Pokouším se připojit k serveru...

Připojení k serveru bylo ztraceno. Vyčkejte na znovuobnovení stránky, nebo ji obnovte ručně.

ZAVŘÍT
EN RU DE

prof. MUDr. Jaroslava Dušková, CSc., FIAC

Jméno Jaroslava
Příjmení Dušková
Tituly před jménem prof. MUDr.
Tituly za jménem CSc. , FIAC
Pracovní pozice Profesor - akademický pracovník, garant předmětu
Obor činnosti Profesorka v oboru Patologická anatomie
Dosažené vzdělání

1970-1976 studium lékařství na FVL UK Praha

1984-1986 Jazyková a společenskovědní příprava expertů FF UK Praha

1981 a 1991 atestační zkoušky I. a II.st. – patologická anatomie

1989 obhájena kandidátská disertační práce na téma Trofické reakce hypofýzy a imunohistochemická klasifikace adenomů hypofýzy

1993 (Praha) a 1996 (Vídeň) - mezinárodní zkoušky z cytodiagnostiky I. a II. st.: získán statut spolupracovníka International Academy of Cytology (FIAC)

1998 obhajoba habilitační práce, 23.11. jmenována docentkou pro obor patologická anatomie na 1. LF UK .

V International Academy of Cytology členství v následujících odborných komisích:

1) Cytotechnology Registry and Renewal Committee 2008-10

2) International Board of Cytopathology na roky 2004-2007, 2008-10

3) General Policy and Long Range planning committee 2008- dosud

Od r. 2005 členkou komise pro atestační zkoušky

Od r. 2007 odborný posuzovatel Českého institutu pro akreditaci

2011 absolvován kurs EU: Transnational Technology Transfer Manager – J

2011 absolvován kurs EU: Transnational Technology Transfer Manager – S

16.11. 2012 – jmenována  profesorském v oboru Patologická anatomie

Pedagogicko-výchovná
činnost

Celkem: výuka lékařství (všeobecného a stomatologie): 162 hodin přednášek a 300 hodin praktik/rok, převážně v anglickém jazyce

Vedení studentů doktorského studia

Počet obhájených: 2

Činnost v rámci CŽV - výuka postgraduální

Zaměstnanec, nyní návazně po reorganizaci externí lektor katedry patologie IPVZ

Pravidelně po řadu let školitel v předatestační přípravě následující témata:

Cyto- a histopatologii štítné žlázy pro patology

Cyto- a histopatologii štítné žlázy pro endokrinology

Cytologie coelomových dutin pro patology

Gynekologickou cytodiagnostiku pro patology i cytotechnology

Patologii vývodných cest močových pro patology

Patologii vývodných cest močových pro patology

Patologii hypofýzy pro patology

Laboratorní metody v patologii pro nelékařské obory

Výuka postgraduální mezinárodní

- v průběhu mezinárodních cytologických kongresů přednášení a vedení mikroskopická praktika („workshopy“) na kongresech IAC v Santiago de Chile, Madridu, Paříži, Istanbulu

- člen vzdělávacího a pedagogického týmu EFCS výuka (přednáška a mikroskopická praktika) tenkojehlovou aspirační cytologii na evropském tutorialu ve Wroclavi (2009); v roce 2012 v Trondheimu

Od r. 2006 dosud ped. pracovník Vysoké školy zdravotnické, o. p. s. – garant pro obor Patologie

Publikační činnost

 

Monografie
DUŠKOVÁ, Jaroslava. Aktualizovaná Bethesda klasifikace tyreoidálních cytologií: změny v pohledu na nedostatečný vzorek (BI) 21. SEMINÁŘ MLADÝCH PATOLOGŮ S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ a 45. SJEZD ČESKÝCH PATOLOGŮ, 5.-6.4.2019
DUŠKOVÁ, Jaroslava. Program screeningu karcinomu děložního hrdla: pohled patologa v době zvažované změny modelu. Konfrence PREVON 2018, 13-14.11.2018
DUŠKOVÁ, Jaroslava. Pohled patologa na screening a diagnostiku cervikálních neoplázií. Konfrence PREVON 2017, 25.9.2017
MÁJEK, Ondřej, Jan DANEŠ, Miroslav ZAVORAL, et al. Stav screeningových programů zhoubných nádorů v České republice a metodika adresného zvaní občanů. Brno: Masarykova univerzita, 2013. ISBN 978-80-210-6504-8
KOBILKOVÁ, Jitka a Jaroslava DUŠKOVÁ. Základy cytopatologie. Část II., Negynekologická cytopatologie. Praha: Karolinum, 2006. Učební texty Univerzity Karlovy v Praze. ISBN 80-246-1143-0
KOBILKOVÁ, Jitka a Jaroslava DUŠKOVÁ. Základy cytopatologie. Část I., Gynekologie a porodnictví. Praha: Karolinum, 2003. Učební texty Univerzity Karlovy v Praze. ISBN 80-246-0608-9

Kapitoly v monografiích
Dušková, J.: Demence z pohledu morfologa. In.: R. Jirák a kol., Demence, Maxdorf – Jesenius, 1999, 107-121. ISBN 80-858000-44-6
Dušková, J.: Involuce mozku. Kap. 6.1. In: Z. Kalvach a kol.: Geriatrie a gerontologie. Grada Publishing, Praha 2004, s. 517.-520, ISBN 80-247-0548-6
Dušková, J.: Nádory močového měchýře. Kap. 3. In: Jan Dvořáček, Marko Babjuk a kol.: Onkourologie. Galén a Karolinum , Praha 2005, ISBN 80-7262-349-4 Galén, 80-246-1108-2 Karolinum. s.101-112
Dušková, J.: Topografie a cytologická diagnostika. Kap. 2. In: Zdeňka Límanová: Štítná žláza. Trendy soudobé endokrinologie 2. s. 31-64. Praha, Galén, 2006, ISBN 80-7262-400-8

