Pokouším se připojit k serveru...

Připojení k serveru bylo ztraceno. Vyčkejte na znovuobnovení stránky, nebo ji obnovte ručně.

ZAVŘÍT
EN RU DE

prof. MUDr. RNDr. Jiří Beneš, CSc.

Jméno Jiří
Příjmení Beneš
Tituly před jménem prof. MUDr. RNDr.
Tituly za jménem CSc.
Pracovní pozice

Biofyzika (přednášející, cvičící), Ošetřovatelská péče v interních oborech (garant předmětu, přednášející)


Obor činnosti
Samostatně pracující interní lékař, primář oddělení, gastroenterologie, koncese na endoskopie a sonografie

Dosažené vzdělání

1982 Rigorózní zkouška z oboru Biofyzika (RNDr.)
1979-1984 Fakulta všeobecného lékařství UK Praha (MUDr.)
1987, 1992 atestace z vnitřního lékařství 1.a 2. stupně
2000 kandidát lékařských věd, obor Vnitřní lékařství (CSc.)
2000 atestace z gastroenterologie
2001 docent, obor Vnitřní lékařství
2006 jmenován profesorem, obor Lékařská biofyzika


Pedagogicko-výchovná činnost

Od 1. 9. 2007 Vysoká škola zdravotnická, o. p. s., Praha, akademický pracovník

Garant výuky předmětu biofyzika pro lékařské fakulty, výuky klinická propedeutika a vnitřní lékařství  (SZZk z interního lékařství), výuka gastroenterologie v V. ročníku obor Lékařství
Od roku 2007 předseda oborové rady číslo 11 Lékařská biofyzika v Doktorských studijních programech biomedicíny
Školitel doktorandů, vedení rigorózních prací, vedení diplomových prací, oponent disertačních prací
Člen  Vědecké rady Fakulty biomedicínského inzenýrtsví ČVUT.
Člen VR Prešovské univerzity
Členství v odborných společnostech. Česká společnost lékařské fyziky při ČLS JEP (místopředseda),  Gastroenterologická společnost a hepatologická společnost při ČSL, Biologická společnost, o.p.s., Praha

Publikační činnost

Publikace:

 

BENEŠ, J. Klinická propedeutika. [online]. Studijní opora. VŠZ, o. p. s., 2014. Dostupné na: https://is.vszdrav.cz/auth/do/vsz/podklady/klinicka_propedeutika.qwarp. CZ.1.07/2.2.00/28.0004

BENEŠ, J. Biofyzika. [online]. Studijní opora. VŠZ, o. p. s., 2013. Dostupné na: https://is.vszdrav.cz/auth/do/vsz/podklady/biofyzika.qwarp. CZ.1.07/2.2.00/28.0004     

BENEŠ, J., J. KYMPLOVÁ a F. VÍTEK. Základy fyziky pro lékařské a zdravotnické obory: Pro studium i praxi. Praha: Grada, 2015. ISBN 978-80-247-4712-5. (33 %)

BENEŠ, J. Využití techniky v gastroenterologii. Časopis lékařů českých. 2013, 152(6), 279. ISSN 0008-7335. (100 %)

BENEŠ, J., J. DANIEL a F. VÍTEK. Základy lékařské fyziky. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum, 2015. Učební texty Univerzity Karlovy v Praze. ISBN 978-80-246-2645-1. (33 %)

BENEŠ J., ZEMAN, J., POUCKOVA, P., ZADINOVA, M., SUNKA, P. (2012) Biological effects of tandem shock waves demonstrated on magnetic resonance. BRATISL MED J, 113, 06, 335–338

ZEMAN, J., HACH, J., DIBDIAK, L., ŠUNKA, P., LUKEŠ, P., HOFFER, P., SEDLÁČEK, R., KOCIOVÁ, K., BENEŠ, J. (2012) Účinek rázové vlny na kostní cement a její potenciální využití v ortopedii, Ortopedie (Praha), 6, 3, 100–102

LUKEŠ, P., ŠUNKA, P., HOFFER, P., STELMASHUK, V., BENEŠ, J., POUČKOVÁ, P., ZADINOVÁ, M., ZEMAN, J., DIBDIAK, L., KOLÁŘOVÁ, H., TOMÁNKOVÁ, K., BAJGAR, R. (2012) Focused tandem shock waves in water and their potential application in cancer treatment, In: 28th International Symposium on Shock Waves, (Ed. K. Kontis), Heidelberg: Springer, ISBN:978-3-642-25687-5

