Pokouším se připojit k serveru...

Připojení k serveru bylo ztraceno. Vyčkejte na znovuobnovení stránky, nebo ji obnovte ručně.

ZAVŘÍT
EN RU DE

PhDr. Karolína Šrámková, Ph.D.

Jméno Karolína
Příjmení Šrámková
Tituly před jménem PhDr.
Tituly za jménem Ph.D.
Pracovní pozice Asistent - Zdravotnická psychologie,Základy pedagogiky a edukace v ošetřovatelství
Obor činnosti Registrace se způsobilostí k samostatnému výkonu povolání – všeobecná sestra do 12. 04. 2030 pod registračním číslem 005-0129-6796.
Základy pedagogiky a edukace v ošetřovatelství, Neodkladná péče v anesteziologii, resuscitaci a intenzivní péči, Ošetřovatelská péče v neurologii, Ošetřovatelská péče o seniory, Ošetřovatelské postupy

Dosažené vzdělání

2010-2011 VŠZ, o. p. s., Praha, studijní program: Ošetřovatelství, studijní obor: Všeobecná sestra – Bc.
2011-2013 TnUAD, Trenčín, studijní program: Ošetřovatelství, studijní obor: 7.4.1 Ošetřovatelství – Mgr.
2012-2014 NCONZO, Brno, Specializace, obor: Intenzivní péče – Sestra pro intenzivní péči
2013-2015 TnUAD, Trenčín, studijní program: Ošetřovatelství, studijní obor: 7.4.1 Ošetřovatelství – PhDr.
2015 - dosud SZU, Bratislava, doktorandské studium, studijní program: 7.4.1 Ošetřovatelství
Pedagogicko-výchovná
činnost
Vedení a oponování bakalářských prací

Publikační činnost

Skripta a učební texty (kapitoly): 

STUCHLÍKOVÁ, K. Výživa a dietetika. Studijní materiál - e-learningová opora, zpracováno v rámci projektu Inovace studijního programu Ošetřovatelství a specializace ve zdravotnictví, CZ.1.07/2.2.00/28.0004.

HLINOVSKÁ, J. a K. STUCHLÍKOVÁ. Základy pedagogiky a edukace v ošetřovatelství [online]. Studijní opora. VŠZ, o. p. s. 2013. Dostupné na: www. vszdrav.cz/sharepoint, CZ.1.07/2.2.00/28.0004. 

 

Příspěvek (full text) v recenzovaném sborníku zahraniční konference: 

STUCHLÍKOVÁ, K. Etické problémy komplexní ošetřovatelské péče o pacienta s onemocněním myastenia gravis. Recenzovaný zborník prác 10. vedeckej pracovnej schôdze: Ošetrovateľstvo v zariadeniach sociálnych služieb : Medicínsko-eticko-právne problémy kardio-pulmonálnej resuscitácie v zariadeniach sociálnej starostlivosti [elektronický zdroj]. Bratislava: Univerzita Komenského, 2013, s. 129-138 [CD-ROM]. ISBN 978-80-223-3263-7.
  

STUCHLÍKOVÁ, K., Specifika ošetřovatelské péče o pacienta po cévní mozkové příhodě. Recenzovaný zborník prác 10. vedeckej pracovnej schôdze: Ošetrovateľstvo v zariadeniach sociálnych služieb : Medicínsko-eticko-právne problémy kardio-pulmonálnej resuscitácie v zariadeniach sociálnej starostlivosti [elektronický zdroj]. ISBN 978-80-223-3263-7.  Bratislava: Univerzita Komenského, 2013. s. 139-149. [CD-ROM].
 

STUCHLÍKOVÁ, K., H. BELEJOVÁ a M. JIŘÍKOVÁ. Komplexní ošetřovatelská péče u pacienta s onemocněním myasthenia gravis. Recenzovaný zborník príspevkov ŠVOČ - celoslovenské kolo s medzinárodnou účasťou. Trenčín, 2011. S. 103-109. ISBN 978-80-8075-492-1.

 

Příspěvek (full text) v recenzovaném sborníku domácí konference:

STUCHLÍKOVÁ, K. a M. PRUSENOVSKÁ. Komplexní ošetřovatelská péče u pacienta na UPV s dg. Myastenia Gravis. III. Sesterské neurologické sympozium. Ostrava, Neurologická sekce ČAS a Neurologická klinika FNO 06. 06. 2014.
 

DUŠKOVÁ, E a K. STUCHLÍKOVÁ. Význam plazmaferézy k léčbě pacienta s polyradikuloneuritídou. 3. Eliminační den interní kliniky. Ostrava, FN Ostrava a Ostravská univerzita 03. 05. 2012.
 

STUCHLÍKOVÁ, K. a M. PRUSENOVSKÁ. Komplexní ošetřovatelská péče o pacienta s dg. Myastenia gravis.I. Sesterské neurologické sympozium. Ostrava, Neurologická sekce ČAS a Neurologická klinika FNO 25. 05. 2012.

Další aktivity

2011 – dosud, pracovník studijního oddělení VŠZ, o. p. s.
2013 – dosud, asistent VŠZ, o. p. s.
Projektová a grantová
činnost
 
Účast na konferencích, zahraniční stáže, ocenění
 
Telefon, mobil 00420-734-273-429
E-mail/e-maily stuchlikova@vszdrav.cz
Konzultace po předchozí domluvě

 

Sdílet na Facebook
Zpět...
KONTAKTY

Duškova 7, 150 00 Praha 5 (mapa)
IČ: 272 35 530
Vltavská 585/14, Praha 5 (mapa)
AED defibrilátor ve vestibulu školy
Všechna práva vyhrazena ©
2021
Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. | Cookies
Vytvořilo studio: InGenius Webdesign