Pokouším se připojit k serveru...

Připojení k serveru bylo ztraceno. Vyčkejte na znovuobnovení stránky, nebo ji obnovte ručně.

ZAVŘÍT
EN RU DE

prof. MUDr. Zdeněk Seidl, CSc.

Jméno Zdeněk
Příjmení Seidl
Tituly před jménem prof. MUDr.
Tituly za jménem CSc.
Pracovní pozice Akademický pracovník
Obor činnosti Neurologie, Radiologie, Nukleární medicína
Dosažené vzdělání 1974 Lékařská fakulta UK Praha
Atestace I a II stupně z oboru neurologie
I a II stupně z oboru radiodiagnostika, atestace z neuroradiologie
1988 CSc.
doc. Neurologie „ Přínos komplexního vyšetření dětí s hemiparetickou formou dětské mozkové obrny pro prognózu“.
2004 prof. neurologie
Pedagogicko-
výchovná činnost
Od roku 2007 Vysoká škola zdravotnická o.p.s., Praha - rektor
Vedení dizertačních prací
Vedení rigorozních prací
Vedení magisterských prací
Vedení bakalářských prací
Předseda akademického rady
Předseda čestného akademického senátu pro imatrikulace a promoce
Předseda/člen zkušební komise státních závěrečných zkoušek
Publikační činnost

Přednáška, poster na konferenci mimo ČR
1.    UHER, T., D. HORAKOVA, K. FELLOWS, M. VANECKOVA, L. SOBISEK, M. TYBLOVA, Z. SEIDL, J. KRASENSKY, J.E. HAVRDOVA and M. RAMANATHAN. Absence of HDL decrease after interferon beta-1a initiation is associated with greater brain volume loss and lesion burden in multiple sclerosis patients over 4 years. AAN. Vancouver, 2016.
2.    UHER, T., L. SOBISEK, M.P. SORMANI, M. VANECKOVA, Z. SEIDL, J. KRASENSKY, J. BLAHOVA-DUSANKOVA, E. HAVRDOVA and D. HORAKOVA. MRI correlates of cognitive functioning in a large cohort of multiple sclerosis patiens on disease – modifying treatment AAN. Vancouver, 2016.
3.    VANECKOVA, M., J. KRASENSKY, L. SOBISEK, T. UHER, A. BURGETOVA, M. MASEK, T. HREBIKOVA, E. HAVRDOVA, Z. SEIDL and D. HORAKOVA. Discrimination of patients with clinically isolated syndromes and healthy controls using MRI volumetry. Is it possible? ASNR. Washington, 2016.
4.    UHER, T., M. VANECKOVA, M.P. SORMANI, J. KRASENSKY, L. SOBISEK, J. BLAHOVA DUSANKOVA, Z. SEIDL, E. HAVRDOVA, T. KALINCIK, H.R. BENEDICT and D. HORAKOVA. Identification of MS patients at highest risk of cognitive impairment using integrated brain MRI assessment approach. Copenhagen, AEN, 2016.

 

Publikace v časopisu s IF
1.    VANĚČKOVÁ, M., Z. SEIDL, F. ČÁP, E. ČECHÁKOVÁ, J. HAVELKA, M. KEŘKOVSKÝ, J. KUBÁLE, J. LISÝ, M. MRKLOVSKÝ, M. PAŽOURKOVÁ, P. RYŠKA, Z. RYZNAROVÁ, R. TUPÝ and J. TESAŘ. Návrh bezpečnostní MR monitorace pacientů s roztroušenou sklerózou léčených natalizumabem. Cesk Slov Neurol N. článek byl přijat do tisku. IF= 0,159
2.    UHER, T., M. VANECKOVA, M.P. SORMANI, J. KRASENSKY, L. SOBISEK, J. DUSANKOVA, Z. SEIDL, E. HAVRDOVA, T. KALINCIK, R.H. BENEDICT and D. HORAKOVA. Identification of MS patients at highest risk of cognitive impairment using integrated brain MRI assessment approach. European Journal of Neurology. Přijato do tisku IF 3,956
3.    SMEETS, D., A. RIBBENS, D.M. SIMA, M. CAMBRON, D. HORAKOVA, S. JAIN, A. MAERTENS, E. VAN VLIERBERGHE, V. TERZOPOULOS, A.M. VAN BINST, M. VANECKOVA, J. KRASENSKY, T. UHER, Z. SEIDL, J. DE KEYSER, G. NAGELS, J. DE MEY, E. HAVRDOVA and W. VAN HECKE. Reliable measurements of brain atrophy in individual patients with multiple sclerosis. Brain Behav. 2016, Jul., 19;6(9): e00518. IF 2,128
4.    VANĚČKOVÁ, M. a Z. SEIDL. Přinášejí kontrastní látky s gadoliniovým základem nová rizika? Cesk Slov Neurol N. 2016;112(2):242-243. IF= 0,159
5.    UHER, T., M. VANECKOVA, L. SOBISEK, M. TYBLOVA, Z. SEIDL, J. KRASENSKY, D.P. RAMASAMY, R. ZIVADINOV, E. HAVRDOVA, T. KALINCIK and D. HORAKOVA. Combining clinical and MRI markers enhances prediction of 12-year disability in multiple sclerosis. Multiple Sclerosis Journal. Mult Scler. 2016, Apr, 6, pii: 1352458516642314. IF=4,822
6.    ZIVADINOV, R., T. UHER, J. HAGEMEIER, M. VANECKOVA, D. RAMASAMY, M. TYBLOVA, N. BERGSLAND, Z. SEIDL, M. G. DWYER, J. KRASENSKY, E. HAVRDOVA and D. HORAKOVA. A Serial 10-year Follow-up Study of Brain Atrophy and Disability Progression in RRMS Patients. Mult Scler. 2016, Feb., 16. pii: 1352458516629769. IF=4,822
7.    FELLOWS, K, T. UHER, R.W. BROWNE, B. WEINSTOCK-GUTTMAN, D. HORAKOVA, H. POSOVA, M. VANECKOVA, Z. SEIDL, J. KRASENSKY, M. TYBLOVA, E. HAVRDOVA, R. ZIVADINOV and M. RAMANATHAN. Protective associations of HDL with blood-brain barrier injury in multiple sclerosis patients. J Lipid Res. 2015 Oct; 56(10): 2010-8. doi: 10.1194/jlr.M060970. IF = 4,421
8.    VANECKOVA, M., S. ZAKHAROV, J. KLEMPIR, E. RUZICKA, O. BEZDICEK, H. BROZOVA, P. DIBLIK, M. MIOVSKY, J.A. HUBACEK, P. URBAN, P. RIDZON, D. PELCLOVA, A. BURGETOVA, M. MASEK, K. KOTIKOVA, K. PETEROVA, I. LISKOVA, L. HAMPLOVA and Z. SEIDL. Imaging findings after methanol intoxication (cohort of 46 patients). Neuro Endocrinol Lett. 2016, Jan; 36(8): 737-44. IF=0,799
9.    UHER, T., E. HAVRDOVA, L. SOBISEK, J. KRASENSKY, M. VANECKOVA, Z. SEIDL, M. TYBLOVA, D. RAMASAMY, R. ZIVADINOV and D. HORAKOVA. Is No Evidence of Disease Activity (NEDA) an achievable goal in MS patients on intramuscular interferon-β1a treatment over long-term follow-up? Mult Scler. 2016, IF=4,822
 

Publikace v našich a zahraničních časopisech s recenzním řízením

(v seznamu jsou uvedeny i práce 3/1 s IF)