LUKEŠ, P., ŠUNKA, P., HOFFER, P., STELMASHUK, V., BENEŠ, J., POUČKOVÁ, P., ZADINOVÁ, M., ZEMAN, J. (2012) Generation of focused shock waves in water for biomedical applications, in: Plasma for Bio-Decontamination, Medicine and Food Security, Series NATO Science for Peace and Security Series – A: Chemistry and Biology, (Eds. Z. Machala, K. Hensel, Y. Akishev), Springer, ISBN 978-94-007-2851-6

BENEŠ, J., POUČKOVÁ, P., ZEMAN, J., ZADINOVÁ, M., ŠUNKA, P., LUKEŠ, P., KOLÁŘOVÁ H. (2011) Effects of tandem shock waves combined with Photosan and cytostatics on growth of tumours. Folia Biologica, 57, 255-260

ZEMAN, J., BENEŠ, J., POUČKOVÁ, P., DIBDIAK, L., ZADINOVÁ, M., ŠUNKA, P., LUKEŠ, P. (2011) Biologické účinky tandemových rázových vln In Technical Computing Prague 2011. Prague: ICT Prague Press, s. 131. ISBN 978-80-7080-794-1

ZEMAN, J., BENEŠ, J., POUČKOVÁ, P., ZADINOVÁ, M., ŠUNKA, P., LUKEŠ, P. (2011) Biologické účinky nového zdroje rázových vln. In Experimentální výzkum v medicíně a jeho klinická aplikace. Plzeň : Euroverlag, s. 36. ISBN 978-80-7177-993-3

LUKEŠ, P., ŠUNKA, P., HOFFER, P., STELMASHUK, V., BENEŠ, J., POUČKOVÁ, P., ZADINOVÁ, M., ZEMAN, J., DIBDIAK, L., KOLÁŘOVÁ, H., TOMÁNKOVÁ, K., BINDER, S. (2011) Focused tandem shock waves in water and their potential application in cancer treatment, In: Proceedings of 28th International Symposium on Shock Waves, Manchester, UK, 17–22 July 2011

LUKEŠ, P., ŠUNKA, P., HOFFER, P., STELMASHUK, V., BENEŠ, J., POUČKOVÁ, P., ZADINOVÁ, M., ZEMAN, J., DIBDIAK, L., KOLÁŘOVA, H., TOMÁNKOVÁ, K. (2011) Generator of focused shock waves in water for biomedical applications, In: Book of Abstracts: NATO Advanced Research Workshop on Plasma for bio-decontamination, medicine and food security, (Eds. K. Hensel and Z. Machala), March 15-18, 2011, Jasna, Slovakia, p. 67-68

LUKEŠ, P., ŠUNKA, P., HOFFER, P., STELMASHUK, V., BENEŠ, J., POUČKOVÁ, P., ZEMAN, J., MÍČKOVÁ, A., AMLER, E. (2010) Prospects of focused tandem shock waves to enhance antitumor efficiency of chemotherapeutic drugs, 7th International Bioelectrics Symposium (BIOELECTRICS 2010) - Book of Abstracts, Frank Reidy Research Center for Bioelectrics, Norfolk, VA, USA, June 24-26, 2010, pp. 30

LUKEŠ, P., ŠUNKA, P., HOFFER, P., STELMASHUK, V., BENEŠ, J., POUČKOVÁ, P., ZEMAN, J., AMLER, E. (2010) Focused tandem shock waves an their potential application in cancer treatment, Book of Extended Abstracts of Potential and Application of Nanotreatment of Medical Surfaces (PANMS), (eds. Hájková P., Pazourek A.), Liberec, Czech Republic, 30.8.-1.9. 2010, p. 17-18, ISBN: 978-80-7372-631-7, Publisher: TU Liberec

LUKEŠ, P., ŠUNKA, P., HOFFER, P., STELMASHUK, V., BENEŠ, J., POUČKOVÁ, P., ZEMAN, J. (2010) Interaction of focused tandem shock waves with soft animal tissue, Book of Abstracts - 3rd International Conference on Plasma Medicine (ICPM-3), (ed. K.-D. Weltmann), Greifswald, Germany, 19.9.-24.9. 2010, p. 100

ŠUNKA, P., HOFFER, P., LUKEŠ, P., BENEŠ, J., POUČKOVÁ, P., ZADINOVÁ, M. (2009) Biological effects of tandem shock waves on soft animal tissues - preliminary “in vivo” experiments, in: IEEE Conference Records - Abstracts, The 36th IEEE International Conference on Plasma Science (ICOPS2009), San Diego, USA, 31 May – 5 June 2009, p. IP2H-92