Původní práce v odborných časopisech

ČLÁNKY:
DUŠKOVÁ, Jaroslava. Monitor aneb nemělo by vám uniknout, že přechod od cytologie na primární HPV screening cervikálních prekanceróz je stále převážně diskutován, jen zvolna realizován. Česko-slovenská patologie a Soudní lékařství. 2019, 55-64(2), 79-80. ISSN 1210-7875. Dostupné také z: https://www.prolekare.cz/casopisy/cesko-slovenska-patologie/2019-2-9/monitor-aneb-nemelo-by-vam-uniknout-ze-112659

DUŠKOVÁ, Jaroslava. Cytologie ovariálních cyst. Česko-slovenská patologie a Soudní lékařství. 2019, 55-64(2), 107-111. ISSN 1210-7875. Dostupné také z: https://www.prolekare.cz/casopisy/cesko-slovenska-patologie/2019-2-9/cytologie-ovarialnich-cyst-112669

DUŠKOVÁ, Jaroslava a Jana SKŘENKOVÁ. Hormonální cytologie. Česko-slovenská patologie a Soudní lékařství. 2019, 55-64(2), 96-106. ISSN 1210-7875. Dostupné také z: https://www.prolekare.cz/casopisy/cesko-slovenska-patologie/2019-2-9/hormonalni-cytologie-112663

DUŠKOVÁ, Jaroslava. Cytologie synoviální tekutiny. Česko-slovenská patologie a Soudní lékařství. 2019, 55-64(2), 84-91. ISSN 1210-7875. Dostupné také z: https://www.prolekare.cz/casopisy/cesko-slovenska-patologie/2019-2-9/cytologie-synovialni-tekutiny-112661

DUŠKOVÁ, Jaroslava. Aktuální otázky tenkojehlové aspirační biopsie štítné žlázy. Česko-slovenská patologie a Soudní lékařství. 2019, 55-64(1), 13-23. ISSN 1210-7875. Dostupné také z: https://www.prolekare.cz/casopisy/cesko-slovenska-patologie/2019-1-8/aktualni-otazky-tenkojehlove-aspiracni-biopsie-stitne-zlazy-108616

DUŠKOVÁ, Jaroslava. Monitor aneb nemělo by vám uniknout, že i nedávno vzniklá Pařížská klasifikace močových cytologií prochází procesem validace a dílčích revizí. Česko-slovenská patologie a Soudní lékařství. 2018, 54-63(4), 156-157. ISSN 1210-7875. Dostupné také z: https://www.prolekare.cz/casopisy/cesko-slovenska-patologie/2018-4-11/monitor-aneb-nemelo-by-vam-uniknout-ze-106644

DUŠKOVÁ, Jaroslava. Cytologie výpotků v coelomových dutinách. Česko-slovenská patologie a Soudní lékařství. 2018, 54-63(4), 175-189. ISSN 1210-7875. Dostupné také z: https://www.prolekare.cz/casopisy/cesko-slovenska-patologie/2018-4-11/cytologie-vypotku-v-coelomovych-dutinach-106650

DUŠKOVÁ, Jaroslava. MUDr. Jiří Kudrmann. Česko-slovenská patologie a Soudní lékařství. 2018, 54-63(4), 174. ISSN 1210-7875. Dostupné také z: https://www.prolekare.cz/casopisy/cesko-slovenska-patologie/2018-4-11/mudr-jiri-kudrmann-106649

DUŠKOVÁ, Jaroslava. Moderní cytopatologie. Česko-slovenská patologie a Soudní lékařství. 2018, 54-63(4), 162. ISSN 1210-7875. Dostupné také z: https://www.prolekare.cz/casopisy/cesko-slovenska-patologie/2018-4-11/moderni-cytopatologie-106645

DUŠKOVÁ, Jaroslava. Aktualizované Bethesda hodnocení aspiračních biopsií štítné žlázy tenkou jehlou. Diabetologie - Metabolismus - Endokrinologie - Výživa. 2018, 21(4), 202-207. ISSN 1211-9326

DUŠKOVÁ, Jaroslava. Monitor aneb nemělo by vám uniknout, že se vzrůstajícím využitím cytologických vzorků pro diagnostiku je stále větší pozornost věnována preanalytické fázi vyšetření. Česko-slovenská patologie a Soudní lékařství. 2018, 54-63(3), 100. ISSN 1210-7875. Dostupné také z: https://www.prolekare.cz/casopisy/cesko-slovenska-patologie/2018-3-19/monitor-aneb-nemelo-by-vam-uniknout-ze-106478

DUŠKOVÁ, Jaroslava. Monitor aneb nemělo by vám uniknout, že geografie cytologických standardizovaných postupů je obohacena o Milán a slinné žlázy. Česko-slovenská patologie a Soudní lékařství. 2018, 54-63(2), 51. ISSN 1210-7875. Dostupné také z: https://www.prolekare.cz/casopisy/cesko-slovenska-patologie/2018-2-15/monitor-aneb-nemelo-by-vam-uniknout-ze-105746

DUŠKOVÁ, Jaroslava. Monitor aneb nemělo by vám uniknout, že byla formulována pravidla snižující riziko naddiagnostikování pankreatických cytologií. Česko-slovenská patologie a Soudní lékařství. 2018, 54-63(1), 10. ISSN 1210-7875. Dostupné také z: http://www.prolekare.cz/cesko-slovenska-patologie-clanek/monitor-aneb-nemelo-by-vam-uniknout-ze-63401