1. Seidl, Z., Faber, J. Nesouhlasné nálezy mezi elektroencefalografií a počítačovou tomografií. Čas. Lék. čes., 124, č. 6, 167-169 (1982)
2. Süssová, J., Seidl, Z., Faber, J. Strana postižení u hemiparetické formy DMO ve vztahu k výskytu epilepsie. Rehablitace. 17, 1984, s. 201-208
3. Seidl, Z. Možnosti diagnostiky zánětlivých onemocnění CNS za použití výpočetní tomografie. Prakt. Lék., 71, 1991, s. 421-423.
4. Klinderová, J., Seidl, Z. Možnosti diagnostiky pacientů s tuberózní sklerózou pomocí výpočetní tomografie. Čas. lék. čes.,129,1990,s. 1037-1038.
5. Seidl, Z., Süssová, J. Postižení mozku v obraze počítačové tomografie s dětskou mozkovou obrnou (soubor 80 dětí). Československá pediatrie 45, 1990, s. 168-169.
6. Seidl, Z., Obenberger, J. Fenestrace arteria cerebri anterior. Vlastní pozorování. Sborn. lék., 93, 1991, č. 9-10, s. 347-349.
7. Seidl, Z., Obenberger, J. Diagnostika počítačovou tomografií (CT) a klinické korelace megadolichobasialis. Čs. Neurol. a neurochir., 55/88, 1992, č. 3, s. 109-110.
8. Seidl, Z., Tichý, J. Mozkový ischemický infarkt v obraze výpočetní tomografie (CT) při diagnóze transientní ischemické ataky (TIA). Sborník lékařský, 93, 1991, č. 9-10, s. 343-345,IF
9. Tichý, J., Seidl, Z. Transientní ischemická ataka (TIA) z hlediska klinického neurologa. Sborník lékařský, 93, 1991, č. 9-10, s. 339-341 IF
10. Bauer, J., Seidl, Z., Böhm, J., Obenberger, J. et al. Taktika neuroradiologického vyšetření u bederních diskopatií. Čas. lék. čes., 132, 1993, č. 18, s. 573-574.
11. Seidl, Z. Diagnostika mozkového abscesu výpočetní tomografií. Čas. Lék. čes., 129, č. 17, 526-528 (1990)
12. Seidl, Z., Obenberger, J., Zeman, J. Výpočetní tomografie u nemoci javorového sirupu (leucinosis). Čs. neurol. a neurochir., 56/89, 1993, č. 1, s. 17-18.
13. Obenberger, J., Seidl, Z. Hydranencefalie či "total brain infarction"? -kazuistický rozbor klinického a CT obrazu. Čes. a slov. neurol. neurochir., 58/91, č. 4, 1995, s. 206-207.
14. Z. Seidl, J. Süssová, Obenberger, J. Komplexní hodnocení dětí s DMO. Možnosti prognózy dětí s dětskou mozkovou obrnou (DMO) na základě komplexního vyšetření. Rehabilitace a fyzikální lékařství, 1995, č. 1, s. 16-18.          
15. Z. Seidl, J. Obenberger, J. Fiksa. Hyperdenze proximálního úseku arteria cerebri media jako časný příznak mozkové ischemie v nativním CT obraze. Čes. Radiol., 1994, vol. 48, č. 6, s. 403-405.
16. Fixa, J., Seidl, Z. Korelace cirkulace u významných stenotických lézí v obrazu transkraniálního dopplerovské vyšetření.  Čas. lék. čes., 1994, vol. 133, č. 20, str. 644.
17. Z. Seidl, J. Obenberger. Diagnostika roztroušené sklerózy mozkomíšní pomocí magnetické rezonance a korelace s klinickými příznaky onemocnění. Rehabilitace a fyzikální lékařství, 1996, č. 3, s. 99-102.
18. Seidl, Z., Obenberger, J., Viták, T. Přínos sekvence "FLAIR" pro vyšetření mozku magnetickou rezonancí. Rehabil. fyz. lék., 1996, č. 3, s. 96-98.
19. Obenberger, J., Seidl, Z. Principy zpracování, uchování a přenosu obrazové informace. Čes. Radiol., 50, 1996, č. 5, s. 330-337
20. Seidl, Z., Obenberger, J. Diagnostika roztroušené sklerózy mozkomíšní pomocí magnetické rezonance a korelace s klinickými příznaky onemocnění. Rehab. fyz. lék., 1996, č. 3, s. 99-102.
21. Süssová, J., Seidl, Z., Obenberger, J. Relation of squinting and dilated occipital horns of lateral ventricles in hemiparetic form of cerebral palsy. Sborn. lék., 97, 1996, č. 2, s. 203-207.
22. Obenberger, J., Seidl, Z. Falešně negativní CT nález ve vývoji mozkové ischémie. Čas. Lék. čes., 135, 1996, č. 19, s. 620-623.
23. Seidl, Z., Obenberger, J, Viták, T. Přínos magnetické rezonance pro podporu diagnózy roztroušené sklerózy mozkomíšní. Čes. Radiol., 50, 1996, č. 3, s. 184-186.
24. Seidl, Z., Obenberger, J.: Přínos zobrazovacích metod, zvláště magnetické rezonance u roztroušené mozkomíšní sklerózy. Čas. Lék. čes., 135, 1996, č. 23, s. 747-752.
25. S. Adámek, J. Sch"utzner, Z. Seidl, V.Šmat, J. Piťha. Korelace nálezů výpočetní tomografie (CT) s operačním nálezem u pacientů s myasthenia gravis. Rozhl.Chir., 75,1996, No. 5, p. 237-239.
26. Seidl, Z., Obenberger, J. Nálezy magnetické rezonance u komplikací chirurgické léčby bederních diskopatií - "failed back surgery syndrome". Rehabil. fyz. lék., 1997, č. 1, s. 14-17.
27. Tichý, J., Seidl, Z., Obenberger, J. Syndrom "tethered cord" diagnostikován magnetickou rezonancí, Čes. a slov. neurol. neurochir., 60/93, 1997, s. 40-42.
28. Obenberger, J., Seidl, Z. Zpracování a přenos obrazové a textové informace v neuroradiologii. Lék. a tech., 1997, č. 1, s. 11-12.
29. Seidl, Z., Obenberger, J., Hána, V. "Ektopický" zadní lalok hypofýzy v obraze magnetické rezonance. Čes. Radiol., 51, 1997, č. 2, s. 90-92.
30. Viták, T., Seidl, Z., Obenberger, J. Magnetická rezonanční angiografie (MRA). Praktická radiologie, 2, 1997, č. 2, s. 6-9.
31. Obenberger, J., Seidl, Z., Viták, T. Magnetická rezonanční angiografie - neinvazivní přístup k vyšetření cév. I. základní princip a užití metody "Time Of Flight". Lék. a tech., 1997, č. 3, s. 75-80.
32. Seidl, Z., Obenberger, J., Daneš, J., Viták, T., Krásenský, J., Belšan, T.:Využití magnetizačního transferu při zobrazování magnetickou rezonancí v CNS. Čes. Radiol., 51, 1997, č. 4, s. 223-226.
33. Seidl, Z., Obenberger, J., Daneš, J., Viták, T., Belšan, T. Přínos sekvence "FLAIR" pro vyšetření mozku magnetickou rezonancí. Čes. Radiol., 51, 1997, č. 4, s. 227-229.
34. Seidl, Z., Obenberger, J., Viták, T. Roztroušená skleróza mozkomíšní imitující expanzivní lézi CNS. Čes. Radiol., 51, 1997, č. 4, s. 230-233.
35. Seidl, Z., Obenberger, J.: Selární oblast v obraze magnetické rezonance. Čes. Radiol., 51, 1997, 5, s. 294-304.
36. Seidl, Z., Obenberger, J., Marek, J., Hána, V. Mikroprolaktinomy v obraze magnetické rezonance. Čes. a Slov. Neurol., Neurochir., 60/93, 1997, 5, s. 261-265.
37. Seidl, Z., Nevšímalová, S., Obenberger, J., Vymazal, J., Havlová, M., Štěpánová, I. Přínos vyšetření magnetickou rezonancí pro diagnostiku Hallervorden - Spatzova onemocnění. Čes. a Slov. Neurol., Neurochir., 60/93, 1997, 5, s. 266-269.
38. Seidl, Z., Obenberger, J. Intracerebrální krvácení v obraze magnetické rezonance. Čas. Lék. čes., 136, 1997, 24, s. 752-757.
39. Viták, T., Obenberger, J., Seidl, Z. Magnetická rezonanční angiografie - neinvazivní přístup k vyšetření cév. II. základní princip a užití metody "Fázového kontrastu". Lék. a tech., 29, 1998, č. 1, s. 5-9.
40. Adam, P, Peterová, V., Dostál, C., Seidl, Z., Obenberger, J., Olejárová, M., Tauberová, A., Tyl, D., Zeman, D., Sobek, O., Kelbich, P. Likvorologické nálezy u systémového lupus erythematodes s postižením CNS. Klin. Biochem. Metab., 6 (27), 1998, č. 1, s. 35-39.
