Pokouším se připojit k serveru...

Připojení k serveru bylo ztraceno. Vyčkejte na znovuobnovení stránky, nebo ji obnovte ručně.

ZAVŘÍT
EN RU DE

PhDr. Jana Hlinovská, PhD.

Jméno Jana
Příjmení Hlinovská
Tituly před jménem

PhDr.

Tituly za jménem Ph.D.
   
Pracovní pozice

Akademický pracovník

Ošetřovatelská péče v interních oborech (cvičící)

Edukační činnost porodní asistentky (garant předmětu PZ, přednášející, cvičící)

Management a kvalita ve zdravotnictví (cvičící)

Obor činnosti

1988–2000 VFN Praha 2, III. Interní klinika, JIMP, zdravotní sestra, bakalář ošetřovatelství

2000–2005 SZŠ a VZŠ Příbram, vedoucí oboru DVS a DDS, vyučující odborných předmětů

2005 – dosud Vysoká škola zdravotnická, o. p. s., Praha 5, odborný asistent

2009 – dosud VFN Praha 2, III. Interní klinika, všeobecná sestra

 

Registrace se způsobilostí k samostatnému výkonu povolání – Všeobecná sestra

Dosažené vzdělání

1992 – IDVZ Brno, obor: Ošetřovatelská péče o dospělé na interním oddělení

2000 – 1. LF UK, Praha – bakalářské studium, obor: Ošetřovatelství

2004 – 1. LF UK, Praha – magisterské studium, obor: Učitelství odborných předmětů pro střední školy

2006 – FF UK, Praha – rigorózní řízení, obor: Pedagogika, Volba povolání zdravotní sestry – rozšířená verze

2007 – 2011 VŠ ZaSP, Bratislava obor: Ošetřovatelství – doktorandské studium

„Míra fyzické a psychické zátěže všeobecných sester na vybraných ošetřovacích jednotkách“

2010 – TCM COLLEGE GVANCXI Tradiční čínská medicína – program studia celoživotního vzdělávání

CERTIFIKAT OF BASIC TRADITIONAL CHINESE MEDICINE COURSES

Pedagogicko-výchovná činnost

vedení a oponování rigorózních prací
vedení a oponování diplomových prací
vedení a oponování bakalářských prací
členka zkušební komise Státních závěrečných zkoušek
Publikační činnost

HLINOVSKÁ, J. Obecná východiska přístupu ke zpracování závěrečných prací. In NĚMCOVÁ, J. a kol. Metodologie tvorby bakalářské práce. Praha: Vysoká škola zdravotnická, 2020, s. 6-8. ISBN 978-80-88249-21-4.                                                                                                                           (100 %)

HLINOVSKÁ, J. a K. STUCHLÍKOVÁ. Základy pedagogiky a edukace v ošetřovatelství [online]. Praha: VŠZ, 2014. Studijní opora. Dostupné na: https://is.vszdrav.cz/auth/do/vsz/podklady/, CZ.1.07/2.2.00/28.0004.                                                                                                          (50 %) 

JAHODOVÁ, I., Z. GARNEKOVÁ, J. HLINOVSKÁ, J. KOCUROVÁ a H. TOŠNAROVÁ. Ošetřovatelský proces a potřeby člověka v nelékařských zdravotnických oborech. Praha: Vysoká škola zdravotnická, 2014. ISBN 978-80-905728-1-2.                                                                                                                 (20 %)

HLINOVSKÁ, J., I. JAHODOVÁ a E. MARKOVÁ. Teorie ošetřovatelství. Praha: Vysoká škola zdravotnická, 2014. ISBN 978-80-905728-3-6.                                                                                                (33 %)

HLINOVSKÁ, J. a K. MORAVCOVÁ. Multikulturní ošetřovatelství v klinické praxi. In: SborníkMultikulturní ošetřovatelství v perspektivě aktuální situace. 2022, s. 10-16. Pdf formát. ISBN 978-80-88249-23-8. Dostupné z: https://www.vszdrav.cz/media/aktivity%20vsz/konference/2022/sbornik_vsz_2022.pdf                                                                                                                                                         (50 %)

HLINOVSKÁ, J. Filosofie zaměření závěrečných prací. In: NĚMCOVÁ, J. a kol. Skripta k předmětům Výzkum v ošetřovatelství, Výzkum v porodní asistenci. 5., dopl. vyd. Praha: Vysoká škola zdravonická, 2013-18. ISBN 978-80-904955-9-3. Dostupné na: https://is.vszdrav.cz/auth/do/vsz/podklady/.                  (100 %)

MORAVCOVÁ, K. a J. HLINOVSKÁ. Dopad profese nelékařských pracovníků na duševní zdraví. In: Sborník: Ošetřovatelská péče v době covidové: 13. dubna 2021 [on-line]. Praha: Vysoká škola zdravotnická, 2021, s. 100-102. Pdf formát. ISBN 978-80-88249-22-1. Dostupné z: https://www.vszdrav.cz/media/aktivity%20vsz/konference/2021/sbornik_vsz_2021.pdf                  (50 %)

HLINOVSKÁ, J., J. NĚMCOVÁ, K. MORAVCOVÁ. Stres v práci všeobecných sester a rady, jak minimalizovat riziko těžkého COVIDU-19. In: Sborník: Ošetřovatelská péče v době covidové: 13. dubna 2021 [on-line]. Praha: Vysoká škola zdravotnická, 2021, s. 42-56. Pdf formát. ISBN 978-80-88249-22-1. Dostupné z: https://www.vszdrav.cz/media/aktivity%20vsz/konference/2021/sbornik_vsz_2021.pdf                  (33 %)

