Pokouším se připojit k serveru...

Připojení k serveru bylo ztraceno. Vyčkejte na znovuobnovení stránky, nebo ji obnovte ručně.

ZAVŘÍT

PhDr. Renata Procházková

Jméno Renata
Příjmení Procházková
Tituly před jménem PhDr.
Tituly za jménem  
Pracovní pozice Koordinátor odborných praxí
Obor činnosti Registrovaná sestra se způsobilostí k samostatnému výkonu
povolání č. 005-0008-3758 do roku 2023.
Dosažené vzdělání

2013 Magisterské studium - Studijní program Management v ošetřovatelství
2012 Kurz pro sociální pracovníky
2011 Bakalářské studium-Studijní program Ošetřovatelství
1997 PSS-Anestezie, resustitace a intenzivní péče v NCO NZO Brno
1986 Střední zdravotnická škola, Kolín - dětská sestra


Pedagogicko-výchovná činnost

Kurzy pro řidiče záchranných služeb

Lektor TN v Praze Krči, příprava na aprobační zkoušky v oboru Všeobecná sestra, určená pro uchazeče o zaměstnání z Ukrajiny. Předměty: Ošetřovatelství, Ošetřovatelství v klinických oborech Behaviorální vědy) 

Předsedkyně komise pro praktické závěrečné zkoušky ve studijním  oboru Všeobecná sestra
Členka komise pro praktické závěrečné zkoušky ve studijním  oboru Zdravotnický záchranář

Publikační činnost

Příspěvek (full text) v recenzovaném sborníku domácí konference:

HAMPLOVÁ, L., E. MARKOVÁ, S. JEXOVÁ, J. HLINOVSKÁ, R. PROCHÁZKOVÁ a M. NEJEDLÁ. Aplikace metodiky krátkých intervencí v praxi. In: OBEZITOLOGIE & BARIATRIE. Konference s mezinárodní účastí. Tábor, 2016. Sborník abstrakt, s. 19.

 

Časopisecké články
PEKARA, J., POCHÁZKOVÁ, R. Adaptační proces zdravotnických záchranářů v podmínkách Zdravotnické záchranné služby České republiky. In: Ośetrovatelstvo a pórodná asistencia. Vydal: Slovenská komora sestier a pórodnych asistentiek, 2016. ISSN 1339 – 5920, str. 58 – 63. 

 

Příspěvky ve sbornících

Recenzované sborníky
PROCHÁZKOVÁ, R., 2015. Stručný přehled historie a současnosti vzdělávání sester.   In: Sborník z 11. vedecká pracovná schôdza na téma ,,Zdravotno – sociálna problematika klientov v zariadeniach sociálnych služieb.“ LF UK Bratislava, Sekce sestier pracujúcich v zariadeniach sociálnej starostlivosti Slovenskej spoločnosti sestier a pôrodných asistentiek a VŠZ, o. p. s., Praha. 2015. ISBN  978-83989-6.
PROCHÁZKOVÁ r., TAYBNER, J. Násilí v rodině. In: Sborník 10. vědecká konference „Stop násilí pro zdravotnictví“. VŠZ, ROSA a nadace Open society found. Praha, 2016. s. 40 – 44. ISBN 978-80-905728-3-6.

 

Domácí sborníky - abstrakt
HAMPLOVÁ, L., E. MARKOVÁ, S. JEXOVÁ, J. HLINOVSKÁ, R. PROCHÁZKOVÁ a M. NEJEDLÁ. Aplikace metodiky krátkých intervencí v praxi. In: Sborník abstrakt z celostátní konference s mezinárodní účastí OBEZITOLOGIE & BARIATRIE konané 15. října 2016 v Táboře. Česká obezitologická společnost, 2016, s. 19.

HAMPLOVÁ, L., JEXOVÁ,S., PROCHAZKOVÁ, R., MARKOVÁ, E., HLINOVSKÁ, J. Aplikace metody krátkých intervencí v praxi. In: Sborník abstraktů z 1. ročníku konference Prevence civilizačních chorob – komplexní přístup k problematice prevence u nelékařských profesí konané dne 17. května 2016 v Českých Budějovicích. ZSF JU, České Budějovice, 2017, s. 16-18. ISBN 978-80-7394-629-6.

 

Domácí sborník – Full text:
HAMPLOVÁ, L., JEXOVÁ,S., PROCHAZKOVÁ, R., MARKOVÁ, E., HLINOVSKÁ, J. Krátké intervence v praxi zdravotníků. In:Sborník příspěvků z mezinárodní konference “70 ve zdraví“. Brno. Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita, 2016. ISBN 978-80-210-8477-3. DOI 10.5817/CZ.MUNI.P210-8477-2016.

Další aktivity Vedení Bc.prací, oponentury Bc. prací
Členka české asociace sester
Členka čestného akademického senátu pro imatrikulace a promoce

Projektová a grantová
činnost

Řešitelka projektu „Aplikace metody krátkých intervencí v praxi“.
(projekt trvá od r. 2016)
Řešitelka projektu „Aplikace metody krátkých intervencí  v prevenci šíření
HIV/AIDS a ostatních STD. (projekt trvá od r. 2016)

Spoluřešitelství: projekt Stop násilí pro zdravotnictví v rámci programu „Dejme ženám šanci“, podpořený nadací OST a Norskými granty.

Účast na konferencích, zahraniční stáže, ocenění

19. 4. 2012 Jihlavské zdravotnické dny. Mezinárodní konferenci zdravotnických pracovníků nelékařských profesí
na téma:"Ošetřovatelská starostlivost o ženu s DIC

16.-17. září 2010 První pomoc – kdy, kdo a jak? XVI. Královehradecké ošetřovatelské dny. Hradec Králové

Telefon, mobil 00420-210-082-506
E-mail/e-maily prochazkova@vszdrav.cz 
Korespondeční adresa VŠZ, o.p.s., Duškova 7, 150 00, Praha 5

 

Zpět...
KONTAKTY

Duškova 7, 150 00 Praha 5
IČ: 272 35 530
AED defibrilátor ve vestibulu školy
Všechna práva vyhrazena ©
2021
Vysoká škola zdravotnická, o. p. s.
Vytvořilo studio: InGenius Webdesign