41. Viták, T., Seidl, Z, Obenberger, J., Krásenský, J, Daneš, J, Peterová, V. Využití jevu magnetizačního přenosu v zobrazování magnetickou rezonancí. Lék. a tech., 29, 1998, č. 2, s. 27-33.
42. Seidl, Z., Obenberger, J., Viták, T. Význam magnetické rezonance pro diagnostiku tumorů zadní jámy lební u dětí. Čs. Pediat., 53, 1998, č. 3, s. 147-151.
43. Obenberger, J., Seidl, Z., Krásenský, J., Růžička, E., Jech, R.: Funkční magnetická rezonance - spojení anatomie mozku s jeho funkcí, zobrazení funkčních stavů mozku na pozadí anatomického detailu. Čes. Radiol., 52, 1998, č. 2, s. 88-94.
44. Seidl, Z., Obenberger, J. Magnetická rezonance jako modalita diagnostiky roztroušené sklerózy mozkomíšní. Současná realita, literární přehled doplněný zkušeností našeho pracoviště a budoucí perspektivy využití MR. Čes. a Slov. Neurol., Neurochir., 61/94, 1998, č. 3, s. 118-128.
45. Viták, T., Seidl, Z., Obenberger, J. Technika vyšetření kolenního kloubu magnetickou rezonancí. Praktická radiologie, 3, 1998, č. 3, s. 9-11.
46. Seidl, Z., Obenberger, J., Adam, P. Léčebné ovlivnění zvýšeného svalového napětí při bolestech zad různé etiologie Myolastanem. Čas. Lék. čes.137, 1998, č. 19, s. 601-605.
47. Seidl, Z., Obenberger, J., T. Viták, T. Magnetická rezonance - optimální metoda zobrazení tumorů v zadní jámě lební. Čes. Radiol., 52, 1998, č. 2, s. 80-87.
48. Kupka, K., Dostál, C., Peterová, V., Olejárová, M., Obenberger, J., Seidl, Z. Cerebrální manifestace systémového lupus erythematodes v obraze 99m Tc-HMPAO SPECT. Čes. Revmatol., 6, l998, č. 4, s. 160-165.
49. Peterová, V., Dostál, C., Seidl, Z., Daneš, J., Obenberger, J., Faber, J., Adam, P., Olejárová M., Viták, T. Postižení mozku u nemocných se SLE (popis 2 připadů), Čes. Revmatol., 6, l998, č. 4, s. 178-181.
50. Seidl, Z., Obenberger, J., Peterová, V., Viták, T. Diferenciální diagnostika expanzivních lézí v selární krajině v obraze magnetické rezonance. Čas. Lék. čes., 137, 1998, č. 24, s. 743-749.
51. Seidl, Z., Obenberger, J., Viták, T., Peterová, V., Daneš, J. Intramedulární míšní nádory a hydrosyringomyelie v obraze magnetické rezonance. (Zkušenosti našeho pracoviště a přehled literatury). Čes. Radiol., 52, 1998, č. 6, s. 351-359.
52. Seidl, Z., Obenberger, J. Úloha magnetické rezonance v diagnostice vertebrogenních metastáz. Čes. a Slov. Neurol., Neurochir., 61/94, 1998, č. 5, s. 278-284.
53. Peterová, V., Dostál, C., Seidl, Z., Daneš, J., Obenberger, J., Viták, T., Olejárová M. Magnetická rezonance mozku u nemocných se systémovým lupus erythematodes s neuropsychiatrickou symptomatologií. Čes. Revmatol., 6, l998, č. 3, s. 134-137.
54. Seidl, Z., Obenberger, J., Süssová, J., T. Viták, T. Diagnostické algoritmy v zobrazování bederních protruzí a výhřezů disku. (Vlastní studie doplněná literárními údaji). EuroRehab, č. 3-4, 1998, s. 7-12.
55. Viták, T, Zeman M, Seidl, Z., Obenberger, J. Vyšetření kolenního kloubu magnetickou rezonancí. Úraz. chir. 6, 1998, č. 4, s. 17-22.
56. Peterová, V., Seidl, Z., Obenberger, J. Přínos myorelaxancií k terapii tenzní cefaley. Prakt. Lék. 79, 1999, č. 1, s. 33-35.
57. Seidl, Z., Obenberger, J., Peterová, V., Viták, T. Degenerativní změny bederní páteře v obraze magnetické rezonance.  Prakt. Lék. 79, 1999, č. 1, s. 27-33.
58. Obenberger, J, Seidl, Z., Pavlů, H., Elleder, M. MRI in an unsually protracted neuronopathic variant of acid sphingomyelinase deficiency. Neuroradiology 41, 1999, č. 3, s. 182-184. IF
59. J. Slabý, M. Trněný, E. Benešová, K. Kupka, J. Hořejš, Z. Seidl, P. Klener. Výšetření mediastina u nemocných s maligním lymfomem- využití tří zobrazovacích metod: počítačové tomografie, galliové scintigrafie, magnetické rezonance. První výsledky.Klinická onkologie, 1998, 11, č. 4, s. 127-131.
60. S. Adámek, J. Sch"utzner, Z. Seidl, V. Šmat, J. Piťha. Korelace nálezů výpočetní tomografie (CT) s operačním nálezem u pacientů s myasthenia gravis. Rozhl. Chir., 75,1996, No. 5, p. 237-239.
61. Süssová, J., Seidl, Z., Faber, J. Hemiparetic form of cerebral palsy in relation to epilepsy and mental retardation. Developmental Medicine and Child neurology, 32, 792-795 (1990) IF
62. T. Viták, Z. Seidl, J. Obenberger, J. Krásenský, V. Peterová, J. Daneš. Základní principy a význam rychlých sekvencí pro zobrazení magnetickou rezonancí. Lékař a technika, 1999, 30, s. 16-24.
63. Z. Seidl, J. Obenberger, V. Peterová, T. Viták. Degenerativní změny bederní pateře v obraze magnetické rezonance. Praktický lékař, 79, 1999, č. 1, p. 29-35.
64. V. Peterová, Z. Seidl, J. Obenberger. Přínos myorelaxancií k terapii tenzní cefaley. Praktický lékař, 79, 1999, s. 33-35.
65. T. Viták, Z. Seidl, J. Obenberger, J. Krásenský, V. Peterová, J.Daneš. Základní principy a význam rychlých sekvencí pro zobrazení magnetickou rezonancí. Lékař a technika, 1999, 30, s. 16-24.
66. T. Viták, M. Zeman, Z. Seidl, J. Obenberger. Vyšetření kolenního kloubu magnetickou rezonancí. ˇUraz. chir. 1998, č. 4, s. 17-22
67. Z. Seidl, J. Obenberger, J. S"ussová, T. Viták. Diagnostické algoritmy v zobrazování bederních protruzí a výhřezů disků. Euro Rehab, 1998, 3-4, s. 7-12.
68. Z. Seidl, J. Obenberger, T. Viták, V. Peterová, J. Daneš. Extradurální nádory páteře v obraze magnetické rezonance. Čes. Radiolog., 53, 1999, p. 55-62.
69. Z. Seidl, J. Obenberger, T. Viták, V. Peterová, J. Daneš. Intradurální, extramedulární nádory míchy v obraze magnetické rezonance. Čes. Radiolog., 53, 1999, p. 63-69.
70. Z. Seidl, J. Obenberger, T. Viták, V. Peterová, J. Daneš. Nehomogenní intenzita signálu bílé hmoty mozkové u normální populace v modu " rychlého FLAIR". Čes. Radiolog., 3, 1999, p.162-65.
71. Z. Seidl, J. Obenberger, T. Viták, V. Peterová. Gangliogliom v obraze magnetické rezonance a výpočetní tomografii. Kazuistika doplněná literálními údaji. Radiolog., 3, 1999, p. 180-182.
72. Z. Seidl, J. Obenberger. Možnosti použití terapie botulotoxinem v klinické praxi. Remedia, 2, s. 104-107, 1999.
73. J. Obenberger, Z. Seidl, J. S"ussová, T. Viták, V. Peterová. Faciální hemispasmus- konflikt cévy a nervu v zadní jámě lební.Zobrazení magnetickou rezonancí. Čes. Rad., 53,1999, No3,s. 171-175.
74. Viták, T., Zeman, M., Seidl, Z., Obenberger, J. Vyšetření koleního kloubu magnetickou rezonancí. Úrazová chirurgie, 1998, 6, s. 17-23.
75. Z. Seidl, J. Obenberger, T. Viták. Diagnosis of ischemicc stroke with the use of CT and MRI, our first experience with perfusion weighted imaging. Case study. Cesk Slov Neurol, 6, 1999, p. 341-344.
76. Seidl, Z, Viták, T, Předoperační vyšetřování kandidátů kochleární implantace: metodika vyšetření a způsob archivace dat. Lékař a Technika, 31, 2000,      No1, pp. 13-20.
77. Z. Seidl, J. Obenberger, T. Viták, Daneš, J., Vaněčková, E. Centrální neurocytom        (kazuistika). Čes. Radiol., 54, 2000, No. 2, 119-121,
78. Z. Seidl, J. Obenberger, J. Marek, V. Hána, Vaněčková, E. MRI -Diagnostic and follow-up tool for microprolactinomas. Functional Neurology, No1, Vol. XV, 2000, p.47-51.IF