BÍLEK, Radovan, Tomáš ZELINKA, Petr VLČEK, Jaroslava DUŠKOVÁ, David MICHALSKÝ, Květoslav NOVÁK, Eliška VÁCLAVÍKOVÁ a Jiří WIDIMSKÝ. Radioimmunoassay of chromogranin A and free metanephrines in diagnosis of pheochromocytoma. Physiological research. 2017, 66(Supplementum 3), 408. ISSN 1802-9973. Dostupné také z: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28948824

ASTL, Jaromir, Abdulrahman Ali BAHANNAN, Jaroslava DUŠKOVÁ, Z NOVÁK, P VLCEK a Jan BETKA. Solitary Metastasis of Clear Renal Cell Carcinoma to Thyroid Gland: Three reported cases with review of the literature. The Gulf journal of oncology. 2017, 1(23), 67-71. ISSN 2078-2101. Dostupné také z: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28272006

DOSTÁLOVÁ, Gabriela, Tomáš PALEČEK, Petr KUCHYNKA, et al. A congenital diverticulum of the left ventricular apex manifested by stroke and recurrent ventricular tachycardia. Cardiovascular pathology the official journal of the Society for Cardiovascular Pathology. 2017, 28(-), 3-6. DOI: 10.1016/j.carpath.2017.01.009. ISSN 1879-1336. Dostupné také z: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28219755

MÁJEK, Ondřej, Jaroslava DUŠKOVÁ, Vladimír DVOŘÁK, Alena BEKOVÁ, Daniel KLIMEŠ, Milan BLAHA, Ahti ANTTILA a Ladislav DUŠEK. Performance indicators in a newly established organized cervical screening programme: registry-based analysis in the Czech Republic. European journal of cancer prevention the official journal of the European Cancer Prevention Organisation (ECP). 2017, 26(3), 232-239. DOI: 10.1097/CEJ.0000000000000236. ISSN 1473-5709. Dostupné také z: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26908155

VOSECKÁ, Tatiana, Aleš VÍCHA, Tomáš ZELINKA, et al. Absence of BRAF mutation in pheochromocytoma and paraganglioma. Neoplasma. 2017, 64(2), 278-282. DOI: 10.4149/neo_2017_215. ISSN 0028-2685.

DUŠKOVÁ, Jaroslava. Proměny patologie od dob Purkyňových. Časopis lékařů českých. 2017, 156(8), 411-416. ISSN 0008-7335. Dostupné také z: http://www.prolekare.cz/casopis-lekaru-ceskych-clanek/promeny-patologie-od-dob-purkynovych-62748

DUŠKOVÁ, Jaroslava, Barbara GOLDOVÁ, Lenka MATIÁŠKOVÁ, Alena BEKOVÁ a Jana SKŘENKOVÁ. Contribution of Hormonal Cytology in Girls and Adolescents to Reproductive Health: A Traditional Technique Monitoring Recent Problems. Acta cytologica. 2017, 61(2), 125-132. DOI: 10.1159/000470898. ISSN 1938-2650. Dostupné také z: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28402984

LEVOROVÁ, Jitka, Vladimír MACHOŇ, Gabriela PAVLÍKOVÁ, Jaroslava DUŠKOVÁ a René FOLTÁN. Keratocystický odontogenní tumor: současný pohled. LKS. 2017, 27(2), 29-33. ISSN 1210-3381. Dostupné také z: https://www.dent.cz/lks/

DUŠKOVÁ, Jaroslava. Monitor aneb nemělo by vám uniknout, že standardizace cytologických hodnocení v mezinárodní úrovni pokračuje - posledním dosud publikovaným svazkem je Pařížský systém močové cytologie. Česko-slovenská patologie a Soudní lékařství. 2017, 53-62(1), 8. ISSN 1210-7875. Dostupné také z: http://www.prolekare.cz/cesko-slovenska-patologie-clanek/monitor-aneb-nemelo-by-vam-uniknkout-ze-60408

NGO, Ondřej, Ondřej MÁJEK, Jan MUŽÍK, et al. Význam Národního onkologického registru v hodnocení screeningových programů nádorových onemocnění v ČR. Klinická onkologie. XL. brněnské onkologické dny a XXX. konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky, Brno, 27.-29. 4. 2016. 2016, 29(Suppl. 2), 37. ISSN 0862-495X. Dostupné také z: https://www.linkos.cz/casopis-klinicka-onkologie/

MÁJEK, Ondřej, Ondřej NGO, Jan DANEŠ, et al. Screening zhoubných nádorů v ČR a výsledky adresného zvaní. Klinická onkologie. XL. brněnské onkologické dny a XXX. konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky, Brno, 27.-29. 4. 2016. 2016, 29(Suppl. 2), 33. ISSN 0862-495X. Dostupné také z: https://www.linkos.cz/casopis-klinicka-onkologie/

DUŠEK, Ladislav, Bohumil SEIFERT, Miroslava SKOVAJSOVÁ, et al. Vliv cíleného adresného zvaní na výsledky onkologických screeningových programů v České republice. Klinická onkologie. XL. brněnské onkologické dny a XXX. konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky, Brno, 27.-29. 4. 2016. 2016, 29(Suppl. 2), 31. ISSN 0862-495X. Dostupné také z: https://www.linkos.cz/casopis-klinicka-onkologie/

KOTOULOVÁ, M., Iva MIKYSKOVÁ, Jaroslava DUŠKOVÁ, Jaromír VLÁČIL, Martin DVOŘÁK a Michael HALAŠKA. Adrenokortikální onkocytom jako raritní příčina Cushingova syndromu v graviditě a následná děložní ruptura po porodu. Česká gynekologie. 2016, 81(3), 228-232. ISSN 1210-7832. Dostupné také z: http://www.prolekare.cz/ceska-gynekologie-clanek/adrenokortikalni-onkocytom-jako-raritni-pricina-cushingova-syndromu-v-gravidite-a-nasledna-delozni-ruptura-po-porodu-59637