MÍČKOVÁ, A., TOMÁNKOVÁ, K., KOLÁŘOVÁ, H., BAJGAR, R., KOLÁŘ, P., ŠUNKA, P., PLENCNER, M., JAKUBOVÁ, R., BENEŠ, J., KOLÁČNÁ, L., PLÁNKA, L., NEČAS, A., AMLER, E. Ultrasonic Shock-Wave as a Control Mechanism for Liposome Drug Delivery System for Possible Use in Scaffold Implanted to Animals with Iatrogenic Articular Cartilage Defects. Acta Vet Brno 2008, 77: 285-289

BENEŠ, J., ŠUNKA, P., KRÁLOVÁ, J., KAŠPAR, J., POUČKOVÁ, P. (2007) Biological Effects of Two Successive Shock Waves Focused on liver tissues and melanoma cells. Physiological Research. 56, S1-S4

ŠUNKA, P., STELMASHUK, V., BENEŠ, J., POUČKOVÁ, P., KRÁLOVÁ, J. (2007) Potential applications of tandem shock waves in cancer treatment, 2007 IEEE Pulsed Power Conference - Digest of Technical Papers Vols 1-4, Albuquerque, New Mexico, USA, 17-22 June 2007, (Eds. Schamiloglu, E.; Peterkin, F.), p. 1074-1078, ISBN 978-1-4244-0913-6

ŠUNKA, P., STELMASHUK, V., BENEŠ, J., POUČKOVÁ, P., KRÁLOVÁ, J. (2007) Potential applications of tandem shock waves in cancer treatment, IEEE Conference Record – Abstracts, The 34th IEEE International Conference on Plasma Science, Albuquerque, New Mexico, USA, 17-22 June 2007, p. 469. ISBN 1-4244-0914-4

ŠUNKA, P., STELMASHUK, V., BENEŠ, J., POUČKOVÁ, P. (2007) Reduced growth rate of tumors from melanoma B16 cells exposed to focused shock waves, Proceedings of the 27th IEEE International Power Modulator Symposium and 2006 High Voltage Workshop. Washington DC, USA: IEEE, 15-19 May 2007, (Ed. Umstattd, R.), p. 494-497, ISBN 978-1-4244-0018-8

ŠUNKA, P., STELMASHUK, V., BABICKÝ, V., ČLUPEK, M., BENEŠ, J., POUČKOVÁ, P., KAŠPAR, J., BODNÁR, M. (2006) Generation of Two Successive Shock Waves Focused to a Common Focal Point, IEEE Trans. Plasma Sci. 34 (4): 1382-1385

ŠUNKA, P., STELMASHUK, V., BENEŠ, J., POUČKOVÁ, P. (2006) Reduced growth rate of tumors from melanoma B16 cells exposed to focused shock waves, IEEE International Power Modulator Conference 2006 – Abstracts, 14-18 May 2006, Washington DC, USA, p. 184

ŠUNKA, P., STELMASHUK, V., BABICKÝ, V., ČLUPEK, M., BENEŠ, J., POUČKOVÁ, P., KAŠPAR, J., BODNÁR, M. (2005) Generation of Two Successive Shock Waves Focused to a Common Focal Point, 15th IEEE International Pulse Power Conference, Pocked Program. Monterey, 13-17 June 2005, p. 59

J. DAMMER, F. WEYD, J. BENES, D.V. SOPKO, I. JANDEJSEKB and J. PFLEGEROVA: High resolution radiography of ambers with pixel detectors. 14th International workshop on radiation imaging detectors, 1–5 JULY 2012, FIGUEIRA DA FOZ, Portugal

J. DAMMER, F. WEYDA, J. BENES, V. SOPKO, I. GELBIC. (2013) Micro-radiography of biological samples with medical contrast agents. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research. A730, 149–151.(IF 5)

BENEŠ, J., ŠUNKA, P., LUKEŠ, P., ZEMAN, J., BRŮHA, R., PETRTÝL, J. a J. ŠPIČÁK. Litotrypse rázovou vlnou v gastro entero logii. Medicína po pro moci - suplementum. 2013, 14(2), 32-36. ISSN 1212‑9445

 

Přednášky

 

BENEŠ, J. et al. (2011) Biological effect of two successive shock waves focused on liver tissues and melanoma cells. In Abstracts Book : Interventional Hepatology. Italy

BENEŠ, J., POUČKOVÁ, P., ZEMAN, J., DIBDIAK, L., ŠUNKA, P., LUKEŠ, P. (2011) Tandemové rázové vlny a možnosti jejich využití v klinické praxi, In: Sborník abstrakt: 34. Dny lékařské biofyziky, Plzeň, ČR, 1.-3.6. 2011