79. J. Fixa, J. Bauer, Z. Seidl, O. Sobek, D. Tyl, I. Horáčková. "Locked in" syndrom a jeho problematika v intenzivní péči. Anestesiologie a neodkladná péče. roč. 11, 2000, s.23-27.
80. Z. Seidl, J. Bauer, J. Obenberger, J. Fixa, M. Vaněčková. Podpora diagnostiky       "locked- in" syndromu při vyšetření magnetickou rezonancí. Česká radiologie, 54, 2000, No 4, p. 241-243.
81. Z. Seidl, J. Obenberger, T. Viták, Daneš, J., Vaněčková, E., V. Peterová. Možnosti zobrazení časné fáze akutní mozkové ischemie- vyšetřovací algoritmy. Čes. Radiol., 54, 2000, No 4, p. 223-225.
82. J. Obenberger, Z. Seidl, T. Viták, J. Daneš, J., M. Vaněčková, V. Petrová. Roztroušená skleróza komplikovaná nálezem arachnoidální cysty s expanzivním chováním. Čes. Radiol., 54, 2000, No 4, p. 248-251.
83. T. Viták, Z. Seidl, J. Obenberger, Daneš, J., Vaněčková, E, Krásenský,.J., V. Peterová. Základní artefakty diagnostického zobrazování metodou magnetické rezonance. Čes. Radiol., 54, 2000, No 5, p. 323-328.
84. V. Peterová, J. Obenberger, Z. Seidl. Léčba bolestí hlavy ovlivněním úzkosti. Praktický lékař, 80, 2000, č. 10, s. 579-581.
85. V. Peterová, Z. Seidl, J. Obenberger. Přínos myerolelaxancií v terapii tenzní cefaley. Prakt. Lék. 79, 1999, No 1, p. 33-35.
86. Z. Seidl, J. Süssová, J. Obenberger, M. Vaněčková, T. Viták, J. Rydland. Magnetic resonance imaging in diplegic form of cerebral palsy. Brain & Development 23, 2001, p. 46-49.
87. T. Viták, Z. Seidl, J. Obenberger, V. Peterová, M. Vaněčková, Daneš, J. Artefakty v diagnostice zobrazování magnetickou rezonancí- souvislost s principy metody. Lékař a Techniky, 32,2001,No1, pp. 18-21.
88. Z. Seidl, J. Obenberger, J. Daneš, T. Viták, V. Peterová, M. Vaněčková. Změny signálu kostní dřeně obratlových těl a jejich diferenciální diagnostika. Česká radiologie, 55, 2001, s. 75-79.
89. Z. Seidl, J. Obenberger, T. Viták, M. Vaněčková, J. Daneš. Pooperační diskopatie bederní (Failed back surgery syndrom -FBSS). Diagnostika MR s využitím potlačení signálu tuku (SPIR). Čes. Radiol., 55, 2001, No 2, p. 80-83.
90. M. Vaněčková, M. Ošťádal, Z. Seidl, J. Obenberger, T. Viták, V. Peterová, J. Daneš, P. Dungl. Jumperś knee (chronická patelární tenditida) v obraze magnetické rezonance. Čes. Radiol., 55,2001, No2, p. 94-96.
91. V. Peterová, J. Obenberger, J. Böhm, J. Hořejš, T. Viták, Z. Seidl. Etiopatogenetické a klinické aspekty lumbalgií, racionální indikace zobrazovacích metod a současné názory na možnosti léčby. Prakt. lék., 81,2001, No. 4, p. 182-187.
92. V. Peterová, K. Šonka, Z. Seidl. Poruchy spánku. Lege Artis. 1, 2001, č. 6, s. 5-6.
93. Z. Seidl, J. Obenberger, T. Viták,  M. Vaněčková, J. Daneš. Magnetická rezonance a histologicky méně obvyklé nádory míchy a pateře. Čes. Radiol., 55, 2001, No 6, p. 361-364.
94. H. Hubálková, K. Hora, Z. Seidl, J. Krásenský: Dental Materials and Magnetic Resonance Imaging. Eur. J.Prosthodont. rest. dent., Vol. 10, 2002, No. 3, pp.125-130.
95. M. Vaněčková, Z. Seidl, J. Krásenský et al. Lesion load in modus FLAIR (Fluid Attenuated Inversion Recovery) in patients with multiple sclerosis. Česk Slov neurol N 65:(3) 175-179, 2002
96. M. Vaněčková, M. Ošťádal, Z. Seidl, A. Podškubka, J. Obenberger, T. Viták and J. Daneš. Jumperś knee: Diagnosis, surgical treatment and return to high level performance within three months. J. Sports Traumatol. rel. res. 2001, No4: 179-183. IF
97. Z. Seidl, J. Obenberger, M. Vaněčková., T. Viták, J. Daneš. Hyperintenzity bílé hmoty v T2 váženém obraze a možnosti jejich substrátové diagnostiky. čes. radiolog., 56, 2002, No 5, p. 284-289.
98. Z. Seidl, J. S"ussová, J. Obenberger, M. Jinochová, M. Vaněčková. Magnetická rezonance u pacientů s diparetickou formou DMO. (Srovnání nálezů CT a MR u donošených a nedonošených novorozenců).  Čes.-Slov. Pediat., 57, 2002, No. 11, p. 624-627.
99. Obenberger, J., Seidl, Z., Vaněčková, M., Viták, T., Daneš, J. Osteoblastom a neurofibrom jako příčiny destrukce těla obratle L5 spojené s lumbalgií(2 kazuistiky) .Čes. a slov. Neurol. Neurochir., 65/98, 2002, No 6, p. 426-428. IF  0,059
100. V. Peterová, J. Obenberger, J. Böhm, J. Hořejš, T. Viták, Z. Seidl. Etiopatogenetické a klinické aspekty lumbalgií, indikace zobrazovacích metod a současné názory na možnosti léčby. Praktický lékař, 82, 2002, č. 10, s. 588-594.
101. M. Vaněčková, Z. Seidl, J. Krásenský, J. Obenberger, E. Havrdová, T. Viták and J. Daneš. Nové trendy v zobrazování magnetickou rezonancí u roztroušené sklerózy mozkomíšní. Technika MR volumometrie vyvinutá a prováděná našim pracovištěm.Čes. Radiolog., 56, 2002, No 6, p. 327-330.
102. V. Peterová, Dostál, C., Linková, L., Z. Seidl, Olejárová, M., Havrdová, E., Zvárová, J., Zvára, K., T. Viták, Tichá, V., Daneš, J. Rozdíly mezi supratentoriálními ložiska v MR nálezech mozku u nemocných s neuropsychiatrickým lupusem a roztroušenou sklerózou. Čes. a slov. Neurol.Neurochir., 66/99,2003,No1, p. 38-43. IF  0,059
103. M. Jinochová, Z. Seidl, J. Krásenský, J. Obenberger, E. Havrdová, T. Viták, V. Peterová a J. Daneš. Roztroušená skleróza mozkomíšní a magnetická rezonance.Časopis lék. Čes. , 142, 2003, č. 3.
104. L. Linková, V. Peterová, M. Olejárová, Z. Seidl, C. Dostál. Neuropsychiatrické postižení u pacientů se systémovým lupus erythematodes. Čes. Rheumatologie, 11, 2003, No. 2, p. 78-82.
105. V. Peterová, Z. Seidl, T. Viták, J. Daneš. MR nálezy u nemocných s migrénou bez aury. Čes. Radiol., 57,2003, No. 2, p. 68-71.
106. Z. Seidl, M. Vaněčková, J. Obenberger, J. Süssová, M. Mašek, V. Peterová, J. Daneš.  Fyziologický vývoj myelinizace mozku v obraze magnetické rezonance. Čes. a slov. Neurol., Neurochir., 66/99,2003, No. 4. p. 270-273. IF  0,059
107. M. Kunešová, V. Hainer, J. Obenberger, R. Mikulová, J. Pařízková, Š. Slabá, D. Bezdíčková, Z. Seidl. Adipose tissue distribution in obese females. relationship to androgens, cortisol, growth hormone and leptin.  Sborník Lékařský, Vol. 103(2002) No. 4. p. 477-485.
108. V. Peterová, C. Dostál, M. Olejárová, Z. Seidl, J. Daneš. MR nálezy u nemocných s lupusovou cefaleou. Čes. radiolog., 2003, Vol. 57, No 6, p. 325-329.
109. Hubálková, H., Hora, K., Seidl, Z., Krásenský, J. Vyšetření mangnetické rezonance ve stomatologii. Čes. Stomatol., 2003, roč. 103, č. 6, s. 240-247.
110. V. Peterová, C. Dostál, L. Linková, J. Zvárová, M. Olejárová, Z. Seidl, J. Daneš. The distribution of MR lesions in neuropsychiatric lupus erythematosus and multiple sclerosis patients. Riv Neuroradiol 2003, 16: 788-91.
111. Hubálková, H., Mazánek, J., Seidl, Z., Krásenský, J. Kompatibilita dentálních slitin s vyšetřením metodou magnetické rezonance. Choroby hlavy a krku, No3/4, 2003, s. 8-12.
