Pokouším se připojit k serveru...

Připojení k serveru bylo ztraceno. Vyčkejte na znovuobnovení stránky, nebo ji obnovte ručně.

ZAVŘÍT
EN RU DE

PhDr. Jana Kocurová

Jméno Jana
Příjmení Kocurová
Tituly před jménem PhDr.
Tituly za jménem  
Pracovní pozice Asistent
Obor činnosti
Gynekologie, Porodnictví, Odborná praxe,
Registrovaná porodní asistentka se způsobilostí k samostatnému výkonu povolání
Dosažené vzdělání
2004-2007 ZČU Plzeň, obor Porodní asistentka
2009 magisterské studium v Prešově (SK) , obor Ošetřovatelství
Pedagogicko-výchovná činnost
vedoucí, oponent bc. prací, člen komisí závěrečných praktických a státních závěrečných zkoušek, člen čestného senátu promocí a imatrikulací
od 2007 – asistentka Vysoká škola zdravotnická, o.p.s., Praha
Publikační činnost

Příspěvek ve sborníku z konference

HLINOVSKÁ, J., K. MORAVCOVÁ a j. KOCUROVÁ. Význam psychického zdraví. In: Problematika ošetřovatelské péče v evropském roce občanů. (mezinárodní recenzovaný sborník). Praha: Vysoká škola zdravotnická, 2013. S. 20-23. ISBN 978-80-902876-8-6.

KOCUROVÁ, J. Vysoký věk ženy a prožívání těhotenství po IVF. In: ,,HI-TEC versus HI-TOUCH“ (recenzovaný sborník z mezinárodní konference). Praha: VŠZ, 2012. s. 24. ISBN 978-80-904955-6-2.

KOCUROVÁ, J. Prožívání stresu v těhotenství. In: ,,HI-TEC versus HI-TOUCH“(recenzovaný sborník z mezinárodní konference). Praha: VŠZ, 2012. s. 42. ISBN 978-80-904955-6-2.

HLINOVSKÁ, J., J. KOCUROVÁ a J. NĚMCOVÁ. Edukační dokumentace v klinické praxi. In: Pedagogika v ošetřovatelství – tradice, současnost a perspektivy. Zlín: FHS UTB, 2010. s. 164. ISBN 978-80-7318-995-2.
HLINOVSKÁ, J., J. KOCUROVÁ a J. NĚMCOVÁ. Edukace a změna v ošetřovatelství. VI. vedecko-odborná konferencia s medzinárodnou účasťou Zdravie, chudoba a sociálne vylúčenie z aspektu pomáhajúcich profesií. Prešov: 2010. s. 431. ISBN 978-80-89464-06-7.

 

Konference

KOCUROVÁ, J. ,,Problematika ošetřovatelské péče v evropském roce občanů“. 8. vědecká konference ke dni ošetřovatelství s mezinárodní účastí. Praha, Vysoká škola zdravotnická, 14.5.2013.
KOCUROVÁ, J. ,,HI-TEC versus HI-TOUCH“ 7. mezinárodní konference. Praha, 10.5.2012.

KOCUROVÁ, J. ,,Civilizační choroby a ošetřovatelství“, 6. mezinárodní vědecká konference. Praha, VŠZ, 12.5.2011.
KOCUROVÁ, J. VI. vedecko-odborná konferencia s medzinárodnou účasťou ,,Zdravie, chudoba a sociálne vylúčenie z aspektu pomáhajúcich profesií“. Prešov, Slovenská republika, 22.-23.10.2010. 
KOCUROVÁ, J. ,,Handicap a ošetřovatelství“, 5. mezinárodní vědecká konference. Praha, VŠZ, 21.5.2010.

 

Skripta a učební texty (kapitoly)

ČERVEŇOVÁ, E., Z. GARNEKOVÁ, I. JAHODOVÁ a J. KOCUROVÁ. Ošetřovatelská péče v gynekologii a porodnictví. Praha: VŠZ, 2014. ISBN 978-80-905728-0-5.
JAHODOVÁ, I., Z. GARNEKOVÁ, J. HLINOVSKÁ, J. KOCUROVÁ a H. TOŠNAROVÁ. Ošetřovatelský proces a potřeby člověka v nelékařských zdravotnických oborech. Praha: VŠZ, 2014. ISBN 978-80-905728-1-2.
Další aktivity  
Projektová a grantová
činnost
 
Účast na konferencích, zahraniční stáže, ocenění Konference
2008 - Konference Mateřství, Zlín, aktivní účast, Téma: Vzdělávání porodních asistentek
2008 - Konference Ústavu Ošetřovatelství 3. LF UK v Praze, Téma: Vzdělávání v oboru Ošetřovatelství na Karlově univerzitě
2009 – odborná konference, Bonding, Praha, pasivní účast
2010 – odborná konference s mezinárodní účastí, Univerzita TB, Zlín, aktivní účast
2010 - odborná konference s mezinárodní účastí, VŠZ a SP Sv. Alžbety, Prešov, aktivní účast
ze zahraničních
2010 - odborná konference s mezinárodní účastí, VŠZ a SP Sv. Alžbety, Prešov, aktivní účast
2010 - ELA Taaragona
2008 - Londýn
2008 - EMLA Helsinki 2008
zahraniční stáže
2007 - USA odborná péče o ženu v šestinedělí a fyziologického novorozence (délka 3 měsíce)
2008 - výuková stáž Brighton University, VB, Erasmus
2009 - výuková stáž Brighton University, VB, Erasmus
Telefon, mobil 00420-210-082-511
E-mail/e-maily kocurova@vszdrav.cz
Konzultace


po domluvě

 

Sdílet na Facebook
Zpět...
KONTAKTY

Duškova 7, 150 00 Praha 5 (mapa)
IČ: 272 35 530
Vltavská 585/14, Praha 5 (mapa)
AED defibrilátor ve vestibulu školy
Všechna práva vyhrazena ©
2021
Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. | Cookies
Vytvořilo studio: InGenius Webdesign