DUŠKOVÁ, Jaroslava. Monitor aneb nemělo by vám uniknout, že ROSE (Rapid On Site Evaluation) není conditio sine qua non v endosonografických tenkojehlových biopsiích (EUS-FNAB) zažívacího traktu. Česko-slovenská patologie a Soudní lékařství. 2016, 52-61(2), 69. ISSN 1210-7875. Dostupné také z: http://www.prolekare.cz/cesko-slovenska-patologie-clanek/monitor-aneb-nemelo-by-vam-uniknout-ze-58229

DUŠKOVÁ, Jaroslava. Monitor aneb nemělo by vám uniknout, že po histologických doporučených vyšetřovacích postupech diagnostiky mezoteliomu (a hlavně diferenciální diagnostiky karcinomů a reaktivní mezoteliální hyperplázie) byly vypracovány obdobné postupy i pro úroveň cytodiagnostickou. Česko-slovenská patologie a Soudní lékařství. 2016, 52-61(1), 7-8. ISSN 1210-7875. Dostupné také z: http://www.prolekare.cz/cesko-slovenska-patologie-clanek/monitor-aneb-nemelo-by-vam-uniknout-ze-57955

BÍLEK, Radovan, Tomáš ZELINKA, Petr VLČEK, Jaroslava DUŠKOVÁ, David MICHALSKÝ, Květoslav NOVÁK, Jiří BEŠŤÁK a Jiří WIDIMSKÝ. Deconjugated urinary metanephrine, normetanephrine and 3-methoxytyramine in laboratory diagnosis of pheochromocytoma and paraganglioma. Physiological research. 2015, 64(Suppl 2), 322. ISSN 1802-9973. Dostupné také z: http://www.biomed.cas.cz/physiolres/