112. Krásenský, J., Řasová, K., Obenberger, J., Havrdová, E., Zálišová, M., Štykarová, P., Doležal, O., Seidl, Z.: Objektivizace opokroků v rehabilitaci chronicky nemocných s roztroušenou sklerózou pomocí funkční magnetické rezonance, Lékař a technika, 34, 2003, č. 4, s. 127-136.
113. Z. Seidl, M. Vaněčková, M. Mašek, V. Peterová, T. Viták, J. Obenberger, J. Daneš. Senzitivita jednotlivých sekvencí MR, zvláště příno modality FLAIR (fluid attenuated inversion recovery) při diagnostice lézí CNS u nemocných s tuberózní sklerózou.   Čes. radiolog., 2004, Vol. 58, No 1, p. 3-7.
114. M. Vaněčková, Z. Seidl, M. Mašek, J. Krásenský, M. Olejárová, J. Gatterová, Š. Forejtová, L. Šenolt, K. Pavelka, J. Daneš. Volumetrické sledování chrupavky v obraze MR u gonartrózy.  Čes. radiolog., 2004, Vol. 58, No 1, p. 24-26.
115. Peterová, V., Seidl, Z., Viták, T., Daneš, J. Migrenózní aura,Čes. a Slov. Neurol. Neurochir., 66/99, 2003, No. 4., p. 297-303. IF  0,059
116. Z. Seidl. Vertebrogenní onemocnění. Bulletin, 1/2004,s. 17-19.
117. Peterová, V., Seidl, Z. Ketoprofen v léčbě migrény bez aury. Prak. Lék., 84, 2004, No. 3, p. 145-148.
118. Z. Seidl: Výsledky léčby akutního algického vertebrogenního lumboischialgického syndromu kombinovanou léčbou thiokolchikosidem a diclofenakem. Prakt. Lék. 84 2004, No. 4, p. 204-207.
119. Z. Seidl, M. Vaněčková: Zobrazovací metody, nové možnosti a poznatky část 1: cévní onemocnění mozku, Interní medicina pro praxi, 10, 2004, 6, s. 489-494
120. Z. Seidl.  Možnosti CT a MR v diagnostice a klinickém vedení pacientů s CMP, Čes. Radiol., 5.2004, s. 308-310
121. Z. Seidl. Myelinizace a diferenciální diagnostika zvýšeného signálu v bílé hmotě mozkové v obreazu MR, Čes. Radiolog., 5,2004, s. 311-315
122. M. Vaněčková, Z. Seidl. Zobrazovací metody, nové možnosti a poznatky: expanze, záněty, úrazy, degenerativní změny mozku, míchy a páteře.  část2  : Interní medicina pro praxi, 11, 2004, 6, s 535-541.
123. M. Vaněčková, Z. Seidl, M. Sojáková. Zobrazovací metody, nové možnosti a poznatky ostatní specifické indikace magnetické rezonance - vyšetření prsů, MRCP, jater, pánve. (část 3) Interní medicina pro praxi, 12, 2004, 6, s. 596-599.
124. K. Řasová, J. Krasensky, E. Havrdova, J. Obenberger, Z. Seidl, O. Dolezal, P. Rexova, M. Zalisova. Is it possible to actively and purposely make use of plasticity and adaptability in the neurorehabilitation treatment of multiple sclerosis patients? A pilot project. Clinical rehabilitation 2005, 19: 170-181 , IF 1,447
125. Seidl, Z., Vaněčková, M., Mašek, M., Daneš, J. Mukopolysacharidóza v obraze MR a její přínos pro další klinické vedení nemocných. Čes. Radiolog. č. 5, 2005, roč. 59, s. 70-74.
126. Vaněčková, M., Z. Seidl. Patologické procesy selární oblasti v obraze magnetické rezonance. Neurologie pro praxi, 3, 2005, roč. 6, s. 161-167.
127. Z. Seidl, T. Doležal: Bolesti zad - diagnostika a léčba. Farmakoterapie, 3/2005, s. 273-279.
128. Peterová, V., Forejtová, Š, Seidl, Z., Havelka, S., Daneš J., Pavelka, K. Výběr optimálních sekvencí MR páteře u nemocných s ankylozující  spondylitidou. Čes. Radiolog., 2005, Vol. 59, No 1, p. 36-40.
129. Seidl, Z., Vaněčková, M., Hána, V., Viták, T., Mašek, M., Marek, J., Peterová, V., Jarkovská, Z. Retrospektivní sledování role agonistů D2 receptorů na krvácení do makroprolaktinomů v obraze MR a jejich klinické sledování. Česk Slov neurol N1, 68/101,  34-38, 2005 IF 0,059
130. Hořínek, D., Hort, J., Brabec, J., Bojar, M., Krásenský, J., Seidl, Z. a Petrovický, P. Objem amygdaly je snížen u nemocných s Alzheimerovou chorobou. Čes neurol neurochir 2005, 4: 235-240. IF 0,059
131. Hořínek, D., Petrovický, P., Hort, J., Krásenský, J., Brabec, J., Bojar, M., Vaněčková, M., Seidl, Z.: Amygdalar volume and psychiatric symptoms in Alzheimerś disease: an MRI anylysis. Acta neurol Scand .2006, 113(1): 40-5.  IF 1,226
132. Hubálková, H., I., Linetskiy, J. Strančuková, Mazánek. J., Seidl Z. magnetická rezonance ve stomatologii, Progresdent, 2005, s. 28-33.
133. Z. Seidl, M. Vaněčková. Možnosti a využití magnetické rezonance, Lékařské listy 45, 2005, s. 6-11.
134. Z. Seidl, M. Vaněčková. Možnosti zobrazení očního bulbu, orbity a optického nervu v modalitě magnetické rezonance, část první: zobrazení bulbu. Neurologie pro praxi, 2005, roč. 6, s. 319-324.
135. V. Petrová, Š. Forejtová, Z. Seidl, S. Havelka, J. Daneš, K. Pavelka. Výběr optimálních sekvencí v MR páteře u nemocných s ankylozující spondylitidou. Čes. Radiolog., 2005, roč. 59, č. 1, s. 36-40.
136. Z. Seidl, M. Vaněčková. Může MR vyšetření přinést nové informace při diagnostice degenerativních onemocnění CNS. Čes. Radiolog., 2006, Vol. 60, No 2, p. 96-103.
137. Z. Seidl, M. Vaněčková. Netypické obrazy kranifaryngeomu v obraze MR. Čes. Radiolog., 2006, Vol. 60, No 1, p. 36-40.
138. D. Smíšková, Z. Seidl.: Spinální epidurální abces u dvanáctiletého chlapce. Lékařské listy 8, s. 8-9.
139. M.Vaněčková, Z.Seidl,: Možnosti zobrazení očního bulbu, orbity a optického nervu v modalitě magnetické rezonance, část druhá: zobrazení očního nervu, orbity. Neurologie pro praxi, 2006,  3, s. 164-167.
140. L.Dvořáková, M.Hřebíček, H.Jahnová, J.Starý, Z.Seidl, A.Leiská, J.Zeman: X- vázaná adrenoleukodystrofie u jedenadvaceti českých pacientů. Čes.-slov. Pediatrie, 2005, roč. 61,č. 3.s. 129-136.
141. Z.Seidl, M. Vaněčková, T. Viták, M. Kron, L. Dvořáková aj.X –Adrenoleukodystrofie- hodnocení lézí mozku modalitou magnetické rezonance pomocí “ Loes score”, Česká radiologie. 2007, 61(3), 277-2805)
142. Seidl, Z.1, Vaněčková, M. 1, Gatterová, J. 2, Pavelka, K. 2, Viták, T. 1, Jarošová, K. 2, Pegzová, D. 2, Šedová, L2. Včasná diagnostika morfologických lézí u revmatoidní artritidy modalitou magnetické rezonance na kloubech ruky. Čes. Radiolog., 2006, roč. 60, č. 6. s. 442-445.
143. Seidl, Z. Vaněčková, M., 1, Gatterová, J. 2, Pavelka, K. 2, Viták, T. 1, Jarošová, K. 2, Pegzová, D. 2, Šedová, L.2 Magnetická rezonance jako modalita časné diagnostiky revmatoidní artritidy.Rehabilitace a fyzikální lékařství, 13,2006, No.3, pp.131-133.
144. Seidl, Z., Vaněčková, M, T. Viták. Intracranial Lipomas : a Retrospective Study,. Rivista Neuroradiologia 19: 000-000,2006.
145. Dolezal, O., Dwyer, M.G., Horakova, D., Havrdova. E., Minagar, A., Balachandran, S., Bergsland, N., Seidl, Z., Vaneckova, M., Fritz, D., Krasensky, J., Zivadinov, R. Detection of cortical lesions is dependent on choice of slice thickness in patients with multiple sclerosis. Int Rev Neurobiol. 2007; 79: 475-89 (IF 1.724).
146. J. Buskova, M. Vaněčková, K. Sonka, Z. Seidl, S. Nevsimalová Reduced hypothalamic gray matter in narcolepsy with cataplexy . Neuroindocrinology letters, V 27, No.6, 2006. (IF 1.005).
147. M. Sekot, O. Doležal, V. Kmoch, F.D. Lakomý, H. Papežová, Z. Seidl. Centrální pontinní myelinolýza u pacientky s mentální anorexií. Čes. A slov. Psychiat., 103,2007,No.6, pp. 297-301.
