Pokouším se připojit k serveru...

Připojení k serveru bylo ztraceno. Vyčkejte na znovuobnovení stránky, nebo ji obnovte ručně.

ZAVŘÍT

PhDr. Karolína Stuchlíková

Jméno Karolína
Příjmení Stuchlíková
Tituly před jménem PhDr.
Tituly za jménem  
Pracovní pozice Asistent - Zdravotnická psychologie,Základy pedagogiky a edukace v ošetřovatelství
Obor činnosti Registrace se způsobilostí k samostatnému výkonu povolání – všeobecná sestra do 12. 04. 2030 pod registračním číslem 005-0129-6796.
Základy pedagogiky a edukace v ošetřovatelství, Neodkladná péče v anesteziologii, resuscitaci a intenzivní péči, Ošetřovatelská péče v neurologii, Ošetřovatelská péče o seniory, Ošetřovatelské postupy

Dosažené vzdělání

2010-2011 VŠZ, o. p. s., Praha, studijní program: Ošetřovatelství, studijní obor: Všeobecná sestra – Bc.
2011-2013 TnUAD, Trenčín, studijní program: Ošetřovatelství, studijní obor: 7.4.1 Ošetřovatelství – Mgr.
2012-2014 NCONZO, Brno, Specializace, obor: Intenzivní péče – Sestra pro intenzivní péči
2013-2015 TnUAD, Trenčín, studijní program: Ošetřovatelství, studijní obor: 7.4.1 Ošetřovatelství – PhDr.
2015 - dosud SZU, Bratislava, doktorandské studium, studijní program: 7.4.1 Ošetřovatelství
Pedagogicko-výchovná
činnost
Vedení a oponování bakalářských prací

Publikační činnost

Skripta a učební texty (kapitoly): 

STUCHLÍKOVÁ, K. Výživa a dietetika. Studijní materiál - e-learningová opora, zpracováno v rámci projektu Inovace studijního programu Ošetřovatelství a specializace ve zdravotnictví, CZ.1.07/2.2.00/28.0004.

HLINOVSKÁ, J. a K. STUCHLÍKOVÁ. Základy pedagogiky a edukace v ošetřovatelství [online]. Studijní opora. VŠZ, o. p. s. 2013. Dostupné na: www. vszdrav.cz/sharepoint, CZ.1.07/2.2.00/28.0004. 

 

Příspěvek (full text) v recenzovaném sborníku zahraniční konference: 

STUCHLÍKOVÁ, K. Etické problémy komplexní ošetřovatelské péče o pacienta s onemocněním myastenia gravis. Recenzovaný zborník prác 10. vedeckej pracovnej schôdze: Ošetrovateľstvo v zariadeniach sociálnych služieb : Medicínsko-eticko-právne problémy kardio-pulmonálnej resuscitácie v zariadeniach sociálnej starostlivosti [elektronický zdroj]. Bratislava: Univerzita Komenského, 2013, s. 129-138 [CD-ROM]. ISBN 978-80-223-3263-7.
  

STUCHLÍKOVÁ, K., Specifika ošetřovatelské péče o pacienta po cévní mozkové příhodě. Recenzovaný zborník prác 10. vedeckej pracovnej schôdze: Ošetrovateľstvo v zariadeniach sociálnych služieb : Medicínsko-eticko-právne problémy kardio-pulmonálnej resuscitácie v zariadeniach sociálnej starostlivosti [elektronický zdroj]. ISBN 978-80-223-3263-7.  Bratislava: Univerzita Komenského, 2013. s. 139-149. [CD-ROM].
 

STUCHLÍKOVÁ, K., H. BELEJOVÁ a M. JIŘÍKOVÁ. Komplexní ošetřovatelská péče u pacienta s onemocněním myasthenia gravis. Recenzovaný zborník príspevkov ŠVOČ - celoslovenské kolo s medzinárodnou účasťou. Trenčín, 2011. S. 103-109. ISBN 978-80-8075-492-1.

 

Příspěvek (full text) v recenzovaném sborníku domácí konference:

STUCHLÍKOVÁ, K. a M. PRUSENOVSKÁ. Komplexní ošetřovatelská péče u pacienta na UPV s dg. Myastenia Gravis. III. Sesterské neurologické sympozium. Ostrava, Neurologická sekce ČAS a Neurologická klinika FNO 06. 06. 2014.
 

DUŠKOVÁ, E a K. STUCHLÍKOVÁ. Význam plazmaferézy k léčbě pacienta s polyradikuloneuritídou. 3. Eliminační den interní kliniky. Ostrava, FN Ostrava a Ostravská univerzita 03. 05. 2012.
 

STUCHLÍKOVÁ, K. a M. PRUSENOVSKÁ. Komplexní ošetřovatelská péče o pacienta s dg. Myastenia gravis.I. Sesterské neurologické sympozium. Ostrava, Neurologická sekce ČAS a Neurologická klinika FNO 25. 05. 2012.

Další aktivity

2011 – dosud, pracovník studijního oddělení VŠZ, o. p. s.
2013 – dosud, asistent VŠZ, o. p. s.
Projektová a grantová
činnost
 
Účast na konferencích, zahraniční stáže, ocenění
 
Telefon, mobil 00420-734-273-429
E-mail/e-maily stuchlikova@vszdrav.cz
Konzultace po předchozí domluvě

 

Zpět...
KONTAKTY

Duškova 7, 150 00 Praha 5
IČ: 272 35 530
AED defibrilátor ve vestibulu školy
Všechna práva vyhrazena ©
2021
Vysoká škola zdravotnická, o. p. s.
Vytvořilo studio: InGenius Webdesign