BENEŠ, J., POUČKOVÁ, P., ZADINOVÁ, M., AMLER, E., ŠUNKA, P., HOFFER, P., KOLÁŘOVÁ, H., LUKEŠ, P. (2009) Biological effects of tandem shock waves on soft animal tissues – preliminary experiments, Zborník abstraktov, XXXII. dni lekárskej biofyziky, Liptovský Ján, Slovensko, 27.5.-29.5.2009

ZEMAN, J., BENEŠ, J., POUČKOVÁ, P., ZADINOVÁ, M., ŠUNKA, P., LUKEŠ, P., HÁJEK, M., DEZORTOVÁ, M., HERYNEK, V. (2010) Účinky tandemové rázové vlny prokázané na magnetické rezonanci, Sborník abstrakt - XXXIII. Dny lékařské biofyziky, (eds. Mornstein V., Vlk D.), Mikulov, ČR, 2.6.-4.6. 2010, p. 71, ISBN: 978-80-7399-952-9, Publisher: Tribun EU Brno

HOFFER, P., ŠUNKA, P., ŠTRAUS, J., KOLÁČEK, K., BENEŠ, J., POUČKOVÁ, P. (2008) Influence of Focused Shock Waves Upon a Sonosensitive Material, IEEE Conference Records – Abstracts, ICOPS 2008, The 35th IEEE international Conference on Plasma Science, Karlsruhe, Germany, 15-19 June 2008, p. 296-296, ISSN 0730-9244

LUKEŠ, P., ŠUNKA, P., HOFFER, P., STELMASHUK, V., BENEŠ, J., POUČKOVÁ, P., ZEMAN, J. (2010) Vzájemná interakce dvou po sobě následujících rázových vn fokusovaných do společného ohniska, Sborník abstrakt - XXXIII. Dny lékařské biofyziky, (eds. Mornstein V., Vlk D.), Mikulov, ČR, 2.6.-4.6. 2010, p. 43, ISBN: 978-80-7399-952-9, Publisher: Tribun EU Brno

ZEMAN, J. et al. (2011) Účinky rázové vlny na spojení kosti a kostního cementu. In Sborník abstrakt : 34. Dnů lékařské biofyziky. Plzeň : Ústav biofyziky LF UK v Plzni. s. 60. ISBN 978-80-254-9898-9

LUKEŠ, P., ŠUNKA, P., HOFFER, P., STELMASHUK, V., BENEŠ, J., POUČKOVÁ, P., ZEMAN, J. (2010) Targeted lesions of soft animal tissues induced by tandem shock waves, IEEE Conference Records - Abstracts, ICOPS2010, The 37th IEEE International Conference on Plasma Science, Norfolk, Virginia, USA, 20-24 June 2010, p. 1P-75


Další aktivity

2006-2009
Člen akademického senátu 1. LF UK
2009 - dosud
garant oboru gastroenterologie Lékařské komory pro ČR
člen redakční rady vědeckého časopisu Zdravotnictví a Sociální práce
2009 - dosud
člen koordinační rady UK a Akademie věd pro doktorské studijní programy (Ph.D. studium)
místopředseda České společnosti lékařské fyziky při ČLS JEP
Biologická společnost, o. p. s. Praha


Projektová a grantová
 činnost

1. Optimalizace parametrů rázové vlny, 1991 IGA MZ ČR, 3 roky řešitel Beneš Jiří, hodnocen A
2. Biologické účinky rázových vln a možnosti jejich terapeutického využití, 1992 IGA MZ ČR pod číslem 1133-4
3. Terapeutické využití velmi intenzivního fokusovaného ultrazvuku, řešitel Beneš Jiří, od 1997, 3 roky, IGA 4048-3, hodnocen A
4. Generace fokusovaných rázových vln impulsnímu elektrickými výboji ve vodě a jejich využití v medicíně, od 2000, spoluřešitel, nositel je Ústav fyziky plazmatu AV ČR 4 roky. Reg.č. AV ČR 82043024

Účast na konferencích, zahraniční stáže, ocenění Účast na vědeckých konferencích 7             
z toho v zahraničí 3     
z toho pozvaných 5 (domácích 2)                            
z toho aktivní účast 17 (v zahraničí 4)                        
Člen organizačního výboru 2x
3 x více jak měsíc v letech 1990-2006, ale v posledních pěti letech pouze konference           
Telefon, mobil

00420-210-082-412

E-mail/e-maily

benesji@volny.cz

Konzultace po předchozí domluvě

 

Sdílet na Facebook
Zpět...
KONTAKTY

Duškova 7, 150 00 Praha 5 (mapa)
IČ: 272 35 530
Vltavská 585/14, Praha 5 (mapa)
AED defibrilátor ve vestibulu školy
Všechna práva vyhrazena ©
2021
Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. | Cookies
Vytvořilo studio: InGenius Webdesign