148. Z. Seidl, M. Vaněčková, T. Viták, M. Kron, L. Dvořáková aj.  X –Adrenoleukodystrofie- hodnocení lézí mozku modalitou magnetické rezonance pomocí “ Loes score”,Česká radiologie. 2007, 61(3), 277-280
149. M. Vaněčková, Z. Seidl, A. Burgerová, V. Ečerová Intrakraniální lipomy, Česká radiologie. 2007, 61(3), 292-296
150. Vaneckova, M., Seidl, Z., Hána, V., Jarkovska, Z. Macroprolactinomas: diagnosis, retrospective folow up of the tretment with the agonist odf D2 receptors in the MR imaging and the correlation of these changes with the clinical symtomatology. Neuroendokrinology letters 2007; 28(6): 841-5. (IF 0.924)
151. Uhlíková, P., Paclt, I., Vaněčková, M., Morcinek, T., Seidl, Z., Krásenský, J., Daneš, J. Asymetry of basal ganglia in children with attention deficit hyperactivity disorder. Neuroendocrinology letters 2007; 28 (5): 604-9. (IF 0.924)
152. Horakova, D., Cox, J.L., Havrdova, E., Hussein, S., Doleza,l O,, Cookfair, D., Dwyer, M.G., Seidl, Z., Bergsland, N., Vaneckova, M., Zivadinov, R. Evolution of different MRI measures in patients with active relapsing-remitting multiple sclerosis over 2 and 5 years. A case control study. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2008; 79(4): 407-14 (IF 3.63).
153. Z.Seidl, M. Vaněčková. Zobrazovací metody a roztroušená skleróza mozkomíšní. Lékařské listy, 22, 22-22, 2007.
154. Hánam V., Seidl, Z., Vanĕcková, M., Diblík, P., Weiss, V., Masopust, V., Krsek, M., Marek, J. Náhodně zjištěné expanze v selární oblasti. Vnitř Lék. 2007; 53 (7-8): 816-20.67
155. M. Kucharík, J. Roth, E. Faltýnová, S. Nevšímalová, K. Kupka, A. Burgetová, Z. Seidl. Průběh onemocnění  moyamoya u pacientky sledované od 3 let do 40 let věku. Neurolog. pro praxi, 2008, 9(1): 49-51.
156. M. Vaněčková, Z. Seidl, D. Kemlink, J. Zámečník a. M. Burgerová. Cervical meningioma in Childhood. A case repotr. The Neuroradiology Journal 21: 383-387, 2008.
157.Vaněčková, M., Seidl, Z., Hřebíková, T. Změny některých anatomických struktur hlavy a mozku v obraze MR během postnatálního vývoje a fyziologických stavů (studie se nezabývá vývojem myelinizace). Praktická radiologie 2008; 1: 25-28.
158. Vaněčková, M., Seidl, Z.1, T. Viták. Intracranial Lipomas : a Retrospective Study,. The Neuroradiology Journal 20: 30-36, 2007
159. Zdenek Seidl, Manuela Vanecková and Tomas Vitak. Metachromatic leukodystrophy: magnetic resonance imaging( diffusion weighted image-DWI). Neudoendocrinol Lett 2008, 29(4), 428-430. (IF  0.925)
160: Martin Masek, Manuela Vaneckova, Jan Krasensky, Eva Havrdová, Tereza Hrebiková and Zdenek Seidl. Secondary- progressive form of multiple sclerosis: MRI changes versus clinical status. Neudoendocrinol Lett 2008, 29(4), 428-430. .(IF 0.925)
161. L. Podrazilová, V. Peterová, M. Olejárová, D. Tegzová, J. Krásenský, Z. Seidl, P. Kozelek, C. Dostál. Magnetic rezonance volumetry of pathological brain foci in patients with systemic lupus erythematodes, Clinicaland Experimental Rheumatology, 2008,26(4), 604-610. IF 2,189
162. Seidl, Z., Vaněčková, M., Burgetová, A., Hřebíková, T., Koukolík, F., Kucharik, M. Mozková gliomatóza (kazuistika). Čes. a Slov. Neurol. Neurochir. 2008, 71/104(5): 599-601. IF 0,059
163. Vaněčková, M., Seidl, Z., Hřebíková, T. Změny některých anatomických struktur hlavy a mozku v obraze MR během postnatálního vývoje a fyziologických stavů (studie se nezabývá vývojem myelinizace). Praktická radiologie 2008; 1: 25-28.
164. Seidl, Z., Vaněčková, M. Diferenciální diagnostika cévní mozkové příhody z pohledu magnetické rezonance a dalších zobrazovacích metod. Česká Radiologie 2008,62(4),370-380.
165. Burgetova, A., Vaneckova, M., Seidl, Z., Dolezal, O. Osmotic demyelination syndrome (Central Pontine and Extrapontine Myelinolysis with coagulative necrosis of putamina and cortical laminar necrosis), a case report and review of the literature The Neuroradiology Journal, 21, 2008, 521-526.
166. Seidl, Z, Vaněčková, M, Hřebíková, T. Pohled neuroradiologa na Langerhansovu histiocytózu (Histiocytóza X, granulomatóza z Langerhansových buněk). Praktická radiologie 3, 3/2008, s. 10-12.
167. Vaněčková M, Seidl Z, Hřebíková T. Protokol vyšetření magnetickou rezonancí pro diagnostiku roztroušené sklerózy mozkomíšní. Praktická radiologie., 4,2008,p. 31-33.
168. Manuela Vaněčková1, Z. Seidl. Roztroušená skleróza mozkomíšní a magnetická rezonance: současnost a nové trendy. Čes. a Slov. Neurol. Neurochir. 2008, 71/104(6):664-672. IF 0,059
169. K. Bechyně, A. Varjassyová, D. Lodinska, M. Vyhnánek, M. Bojar, J. Brabec, P. Petrovicý, Z. Seidl, I. Schenk, J. Hort. Vztah atrofie amygdaly a dalších vybraných mozkových struktur k emocionální agnozii u Alzheimerovy nemoci. Čes. a Slov. Neurol. Neurochir. 2008, 71/104(6):675-681. IF 0,059
170. Seidl Z, Vaněčková. Difuzí vážený obraz (DWI)MR u pacientky s encefalitidou způsobenou herpes simplex virem(HSV) Česká Radiologie 2008,62(4),381-383..
171. Vaněčková, M., Seidl, Z, Goldová, B., Vítková, I., Kotlas, J., Petrovický, P., Calda, P: Post-mortem magnetická rezonance plodu- technika vyšetření. Česká Radiologie 2008,62(4),384-387..
172. Andrea Burgetová, Zdeněk Seidl, Manuela Vaněčková, Michaela Jakoubková. Concurrent occurrence of multiple sclerosis and primary CNS lymphoma: a case report. Neuroendocrinology letters 2008; 29 (6): 867-870. (IF 0.924)
173. M. Vaněčková, Z. Seidl, J. Krásenský. Ependymální „ čerchování“ typický znak u pacientů s roztroušenou sklerózou mozkomíšní. Čes. a Slov. Neurol. Neurochir. 2009, 72/105(1):57-61. IF 0,319
174. M. Vaněčková, Z. Seidl, Z, Goldová B., Vítková I., Kotlas J., Petrovický P., Calda . Virtuální pitva pomocí magnetické rezonance- kasuistika. Čes. a Slov. Neurol. Neurochir. 2009, 72/105(1):73-77. IF 0,319
175. T. Viták, Z. Seidl, M. Vaněčková, A. Burgetová, P. Pokorná. Možnosti predikce průběhu herpetické encefalitidy pomocí magnetické rezonance-kazuistika.  Čes. a Slov. Neurol. Neurochir. 2009, 72/105(1):77-82. IF 0,319
176. T. Viták, Z. Seidl, M. Vaněčková, A. Burgetová, V. Peterová: Uplatnění algoritmů distanční transformace při automatické registraci digitálních obrazů. Praktická radiologie, 1, 2009, s. 24-28.
177. Andrea Burgetová, Zdeněk Seidl, Marcela Sojková. Role MR angiografie v diagnostice stenózy renálních tepen. Praktická radiologie, 1/2009,s. 14-16.
178. Vaneckova M, Seidl Z, Krasensky J, Havrdova E, Horakova D, Dolezal O, Burgetova A, Masek M. Patients’ stratification and correlation of brain MRI parameters to disability progression in multiple sclerosis. European Neurology 2009; 61(5):278-84. (IF 1,323).
179. Horakova D, Dwyer MG, Havrdova E, Cox JL, Dolezal O, Bergsland N, Rimes B, Seidl Z, Vaneckova M, Zivadinov R. Gray matter atrophy and disability progression in patients with early relapsing-g multiple sclerosis. A 5-year longitudinal study. J Neurol Sci 2009, DOI 10.1016/j.jns.2008.12.005 (IF 2,315).