HLINOVSKÁ, J., K. MORAVCOVÁ a E. MARKOVÁ. Komplexní geriatrické hodnocení v ošetřovatelské péči. In: Sborník: Duševní zdraví v ošetřovatelství vs. Ošetřovatelství v duševním zdraví: 4. dubna 2020 [on-line]. Praha: Vysoká škola zdravotnická, 2020, s. 54-62. Pdf formát. ISBN 978-80-88249-20-7. Dostupné z: https://www.vszdrav.cz/media/aktivity%20vsz/konference/2021/vsz_sbornik_2020.pdf              (33 %)

HLINOVSKÁ, J., K. MORAVCOVÁ a E. MARKOVÁ. Role všeobecné sestry v péči o seniory. In: Sborník: Problematika seniorů v ošetřovatelství: 16. dubna 2019 [on-line]. Praha: Vysoká škola zdravotnická, 2019, s. 103-115. ISBN 978-80-88249-04-7.  Dostupné z: https://www.vszdrav.cz/konference/problematika-senioru-v-osetrovatelstvi                                                                                                         (33 %) 

MARKOVÁ, E., J. HLINOVSKÁ a I. JAHODOVÁ. Kazuistika v ošetřovatelství. In: Duševné zdravie v problematike pomáhajúcich profesií: recenzovaný zborník prác z medzinárodnej vedeckej pracovnej schôdze. 17. 10. 2019. Bratislava: Klinika urgentnej a všeobecnej medicíny LFUK a klinické pracovisko UNsP Milosrdní bratia Bratislava; Praha: Vysoká škola zdravotnická; Praha: VSTVS PALESTRA, s. 130-138. ISBN 978-80-223-4790-7.                                                                                                         (33 %)

HLINOVSKÁ, J., K. MORAVCOVÁ a K. ZEJDOVÁ. Interpersonální vztahy ve zdravotnickém týmu [on-line]. In: Sborník: Nové trendy a technologie v ošetřovatelské péči: sborník z 13. vědecké konference s mezinárodní účasti: 3. dubna 2018 [on-line]. Praha: Vysoká škola zdravotnická, 2018, s. 30-41. ISBN 978-80-88249-01-06.  Dostupné z:                       http://www.vszdrav.cz/userdata/files/VSZ_konference_sbornik_2018.pdf                                       (33%)

Projektová a grantová
činnost

2016-2017

Projekt Aplikace metodiky krátkých intervencí v praxi MZ ČR č. 10678 – člen projektu

2016-2017

Projekt Aplikace metody krátkých intervencí v prevenci HIV/AIDS a ostatních STD MZ ČR č. 1832 – člen projektu

2013-2015

OP Praha Adaptabilita CZ.2.17/3.1.00/36048. Modernizace obsahu a struktury vzdělávání v odborných ošetřovatelských předmětech – člen projektu

2011-2014

OP Praha Adaptabilita CZ.2.17/3.1.00/34452 Inovace předmětů zaměřených na odbornou praxi v bakalářských studijních programech – člen projektu

OP VK CZ.1.07/2.2.00/28.0004 Inovace studijního programu Ošetřovatelství a Specializace ve zdravotnictví – člen projektu

2011

Projekt Op LZZ Vzdělávání zdravotnických pracovníků v Institutu onkologie a rehabilitace Na Pleši CZ.1.04/1.102/35.00785- člen projektu

2007

Projekt JPD3 Mentor v ošetřovatelské péči o seniory ve Velké Británii a v České republice CZ.04.3.07/3.1.01.2/2144
Aktivní účast při praktických cvičení specialistů z Royal Surgical Aid Society – AgeCare Londýn, Velká Británie – člen projektu

Účast na konferencích, zahraniční stáže, ocenění

  • Etické aspekty ošetřovatelské péče. 18. mezinárodní vědecká konference. dubna 2023, Praha.
  • Multikulturní ošetřovatelství v perspektivě aktuální situace. 17. mezinárodní vědecká konference. dubna 2022, VŠZ, Praha, online přes platformu ZOOM.
  • Ošetřovatelská péče v době covidové. vědecká konference s mezinárodní účastí. 1. června 2021, Praha, on-line
  • Duševní zdraví v ošetřovatelství vs. Ošetřovatelství v duševním zdraví. vědecká konference s mezinárodní účastí. 4. dubna 2020, Praha, on-line
  • Problematika seniorů v ošetřovatelství. 14. vědecká konference s mezinárodní účastí. Praha, VŠZ. 16. dubna 2019.
  • Nové trendy a technologie v ošetřovatelské péči. 13. mezinárodní vědecká konference. Praha, VŠZ. 3. 4. 2018.
  • Preventivní programy v ošetřovatelské péči. 12. vědecká konference s mezinárodní účastí, VŠZ, o. p. s., Praha a Vysoká škola tělesné výchovy a sportu, 6. 4. 2017.
  • Stop násilí ve zdravotnictví. 11. vědecká konference s mezinárodní účastí, Praha, VŠZ, o. p. s. a ROSA, o. s. 19. 4. 2016.

Telefon, mobil

 

E-mail/e-maily

hlinovska@vszdrav.cz

Konzultace

konzultační hodiny po domluvě

Sdílet na Facebook
Zpět...
KONTAKTY

Duškova 7, 150 00 Praha 5 (mapa)
IČ: 272 35 530
Vltavská 585/14, Praha 5 (mapa)
AED defibrilátor ve vestibulu školy
Všechna práva vyhrazena ©
2021
Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. | Cookies
Vytvořilo studio: InGenius Webdesign