmila Hamplová, PhD. prezentovala VŠZ na celostátní konferenci s mezinárodní účastí Obezitologie a bariatrie (Ostrava)
X/2011 7. imatrikulace studentů VŠZ - Brožíkova síň, Staroměstská radnice v Praze
IX/2011 Mgr. Zuzana Garneková prezentovala VŠZ na odborné konferenci s mezinárodní účastí Cesta k modernímu ošetřovatelství XIII (Praha)
IX/2011 doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD., PhDr. Anna Mazalánová, PhD., Lucie Čedíková, MBA se za VŠZ účastnily na 10. mezinárodní konferenci Ošetřovatelství (Vídeň, Rakousko)
Sdílet na Facebook
Zpět...
KONTAKTY

Duškova 7, 150 00 Praha 5 (mapa)
IČ: 272 35 530
Vltavská 585/14, Praha 5 (mapa)
AED defibrilátor ve vestibulu školy
Všechna práva vyhrazena ©
2021
Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. | Cookies
Vytvořilo studio: InGenius Webdesign