180. Vaneckova M, Seidl Z, Goldova B, Vítkova I, Baxova A, Petrovicky P, Sebron P, Calda P. Post-mortem magnetic resonance imaging and its irreplaceable role in determining CNS malformation (hydranencephaly) – Case Report. Brain Development 2009, DOI 10.1016/j.braindev.2009.03.011 (IF 1,464)
181. Havrdova E, Zivadinov R, Krasensky J, Dwyer MG, Novakova I, Dolezal O, Ticha V, Dusek L, Houzvickova E, Cox JL, Bergsland N, Hussein S, Svobodnik A, Seidl Z, Vaneckova M, Horakova D. Randomized study of interferon beta-1a, low-dose azathioprine, and low-dose corticosteroids in multiple sclerosis. Multiple Sclerosis 2009,00:1-12, (IF  3,260)
182. Vaněčková M, Seidl Z, Goldová B, Vítková I, Baxová A, Calda P. Komparace prenatálního ultrazvukového vyšetření, post mortem magnetické rezonance a patologicko - anatomické pitvy , Čes. Gynek.,2008,74,č.3,s.225-228.
183. Vaněčková M., Horáková D., BurgetováA, Němcová J, Seidl Z.:Neuromyelitis optica- nová diagnostická kriteria.  Čes Radiol 2009,63(3), 238-241.
184. Nytrová P., Horáková D., Král V., Vaněčková M., Seidl Z., Havrdová E.: Neuromyelitis optica Devic- první demyelinizační aquaporinová kanalopatie. Neurologie pro praxi (2010, 11(1) s.36-40.
185. Vaneckova M, Seidl Z, Krasensky J, Havrdova E, Horakova D, Dolezal O, Burgetova A, Masek M. Patients’ stratification and correlation of brain MRI parameters to disability progression in multiple sclerosis. European Neurology 2009; 61(5):278-84. (IF 1,897).
186. Vaneckova M, Seidl Z, Goldova B, Vítkova I, Baxova A, Calda P. Meningocerebral angiodysplasia (post mortem magnetic resonance imaging and autopsy), case report. The Neuroradiology Journal 2009; 22: 435-438.
187. Burgetova A, Seidl Z, Krasensky J, Horakova D, Vaneckova M. Multiple Sclerosis and the Accumulation of Iron in the Basal Ganglia:Quantitative Assessment of Brain Iron Using MRI T(2) Relaxometry. Eur Neurol. 2010 Jan 30;63(3):136-143. (IF 1,897).
188. Vaneckova M, Seidl Z, Goldova B, Vítkova I, Calda P. Benefits of examination by post mortem performed magnetic resonance imaging of foetus: haemorrhage in germinal matrix. CASE REPORT. Neuro Endocrinol Lett. 2010 Feb 16;31(1):16. IF 1,359
189. Burgetová A, Seidl Z, Vaněčková M, Krásenský J, Horáková D. Magnetická rezonanční relaxometrie u roztroušené sklerózy- měření T2 relaxačního času v centrální šedé hmotě. Čes a Slov Neurol Neurochir 2010; 73/106(1): 26-31. IF 0,319
190. Vaneckova M, Seidl Z, Goldova B, Vítkova I, Baxova A, Calda P. Is it always possible to determine a diagnosis? Prenatal ultrasonography, post mortem magnetic resonance, autory. Neuro Endocrinol Lett. 2010; 31(2): 101-103.. IF 1,359
191. Vaněčková M., Horáková D., Havrdová E., Nytrová P., Němcová J, Seidl Z..:Retrospektivní studie nálezů na magnetické rezonanci míchy a mozku pacientů s diagnózou neuromyelitis optika. Čes a Slov Neurol Neurochir 2010; 73/106(2): 164-169. IF 0,319
192. Martin Anders, Jana Dvořákova, Lucie Rothova, Petra Havrankova, Petra Pelcova, Manuela Vaněčkova, Robert Jech, Martin Hopcat, Zdeněk Seidl, Jiri Raboch.Efficacy of repetitive transcranial magnetic stimulation for the treatment of refraktory chronic tinnitus: A randomized, placebo controlled study. Neuro Endocrinol Lett. 2010 31(2), 238-249. IF 1,359
193. Burgetova A, Seidl Z, Krasensky J, D, Vaněčkova,J.Němcová MR T2 relaxonometrie a kvalifikace železa v centrálních strukturách šedé hmoty mozkové u pacientů s roztroušenou sklerózou. Praktická radiologie, 1/2010, s.19
194. Burgetova A, Cetkovská P., Seidl Z, Krasensky J, D, Vaněčkova, J.Němcová. Z.Seidl: Neinfekční plicní komplikace po transplantaci buněk krvetvorby. Česká radiologie, 2010,64(3):577-583.
195. Pavel Kabicek, Stepan Sulek, Zdenek Seidl, Manuela Vanecková, Edita Kabicková, Václav Votruba, Laszlo Wenchich, Jiri Zeman.: Posterior Reversible Encephalopathy Syndrome ( PRES) in 5-year-old eith nephritic syndrome. Neuro Endocrinol Lett. 2010 31(3), 101-104  IF 1,359
196. Schneider,G., Pasowicz,M.,Vamazal J., Seidl Z., Aschauer,M., Konopka M., Bilecen D., Lezzi R., Ballarati,C., Gadobenate dimeglumine and gadofosveset trisodium for MR angiography of the renal arteries: Multicentr intraindividual crossover comparison (2010), American Journal of Roentgenology, 195(2)pp.476-485. IF 1,011
197. Burgetova A, Seidl Z, M. Mašek, P.Dušek, P.Hostaša, J.Němcová,  Vaněčkova M. Spondální regrese sekvestru při lumbální herniaci disku- soubor tří kasuistik, Česk Slov Neurol N2010,73/106(6) 721-724. IF 0,319
198. Horakova D, M.Kyr, , Havrdova E, Cox JL, Dolezal O, L.Leková, L.Pospíšilová, Bergsland N, Dwyer MG , Cox JL, Hussein S, Seidl Z, Vaneckova M, Zivadinov . Apoliprotein E 4-Positive Multiple Sklerosis Patients Develop More Gray-Matter and Whole –Brain Atrophy: a 15-year Disease History Model based on a 4-year Longitudinal Study.  Folia Biologica ( Praha) 56,242-251(2010). IF 1.14
199. Vaněčková M., Seidl Z., Krásenský J, Horáková D., Havrdová E., Němcová J, Daneš J.:Naše zkušenosti s MR monitorováním pacientů s roztroušenou sklerózou v klinické praxi. Čes a Slov Neurol Neurochir 2010; 73/106(6): 716-720. IF 0,319
200. Pavel Calda MD, Michaela Novotná MD, David Čutka MD, Miroslav BřečťákMD, Lubomír Hašlík MD, Barbara Goldová MD, Ivana Vítková MD, Manuela Vaněčková MD, Zdeněk Seidl MD.  A Case of an Epignathus with intracranial Extension Appearing as a Persistently Open Mouth at 16 Weeks and Subsequently Diagnose at 20 Weeks of Gestation. IF
201. Petra Nytrová, Dana Horáková, Vlastimil Král, Manuela Vaněčková, Zdeněk Seidl, Eva Šavrdová. Neuromyelitis optica Devic- první demyelinizační aquaporinová kanalopatie? Neurologie pro praxi, 2010, 11(1), s.36-40.
202. Burgetova A, Ješina P., Vaněčková Manuela, Mašek M.,  P.Hostaša, Honzík T., Seidl Z: Mitochondriální neurogastrointestinální encefalomyelopatie (MNGIE)- Kasuistika Vzácného onemocnění s radiologickými nálezy, Česká radiologie, 2010,64(4):295-300.
203. Andrea Burgetová, Daniela Fischerová, Manuela Vaněčková, Zdeněk Seidl. Přínos počítačové tomografie a magnetické rezonance ve stanovení nádorového onemocnění v onkogynekologii. Onkologie, 2010, 4(6)s.349-352.
204. Burgetova A, P.Dušek, M.Mašek, Vaněčkova, Seidl Z,. Může postkontrastní MR přinést nové informace při diagnostice herniace disku ? Česká Radiologie 2011,65(1),70-73.
205. Burgetová A, Seidl Z, Vaněčková M, Krásenský J, Horáková D. Magnetická rezonanční relaxometrie u roztroušené sklerózy- měření T2 relaxačního času v centrální šedé hmotě. Čes a Slov Neurol Neurochir 2010; 73/106(1): 26-31 IF 0,246