Dobiáš, J., Dušková, J.: Experimentální fibrotizující alveolitida vyvolaná jednorázovým podáním cyklophosphamidu. Sborník lékařský , 81, 1979, 5, 129-136
Dušková, J., Dobiáš, J.: Žírné buňky v biopsiích fibrotizující alveolitid. Čs. Patol., 18, 1982, 1, 36-44
Dušková, J., Schreiber, V., Přibyl, T., Jahodová, J.: Blokáda estradiolbenzoátové hyperplazie adenohypofýzy Deprenonem a Lisuridem - histologický nález. Čs. Patol., 19, 1983, 2, 101-107
Dušková, J., Schreiber, V.,Svobodová V., Jahodová, J.: Histologické změny v krysích hypofyzárních laktotropech po podání metoclopramidu. Čas. lék. čes., 123, 1984,27, 822-824
Schreiber, V., Dušková, J., Přibyl, T., Jahodová, J.: Metoclopramid potencuje hypofyzární reakci na estradiol. Physiol. Bohemoslov., 33, 1985, 385-389
Dušková, J., Chlumská, A., Vilikusová, E., Marek, J., Šprincl, L.: Karcinom hypofýzy s akromegalií. Čs. Patol., 20, 1984, 3, 170-176
Dušková, J., Putz, Z.: Intrakraniální nádor neobvyklé primární lokalizace s Cushingovým syndromem. Čs. Patol.,21, 1985, 2, 113-117
Dušková, J., Schreiber, V., Jahodová, J.: Elektronmikroskopicé změny v krysích hypofyzárních laktotropech po podání metoclopramidu Čs. Patol., 21, 1985, 3, 165-168
Dušková, J.: Mnohočetný leiomyosarkom tenkého střeva. Čs. Patol., 22, 1986, 3, 165-168
Dušková J.: Spontánní tumory v endokrinním systemu dvouletých krys odvozených z kmene Wistar. Čs. Patol., 23, 1987, 3, 48-54
Dušková, J., Schreiber, V., Jahodová, J.: Reakce v krysích hypofýzách vyvolané estrogeny - jejich změny po podání thioridazinu a perfenazinu. Čs. Patol., 23, 1987, 55-59
Kopřivová, H., Novák, F., Poučková,P., Dvořák,P., Šeblová, J., Švihovcová,P., Dušková, J., Pospíšil, J., Dienstbier,Z.: Antiferritin antibodies in immunoscintigraphic detection of human tumor xenographts. Int. J. Biol. Markers, 3, 1988,3, 155-160
Dušková,J., Šprincl,L.: Imunohistochemická klasifikace adenomů hypofýzy. Čs. Patol., 25, 1989, 1, 26-34
Chlumská, A., Dušková,J., Velenská, Z., Šulc,M.: Epiteloidní hemangioendoteliom jater. Čs. Patol., 25, 1989, 1, 35-43
Dušková, J., Schreiber,V.: Nucleolar inhibition after combined thyroid hormone and lisuride treatment in estrogenozed rats. Endocrinologia Experimentalis 23, 1989, 3, 185-194
Dušková, J.: Imunohistochemicky potvrzené kortikotropní mikroadenomy hypofýzy. Čs. Patol., 26, 1990, 2, 80-82
Dušková, J., Límanová, Z.,: Tenkojehlová cytologie štítné žlázy - aspirace, nebo prostá cytopunkce? Čs. Patol., 26, 1990, 4, 245-249
Dušková,J.: Velikost jádra a jadérkové organizátory v benigních a maligních tumorech štítné žlázy. Čs. Patol., 28, 1992, 4, 201-206
Dušková, J., Povýšil, C.: Zásady odběru materiálu a možné informační výstupy cytologického vyšetření. Čas. lék. čes., 131, 1992, 8, 251-2
Dušková, J., Límanová, Z.: Cytologická diagnostika medulárních karcinomů štítné žlázy. Čs. Patol., 29, 1993, 15-21
Dušková, J., Bureš, E., Svobodová, E.: Neurilemmom jícnu imitující istmický karcinom štítné žlázy. Čs. patol. 29, 1993, 22-25
Límanová, Z., Dušková, J., Diferenciální diagnostika strumy s pomocí tenkojehlové biopsie - rozdíly v dětské a dospělé populaci. Čs. Pediatrie, 48, 1993,5, 265 - 9
Dušková J., Škrha J., Štolba P.: Neuroendokrinní karcinom pankreatu se syndromem hyperinsulinismu. Čas. Lék. čes., 133, 1994, 19, 603-605
Dušková J., Povýšil C.: Měření nukleolárních organizátorů (AgNOR) pomocí barevného systému obrazové analýzy LUCIA- M. Čs.patol. 31,1995,17-20
Dušková J., Povýšil C., Schreiber V.: Image-analysis of argyrophil nucleolar organizer regions (AGNORS) in estrogen induced rat anterior-pituitary hyperplasia – comparison of automatized (LUCIA-M) and non-automatized evaluation. Physiol. Res. 44, 1995, 217-225
Vikhert A.S., Ždanov V.S., Sternby N.H., Volkov V.A., Lifšic A.M., Dušková J., Galachov I. E.: Evoljucija ateroskleroza koronarnych arterij v pjati gorodach Evropy za poslednie 20-25 let. Kardiologia 4, 1995, 4-11 (rusky)
Volkov V.A., Vikhert A.S., Ždanov V.S., Sternby N.H.,., Dušková J., Lifšic A.M., Galachov I. E., Burlutski G.I.: Sostojanie pitanija i ateroskleroz koronarnych arterij (povtornoe epidemiologičeskoe patomorfologičeskoe issledovanie v pjati evropejskich gorodach). Kardiologia 5, 1995, 43-46
Vikhert A.S., Sternby N.H., Ždanov V.S., Volkov V.A., Lifšic A.M., Dušková J., Galachov I. E.: Evoljucija ateroskleroza aorty v otdelnych gorodach Evropy v 60-80 godach. Archiv patologii 57, 1995, 4, 72-7
Dušková J.: Měření argyrofilních nukleolárních regionů AgNOR v systému LUCIA M. Aplikační zpráva (česká a anglická verze). 6 stran . Laboratory Imaging , J. Mikeš ed., 1995
Dušková, J.: Alciánová modř a Leu 7 v diagnóze thyreoidální malignity. Čs. Patol., 31, 1995, 4, 111-114
Dušková,J., Límanová, Z., Tretiník,P., Pomahačová, H.: Úskalí cytologické diagnostiky ve štítné žláze v období navazujícím na těhotenství. Čs. Patol., 31, 1995, 4, 114-118
Malíčková K., Merta M., Žabka J., Dušková J., Stejskalová A., Petřík R., Widimský J.: Selhání ledvin v důsledku rabdomyolýzy navozené hypokalémií při Connově syndromu. Čas.lék. čes., 135, 1996, 4, 117-119
Kuchynková, Z., Betka J., Taudy M., Astl J., Lukáš J., Mrzena L., Dušková J.: Operace štítné žlázy u dětí a mladistvých. Otorinolaryngol. (Prague), 45, 1996, č. 3, s. 134-8
Astl,J., Betka,J., Dušková, J., Vlček, P., Mrzena, L.: Difuzní sklerozující varianta papilárního karcinomu štítné žlázy v dětském věku. Otorinolaryngol.(Prague), 45, 1996, 4, 199-203
Dušková,J.: Využití universálního systému počítačové analýzy obrazu LUCIA v histo- a cytopatologii. Čas. lék. čes., 135, 1996, 24, s. 807-810
Dušková, J., Kaňka, J.: Bilaterální adrenokortikální adenom se syndromem feochromocytomu. Čs. Patol., 32,1996, 3, 101-104
Mašek Z., Astl M., Dušková J., Bílek R., Novák Z., Vaník P., Vlašicová K., Betka J., Schneiderka P.: Plazmatické a tkáňové koncentrace cytokinů a adhezivních molekul u pacientů před strumektomií. Vnitř. lék., 42, 1996, 11, 747-50
