Pokouším se připojit k serveru...

Připojení k serveru bylo ztraceno. Vyčkejte na znovuobnovení stránky, nebo ji obnovte ručně.

ZAVŘÍT
EN RU DE

PhDr. Mgr. Jitka Krocová, Ph.D.

Jméno

Jitka

Příjmení

Krocová

Tituly před jménem

PhDr., Mgr.

Tituly za jménem

Ph.D.
   

Pracovní pozice

1993–2016 FN Plzeň, urologická klinika, staniční sestra, vrchní sestra

2013 – dosud garant a lektor certifikovaného kurzu „Katetrizace močového měchýře u muže, péče o permanentní močový katetr, intermitentní katetrizace.“ FN Plzeň

2016 – dosud FZS ZČU, Plzeň, Katedra ošetřovatelství a porodní asistence, vedoucí katedry

2023- dosud VŠZ, odborný asistent

Obor činnosti

Komunitní péče (cvičící), Odborná praxe (mentor), Ošetřovatelská péče v geriatrii (cvičící), Ošetřovatelská péče v chirurgických oborech (cvičící), Ošetřovatelská péče v interních oborech (cvičící), Ošetřovatelská péče v neurologii (cvičící), Ošetřovatelské postupy (cvičící), Ošetřovatelský proces (cvičící), Ošetřovatelství (přednášející), Paliativní péče (cvičící), Seminář k bakalářské práci (cvičící)

Dosažené vzdělání

1996 LF UK Plzeň. Ošetřovatelství, Bc.

2011 UJAK Praha s.r.o. Pedagogika, obor Andragogika, Mgr.

2013 VŠZaSP sv. Alžběty, Bratislava. Ošetřovatelství, Mgr.

2014 VŠZaSP sv. Alžběty, Bratislava. Ošetřovatelství, PhDr.

2022 FZS, JU, České Budějovice. Ošetřovatelství, Ph.D.

Pedagogicko-výchovná činnost

Kurzy:

2017 Kvalitativní výzkum. ZSF v Českých Budějovicích.

         Projektová management. ZSF v Českých Budějovicích

         Úvod do práce s číselnými proměnnými. ZSF v Českých Budějovicích.

2018 Autorská příprava kurzu v LMS MOODLE. ZČU v Plzni.

2019 Konstruktivismus v praxi VŠ, ZČU v Plzni

         Mluvený projev učitele, ZČU v Plzni

         Multimediální technika ve výuce na VŠ, ZČU v Plzni

Publikační činnost

KROCOVÁ, J., 2022. Problematika katetrizace močového měchýře a prevence CAUTI. In. FREI, J. et al. Vybrané znalosti pro nelékaře. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni. ISBN 978-80-261-0604-3.                  

KROCOVÁ, J., 2022. Akutní selhání ledvin, ošetřovatelská péče o pacienty s akutním renálním selháním. In. FREI, J. et al. Vybrané znalosti pro nelékaře. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni. ISBN 978-80-261-0604-3.                   

KROCOVÁ J. and R. PROKEŠOVÁ, 2022. Aspects of Prevention of Urinary Tract Infections Associated with Urinary Bladder Catheterisation and Their Implementation in Nursing Practice. Healthcare. 10(1):152.                            

KROCOVÁ J. and R. PROKEŠOVÁ, 2022. Quality management as part of the prevention of healthcare associated urinary tract infection. Kontakt. DOI: 10.32725/kont.2022.021.                 

KROCOVÁ J. a R. PROKEŠOVÁ, 2021. Vedení zdravotnické dokumentace jako součást prevence infekcí močových cest souvisejících s katetrizací močového měchýře. Ošetřovatelské perspektivy.  4(1), 53-70. ISSN 2570785X, (Print) ISSN 2571-0702.         

KROCOVÁ, J., 2021. Prevence CAUTI jako častá intervence v práci nelékařů. In RESL, V. a kol. Základní přehled dermatovenerologie. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni. ISBN 978-80-261-0904-4.                            

KROCOVÁ J. a R. PROKEŠOVÁ, 2021. Vzdělávání jako součást prevence infekcí močových cest souvisejících s katetrizací močového měchýře. Logos Polytechnikos. Roč. 12, č. 2. (s. 98-112). ISSN 1804-3682.                         

KROCOVÁ J. and R. PROKEŠOVÁ, 2020. Possibilities of documentation management during bladder catheterization. Journal of Nursing, Social Studies, Public Health and Rehabilitation. Num.3-4. p. 116-129.  ISSN 1804-718.   

HOROVÁ, J., I. BRABCOVÁ and J. KROCOVÁ, 2020. Testing the knowledge of nurses regarding the prevention of falls. Journal of Nursing, Social Studies, Public Health and Rehabilitation. Num.3-4. p. 55-62.  ISSN 1804-7181

KROCOVÁ, J., J. NOVÁKOVÁ a P. SIMBARTL, 2020. Možnosti inovace studijního programu ošetřovatelství prezenční forma studia v rámci fenoménu 4.0. Florence. XVI, 6/2020. ISSN 1801- 464X.                        