206. Kabicek P, Sulek S, Seidl Z, Vaneckova M, Kabickova E, Vobruba V, Wenchich L, Zeman J. Posterior Reversible Encephalopathy Syndrome (PRES) in 5-year-old girl with nephrotic syndrome. Neuro Endocrinol Lett. 2010 Jun 1;31(3).. IF 1,047
207. Burgetová A, Ješina P, Mašek M, Hostaša P, Honzík T, Seidl Z. Mitochondriální neurogastrointestinální encefalomyopathie (MNGIE)-kazuistika vzácného onemocnění s radiologickými nálezy. Ces Radiol 2010; 64(4): 295-300.
208. A. Burgetová , J.Lisý, P.Dušek, M.Mašek , Z.Seidl,. M.Vaněčková Difuzně vážený obraz a možnosti predikce vývoje mozkové žilní trombózy na magnetickou rezonanci- dvě kazuistiky Česk Slov Neurol N2011,74/107(3) 339-343. ( IF 0,246)
209. Burgetová A, Dušek P, Mašek M, Vaněčková M, Seidl Z. Může postkontrastní MR přinést nové informace při diagnostice herniace disku? Ces Radiol 2011; 65(1): 70-73.
210. Horakova D, Zivadinov R, Weinstock-Guttman B, Havrdova E, Tamaño-Blanco M,Tyblova M, Hussein S, Bergsland N, Willis L, Krasensky J, Vaneckova M, Seidl Z, Lelkova P, Ramanathan M. HLA DRB1*1501 is only modestly associated with lesion burden at the first demyelinating event. J Neuroimmunol. 2011 May 27. IF
211. Burgetová A, Seidl Z, Lisý J, Dušek P, Mašek M, Vaněčková M. Difuzně vážený obraz a možnost predikce vývoje mozkové žilní trombózy na magnetické rezonanci – dvě kazuistiky. Cesk Slov Neurol N 2011; 74/107(3): 339-343. I(IF 0,246)
212. Kalincik T, Horakova D, Dolezal O, Krasensky J, Vaneckova M, Seidl Z, Havrdova E. Interferon, azathioprine and corticosteroids in multiple sclerosis: 6-year follow-up of the ASA cohort. Clinical Neurology and Neurosurgery in Pres
213. Bergsland N, Horakova D, Dwyer MG, Dolezal O, Seidl Z, Vaneckova M, Krasensky J, Havrdova E, Zivadinov R. Subcortical and Cortical Gray Matter Atrophy in a Large Sample of Patients with Clinically Isolated Syndrome and Early Relapsing-Remitting Multiple Sclerosis. AJNR Am J Neuroradiol 2012; 33(8),pp.1573-1578.
214. Vaněčková M, Krásenský J, Horáková D, Mašek M, Burgetová A, Havrdová E, Seidl Z Měření atrofie corpus callosum a jeho porovnání s ostatními kvantitativními monitoračními MR metodami u pacientů s roztroušenou sklerózou. Cesk Slov Neurol N 2012, 75/108(6):742-747. (IF 0,246)
215. Kalincik T, Horakova D, Dolezal O, Krasensky J, Vaneckova M, Seidl Z, Havrdova E. Interferon, azathioprine and corticosteroids in multiple sclerosis: 6-year follow-up of the ASA cohort. Clinical Neurology and Neurosurgery, 114(7), pp940-946.(IF 1,636)
216. Vaneckova M, Kalincik T, Krasensky J, Horakova D, Havrdova E, Hrebikova T, Seidl Z. Corpus Callosum Atrophy: a Simple Predictor of Multiple Sclerosis Progression (Longitudinal 9-year Study), Eur Neurol. 2012; 68:23-27 (DOI:10.1159/000337683) (IF 1,494)
217. Vaněčková M, Krásenský J, Horáková D, Mašek M, Burgetová A, Havrdová E, Seidl Z.: Měření atrofie corpus callosum a jeho porovnání s ostatními kvantitativními monitoračními MR metodami u pacientů s roztroušenou sklerózou. Cesk Slov Neurol N v tisku (IF 0,393)
218. Horakova D, Kalincik T, Dolezal O, Krasensky J, Vaneckova M, Seidl Z, Havrdova E. Early predictors of non-response to interferon in multiple sclerosis. Acta Neurologica Scandinavica in Press (IF 1,833)
219. Bergsland N, Horakova D, Dwyer MG, Dolezal O, Seidl Z, Vaneckova M, Krasensky J, Havrdova E, Zivadinov R. Subcortical and Cortical Gray Matter Atrophy in a Large Sample of Patients with Clinically Isolated Syndrome and Early Relapsing-Remitting Multiple Sclerosis. AJNR Am J Neuroradiol 2012;33 (IF 3,464)
220. Z.Seidl, J.Vymazal., M.Mechl., M.Goyal., M.Herman., C.Colosimo et al. Does Higher Gadolinium Concentration Play a Rolle in the Morphologic Assessment of Brain Tumors? Results of a Multicenter Intraindividual Crossover Comparison of Gadobutrol versus Gadobenate Dimeglumine( the MERIT Study). AJNR am J Neuroradiol 2012,Vol.33,6,p.1050-1058. (IF 3,464)
221. Burgetova A, Vaněčkova M, Nytrova P, Matěj, Seidl Z. Coincidence of spinal tumor (astrocytoma) and non-specific encephalomyelitis. Neuroendocrinol Lett 2012; 33(7): XX-XX   (IF 1,296)      v tisku
222. Kalincik T, Vaneckova M, Tyblova M, Krasensky J, Seidl Z, Havrdova E, Horakova D. Volumetric MRI markers and predictors of disease activity in early multiple sclerosis: a longitudinal cohort study. PLOS ONE 2012;7(11):e50101. doi: 10.1371/journal.pone.0050101.
223. Zivadinov R, Bergsland N, Dolezal O, Hussein S, Seidl Z, Dwyer MG, Vaneckova M, Krasensky J, Potts JA, Kalincik T, Havrdová E, Horáková D: Evolution of cortical and thalamus atrophy and disability progression in early RRMS over 5 years. AJNR 2012 Sep; 33(8):1573-8.
224. Horakova D, Zivadinov R, Weinstock-Guttman B, Havrdova E, Qu J, Tamano-Blanko M, Badgett D, Tyblova M, Bergsland N, Hussein S, Willis L, Krasensky J, Vaneckova M, Seidl Z, Lelkova P, Dwyrer MG, Zhang M, Yu H, Duan X, Kalincik T. Ramanathan M. Environmental Factors Associated with Disease Progression after the First Demyelinating Event: Results from the Multi-Center SET Study. PLOS ONE January 2013, volume 8, Issue 1, e53996.
225. Zivadinov R, Tekwe C, Bergsland N, Dolezal O, Havrdova E, Krasensky J, Dwyer MG, Seidl Z, Ramasamy DP, Vaneckova M, Horakova D. Bimonthly Evolution of Cortical Atrophy in Early Relapsing-Remitting Multiple Sclerosis over 2 years: A Longitudinal Study. Multiple Sclerosis International, volume 2013, article ID 231345
226. Burgetová A., Kovářová M., Vaněčková M., Seidl Z.: Posttraumatická transdurální herniace míchy-kazuistika, Cesk Slov Neurol N 2013,76/109(1):96-98 (IF 0,393)
227. Vaněčková, M. a Seidl Z. Radiodiagnostický algorytmus roztroušené sklerózy. In: Neurologie pro praxi. 2013, 14(Suppl. C): 9-13.
228. Burgetova, A., Vaněčková, M., Jakubiskova, M. a Seidl Z. Mycotic Spondylitis Cause by Cladosporium Cladosporides. A Case Report. In: J Neurol Res. 2013, 3(2):78-80.
229. Seidl Z. a M. Vaněčková. Diagnostická radiologie - neuroradiologie. Praha: Grada, 2014. 528 s. ISBN 978-80-247-4546-6.
230. Vaněčková, M. a Seidl Z. Korelace mezi klinickou manifestací a nálezem na magnetické rezonanci u pacientů s roztroušenou sklerózou. In: Neurologie pro praxi. 2014. článek je v tisku

Další aktivity Česká  neurologická společnost
Česká radiologická společnost
Česká neuroradiologická společnost
člen akreditační komise pro neurologii
Projektová a grantová
činnost
 
Účast na konferencích, zahraniční stáže, ocenění 1997 - Itálie
1998 - Itálie
2004 - USA
1.3.2005 jmenován ministrem „ člen akreditační komise pro neuroradiologii “
Telefon, mobil 00420-210-082-412
E-mail/e-maily
seidl@vszdrav.cz 
Konzultace
dle domluvy

 

Sdílet na Facebook
Zpět...
KONTAKTY

Duškova 7, 150 00 Praha 5 (mapa)
IČ: 272 35 530
Vltavská 585/14, Praha 5 (mapa)
AED defibrilátor ve vestibulu školy
Všechna práva vyhrazena ©
2021
Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. | Cookies
Vytvořilo studio: InGenius Webdesign