Dušková, J., Povýšil, C., Schreiber, V.: AgNORs in estrogen-induced and Lisuride- and thyreoidin-inhibited rat anterior pituitary hyperplasia. Computer image analysis and nonautomated AgNOR typing. Analyt. Quant.Cytol. Histol., 19,1997,1, 55-61
Dušková, J., Mikeš, J., Povýšil, C.: Obrazová DNA cytometrie uroteliálních karcinomů. Pilotní studie v novém aplikačním modulu DNA analýzy systému LUCIA G. Čs. patol., 34, 1998, 1, 26-32
Dušková,J.: Cytologická diagnostika onemocnění štítné žlázy z pohledu patologa. Poznámky k historii a současnému rozvoji metody. Revue endokrinologie, 2, 1998, 1, 18-20
Zhdanov VS, Vikhert AM, Sternbi NG, Dushkova Y, Galakhov IE, Drobkova IP Trends in 25-year evolution of coronary atherosclerosis in males from some cities of Europe and Asia Terapevticheskij arkhiv, vol.,: 9 , 1999, Pages: 29-33
Babjuk, M, Dušková, J., Dvořáček, J., Povýšil, C., Ibrahim, Z., Jarolím, Z., Novák, J.: Prognostický význam imunohistochemického stanovení p53 ve tkáni povrchových nádorů močového měchýře. Česká urologie, 2, 2000, 20-25
Dušková, J., Marek, J., Povýšil, C.: Plurihormonální a plurifunkční adenom hypofýzy se syndromem akromegalie. Čas. Lék. čes., 139, 2000, 14, 445-8
Lukáš J., Dušková, J., Astl. J., Taudy M., Betka J. Příspěvek k předoperační diagnostice nádorů slinných žláz. Otorinolaryng. a Foniat. /Prague/, 49 2000, č.4, s. 216-221.
Kobilková, J., Lojda, Z., Dušková, J., Beková,A.: Faktory, které ovlivňují gynekologickou cytodiagnostiku. Čes.-slov. Patol., 37, 2001, No. 1, p. 10-14
Šafařík, L., Vraný M., Dvořáček, J., Novák, K., Dušková, J.: Laparoskopie v urologii. Urologie pro praxi, 2001, 1, 69-72
Dušková, J. , Vítková I.: Plicní endometrióza. Čas. Lék. čes., 140, 2001, No 7, 214-6
Janků F., Dušková J., Petruželka L., Krásná L., Nováková I.: Karcinóza mening jako první projev adenokarcinomu žaludku. Čas. Lék. čes., 140, 2001, No 20, 636-639
Astl J., Dušková, J., Laštůvka, P., Novák, Z., Veselý, D., Taudy, M.: Příspěvek k diagnostice a léčbě mediálních krčních cyst a píštělí. Otorinolaryng. a Foniat. /Prague/, 51, 2002, 1, 24-31.
Šafařík, L., Vraný M., Widimský, J., Dvořáček, J., Novák, K., Dušková, J.: Laparoskopická transperitoneální adrenalektomie u hormonálně aktivních nádorů nadledvin. Rozhledy v chirurgii , 81,2002, 3, 127-132
Lukáš J., Dušková, J. Cílená punkční aspirační biopsie v diagnostice onemocnění slinných žláz - naše dosavadní zkušenosti. Otorinolaryng. a Foniat. /Prague/, 2002, 51,č.4,s. 235 - 239
Soukup, V., Babjuk, M., Dušková, J., Novák, J., Votoček. E., Dvořáček, J. Povýšil, C.: Malobuněčný karcinom močového měchýře. Česká urologie 2003, 1, 21-24
Babjuk, M., Soukup, V., Mareš, J., Dušková, J., Sedláček, Z., Trková, M., Pecen, L., Dvořáček, J., Hanuš, T., Kočvara, R., Novák, J., Povýšil, C.: The expression of PAX5, P53 immunohistochemistry and p53 mutation analysis in superficial bladder carcinoma tissue. Correlation with pathological findings and clinical outcome. International Urology and Nephrology, 2002, 34, 495-501.
Kučera Z; Betka, J; Taudy, M; Salač, V; Dušková, J., Vlček, P.: Contribution to the surgical treatment of toxic autonomous thyroid adenoma. OTORINOLARYNGOL-FONIATR. Otorinolaryngologie-a-Foniatrie. 2003; 52(2): 55-58
Babjuk, M., Soukup, V., Mareš, J., Dušková, J., Sedláček, Z., Trková, M., Dvořáček, J., Hanuš, T., Novák, J., Povýšil, C.: Exprese genů PAX5 a Shb, analýza mutací genu p53 a exprese proteinu p53 ve tkáni povrchových nádorů močového měchýře. Česká urologie 2003, 7,2,26-30
Pešl M., Šafařík L. Dušková J., Soukup V., Dundr P., Donociková B., Dvořáček J.: Případ pacienta se solitární metastázou kolorektálního karcinomu v prostatě tři roky po abdominoperineální amputaci rekta. Rozhledy v chirurgii, 2004, 83, 333-6
Dušková, J.: Known pitfalls of the thyroid neoplasm diagnostics in the view of the new (2004) WHO Classification. Česk. Patol. , 2006, 42, 1, 24-28
Drozenová J, Dražďáková M., Povýšil C, Dušková J. Prekurzorové léze karcinomu děložního čípku: korelace cytologických a histologických nálezů s výsledkem HPV testu. Česk Patol. 2006, 42, 1, 20-233.
Viktorová T, Babjuk M, Dušková J, Stolz J, Goetz P, Mareš J. Exprese PAX2 a PAX8 genů v konvenčních renálních karcinomech a jejich role v prognóze nádoru. Ćas. Lék. čes. ,2005; 144 Suppl 2:30-3.
Maruna P., Límanová Z., Dušková J.: Smíšený folikulomedulární karcinom štítné žlázy. Kazuistiky v diabetologii 4, 2006, 1, 44-47
Dušková J., Povýšil C., Juliš I., Horáček J.: Národní program screeningu cervikálního karcinomu z pohledu patologů. Evropské standardy a inspirace. Klinická onkologie, 19, 2006, 1, 33-34
Lukas J, Duskova J.: Fine-needle aspiration biopsy in the diagnostic of the tumors and non-neoplastic lesions of salivary glands. Bratisl Lek Listy. 2006;107(1-2):12-5.
Lukáš, J., Valvoda, J., Rambousek, P., Bělohlávek, J., Novák, F., Stříteský, M., Dušková, J, Haas, T.: Standardní a punkční dilatační tracheostomie. Porovnání výsledků a komplikací. Otorinolaryngologie a foniatrie , 55, 2006, 3, 144-149
Babjuk M, Soukup V, Mares J, Duskova J, Pecen L, Pesl M, Pavlik I, Dvoracek J.: Association of PAX5 expression with clinical outcome in patients with TaT1 transitional cell carcinoma of the bladder. Urology. 2006 Apr;67(4):756-61. Epub 2006 Mar 29.
Dušková, J., Sváčková, D., Mačoková, P., Bauer, J., Reková, P., Fiksa, J., Povýšil, C.: Paraneoplastická encefalitis. Čas. lék. čes., 2006, 145, 6, 488-493, ISSN 0008-7335
Škvařilová M., Lindner J, Hanzová B, Dušková J, Jansa P, Paleček T, Aschermann M. .Plicní hypertenze u Takayasuovy arteritidy. Vnitr Lek. 2007 Jan;53(1):71-7.
Soukup V, Babjuk M, Dušková J, Pešl M, Szakacsova M, Zámečnik L, Dvořáček J.: Positivita p53 v nenádorové sliznici u pacientů s povrchovými tumory močového měchýře. Cas Lek Cesk. 2007;146(1):63-7.
