Pokouším se připojit k serveru...

Připojení k serveru bylo ztraceno. Vyčkejte na znovuobnovení stránky, nebo ji obnovte ručně.

ZAVŘÍT
EN RU DE

PhDr. Renata Procházková

Jméno

Renata

Příjmení

Procházková

Tituly před jménem

PhDr.

Tituly za jménem

 
   

Pracovní pozice

1986-1988 – FN Bulovka – dětská sestra, chirurgie

1988-1992 – Nemocnice Kralupy nad Vltavou, všeobecná sestra, interní oddělení, JIP

1992-1997 – ZZS ASČR, Kralupy nad Vltavou, výjezdová sestra, vrchní sestra

1997-2007 – ZZS ASČR, Praha západ, vrchní sestra

2007–2014 – VOŠ 5. května, studijní referent

2014–2020 - VŠZ, o. p. s., Duškova 7, Praha 5, koordinátorka odborné praxe

Obor činnosti

Odborná praxe (koordinátorka, mentor)

Dosažené vzdělání

1986 Střední zdravotnická škola, Kolín – dětská sestra

1997 PSS – Anestezie, resuscitace a intenzivní péče, NCO NZO Brno

2008-2011 VŠZaSP Bratislava, Ošetřovatelství, Bc.

2012 Kurz pro sociální pracovníky

2011-2013 VŠZaSP Bratislava – Ošetrovatelstvo, Mgr.

2019 – ZSF České Budějovice, Ošetřovatelství, PhDr.

Pedagogicko-výchovná činnost

 

Publikační činnost

HAMPLOVÁ, L., S. JEXOVÁ, R. PROCHÁZKOVÁ, E. MARKOVÁ a J. HLINOVSKÁ. Naplňování národní zdravotní politiky realizací projektu MZ ČR aplikace metody krátkých intervencí v praxi. [on-line]. Nové trendy a technologie v ošetřovatelské péči: sborník z 13. vědecké konference s mezinárodní účasti: 3. dubna 2018, Praha. Praha: Vysoká škola zdravotnická, 2018, s. 6-10. ISBN 978-80-88249-01-06.  Dostupné z: http://www.vszdrav.cz/userdata/files/VSZ_konference_sbornik_2018.pdf

PETRÁŠOVÁ, B. a R. PROCHÁZKOVÁ. Význam prevence úrazů a pádů u seniorů. In: Preventivní programy v ošetřovatelské péči“. Sborník z 12. vědecké mezinárodní konference. Praha: Vysoká škola zdravotnická, 2017, s. 33-49. ISBN 978-80-905728-0-1.

PROCHÁZKOVÁ, R., J. TAYBNER. Násilí v rodině. In: Sborník 10. vědecká konference „Stop násilí pro zdravotnictví“. VŠZ, ROSA a nadace Open society found. Praha, 2016. S. 40-44. ISBN 978-80-905728-3-6.

Další aktivity

Registrace se způsobilostí k samostatnému výkonu povolání – všeobecná sestra do roku 2023, reg. č. 005-0145-2655

Projektová a grantová činnost

2018-2019

Aplikace metody krátkých intervencí v péči o těhotnou ženu a novorozence MZ ČR č. 2/18/PDD – spoluřešitelka projektu

2018

Aplikace metody krátkých intervencí v prevenci šíření HIV/AIDS a ostatních STD MZ ČR, č. 2009 – spoluřešitelka projektu

2016-2017

Projekt Aplikace metodiky krátkých intervencí v praxi MZ ČR č. 10678 – spoluřešitelka projektu

2016-2017

Projekt Aplikace metody krátkých intervencí v prevenci HIV/AIDS a ostatních STD MZ ČR č. 1832 – spoluřešitelka projektu

2015-2016

Norské fondy. Projekt č. 595 - "Stop násilí pro zdravotnictví", podpořeno Nadací Open Society – člen projektu

2015

Operační program Vzdělání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/2.2.00/28.0004 - členka projektu

Přednášková činnost, zahraniční stáže

Účast na konferencích v rámci CŽV

Problematika seniorů v ošetřovatelství. 14. vědecká konference s mezinárodní účastí. Praha, VŠZ. 16. 4. 2019.

Nové trendy a technologie v ošetřovatelské péči. 13. mezinárodní vědecká konference. Praha, VŠZ. 3. 4. 2018.

XXV. Pražské chirurgické dny 2018. I. chir. kl. a VFN. Praha, 10.-11. 5. 2018.

Preventivní programy v ošetřovatelské péči. 12. vědecká konference s mezinárodní účastí, VŠZ, o. p. s., Praha a Vysoká škola tělesné výchovy a sportu, 6. 4. 2017.

Stop násilí ve zdravotnictví. 11. vědecká konference s mezinárodní účastí, Praha, VŠZ, o. p. s. a ROSA, o. s. 19. 4. 2016.

Telefon, mobil

 

E-mail/e-maily

prochazkova@vszdrav.cz

Sdílet na Facebook
Zpět...
KONTAKTY

Duškova 7, 150 00 Praha 5 (mapa)
IČ: 272 35 530
Vltavská 585/14, Praha 5 (mapa)
AED defibrilátor ve vestibulu školy
Všechna práva vyhrazena ©
2021
Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. | Cookies
Vytvořilo studio: InGenius Webdesign