HOROVÁ, J., I. BRABCOVÁ a J. KROCOVÁ, 2019. Následky pádů pacientů. Ošetřovatelské perspektivy. II-2019, s. 33-42. ISBN2570-785X.                                                                       

Další aktivity

 

Projektová a grantová činnost

 • Program Bezpečnost a kvalita zdravotní péče na rok 2018, MZ ČR. Zvýšení bezpečí pacientů v rámci ošetřovatelské péče ve zdravotnickém zařízení. Projekt Zvyšování činností na podporu zdraví v nemocnicích a jejich začlenění do procesu řízení kvality a bezpečí. 1-12/2018 - Hlavní řešitel
 • Program ÉTA, 1. Veřejná soutěž programu na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA. Proměna role vysoké školy a inovace studijních programů v rámci fenoménu 4,0 v oblastech strojních, pedagogických a zdravotnických. 2019. Člen řešitelského týmu
 • Program Bezpečnost a kvalita zdravotní péče na rok 2019, MZ ČR. 4/2019 BKZP. Zvýšení bezpečí pacientů v rámci ošetřovatelské péče ve zdravotnickém zařízení- 2. Etapa. Projekt Zvyšování činností na podporu zdraví v nemocnicích a jejich začlenění do procesu řízení kvality a bezpečí. 1-12/2019. Hlavní řešitel
 • Program Výchova k aktivnímu zdravému stárnutí, MZ ČR v rámci dotačního programu Národní program zdraví – projekty podpory zdraví. Projekt 11 023. 2020. Člen řešitelského týmu.
 • Podpora zdraví, zvyšování efektivity a kvality zdravotní péče pro rok 2022. MZ ČR. Projekt č. 18/22/PPZ. Zvyšování informovanosti neformálních pečujících o osoby s chronickým onemocněním. 1/2022–12/2022. Hlavní řešitel.

Přednášková činnost, zahraniční stáže

2017

 • Konference INMED. Pardubice. 10. – 11. 10. 2017

2018

 • Cesta poznávání a vzdělávání v ošetřovatelství IX. a jarní konference ČAS Region plzeňský „Nemocnice   podporující zdraví“. Plzeň, 14. 5. 2018. Sborník příspěvků.
 • 6. ročník konference Rozvoj aktivit na podporu zdraví a kvality péče ve zdravotnických zařízeních. Praha. 5. 11. 2018
 • mezinárodní konference MEFANET. 27.-28. 11. 2018. Plzeň.

2019

 •  1. ročník konference NELZP FN Plzeň „Vzdělávání nás baví…“ Plzeň, 16. 4. 2019.
 • Cesta poznávání a vzdělávání v ošetřovatelství IX. a jarní konference ČAS „Péče o pečující“. Plzeň, 14. 5. 2019.   Sborník konference ISBN 978-80-261-0861-0.
 • Komprehezivní rehabilitace v urogynekologii. Plzeň, 28. 11. 2019.

2020

 • Cesta poznávání a vzdělávání v ošetřovatelství XI. a jarni/podzimní konference ČAS "Nursing Now". 17. 9. 2020.  Plzeň. Sborník z kongresu.  ISBN 978-80-261-0963-1.
 • Rodina - zdraví - nemoc: mezinárodní konference. Sborník abstrakt z mezinárodní konference. Zlín, 19. 11. 2020. Sborník konference ISBN 978-80-7454-959-5.

2021

 • 6th INTERNATIONAL CONFERENCE QUAALITY AND ITS PERSPECTIVES: The Legycy of Florance Nightingale on the Part to Modern Care. Univerzita Pardubice. 21. 4. 2021. Sborník ISBN 978-80-7560-357-9.
 • Mezinárodní konference Výzvy v ošetřovatelství a porodní asistenci v 21. století. Slezská univerzita Fakulta veřejných politik. Opava, 16. 9. 2021.
 • Nové trendy v ošetrovateľstve VII. Trnavská univerzita v Trnave, 11. -12. 11. 2021.

2022

 • Konference QUAK – Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku, XXI ročník. Olomouc, Univerzita Palackého, 2.–3. 2. 2022
 • Kongres Cesta poznávání a vzdělávání v ošetřovatelství XII. a konference ČAS Region plzeňský. FN Plzeň, 3. 5. 2022. Přednáška v AJ
 • 3rd International Conference of PhD Students of the Study Program Nursing.  Jessenius Faculty of Medicine in Martin. 25–26 May 2022.

Telefon, mobil

 

E-mail/e-maily

krocova@vszdrav.cz

Sdílet na Facebook
Zpět...
KONTAKTY

Duškova 7, 150 00 Praha 5 (mapa)
IČ: 272 35 530
Vltavská 585/14, Praha 5 (mapa)
AED defibrilátor ve vestibulu školy
Všechna práva vyhrazena ©
2021
Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. | Cookies
Vytvořilo studio: InGenius Webdesign