Holub V., Dvořáková Ś., Václavíková E., Ryška A., Ćáp J., Vlček P., Dušková J., Kodetová D., Novák Z., Bendlová J.: Význam molekulárně genetického vyšetření u syndromu mnohočetné endokrinní neoplázie typu 2a na příkladu jedné rodiny o třech generacích. Prakt. Lék., 2007, 87, 3, 157-9.
Sýkorová V., Dvořáková Š., Kodetová D., Astl J., Ryška A., Dušková J., Vlček P., Novák Z., Bendlová J.: Genetické příčiny vzniku karcinomu štítné žlázy. DMEV, 2007, 10, 1, 30-36
Pešková M., Hvižď R., Dušková J.: Maligní somatostatinom (stručný přehled a kazuistika). Rozhl. Chir., 2007, 86, 12, 643-7
Dušková J., Drozenová J., Hajná R.: ASCUS v atrofii. Čes.-slov. Patol.,44, 2008, 9-14
Babjuk, M., Hanuš, T., Šafařík, L., Dvořáček, J., Pavlík, Dušková, J.: Radikální cystektomie u pacientů s nádory močového měchýře - výsledky u 125 operovaných pacientů. Radical Cystectomy in the Treatment for Bladder Carcinoma: Results of 125 Operated Patients. Časopis lékařů českých, ČR, 2007, 146, 10, s. 746-750.
Babjuk, M., Hanuš, T., Šafařík, L., Dvořáček, J., Pavlík, I., Soukup, V., Pešl, M., Szakácsová M., Dušková, J.: Cystektomie v léčbě nádorů močového měchýře. Cystectomy in the Treatment of Bladder Cancer. Časopis lékařů českých, ČR, 0008-7335. 2007, 146, 10, s. 751-757.
Dušková J., Babjuk M., Soukup V.: Problémy v rutinní diagnostice uroteliálních lézí. Čes.-slov. Patol., 44,2008, 2, 29-34
Soukup V., Babjuk M., Dušková J, Pešl M., Szakáczová M, Zámečník l., Dvořáček J.: Does the expression of Fascin-1 and tumor subclassification help to assess the risk of recurrence and progression in T1 urothelial urinary bladder carcinoma? Urol. Int.,2008, 80, 413-418.
Jančárková N, Krkavcová M, Janashia M, Freitag P, Dušková J, Cibula D.: Chromosomal rearrangements and their relations to histopathological and clinical parameters in epithelial ovarian cancer. 1: Folia Biol (Praha). 2008;54(2):58-64
Jančárková N, Krkavcová M, Janashia M, Freitag P, Dušková J, Cibula D.: Význam chromozomálních změn ve vztahu k prognostickým faktorům u zhoubných nádorů vaječníku a děložního hrdla. 1: Ceska Gynekol. 2008 Apr;73(2):79-86
Tachezy R., Davies P., Arbyn M., Rob L., Lazdane G., Petrenko J.,Hamšíková E., Beková A., Klozar J., Dušková, J.: Consensus recommendations for cervical cancer prevention in the Czech Republic: a report of the International Conference on Human Papillomavirus in Human Pathology (Prague, 1–3 May 2008) J Med Screen 2008;15:207–210
Soukup V., Babjuk M, Dušková J., Pešl M., Szakácsová M., Zámečník L., Dvořáček J., Povýšil C.: Prognostický význam exprese p53, KI-67 ve tkáni uroteliálního karcinomu a nenádorové sliznici močového měchýře. Česká urologie, 2009, 13, 161-7
Škrha J., Šváb, J., Krušina L., Dušková J., Hilgertová J., Keil R.: Diagnostika a léčba borganického hyperinzulinismu – zkušenosti u 105 pacientů. Čas.Lék., čes. 2009, 148, 389-394
Krechler, T., Zeman, M., Vecka, M., Jáchymová M., Hořejš, J., Krška Z., Ulrych, J., Dušková, J. Źák A.: Karcinom pankreatu – naše zkušenosti se vztahem k diabetes mellitus. Čas. Lék. čes., 2010, 149, 291-296
Dušková, J.: Falešně negativní PAP test ? Cytopatolog v roli člena skupiny znalců při pozdní diagnóze cervikálního karcinomu. Cesk.Patol.. 46,2010, No.3, 62-64
Škrha, J., Šváb, J., Dušková J., Hilgertová, J.: Insulinoma - Diagnosis and Treatment, Chapter X in: Hypoglycemia - Causes and Occurrences, Rigobello E.C. ed., pp. 151-172, Intech Open Science, přijato k publikaci, ISBN 978-953-307-657-7
Duškova, J. Patologie. [online] Studijní opora. VŠZ, o. p. s., 2013. Dostupné na: www.vszdrav.cz/sharepoint. CZ.1.07/2.2.00/28.0004
Dušková, J., P. ROSA, P. PŘEUČIL, E. SVOBODOVÁ, J. LUKÁŠ. Secondary or second primary malignancy in the thyroid? metastatic tumors suggested clinically: a differential diagnostic task. In: Acta cytologica. 2014, 58(3), 262-268. ISSN 0001-5547
Dušková, J. CIN 1-3 nebo low-grade a high-grade skvamózní léze? Pohled cytopatologa na aktuální návrhy změn v klasifikaci cervikálních prekanceróz. In: Aktuální gynekologie a porodnictví. 2014, roč. 6, s. 48-51. ISSN 1803-9588
DOSTÁLOVÁ, G., T. PALEČEK, P. KUCHYNKA, Š. HAVRÁNEK, M. MAŠEK, Z. HLUBOCKÁ, D. KARETOVÁ, D. WICHTERLE, J. DUŠKOVÁ,  J. LINDNER and A. LINHART. A congenital diverticulum of the left ventricular apex manifested by stroke and recurrent ventricular tachycardia. Cardiovasc Pathol. 2017, Feb 4; 28:3-6. doi: 10.1016/j.carpath.2017.01.009. [Epub ahead of print]. IF 2,24
VOSECKA, T., VICHA, A., ZELINKA, T., JENCOVA, P., PACAK, K., DUSKOVA, J., BENES, J., GUHA, A., STANEK, L., KOHOUTOVA, M., MUSIL, Z. Absence of BRAF mutation in pheochromocytoma and paraganglioma. Neoplasma. 2017; 64(2):278-282. IF 1,9
DUŠKOVÁ, J., KRECHLER, T., DVOŘÁK, M. Endoscopic ultrasound-guided fine needle aspiration biopsy of pancreatic lesions. An 8-year analysis of single institution material focusing on efficacy and learning progress. Cytopathology. 2017, Apr; 28(2):109-115. IF 1,76
MÁJEK, O., J. DUŠKOVÁ, V. DVOŘÁK, A. BEKOVÁ, D. KLIMEŠ, M. BLAHA, A. ANTTILA and L. DUŠEK. Performance indicators in a newly established organized cervical screening programme: registry-based analysis in the Czech Republic. Eur J Cancer Prev. 2017, May; 26(3):232-239. IF 2,41
DUŠKOVÁ, J., GOLDOVÁ, B., MATIÁŠKOVÁ, L., BEKOVÁ, A., SKŘENKOVÁ, J.
Contribution of Hormonal Cytology in Girls and Adolescents to Reproductive Health: A Traditional Technique Monitoring Recent Problems. Acta Cytol. 2017;61(2):125-132. IF 1,5
DUŠKOVÁ, J. and O. SOBEK. Assisting the neurologist in diagnosis of CNS malignancies - Current Possibilities and Limits of Cerebrospinal Fluid Cytology and Immunocytochemistry. Brain Behav. 2017, Aug 31;7(10):e00805. doi: 10.1002/brb3.805. eCollection, 2017, Oct. IF 2,157
ASTL, J., BAHANNAN, A.A., DUŠKOVÁ, J., NOVÁK, Z., VLCEK, P., BETKA, J. Solitary Metastasis of Clear Renal Cell Carcinoma to Thyroid Gland: Three reported cases with review of the literature. Gulf J Oncolog. 2017, Jan;1(23):67-71
DUŠKOVÁ, J. Proměny patologie od dob Purkyňových. Čas. lék. čes. 2017, 156 (8), 411-416


Vědecká práce:

Kapitoly v monografiích: z toho autor: 4 z toho spoluautor: 0

Skripta, učební texty a pomůcky:
14 kapitol ve výukových textech z toho 13 samostatný autor, 1x ve spoluautorství
původní práce ve vědeckých odborných časopisech/ z toho první autor:
85/ 36 (publikace s IF zde nezapočteny)
práce v  časopisech s IF/ z toho první autor:
25 / první autor: 2x, poslední autor 3x, hl. autor u PDS 1x


Přehledové a sborníkové články:
6 – první a jediný autor
Citační ohlas dle SCI:
88 citací s vyloučením autocitací, H-index 6
počet citovaných prací: 23


Přednášky doma/z toho v zahraničí:
Domácí přednášky – pravidelně na národních sjezdech; zahraniční 65 mezinárodních abstrakt,
z toho 15 x první- přednášku nebo poster prezentující autor
řešení výzkumných úkolů a grantových projektů:
Spoluřešitel 13 ukončených úkolů; recentně dva výukové projekty


Mezinárodní věd. aktivita (stáže, studijní pobyty):
Mezinárodní epidemiologická studie aterosklerózy – účast na opakovaných týdenních
vyhodnocovacích zasedáních pracovní skupiny (Malmo, Praha, Moskva, Vilnius) 1987-1994

Další aktivity Redakční rady časopisů:
Acta cytologica . National & regional editor
Česko-slovenská patologie. Člen redakční rady
Cytopathology. National& regional editor
spolupracovník International Academy of Cytology (FIAC)
členka komise pro atestační zkoušky
odborný posuzovatel Českého institutu pro akreditaci
Projektová a grantová
činnost
Spoluřešitel 13 ukončených úkolů; recentně dva výukové projekty
Účast na konferencích, zahraniční stáže, ocenění

Účast na vědeckých konferencích 80    
 z toho - v zahraničí 65                               
 z toho - pozvaných  10 (domácích 10)                            
 z toho - aktivní účast 80 (v zahraničí 25)      
Členka organizačního výboru –10x - garant pro obor  patologie

 

Zahraniční stáže

2012 – Trondheim – lektor cytol. kurzu EFCS
2011 – Edinburgh – TTM  - S
Mezinárodní epidemiologická studie aterosklerózy – účast na opakovaných týdenních vyhodnocovacích zasedáních pracovní skupiny (Malmo, Praha, Moskva, Vilnius) 1987-1994

 

Ocenění2007 a 2012 oceněna děkanem fakulty za vynikající pedagogickou činnost
2012 Vítězný poster na Evropském cytologickém kongresu v Dubrovníku

Telefon, mobil 00420-224-968-688;

E-mail/e-maily

jaroslava.duskova@lf1.cuni.cz

Konzultace po předchozí domluvě

 

Sdílet na Facebook
Zpět...
KONTAKTY

Duškova 7, 150 00 Praha 5 (mapa)
IČ: 272 35 530
Vltavská 585/14, Praha 5 (mapa)
AED defibrilátor ve vestibulu školy
Všechna práva vyhrazena ©
2021
Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. | Cookies
Vytvořilo studio: InGenius Webdesign